Tiesitkö tämän IFLA:sta? Top 10

1. The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA) perustettiin vuonna 1927 Edinburghissa kaikkien kirjastoasioiden riippumattomaksi edunvalvojaksi.

2. IFLA:n jäseniä ovat kirjastoalan järjestöt ja kirjastot. Tällä hetkellä jäseniä on yli 1600 noin 150 maasta.

3. Pääkonttori sijaitsee Haagissa, jossa toimintaa johtaa pääsihteeri Jennefer Nicholson. IFLA:n organisaatio on melko pieni, sillä maailman kirjastolaiset hoitavat suuren osan toiminnasta oman toimensa ohella.
IFLA hakee uutta työtekijää: Policy Officer.

4. Helsingin yliopiston kirjastossa on ollut IFLA-aktiiveja jo vuosia, esimerkiksi Terkon Päivi Pekkarinen on osallistunut Health and Biosciences Libraries -jaoston toimintaan, Tuula Ruhanen huolehtii tulevan Suomen konferenssin vapaaehtoisten värväämisen sekä monet konferenssikonkarit postereineen tai esitelmineen.

5. IFLA-konferessin virallinen nimi on World Library and Information Congress, joten vuonna 2012 Suomessa järjestetään World Library and Information Congress: 78th IFLA General Conference and Assembly.

6. Vuosittaiset konferenssit rakennetaan erityisten teemojen ympärille. Helsingissä keskitytään kirjastojen innostavaan voimaan: “Libraries Now! – Inspiring, Surprising, Empowering“. Puerto Ricossa tänä vuonna konferenssin teema on “Libraries beyond libraries: Integration, Innovation and Information for all”.

Koska järjestö ja konferenssi pyrkivät puhuttelemaan ja tavoittamaan kaikki maailman kirjastoihmiset, myös teemat ovat maailmoja ja kirjastoja syleileviä. Toki itse luennot ja puheenvuorot rajautuvat tiukemmin yksittäiseen näkökulmaan ja asiaan.

7. Haagin pääkonttorin lisäksi IFLA:lla on kolme ”aluetoimistoa”, jotka edustavat IFLA:a Afrikassa, Aasiassa ja Etelä-Amerikassa.

8. IFLA:lla on seitsemän virallista kieltä: arabia, kiina, englanti, ranska, saksa, venäjä ja espanja.

9. IFLA:n hallitusta (Governing Board) johtaa presidentti, joka valitaan vaaleilla kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Etelä-afrikkalainen Ellen Tise on vetovastuussa vielä tämän vuoden ja kanadalainen Ingrid Parent aloittaa ensi vuonna kolmivuotisen toimikautensa.

Suomen kirjastoseuran toiminnanjohtaja Sinikka Sipilä on ehdolla seuraavaksi ”varapresidentiksi” (IFLA-kielellä President-elect), käytännössä seuraavaksi presidentiksi.
Presidentillä on melkoisesti vaikutusvaltaa, muun muassa hän järjestää kautensa aikana oman teemansa puitteissa seminaareja ja tapahtumia.

Seuraava presidenttitapaaminen on Haagissa huhtikuussa otsikolla: Libraries Driving Access to Knowledge

10. IFLA koostuu erilaisista ryhmistä, joiden jäsenet tulevat maailman kirjastoista. Yksi keskeisimmistä ryhmistä FAIFE (Committee on Free Access to Information and Freedom of Expression) on vapaan ja avoimen tiedonkulun asialla. Ryhmän puheenjohtajana toimii Kansalliskirjaston ylikirjastonhoitaja Kai Ekholm. FAIFE toimii aktiivisesti ja uusinta uutta on pienimuotoinen tutkimus kirjastolaisten sosiaalisen median käytöstä.

Osallistu kyselyyn: IFLA social media survey

Kirjoittaja

Kirsi Luukkanen
Informaatikko
Keskustakampuksen kirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto