Tieteellisen julkaisemisen UNICA-seminaari Lissabonissa 8-9.11.2010

Lissabon oli tuulinen ja pilveilevä, kun sinne kokoontui eri puolilta Eurooppaa tieteellisen julkaisemisen ja palvelujen asiantuntijoita 8.-9.11.2010. UNICA on Euroopan pääkaupungeissa toimivien suurten yliopistojen verkosto, joka on kehittänyt mm. tutkintojen harmonisointia.

Verkosto on osa yliopistojen opetus- ja tutkimushallinnon kansainvälistä toimintaa. Vuosina 2002 – 2010 seminaarisarjan aiheena ovat olleet myös tieteellisen julkaisemisen muutokset. Seminaarien suunnittelusta on vastannut UNICAn nimeämä ydinryhmä yhdessä kulloisenkin yliopiston edustajien kanssa. Helsingissä seminaari järjestettiin 2006. Tällä kertaa isäntänä oli Universidade Nova de Lisboa, jonka kahdella kampuksella ohjelma toteutettiin.  Seminaarin alustukset ja posterit on linkitetty oheiselle sivustolle ohjelman yhteyteen. Vanhemmat aineistot löytyvät arkistosta.

Lissabonin seminaarin teemana oli Find it, Get it, Use it, Store it, jolla havainnollistettiin koko tieteellisen tiedon elinkaarta. UNICAn seminaarien erityispiirre verrattuna muihin kirjastoseminaareihin ja –konferensseihin on mm. se, että niiden suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvat tutkijat ja kirjastoasiantuntijat yhdessä.  Lissabonin seminaarin puheenjohtajana toimi NOVA –yliopiston professori Jose Moura. Suunnitteluryhmässä oli kirjaston johdon lisäksi myös yliopiston rehtori Antonio Rendas.

Sessioiden aiheina olivat:  Digitized content, extended role of libraries, digital publishing ja finding, getting and using information. Alustusten lisäksi seminaarissa esiteltiin seitsemän posteria, jotka ovat myös nähtävissä PDF-tiedostoina ohjelma-sivustolla. Mika Hirvonen esitteli Viikin SOLMU-posteria. Ks. tarkemmin Mikan kirjoitus.

Open Access –teemaa pohdittiin myös useissa alustuksissa. Helsingin yliopiston mallia esitteli Veera Ristikartano. Open Access-kysymykset ovat kuuluneet UNICA-seminaarien agendalle vuodesta 2002 lähtien.

Portaaleja vertailtiin paneelikeskustelussa, jossa olivat mukana Kööpenhaminasta Michael Cotta-Schönberg (Primo/Ex Libris), Madridin Complutense –yliopistosta Eugenio Tardós Gonzales (Encore/Millenium ) ja Britanniasta Huddersfieldin yliopistosta Graham Stone (Summon). Kööpenhaminan yliopistokirjastossa/Kansalliskirjastossa on ollut useita vuosia käytössä Primon edellinen versio, joka on sovellettu vain oman kirjaston käyttöön. Parhaillaan harkitaan seuraavia vaihtoehtoja, joista mahdollisia ovat laajennus Primo Centraliin, World Cat tai vastaavat ratkaisut. Graham Stone vaikutti tyytyväiseltä heidän Huddersfieldin valitsemaan Summoniin.

Kööpenhaminassa on myös otettu datasettien käsittelyyn Harvardissa kehitetty DataVerse.  Kirjasto on siirtymässä jo seuraavaan vaiheeseen aineistojen analyysissa. Kirjasto pohtii eri vaihtoehtoja vanhempien lehtivuosikertojen palvelujen kehittämiseksi takautuvien vuosikertojen hankinnan sijasta.

Illallinen järjestettiin vanhaan kirjapainoon rakennetussa ravintolassa. Illallisen aikana Euroopan historiaan liittyviä yhtymäkohtiamme pohtivat kanssani kollegat Kööpenhaminasta, Vilnasta, Riikasta, Prahasta, Varsovasta ja Lissabonista. Tanskan ja Suomen yhteinen historia ulottuu 1400-luvulta 1500-luvun alkupuolelle. Ewa Kobierska-Maciuszko Varsovan yliopiston kirjastosta muisteli puolalaisen  Jagellonica –suvun liittoutumista avioliiton kautta Ruotsi-Suomen Vaasa –sukuun. Katarina Jagellonica asui aikanaan Turun linnassa. Juhanan ja Katarinan poika Sigismund oli 1500-luvulla Puolan ja Ruotsin kuningas. Liettuan ja Puolan historiat kytkeytyvät yhteen.

Sotaisat ruotsalaiset ryöstivät Prahasta sotasaaliina 30-vuotisessa sodassa vuonna 1648 Ruotsin tunnetuimpiin kuuluvan käsikirjoituksen Paholaisraamatun (Djävulsbibeln = Codex Gigas), jota nyt säilytetään nähtävillä Ruotsin Kansalliskirjastossa.

Lähdettäessä Marie Parakova Prahasta huomautti: ”Onneksi emme enää tapaa sodissa vaan seminaareissa”.

Kirjoittaja:

Kaisa Sinikara
Ylikirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto

Kuvat:

Kaisa Sinikara