Vuoden 2013 alkaessa

Monivaiheinen, haastava ja onnistunut vuosi 2012 on takanapäin.  Rakensimme yhdessä uutta, näimme vaivaa, onnistuimme ja saimme tunnustusta. Uuden pääkirjaston lisäksi palvelujen muotoilu tuotti tulosta, olimme suurella joukolla mukana IFLA-konferenssin onnistumisessa. Käyttäjämme saivat kaiken keskellä hyvää palvelua.  Nelivuotinen tavoiteohjelma valmisteltiin yhdessä kirjaston asiantuntijoiden kanssa ja laajan keskustelun tuloksena.

Uusi nelivuotinen tavoiteohjelma on käynnissä. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma on valmistumassa. Maailman ja Suomen talouden reunaehdot näkyvät myös kirjastossa, ja rahoitus on tiukempi kuin edellisvuosina. Joudumme entistä tarkemmin miettimään kirjaston tehtäviä, työnjakoa ja tulevaisuutta. Onneksi lähtötilanteemme on hyvä.  Neuvokkuutta ja yhteishenkeä tarvitaan.

Kirjaston johtoryhmässä on keskusteltu perustehtävien ja kehittämishankkeiden painotuksista. Perustehtävien hyvä hoitaminen on kuin suuren laivaliikenteen luotettavuutta, turvallisuutta ja sujuvuutta.  Kehittämishankkeiden avulla ennakoidaan ja kartoitetaan mahdollisia reittimuutoksia ja palveluvalikoiman osuvuutta. Suuri laiva kääntyy hitaasti.  Kirjastossa on paljon osaamista ja halua oppia uutta. Niinpä me pystymme kyllä kulkemaan myös uusia reittejä, kun sitä tarvitaan.

Kirja-aineistojen hankintamäärärahan niukkuus on ongelma kirjaston käyttäjille, erityisesti keskustakampuksella. E-hankintojen ja kausijulkaisujen jatkuvat hintojen nousut kurittavat kaikkia yliopistokirjastoja. Tähän pitäisikin löytyä uusia ratkaisuja. Kirjaston johtoryhmässä on sovittu, että kaikki kampuskirjastot käyvät läpi nykyisten tilausten välttämättömyyden kampuksellaan. Viikissä on jo voitu lakkauttaa osa tilauksista 2012 tehdyn käyttäjäselvityksen pohjalta. Sama koskee kaikkia muitakin kampuksia tämän vuoden aikana.

Aineistohankinnan määrä vaikuttaa useisiin työtehtäviin valinnassa, hankinnassa, luetteloinnissa, kokoelmatyössä ja lainauksessakin. Käytetään tämä aika hyvin hyödyksi. Paneudutaan e-lehtien ja e-kirjojen mahdollisuuksiin, jotta voimme kouluttaa myös käyttäjiä. Hankitaan uutta osaamista. Tehdään työtä yli yksikkörajojen, otetaan paljon irti siitä vahvuudesta, joka meillä Helsingin yliopiston kirjastossa on. Arvostetaan toisiamme, toistemme työtä ja mahdollisuutta oppia toisiltamme ja asiakkailtamme.

Pitkähkö työkokemus antaa jonkinlaista rauhallisuutta.  Olen ollut yliopistossa kohta 40 vuotta erilaisissa tehtävissä. Tänä aikana on ollut useita talouden aaltoliikkeitä ja monenlaisia muutoksia. Mikään kasvu ei ole ikuinen eikä mikään talouden laskukaan ole ikuinen. Talous ja elämä ovat aaltoliikettä. Aallon jälkeen tulee aina uusi aalto.

Kaisa Sinikara
ylikirjastonhoitaja
Helsingin yliopiston kirjasto