Todistusaineistoa Edinburghista — faktat pöytään ja päätöksiä tekemään!

EAHIL:in (European Association for Health Information & Libraries -järjestö) joka toinen vuosi pidettävä työpaja järjestettiin tänä vuonna 9.-12.6. Edinburghissa, Skotlannissa. Matkan tarkoituksena oli kehittää ja ylläpitää yhteyksiä Euroopan ja muun maailman eläinlääketieteellistä informaatiota välittävien ja eläinlääketieteellisen tiedonhaun ja -hallinnan koulutuksen ammattilaisiin.  Osana EAHIL Workshopin ohjelmaa pidettiin Special Interest Group (SIG) -kokous, jossa eurooppalaiset eläinlääketieteelliset kirjastot (EVLG) pohtivat omaa tilannettaan ja suunnittelivat tulevaa.

Tänä vuonna mukana oli kolmisenkymmentä eläinlääketieteellisen informaation välityksen ammattilaista ympäri maailmaa, myös USA:sta ja Etelä-Afrikasta. Vuoden teemana oli Research-minded – supporting, understanding, conductiong research.

Konferenssin osallistujat ryhmäkuvassa Edinburghin yliopistossa

Kaikkea ei tarvitse tietää tai osata – riittää että tietää ja osaa tarpeeksi

Kun päätöksiä pitää tehdä nopeasti, niin riittää että tekee sen minkä sillä hetkellä tietää oikeaksi ratkaisuksi. Eläinlääkärin on työssään tehtävä runsaasti päätöksiä, nopeasti ja tieteelliseen tietoon perustuen. Kun aikaa on enemmän, lähellä usea auttava käsipari ja tuliterä tekniikka on hyvä ottaa aikalisä – tutkia kirjallisuudesta mitä uutta on löydetty, lukea käypähoito-ohjeita ja keskustella asiakkaan kanssa eri vaihtoehdoista.

Näyttöön perustuen voi toimia monella tapaa, tilanteesta riippuen. Perustana ovat aina faktat – opinnoissa hankitut tiedot ja taidot. Tiedeyhteisö on lisännyt rakennuspuita yhteiseen kekoon, josta kukin voi vapaasti ammentaa ja soveltaa kulloiseenkin tilanteeseen sopivaa aineistoa. Tieteellinen tieto kulkee vapaasti, tutkijalta soveltajalle, lääkäriltä potilaan parhaaksi.

Mutta kuinka tiedon löytää?

Kirjastojen rooli tutkimuksen tuen palveluiden tarjoamisessa ja edelleen kehittämisessä on kasvanut ympäri maailman. Viitteiden hallinnasta ja digitaalisten julkaisujen hallinnasta lähtenyt prosessi on edennyt näkyvyyden edistämiseen (impact factors), tutkimusdatan hallinnointiin ja avoimen julkaisemisen palvelujen kehittämiseen (Open Access). Kirjastonhoitajien tehtävä opiskelijoiden informaatiolukutaidon koulutuksessa on edennyt yliopistojen huippututkijoiden ajan tasalla pitämiseen. Sekä tekniset innovaatiot että julkaisupalvelujen organisaatioiden muutokset on hallittava ja kyettävä ennakoimaan tulevia kehityskulkuja.

Faktatietojen kaiveluun perehtyneet ammattilaiset tallentavat datat ja faktat, indeksoivat artikkelit sekä luovat rakenteita, joiden turvin tiedon tarvitsijat löytävät nopeasti oikean taustatiedon päätöksen teon perustaksi. Kysy kirjastosta!

Aiheesta enemmän:
Kristen Reyher: Evidence-based Veterinary Medicine. A vet’s perspective (and an introduction the GROEL)

Schulte Marie-Caroline: EBM – a paradigm ready to be challenged

Report from the European Veterinary Libraries Group (EVLG)

Report from the International Conference of Animal Health Information Specialists ICAHIS Satellite Day

Teksti

Raisa Iivonen
tietoasiantuntija

Kuva

Journal of EAHIL
2015; Vol. 11 (3): 37-38