Valmistuneet opiskelijat

Maisterikoulusta valmistuneet

Nimi Yliopisto
Gradu
Aalto Marianne HY “Krasnaja pov” -lehdessä vuonna 1925 ja 1929 ilmestyneiden kirjallisuusteoreettisten artikkeleiden vertaileva analyysi (2011)
Aalto Reetta HY Rock-yhtye “Leningrad” Venäjän kulttuurihistorian viitekehyksessä (2008)
Aalto Tino TY Yritysvastuu suomalaisella energiasektorilla: Salailua ja viherpesua vai avointa ja vastuullista liiketoimintaa? (2016)
Ahlroth Tiina
Aalto Tilintarkastuksen kehitys Venäjällä (2014)
Ahonen Panu-Tuomas JY Kasvatussosiologinen näkökulma Viron venäjänkielisen vähemmistön integroitumiseen (2003)
Aikio Hannakaisa JY Uusvanhaa propagandaa – Tshetshenian toinen sota internetissä syksyllä 2000 (2002)
Aikio Niko HY Profeetan kotiinpaluu: Alexandr Solzhenitsynin paluu Venäjälle 1994 ja hänen yhteiskunnallisen sanomansa saama vastaanotto(2002)
Airola Laura JY Suurimpien venäläisten tiedotusvälineiden ulkomaanuutisointi (2013)
Aittila Enni JY IFRS-tilinpäätösraportoinnin erot Suomen ja Venäjän välillä (2017)
Ala-Könni Satu JY Uusiutuvat energianlähteet Venäjällä ja Suomen lähialueilla sekä pienvesivoima Karjalan tasavallassa ja Leningradin alueella (2008)
Alaluusua Hannakaisa JY Uusvanhaa propagandaa – Tshetshenian toinen sota internetissä syksyllä 2000 (2002)
Alanen Eeva-Maija HY Exploring Russian dairy consumption culture (2014)
Alava Jonna TY Venäjän muuttuvat intressit arktisella alueella (2018)
Alexeeva Ida TY Miliisistä poliisiksi. Uutisointi lainvalvontaviranomaisten tilanteesta Venäjän poliisireformin yhteydessä vuosina 2009‒2012 (2014)
Alhola Salla Aalto Yritysten välinen elektroninen kauppa ja toimintamallit – nykytila-analyysi ja tulevaisuuden skenaariot (2000)
Alikoski Maarit LY Osallistumisjärjestelmällä kohti kuntien uudistuvaa kansanvaltaisuutta (2016)
Alinikula Akseli HY Washingtonin opit ja Kiova: Kansainvälinen valuuttarahasto ja Ukraina 1991–1992 (2017)
Alt Eine OY “Jälleen liehuu osaston lippu…” Juhlaperinteen muutos ja jatkuvuus strojotrjadin matkalla Venäjällä kesällä 2002 (2003)
Angeria Minna OY Sähköisten terveydenhuoltopalvelujen käyttöönotto: Case Oulun Omahoitohanke (2012)
Annala Merja LY Venäläisen osakeyhtiön muuttaminen rajavastuuyhtiöksi ja sen verotus (2000)
Anttila Jenni
HY Suomeen vai Saimaalle – käännösprosessi yrityksen matkailuviestinnässä. (2015)
Arkko Päivi Aalto Suomalaisten ja venäläisten akateemisten teknologiayrittäjien henkinen ja sosiaalinen pääoma ja Suomen ja Venäjän innovaatioympäristöjen vaikutus akateemiseen yrittäjyyteen (2016)
Arola Anni JY Myötäilyä ja jälkiviisasta kritiikkiä. I. M. Maiskin muistelmat 1920 – 40-lukujen neuvostoulkopolitiikan tulkkina (2003)
Arola Niko HY Profeetan kotiinpaluu: Alexandr Solzhenitsynin paluu Venäjälle 1994 ja hänen yhteiskunnallisen sanomansa saama vastaanotto (2002)
Artemjeff Kaari JY Venäläisten taiteilijoiden matkat Imatralle 1809-1917 (2001)
