Yhteistyössä on voimaa – tästä kertoo Empowering People –kirja

Namibialaisilla on syytä tällä viikolla juhlaan:  27.3. järjestettiin Namibian kirjastossa suuri kirjan julkistamistilaisuus. Namibian yliopistolla kirjan julkaiseminen on merkittävä asia. Tapahtuma antaa sikäläiselle kirjastolle näkyvyyttä, tekeminen tulee tunnetuksi ja osaaminen saa arvostusta. Kyseessä on Empowering People Tampereen, Helsingin ja Namibian yliopistokirjastojen yhteisprojektin tuotos Meillä se julkaistiin juuri ennen joulua ja edelleen se on ajankohtainen, koska Helsingin yliopistolla on voimassa oleva yhteistyösopimus Namibian yliopiston kanssa.

Viime vuosi oli kirjastojen väliselle yhteistyölle rohkaisevaa.  Yhteistyöpyyntö tuli aikanaan Namibian yliopiston kirjaston ylikirjastonhoitaja Ellen Namhilalta. Projektin tavoitteena oli lisätä Namibian yliopiston kirjaston henkilökunnan ammatillista osaamista. Yhtenä osatavoitteena oli opettaa akateemista kirjoittamista ja tieteellistä julkaisemista. Siitä tämä kirja on oiva osoitus.

Kasvamista ja voimien keräämistä yhdessä

Namibia-projektin aikana tekijöitä askarrutti toisinaan, tarvitaanko tällaista kirjaa. Nyt voidaan todeta, että kyllä se kannatti tehdä. Kirja täyttää tarkoituksensa. Kirjan nimi kertoo kasvuprosessista, yhteistyön voimasta. Tekijöille koko kirjoittaminen on ollut oppimismatka. Julkaiseminen ja tieteellisen artikkelin kirjoittaminen on joillekin aivan uusi asia, sillä osa kirjoittajista on tähän tuottanut ensimmäisen vertaisarvioidun artikkelin elämässään. Opettelun ja harjoittelun tuloksena saatiin aikaan oikea alan arvostettujen tutkijoiden vertaisarvioima tieteellinen kirja. Kaikki artikkelit on kirjoitettu suomalais-namibialaisena yhteistyönä. Kirjan teko oli kannustavaa ja rohkaisevaa tekijöilleen.

On myös hienoa, että nyt on painettuna ennen julkaisematonta tietoa kirjastojen toiminnasta. Erityisarvoa on myös sillä, että teos on painettu englanniksi. Kirjan ensimmäinen artikkeli kertoo hankkeesta ja antaa kattavat perustiedot kiinnostuneille. Teosta voi suositella erityisesti yliopistopedagogiikasta kiinnostuneille ja kehitysmaatutkimusta tekeville sekä kenelle tahansa kirjastolaiselle, joka haluaa syventää omaa ammatillista osaamistaan.

Kirjan otsikko Empowering People kuvaa koko hanketta kiteytetysti. Suomen ja Namibian yliopistokirjastot kertoivat projektin aikana toisilleen toiminnastaan. Vaihdettiin vinkkejä ja pohdittiin suuntaviivoja siitä, miten voisi kehittää omaa työtään eteenpäin. Tampereen ja Helsingin yliopistojen kirjastolaiset ovat tutustuneet hankkeen kautta entistä paremmin toisiinsa. Kokemustenvaihto ja kollegojen välinen yhteistyö on ollut innostavaa ja mm. toiminnan suunnitteluun ja arviointiin on saatu uusia ideoita yhteistyössä.

Kannen kuvaa mietittiin pitkään, mikä kuvaisi hanketta, toisi ihmiset esille? Kuvaan valittiin Namibian yliopiston pääkirjasto.

Kirjaa voi lainata yliopistokirjastoista. Kirjaa myy tiedekirjallisuuden verkkokirjakauppa Granum.

Teksti

Päivi Helminen
tietoasiantuntija
Keskustakampuksen kirjasto
Helsingin yliopiston kirjasto

Tiinakaisa Honkasalo
viestintäpäällikkö
Helsingin yliopiston kirjasto