Tietoarkiston uutena palveluna Aila-portaali

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston uusi palvelu, Aila-portaali, julkistettiin toukokuussa.  Rekisteröitymällä asiakkaaksi voi Ailasta ladata tietoarkiston tutkimusaineistoja maksutta  käyttöön kunkin aineiston käyttöehtojen puitteissa.

Aila-portaali on korvannut Tietoarkistossa aiemmin käytössä olleen paperisen tilauslomakejärjestelmän. Nyt aineistot saa käyttöön välittömästi, ilman postitukseen liittyvää viivettä. Joissain tapauksissa aineiston lataamiseen tarvitaan erillinen lupa tekijöiltä, jolloin lataaminen onnistuu vasta luvan myöntämisen jälkeen.

Tietoarkiston aineistot sisältävät vajaat tuhat kvantitatiivista ja noin 150 kvalitatiivista aineistoa. Kvantitatiiviset aineistot toimitetaan käyttäjälle SPSS Portable -formaatissa, kvalitatiiviset puolestaan ovat pääosin tekstitiedostoja eri formaateissa (rtf, txt, pdf).

Useimmissa tapauksissa aineistojen lataaminen edellyttää rekisteröitymistä asiakkaaksi ja kirjautumista Ailaan. Kirjautuminen voi tapahtua joko Haka-kirjautumisena tai Tietoarkiston erikseen antamilla tunnuksilla. Osa aineistoista on avoimia, jolloin käyttö ei edellytä rekisteröitymistä. Ilman rekisteröitymistä voi myös selata ja etsiä aineistoja ja lukea niihin liittyviä kuvailutietoja.

Ennen aineiston latausta asiakas täyttää sähköisen aineistolupahakemuksen, jossa ilmoitetaan käyttötarkoitus, tutkimuksen nimi ja lyhyt kuvaus tutkimuksesta sekä mahdollinen rahoittaja. Lisäksi asiakas hyväksyy käyttölupaehdot, jotka vaihtelevat aineistoittain. Käyttö voi olla sallittua opetukseen, opiskeluun ja tutkimukseen – tai pelkästään tutkimukseen.  Opiskelijalle käyttö voi olla esimerkiksi seminaari- tai opinnäytetyöhön liittyvää aineistojen analysointia.

Aineistojen käytön aikana käyttäjän on huolehdittava riittävästä tietoturvallisuudesta ja tietosuojasta; aineisto ei esimerkiksi saa olla muiden kuin lupahakemuksessa ilmoitettujen henkilöiden saatavilla.  Käytön päätyttyä aineisto ja siitä otetut kopiot on hävitettävä.

Aineistojen lataamisen lisäksi Aila-portaali nopeuttaa aineistojen etsimistä. Ailassa on kolme tapaa tehdä hakuja: aineisto-, muuttuja- ja eksperttihaku. Lisäksi aineistoa voi selailla aineiston numeron, nimen, tyypin tai julkaisupäivän mukaan.

Ailan käyttöliittymä on suomeksi ja englanniksi.

Teksti:

Mika Holopainen
tietoasiantuntija

Lähteet:

Keckman-Koivuniemi, Hannele (2014): Etsivä löytää aineistot nyt Ailasta. Tietoarkisto, 39 (1/2014)
Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto: Aineistojen käyttö ja lataaminen.