Artemjeff Panu-Tuomas JY Kasvatussosiologinen näkökulma Viron venäjänkielisen vähemmistön integroitumiseen (2003)
Asikainen Anastasia
HY Five Years after the Passing of the Law on Foreign Agents in St. Petersburg, Russia – Persistent and New Limitations and Emergent Adaptations (2017)
Asikainen Johannes TaY Tataareja, kasakoita vai muslimeja? Tataarien representaatio ja niiden kehitys Suomen painetussa sanassa 1800-luvulta vuosiin 1917-1925
(2017)
Aura Paula HY Miten löikään venäläinen sydän kuullessaan sanan Isänmaa – 2000-luvun alun venäläisten poliittisten puolueiden kielestä (2007)
Auvinen Jalmari HY AFRIKKALAISET OPISKELIJAT IVANOVOSSA
Toiseuden kokemus venäläisessä yhteiskunnassa (2013)
Auvinen Kerttu HY Rauha ja julkinen muistaminen: Tunnustuskamppailun rooli (2017)
Bang Katja TY Языковое положение в Республике Саха (Якутия) (2015)
Björk Mikael HY Karjalankieliset lehtiartikkelit sortavalalaisessa Laatokka -lehdessä 1920- ja 1930-luvuilla (2011)
Doulos Andreas HY President vs. Parliament: elite struggle in the attempt to privatise Russia (2006)
Eharand Anna HY Funktionaaliset elintarvikkeet Venäjällä: kuluttajien suhtautuminen terveysväittämällä varustettuihin elintarvikkeisiin  (2015)
Elovaara Kati TY Instituutiojärjestelmän vaikutus yhteiskunnan luottamuskulttuuriin. EU:n vaikutukset institutionaalisen luottamuksen kehittymiseen Puolan liiketoimintaympäristössä (2010)
Eriksson Anniina TaY Venäjän federaation poliittisen järjestelmän demokraattisuus (2003)
Eriksson Sari HY Laatu Venäjän korkeakoulupolitiikassa. Eräiden 2000-luvun ohjausdokumenttien diskursiivisen rakentumisen analyysi (2009)
Eronen Miitta TY Kokoaan suurempi vaikuttaja? Haastattelututkimus Turun kaupungin kansainvälisestä toiminnasta Itämeren alueella (2016)
Eräpohja Mikko VY Industrial property rights and the protection of trade secrets in the Russian federation (2005)
Fedorenko Elena TY Suomen ja suomalaisten representaatiosta Venäjän lehdistössä vuonna 2014: Ota mallia, Venäjä!(2016)
Fedotov Leena TaY “Se on parasta sillon ku sitä ei huomaa” : tulkkien ja tuomareiden näkemyksiä oikeustulkkauksesta (2013)
Forbatok Matilda HY

Venäjän kääntäjien näkemyksiä kääntäjäkoulutuksen hyödyllisyydestä itsensä työllistämisen näkökulmasta (2016)

Frilander Kaari JY Venäläisten taiteilijoiden matkat Imatralle 1809-1917 (2001)
Granbacka Jannica SHH Den ryska nationella kulturen (2010)
Haapala Miika
Aalto Any volunteers to go? Attractiveness of international assignments in Russia and the Baltic countries among Finnish employees (2015)
Haapaniemi Mira TaY Kulttuurisukellus kaupalliseen venäjään – venäläinen puhekulttuuri liikevenäjän oppikirjoissa (2003)
Haimelin Kaisa HY Kulttuurienvälisen kompetenssin vaikutus osaamisen siirtymiseen Tacis-hankkeissa (2008)
Hakulinen Anna UEF venäjän kieli ja kääntäminen (2011)
Hakulinen Pauliina TaY Kestävätkö vaihtotaseet? – 10 Keski- ja Itä-Euroopan maata (2004)
Hampunen Laura HY Latvian venäjänkielisen vähemmistön asemasta käyty keskustelu (2008)
