Henkilöt

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistoverkoston maisterikoulun päättävä toimielin on johtoryhmä, joka kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Johtoryhmässä on edustettuna kaikki verkoston yliopistot.

Maisterikoulun hallinnosta vastaavat verkostojohtaja ja verkostokoordinaattori.

Maisterikoulussa on vuosien mittaan ollut yhteensä vajaat 700 opiskelijaa, joista noin 350 opiskelijaa on valmistunut. Uusia opiskelijoita otetaan sisään vuosittain noin 40.

henkilöt