Toisilta oppimista ja arjen haasteita -Ikätasa-arvoprojektin raportti valmistui

HuK Nina Järviön tekemä Helsingin yliopiston kirjaston ikätasa-arvoprojektin raportti valmistui joulukuussa 2010. Se luovutettiin ylikirjastonhoitaja Kaisa Sinikaralle kirjaston joulukahveilla 16.12.2010.

Raportin luovuttivat ylikirjastonhoitajalle projektin ohjausryhmän jäsenet Eeva Laurila, Riitta From, Eva Isaksson ja Johanna Lahikainen. Ohjausryhmässä olivat mukana myös Elisa Hyytiäinen ja Kaija Sipilä.

Projektin rahoittaja oli Helsingin yliopiston tasa-arvotoimikunta, jolle raportin tulokset esiteltiin 21.1.2011. Vararehtori Ulla-Maija Forsbergin johtama toimikunta oli tyytyväinen projektiin ja näki, että sen tuloksia voidaan käyttää hyödyksi koko yliopiston tasolla.

Raportti on nimeltään Toisilta oppimista ja arjen haasteita. Henkilöstön kokemuksia ikätasa-arvon toteutumisesta Helsingin yliopiston kirjastossa.

Raportin pohjalta tehtiin myös videotiedote, jonka toteutti verkkotoimittaja Helena Hiltunen. Verkkarin helmikuun numerossa julkaistaan kirjaston tasa-arvovastaavan, Johanna Lahikaisen juttu hankkeen tuloksista.

Projektin ohjausryhmä kiittää kaikkia kyselyyn ja hankkeeseen osallistuneita hyvistä ehdotuksista ja kommenteista.

Kirjoittajat

Johanna Lahikainen
tietoasiantuntija
Keskustakampuksen kirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto

Eeva Laurila
projektipäällikkö
Keskustakampuksen kirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto

Kuvat

Helena Hiltunen
Verkkotoimittaja
Hallinto- ja kehittämispalvelut
Helsingin yliopiston kirjasto