Tino Aalto

”VIExpert-opintojen avulla ymmärrys Suomen asemasta Pohjolan perukalla parani”

Tapaaminen Tino Aallon kanssa alkaa hänen työpaikallaan Etelärannassa sovittuun aikaan. ”Saisiko sulle olla jotain syötävää tai juotavaa? Meillä olisi tuossa pöydällä kahvia, teetä ja sitten jotain enemmän tai vähemmän terveellistä pikkupurtavaa”, toteaa Aalto hymyillen. Nappaan mukaani kahvin ja muutamat viinirypäleet, jonka jälkeen siirrymme Aallon varaamaan neuvotteluhuoneeseen juttelemaan hänen työurastaan ja opintotaustastaan.

Vuonna 2016 valtiotieteiden maisteriksi valmistunut Aalto työskentelee elinkeinopolitiikan johtavana asiantuntijana Teknologiateollisuus ry:ssä. Järjestö on EK:n jäsenliitoista suurin ja merkittävintä vientialaa edustava taho, jonka jäsenyrityksinä on niin suuria Nokian ja Koneen kaltaisia pörssiyhtiöitä kuin myös huomattava määrä pk-yrityksiäkin.

Aallon tämän hetkinen työnkuva liittyy tuleviin eduskuntavaaleihin ja tulevaan hallitusohjelmaan vaikuttamiseen, eli käytännössä hän pyrkii tuomaan esiin Teknologiateollisuuden tavoitteita sekä vaalien alla että hallitusohjelmasta neuvoteltaessa. Elinkeinopolitiikka puolestaan pitää sisällään koulutus- ja innovaatiopolitiikkaa, energia- ja ilmastoasioita, digiteemoja sekä luvitukseen liittyviä kysymyksiä – Aallon työssä tulee siis hallita suuria kokonaisuuksia. Hän kuvailee työtään melko hektiseksi sekä tyypillistä työpäiväänsä pitkäksi – sisältö koostuu muun muassa kokouksista, analyyseista, tapaamisista sekä vaikuttamisen suunnittelusta. Arki-iltoina on myös paljon erilaisia sidosryhmätapaamisia sekä ”toimintaympäristön skannaamista”, kuten Aalto itse työtänsä kuvailee.

Mutta miten Aalto päätyi nykyiseen työhönsä? Palataanpa hetki ajassa taaksepäin. Opiskeluaikoinaan Aalto opiskeli pääaineenaan valtio-oppia sekä sivuaineinaan poliittista historiaa ja sosiaalipolitiikkaa Turun yliopistossa. Kuitenkin valtiotieteiden lisäksi myös yritystoiminta sekä erityisesti ”yritystoiminnan ja muun yhteiskunnan välinen rajapinta” – niin kuin alumnimme asian itse muotoilee – ja kansainvälisyys kiinnostivat häntä alusta asti. Nämä kaksi kokonaisuutta muodostivat tietyllä tavalla myös Aallon opintopolun läpi kantaneet teemat: hän oli jo opiskeluaikanaan aktiivinen sekä opiskelija- ja nuorisojärjestöissä että puoluepolitiikassa. Aalto myös panosti opiskeluaikanaan kieliopintoihin, kuten ruotsin ja venäjän kielen opintoihin. Sisältyipä opiskeluaikoihin myös puolen vuoden vaihto Tukholman yliopistossa poliittisen taloustieteen opintojen parissa.

VIExpert-opinnot tulivat Aallon opintoihin mukaan venäjän kielen opintojen sekä hänen kandidaatintutkielmansa kautta, joka käsitteli Ukrainan energiapolitiikkaa sekä tähän liittyviä maan länsi- ja itäintegraation valintoja. Sittemmin hän löysi netistä Aleksanteri-instituutin VIExpert-opinnot. Instituutin tarjoamat opinnot vaikuttivat mielenkiintoisilta, joten Aalto päätti hakea opiskelijaksi maisterikouluun.

Tätä päätöstä hän ei joutunut omien sanojensa mukaan katumaan, sillä VIExpert-opinnot osoittautuivat alumnimme mukaan erittäin mielenkiintoisiksi ja hyödyllisiksi. Erityisen lämpimästi Aalto muistelee VIExpertin ulkomaille suuntautuneita opintokursseja, joista päällimmäisenä ovat jääneet opintojen lisäksi mieleen mukavat matkakaverit sekä Tapani Kaakkuriniemen eeppiset tarinat.

Hän kiittelee VIExpertin opintoja myös niiden käytännönläheisyydestä ja politiikkarelevanssista, sillä kursseilla opituilla asioilla oli Aallon mukaan suora linkki käytäntöön tieteellisyyttä unohtamatta. Aalto esimerkiksi suoritti vielä opiskelijana ollessaan harjoittelun Kalevi Sorsa -säätiössä, jossa hän sai tutkimusprojektissa seurantavastuualueekseen Baltian ja laajemmin itäisen Euroopan maita osittain sen takia, että hän oli opintojensa kautta perehtynyt myös näiden maiden yhteiskunnallisiin ja poliittisiin järjestelmiin. Pro gradunsa Aalto teki yritysten yritysvastuusta, erityisenä painopisteenä liiketoiminnan vastuullisuus Venäjällä.

Kandi- ja gradututkielmien aiheita mukaillen Aalto suoritti VIExpert-opinnoissaan paljon energiapolitiikkaan liittyviä kursseja. Vaikka nykyisessä työssään Aallon ei välttämättä tarvitsekaan miettiä päivittäin Venäjään ja Itä-Eurooppaan liittyviä asioita, niin hänen mukaansa VIExpertin opinnot auttavat häntä esimerkiksi ymmärtämään Venäjän energiapoliittista kontekstia sekä Suomen ja Euroopan unionin roolia siinä:

”VIExpert-opintojen minulle antama oppi on ollut se, että pystyn laittamaan asioita erilaisiin konteksteihin, ja näistä opeista olen edelleen kiitollinen Aleksanteri-instituutin suuntaan”.

Aalto kehottaa nykyisiä opiskelijoita paitsi nauttimaan opiskeluajastaan niin myös panostamaan kieliopintoihin opiskeluaikana mahdollisimman paljon, sillä kielten opiskelu töiden ohella on paljon työläämpää ja haastavampaa. Lisäksi hän kehottaa opiskelijoita menemään aina välillä rohkeasti omille epämukavuusalueilleen sekä olemaan aktiivinen myös vapaa-ajallaan, sillä esimerkiksi Aallon oman työllistymisen kannalta opiskeluaikana luodut suhteet ja verkostot ovat olleet avainasemassa:

”Käytännössä verkostojen rakentaminen tarkoittaa myös sitä, että välillä käyttää myös ’vapaa-aikaansa’ siihen, että menee erilaisiin tapahtumiin ja tilaisuuksiin, vaikka ne eivät aina niin hirveästi kiinnostaisikaan, sillä näissä voi aina tutustua uusiin ihmisiin sekä oppia ymmärtämään maailmaa paremmin”.

Hän painottaa myös avoimen mielen ja oman aktiivisuuden merkitystä työmarkkinoilla menestymisessä:

”Jos on vähänkään intoa ja motivaatiota, niin lähde tutustumaan oman yliopistokuplan ulkopuolisiin ihmisiin – siinä pystyy todella avartamaan omaa maailmankatsomustaan. Avoin mieli ja laaja-alainen kiinnostus auttavat ylipäänsä elämässä tosi paljon”, Aalto päättää.

-Eemil Mitikka