Anna Korppoo

 

Kansainväliset valmiudet ja kyky joustaa auttavat vastavalmistunutta työelämään siirtymisessä” 

Opintojensa alussa Anna Korppoo ei tiennyt ryhtyvänsä tutkijaksi, ja opintoja ohjasi urasuunnitelmien sijasta ennen kaikkea oma kiinnostus. Venäjä ja sitä ympäröivät alueet kiinnostivat mutta sitä, miten niihin liittyviin aiheisiin voisi paneutua ammatillisesti, hän ei vielä silloin tiennyt. Nyt, 15 vuotta Tampereen yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi valmistumisensa jälkeen Korppoo pitää maisterikoulua hyvänä alustana ammatillisesti ohjaaville Venäjä-opinnoille. Myös alussa ja vastavalmistuneena se on hyvä lisä ansioluettelossa ja tuo uskottavuutta työnhaussa. Hän muistelee, että maisterikoulun tarjoamat ympäristöalan luennot olivat päteviä ja täyttivät odotukset, ja että hyödyllisiä kontakteja kotimaiseen kenttään syntyi jo silloin.

Jossain takaraivossa oli jo toive tutkijan urasta. Tampereen yliopistolta löytyi ilmastopolitiikan erikoiskurssi, jonka kautta Korppoo löysi tiensä vuonna 1999 YK:n ilmastoneuvotteluihin sekä kesätöihin tutkijana Tulevaisuuden tutkimuskeskukselle. Tämän jälkeen oli selvää että oma juttu oli löytynyt, ja hän lähti kartuttamaan osaamistaan Lontoon Chatham House -instituuttiin harjoittelijana. Korppoo järjesti seminaaria Moskovaan ja löysi sieltä ensimmäiset tärkeät kontaktinsa, jotka ovat säilyneet tähän päivään saakka.

Elämä Suomeen ei tuntunut vielä ajankohtaiselta harjoittelun jälkeen, ja Anna palasikin Lontooseen vuonna 2000 Imperial Collegelle tutkimushankkeen koordinaattoriksi. Vuonna 2007 hän väitteli energiapolitiikan tohtoriksi samassa paikassa. Imperial College oli tärkeä askel omalla uralla ja se avasi ovia moniin tärkeisiin verkostoihin ja tutkijoiden yhteisöihin.

Suomesta Anna sai kolmen vuoden sopimuksen Ulkopoliittisen Instituutin kanssa vuonna 2008. Kööpenhaminan ilmastokokous oli tulossa ja Annan tutkimusaihe ajankohtainen. UPI:n painopisteen siirtyessä pois ympäristöasioista oli taas aika vaihtaa paikkaa. Tällä kertaa suunta oli Fridtjof Nansen Instituutti Oslossa, jossa Anna työskentelee tällä hetkellä, ensimmäistä kertaa urallaan pysyvässä työsuhteessa.

Korppoo pitää menestyksensä ainesosina loputonta kiinnostusta tutkimusaiheeseensa, kovaatyötä ja hyvää tuuria. Urapolku on ollut täynnä sopivia sattumia – sopivia työmahdollisuuksia ja hyödyllisiä kontakteja oikeilla hetkillä. Toisaalta hän korostaa, että tie tutkijaksi on sisältänyt myös lujaa työtä päämäärän eteen ja joustavuuttaomassa elämässä. Jatkohankkeiden löytäminen, väitöskirjarahoituksen kasaaminen ja pienimpiinkin projekteihin tarttuminen ovat kaikki vaatineet voimia, mutta olleet välttämättömiä ponnistuksia. Vaikka rahoituksen löytäminen on vähemmän kilpaillussa aiheissa (Venäjän ympäristöpolitiikka) helpompaa, kannattaa opiskelijan pitää mielessään omat kiinnostuksen kohteensa. Rahoitusta on Suomessa tarjolla melko vähän, joten kannattaa rohkeasti etsiä mahdollisuuksia uralla etenemiseen myös ulkomailta.

Eri vaiheissa uraa on hyvä hankkia mahdollisimman monenlaista kokemusta. Korppoo listaa akateemisten rahoitushankkeiden kannalta tärkeiksi asioiksi kielitaidon, erilaiset julkaisut, verkostot, kansainvälisen kokemuksen, viestintätaidot ja politiikkarelevanssin, omassa tapauksessaan YK:n ilmastoneuvotteluiden seuraamisen.

Omaa opiskeluaikaansa muistellessaan Korppoo toteaa, että olisi halunnut kuulla silloin miten kaikki työ palkitaan vielä. Tämä ei kuitenkaan päde kaikkiin tutkijoihin: hän on nähnyt myös monia nuoria tutkijoita, joiden ura ei ole edennyt ja joiden on täytynyt etsiä uusi suunta. Siksi tutkijaksi haluavien kannattaa pitää mielessä myös toinen uravaihtoehto, jos tutkijanura ei syystä tai toisesta avaudu halutulla tavalla.

Venäjä-tutkijana Korppoo nostaa tärkeimmäksi ominaisuudeksi valmistuvalle asiantuntijalle kielitaidon. Erityisesti tutkijan on vaikea kasata uskottavaa materiaalia ilman paikallisen kielen tuntemusta. Kielitaidon lisäksi aito kiinnostus ja halu viettää aikaa tutkittavassa maassa on oleellista. Venäjän-kokemustensa perusteella Korppoo toteaa lisäksi, että vaikeuksien kohtaamiseen valmis asenne ja raudanluja tahto saavuttaa haluttu päämäärä ovat tärkeitä työvälineitä.