Hannola Heli VY Ulkomaisen sijoittajan asema Venäjällä (2008)
Hannuksela Riina TY Taiteilija modernin kriisissä. Kriisitematiikka venäläisen symbolistin Andrey Belyin (1880-1934) kulttuurifilosofissa esseissä (2006)
Hannula Milla HY Venäjän uralilaiset kansat Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikassa (2001)
Hassinen Riitta UEF Sairaanhoitaja diabetesta sairastavan potilaan hoidon ohjaajana Sortavalan alueella (2002)
Hast Susanna LY Venäjän kuvaukset Euroopan Unionin identiteettipolitiikassa. Diskurssianalyysi Cris Pattenin, Romano Prodin ja Javier Solanan puheista. (2004)
Hatakka Jari UEF Suomen lähettiläiden raportoimat tiedot Latvian ja Neuvostoliiton ulkopoliittisista suhteista 1924-1932 (2000)
Hatakka Tarja JY Inflation and exchange rate regimes in transition economies (2000)
Hautamäki Pauliina
VY The sales channel strategies of finnish building material manufacturers for entering Russian market (2006)
Heikkilä Katja TaY Suomen ulkomaalaislainsäädännön kehittyminen 1862–1938ja ulkomaalaiskysymys eduskunnassa. (2005)
Heiniö Noora TY Vesi- ja viemäröintialan ympäristöanalyysi Pietarin alueella (2000)
Heinonen Heidi ÅA Geopolitiska, säkerhetspolitiska och institutionella motiv till de nordiska ländernas ställningstaganden gällande frågan om visumfrihet mellan EU och Ryssland (2013)
Heiska Kati JY “Valtiota on vaikea ymmärtää…” Tapaustutkimus kansalaisyhteiskuntasuhteista Pietarin katulapsisektorilla (2003)
Heiskala Tuire Aatlo Venäläisen tilintarkastuksen erityispiirteet verrattuna länsimaiseen käytäntöön (2007)
Heiskanen Anu HY Nuori Latvia – nuori usko. Tapaustutkimus eräiden Latvian yliopiston humanistiopiskelijoiden maailmankuvan uskonnollisesta ulottuvuudesta (2001)
Helin Saija TaY Viron ilmansuojelunhallinnon uudistaminen ja twinning – kansainvälinen yhteistyö osana siirtymäviahemaiden julkisen hallinnon muutosta (2005)
Heliste Piia Aalto Foreign Direct Investment in the Vyborg District – A Multiple Investor Study of a Single Investment Target (2000)
Helle Niko TY Business Networks in E-commerce Internationalization – Two Finnish Companies Targeting Russia (2017)
Herrala Meri HY Ooppera sensuurissa. Vano Muradelin Suuri ystävyys Neuvostoliiton kulttuurielinten tarkastuksessa vuonna 1948 (2002)
Hersteinsdóttir-Hölttä Áslaug HY Analiz identičnosti russkojazyčnogo naselenija Èstonii v gazette “Molodež Èstonii” v 2003 g. (2008)
Hietala Niina OY ”Älkää unohtako niitä kärsimyksiä mitä sota ihmiskunnalle tuo” : Suomen-Neuvostoliiton rauhan ja ystävyyden seura ja Suomi-Neuvostoliitto-Seura Oulussa vuosina 1940 ja 1944-1962 (2016)
Hietikko Mikko Aalto Gender and corruption: do women bribe less and why? (2016)
Hiilamo Simo HY Haukkoja kuvaputkilla. Vastakaupat poliittisena kysymyksenä Hawk-harjoitushävittäjähankinnassa vuosina 1975-1981 (2011)
Hirvonen Janne LUT Management of commercial property derived risks in the market context of the Russian Federation (2012)
