Voimaa yhteistyöllä – Peda-forum Helsingissä 20.-21.8.2015

Peda-forum -päivät on vuosittain järjestettävä kaikille avoin yliopisto-opetuksen kehittämisen verkostoseminaari. Tänä vuonna Peda-forum päivien järjestäjinä toimivat yhteistyössä Hanken Svenska handelshögskolan  ja Maanpuolustuskorkeakoulu. Vuoden kattoteemaksi oli valittu voimaa yhteistyöllä. Osallistujia oli eri puolelta Suomea noin 350. Yliopistopedagogiikan kehittämispäiville osallistuvat yliopisto- ja korkeakouluopetuksesta kiinnostuneet opettajat, tutkijat, opiskelijat ja hallintotyötä tekevät.

Kehittämispäivät tarjoavat mahdollisuuden verkostoitua ja vaihtaa hyviä käytäntöjä. Myös kirjaston on hyvä olla seuraamassa alan ajankohtaisia aiheita ja kysymyksiä sekä luoda kontakteja. Helsingin yliopiston kirjastosta kehittämispäiville osallistuivat Kati Syvälahti ja Marjo Kuusela.

Peda-forum rakentui tänä vuonna neljän teeman ympärille: työelämän ja opintojen välinen yhteistyö, tutkimuksen ja opintojen yhteistyö, eri alojen/tahojen yhteistyö ja kehittyvät oppimisympäristöt. Yhtenä tärkeänä haasteena keskusteluissa nousivat esiin digitaalisten oppimisympäristöt. Verkko-opetus vaatii uudenlaista pedagogista osaamista. Ensimmäistä kertaa Peda-forum oli kolmikielinen. Osallistujilla oli mahdollisuus kuulla esityksiä suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.  Peda-forumissa pääpuhujina olivat torstaina Anita Lehikoinen, Yves Epelboin, Björn Wahlroos ja perjantaina Sakari Honkamaa esitteli maanpuolustuskorkeakoulun opetusta ja tutkimusta.

MOOC vai SPOC

Torstain pääpuhujana oli Yves Epelboin. Hän on Pariisin UPMC – Sorbonnen yliopiston emeritusprofessori. Hänen esityksensä “MOOC and avatars: a pedagogical approach for the 21st century” oli ajankohtainen katsaus digitaalisista oppimisympäristöistä. MOOC eli massive open online course herättää vilkasta keskustelua yliopistoissa kansainvälisesti. Ideana on tarjota verkko-opetusta suurille opiskelijamäärille.

Yves Epelboin

Kurssi ovat periaatteessa kaikille avoimia. Ongelmana näillä kursseilla on esimerkiksi se, että vain pieni osa osallistujista suorittaa kurssin kokonaan loppuun. Kurssien kokoaminen vaatii paljon henkilö- ja talousresursseja. Epeboin suositteli projektiryhmän perustamista kurssin suunnitteluun ja toteutukseen. Projektilla on tärkeää olla koordinaattori, joka vastaa projektinhallinnasta.

Epelboin mukaan SPOC (Small Private Online Course) on perinteisempi vaihtoehto verkko-opetuksen toteutukseen. Opetus toteutetaan monimuoto-opetuksena ja esim. käänteisen luokkahuoneen (flipped classroom) ideaa voidaan hyödyntää rajatulle opiskelijaryhmälle.

Yves Epelboin blogissa voi tutustua ajankohtaisiin aiheisiin ranskalaisessa korkeakouluopetuksessa.

MOOCs: Design, Use and Business Models (Jean-Charles Pomerol, Yves Epelboin & Claire Thoury, 2015 Wiley-ISTE)

Kehittyvät oppimisympäristöt ja työelämätaidot

Teemasessioiden ja työpajojen tärkeä anti on pedagogiset kokeilujen ja kehittämishankkeiden kokemusten jakaminen. Luovasta opetusmenetelmästä kertoi Helsingin yliopistosta Päivi Salmesvuori. Hän kertoi esityksessään historian opettamisesta draaman keinoin. Opetusmenetelmä mahdollisti luovan, hauskan ja informatiivisen tavan oppia kirkkohistoriaa syväsuuntautuneemmin.

Geneeristen taitojen huomioiminen opetuksessa herätti kysymyksiä ja keskustelua. Keynote speaker Björn Wahlroos korosti puheenvuorossaan yliopiston teoreettisen opetuksen roolia ja piti vaihtuvien ja muuttuvien työelämäntaitojen – ja vaatimusten korostuksen sijaan tärkeämpänä laajaa yleissivistystä. Jyväskylän yliopiston esityksessä Anne Virtanen kertoi eri tieteenaloilta kerätyn tutkimusdatan avulla millaiset opetuskäytännöt ovat työelämätaitojen oppimisen kannalta toimivia. Tutkimuksen mukaan työelämätaitojen oppiminen edellyttää monipuolisia aktiviteetteja. Opetuksen tulisi sisältää mm. kontaktiopetusta ja pienryhmätyöskentelyä. Yksi kiinnostava esimerkki geneeristen taitojen opeuksesta oli esitys, jossa kerrottiin Jyväskylän yliopiston kielikampuksen ja Jyväskylän kaupungin perusopetuspalvelujen yhdessä kehittämästä kielileiristä. Koulutus oli opiskelijoille vapaaehtoinen. Kielenopettajiksi ja luokanopettajiksi opiskeleville leiri tarjosi mahdollisuuden harjoitella käytännössä opetusta lapsiryhmille.

Kirjaston esitys eBooks, e-journals, educational videos and social media – how the changing information environment effects library collections and training nosti esiin muuttuvan tietoympäristön mahdollisuudet ja haasteet. Minkälaisia aineistoja opetuksessa ja oppimisessa voi nyt ja tulevaisuudessa hyödyntää? Minkälaisia e-kirjat ovat nyt ja tulevaisuudessa? Minkälaista tukea kirjasto tarjoaa e-aineistojen käyttöön?  Aihe herätti teemasessiossa vilkasta keskustelua esim. Miksi kotimaisia e-kirjoja on niin vähän kirjaston kokoelmissa? Mikä rooli sosiaalisella medialla on tiedonlähteenä ja voisiko tutkijan blogi olla tutkimustiedon julkaisukanava?
Lisätietoja esityksistä

Seuraava Peda-forum 2016 Jyväskylässä
Twitter: #peda2015
Peda-forum: http://www.peda-forum.fi/index.php?25

Teksti ja kuvat

Kati Syvälahti
informaatikko
Marjo Kuusela
kirjastonhoitaja