Opetus 2017-2018

KURSSIT

TEOLOGISEN ETIIKAN JA SOSIAALIETIIKAN NÄKÖKULMIA
TUK-2404, Kurssi, 5 op
05.09.2017 – 03.10.2017

RUOKA, USKONTO JA ELÄMÄNKATSOMUS
TUK-2611, Luentokurssi, 5 op,
Maria Buchert, Juliette Day, Tapani Innanen, Virpi Mäkinen, Ville Päivänsalo, Siiri Toiviainen, Risto Uro, Terhi Utriainen
05.09.2017 – 04.10.2017

SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN MENETELMÄOPINNOT: TEOLOGISEN ETIIKAN JA SOSIAALIETIIKAN MENETELMÄOPINNOT
TUM-M3107, Luentokurssi, 5 op
28.08.2017 – 22.09.2017

SYSTEMAATTISEN TEOLOGIAN SEMINAARI: TEOLOGISEN ETIIKAN JA SOSIAALIETIIKAN SEMINAARI
TUM-3107, Seminaari, 5 op
21.09.2017 – 13.03.2018

ETIIKAN HISTORIA
TUM-T3231, Kurssi, 5 op
30.10.2017 – 29.01.2018

KÖYHYYS JA KRISTINUSKO
TUK-2608, Luentokurssi, 5 op,
Henrietta Grönlund, Tuomas Heikkilä, Virpi Mäkinen
17.01.2018 – 28.02.2018

VANHAN TUTKINNON KIRJALLISUUSSUORITUKSET

105205B3 SY205 Osa B3 Johdatus teologiseen etiikkaan ja sosiaalietiikkaan Aineopinnot Tentti

105251 Teologinen etiikka (SY233) Aineopinnot Tentti

105252 Sosiaalietiikka (SY234) Aineopinnot Tentti

105253 Yhteiskuntaetiikka (SY235) Aineopinnot Tentti

105249 Etiikan historia (SY232) Aineopinnot Tentti

105270 Social Ethics (SY266) Aineopinnot Tentti

105260 Theological Ethics (SY267) Aineopinnot Tentti

106361 Lähisuhteiden etiikka (TES361) Syventävät opinnot Tentti

106362 Yhteiskuntaetiikka (TES362) Syventävät opinnot Tentti

106363 Maailmanetiikka (TES363) Syventävät opinnot Tentti