Hornamo Petri JY Neuvostoviro opposition tiellä. Näkökulmia demokratian esteistä ja sen palauttamisen vaikeuksista (2001)
Huhtahaara-Salo Katja OY Kapitalisti oli väärällä asialla, mutta meidän asiamme on oikea! Subjektipositiot ja niiden väliset valtasuhteet V.I. Leninin puheessa poliittisesta valistustyöstä ja opetuksesta valistusasiain kansankomissariaatille v. 1921 (2001)
Huhtanen Karoliina TaY Za sestnye vybory – For Fair Elections. Frame Analysis of the Pro-Fair Elections Rallies in the Russian Press after the 2011 Duma Elections (2013)
Huijala Anna HY The Margin of Appreciation and the European Court of Human Rights: Case Law relating to the Latvian Nationality Problem (2008)
Hurskainen Sanna TaY Predlog na s vinitel’nym padezhnom v sovremennom russkom jazyke (2006)
Husso Satu TY Kansalaisten valtio vai lännen takamaa? Oppositioliike News Forumin yhteiskuntavisio DDR:n murrosaikana 1989-1990 (2010)
Huttunen Kristian HY Особенности русскоязычных договоров в свете корпусных данных (Venäjänkielisten sopimusten erikoispiirteitä korpusaineiston valossa) (2016)
Huuskonen Minttu TY Venäläinen rauhanturvaaminen Tadzhikistanin sisällissodassa (2008)
Hyppölä Oona HY A competent parent a loving professional: A Case Study of Fister Parenting in Russian Children’s Village
(2019)
Hyytiäinen Hanna UEF Kansakunnan rakentuminen ja Venäjän kansallisvaltioidentiteetti: identiteetin esitys Moscow Diary-lehdessä (2003)
Härkönen Ulla JY Putinin retoriikan geopolitiikka terrorismin vastaisen sodan aikakaudella (2005)
Iisakkila Niina HY

Voitonpäivän juhlinta Venäjällä Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen (2016)

Iivari Heidi TaY Idän ja lännen rajalla. Semioottista tulkintaa Suomen ja Viron 1990-luvun kirjallisuudesta (2002)
Indrén Anna-Katri HY Venäläistaustaisten hoitoalan ammattilaisten näkemyksiä suomalaisesta sosiaali- ja terveydenhuollosta (2012)
Itälä Pekka hY ”Meille tämä kaasuputki ei ole ulko- ja turvallisuuspoliittinen kysymys” – Nord Stream -kaasuputkihanke Suomen lainsäädännössä ja eduskunnan puheenvuoroissa vuosina 2005–2010 (2018)
Janhunen Marissa TY Matka halki illuusion nimeltä Tonava. Péter Esterházyn Pitkin Tonavaa eli kreivitär Hahn-Hahnin katse postmodernina matkakirjallisuutena (2017)
Jantunen Anna HY Hautamuistomerkit Haminan ortodoksisen seurakunnan hautausmaalla 1743-2003 (2009)
Jenu Katja-Pia HY Kiinan ja Neuvostoliiton suhteiden normalisoitumiskehitys 1979-1989 (2003)
Jeskanen Jenni TaY Образ жизни женщины в журнале «Здоровье» (2009)
Jokinen Heidi TY The Frozen Food Distribution in Poland, Focusing on Warsaw and Krakow Areas (2000)
Jonkka Jenni TY Paluumuuttajien ja työperusteisten muuttajien erilaiset työllistymis-polut : Venäjältä muuttaneiden maahanmuuttajien työllistyminen metalli- ja elektroniikka-alalle (2018)
Jouhkimo Laura
 UEF “SE ON MINUN ALA JA MINUN TULEVAISUUDEN KIELI” – Joensuun yliopiston venäjän kielen pääaineopiskelijoiden uranvalinta ja sen taustalla olevat tekijät (2003)
