Tiedon avaimet käteen Haagissa

International UDC Seminar 2011: Classification  and Ontology – Formal Approaches and Access to Knowledge – 19.-20.9.2011 Haag

Osallistuin UDK-konsortion järjestämään kansainväliseen seminaariin Alankomaiden kansalliskirjastossa.  Seminaarin tavoitteena oli mm. edistää yhteistyötä ja asiantuntijoiden tiedonvaihtoa bibliografisten järjestelmien, semanttisen verkon ja tekoälysovellusten asiantuntijoiden kesken.

Olin kiinnostunut erityisesti luokitusjärjestelmiä, ontologioita ja semanttista verkkoa koskeneista osuuksista. Olen mukana Suomen yliopistokirjastojen neuvoston sisällönkuvailun asiantuntijaverkostossa. Verkoston tehtävänä on seurata sisällönkuvailun tarjoamien mahdollisuuksien kehittymistä sekä niiden soveltamista kirjastoissa. Seminaari tarjosi miten tietoa mm. siitä miten tietoaineistojen löytyvyyttä edistetään muualla.

International UDC Seminar 2011

Seminaari oli jaettu seitsemään sessioon.  Kolme ensimmäistä käsitteli luokituksia, ontologioita ja niiden roolia verkossa. Neljännessä sessiossa aiheena oli ontologioiden ja luokituksien hyödyntäminen kemiallisen ja matemaattisen aineistojen sisällön analyysissä.  Viides sessio käsitteli ontologioiden avainelementtejä: kategorioita ja suhteita. Kuudennessa käsiteltiin analyyttis-synteettisten luokitusten käsitteiden ja rakenteiden mallintamista, ja viimeisessä sessiossa luokitusjärjestelmien muutoksia ja laajennuksia.

Kirjastomme näkökulmasta konkreettisin esimerkki miten semanttisen verkon palveluista on jo nyt hyötyä, löytyi Thomas Bakerin esitelmästä Concepts as Hubs in the Web of Data.

Hän kertoi, miten semanttisen verkon metadata on rakentunut. Uusia metadataresursseja voidaan dynaamisesti integroida jatkuvasti laajennettavissa oleviksi kuvauksiksi.  Käsitteiden erikieliset versiot mahdollistavat järjestelmän hyödyntämisen eri kielillä. Näin voidaan yhdistää saman julkaisun erikieliset versiot ja julkaisujen erikieliset kuvailut. Aineiston konelukuisuus mahdollistaa sen, voi syntyä uusia linkkejä hyvin erilaisiin aineistoihin. Yhdistetyn tiedon (Linked data) palveluiden avulla Agris -tietokannan viitteestä pääsee Agrovoc -käsitteen kautta DBpedia -käsitteeseen. DBpedia -käsitteestä pääsee VIVO Expert -palveluun, jossa on mm. tietoa asiantuntijoista, BBC:n uutisten ja BBC:n verkkosivuille tai Wikipediaan. Viikin kampuskirjasto on Suomen AGRIS Resource Center ja vastaa keskitetysti suomalaisen maatalousalojen julkaisujen, osa e-julkaisuja, viitetiedon toimittamisesta FAO:n AGRIS –tietojärjestelmään, Käytämme näidem aineistojen sisällönkuvailussa Agrovoc-termejä

Viikin tiedekirjasto eli nykyinen Viikin kampuskirjasto, on ollut mukana FinnONTO -hankkeessa. jossa on kehitetty mm. asiasanastoista ontologioita, esim.  AgriForest sanaston pohjalta AFO-ontologia ja Yleisestä suomalaisesta asiasanastosta (YSA) Yleinen suomalainen ontologia (YSO). Tätä kautta olen tutustunut ontologia -käsitteeseen ja siihen, miten me voimme kirjastomaailmassa sitä hyödyntää. Vaikka en ole ollut mukana ontologian rakentamisessa, näkökulmani ontologiaan ollut hyvin käytännön läheinen.  UDK -seminaarissa oli hyviä esityksiä, jossa kerrottiin erilaisista ontologioista ja logiikasta miten rakentuvat ja miten niitä voisi hyödyntää.

Kirjastojärjestelmissä ja viitetietokannoissa on runsaasti luokituksia, joita asiakkaat eivät juuri osaa hyödyntää.  Seminaarissa oli esimerkkejä, joissa UDK, Dewey tai Colon luokituksia tai niiden sovelluksia hyödynnetään yhdessä sanastojen, tesaurusten tai ontologioiden kanssa.

Teksti

Esko Siirala
tietoasiantuntija
Viikin kampuskirjasto

Teksti

Esko Siirala