Kirjaston uudet opintopiirikortit tukevat yhteisöllistä oppimista

Kirjastossa tapahtuvaa opintopiirityöskentelyä varten on kehitelty opintopiirikortit, joita lainataan asiakkaille. Aloite kortteihin on tullut asiakkailta palvelumuotoiluhankkeen yhteydessä. Suunnittelutoimisto Taivas on tehnyt korttien visuaalisen ilmeen.

Oikeustieteellisen tiedekunnan pedagoginen yliopistonlehtori Anne Haarala-Muhonen kävi kertomassa kirjastolaisille yhteistoiminnallisen oppimisen ja opintopiirityöskentelyn teoreettisista lähtökohdista ja käytännön eduista.

Yhteistoiminnallinen oppiminen on tutkitusti tehokasta oppimista, joka tuottaa hyviä arvosanoja. Se vaatii ryhmäläisiltä sitoutumista, avoimuutta ja suoruutta. Sen teho perustuu jaettuun vastuuseen, yhteisiin keskusteluihin, analyysien ja synteesien tekoon ja kriittiseen arviointiin sekä asioiden jäsentämiseen ja ajattelumallien kehittämiseen.

Ryhmässä opittava asia tulee käsiteltyä monipuolisesti ja kokonaisuuden muodostaminen ja yksityiskohtien muistaminen muuttuvat helpommiksi.

Tärkeimmät neuvot, jotka kirjaston henkilökunta voi kortteja lainaaville asiakkaille antaa, ovat:

Ilman sitoutumista ja keskustelua ei synny tuloksia!

Luottakaa toisiinne.

 

Opintopiiri

Pedagogiset yliopistolehtorit

Teksti

Johanna Lahikainen
tietoasiantuntija
pääkirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto

Leave a Reply

Your email address will not be published.