Jouttijärvi Wiivi-Maria JY Onnellisia opiskelijoita keskellä poliittista muutosta : Tarton yliopistossa opiskelleiden virolaisten muistot Viron uudelleenitsenäistymistä edeltäneestä liikehdinnästä (1987-1991), opiskelijajärjestöistä sekä itsestänsä (2017)
Jumpponen Jari UEF Venäläiset investoinnit ulkomailla: Venäläistaustaiset yritykset Suomessa, tapaustutkimuksena matkailuala (2004)
Junttila Sonia HY
Juoperi Satu TaY “Где же Дом?” – Анализ нарративного интервью с ингерманландским финном-репатриантом, “Missä se koti on?” -Analyysi inkerinsuomalaisen paluumuuttujan narratiivisesta haastattelusta (2008)
Jutila Henri UEF Towards a Monoethnic State. Ethnic Minorities in Poland from the End of the Second World War Until Present (2001)
Jutila Matti LY Töyssy tiellä Eurooppaan: analyysi Latvian ja kansainvälisten järjestöjen välisistä vähemmistöpoliittisista neuvotteluista (2003)
Jähi Tia LTY  (2002)
Jäntti Juuli TaY
The short-run dynamics and analysis of the micro-level productivity. Evidence from manufacturing plant in Ukraine (2018)
Jäppinen Maija HY
Perhekeskeisyyden ja feminismin ristipaineessa. Kuva parisuhdeväkivällasta udmurtialaisessa naisten kriisikeskuksessa (2006)
Järnefelt Vafa HY
Kööpenhaminan ilmastokokous Helsingin Sanomien viestimänä – Venäjän rooli neuvotteluissa (2017)
Järvinen Jouni HY
Kansalaisyhteiskunnan ja hallinnon suhteet Tshekkoslovakiassa ennen vuoden 1989 vallankumousta (2002)
Kaartinen Nikke HY
Huomioikaa timantit! Tšekkoslovakialainen 1960-luvun uuden aallon elokuva ja sen vastaanotto Suomessa
(2013)
Kainu Markus TY
Julkisen tulonsiirtojärjestelmän köyhyysvaikutukset Moldovassa vuosina 2001 ja 2004 (2008)
Kaisto Virpi UEF
Vestnik Novoj Literatury -kirjallisuuslehti ja sen tekijät. Pietarilaisen underground-kirjallisuuden ja samizdatin historia lehden kannalta. (2005)
Kajanto Eero Aalto Länsimaisten johdon ohjausjärjestelmien käyttö ja käytettävyys itäeurooppalaisessa kulttuurikontekstissa – Pohjoismaisen case-yrityksen opit Venäjän liiketoimintojen johtamiseen (2011)
Kallio Hanna-Mari JY Ulkopoliittinen keskustelu kansallisen identiteetin vahvistajana: analyysi venäläisistä Kosovon sotaa koskevista kannanotoista kriittisen geopolitiikan näkökulmasta (2001)
Kalliomaa Heli JY Suomalaisten tapahtumanimitysten vastineettoman sanaston välittäminen venäjänkielisissä matkailuesitteissä (2002)
Kalliomäki Kirsi HY Голоса периферии – о «женской литературе» и о романе Время ночь Людмилы Петрушевской (2014)
Kangasluoma Sohvi TaY Valtiot arktista ilmastonmuutosta ratkaisemassa. Rooliteoreettinen analyysi Norjan ja Venäjän ilmasto- ja arktisesta politiikasta. (2018)
Kankare Kasperi TY Liikeriskit ja riskinhallinta Ukrainan kriisissä vuonna 2014 – Tapaustutkimus eräästä suomalaisesta yrityksestä (2016)
Kansikas Suvi HY Kreml päätti, vai Tamminiemi? Nordek-hankkeen kohtalo Suomen ja Neuvostoliiton suhteiden kuvastajana (2004)
Kantola Maria LY Venäjän energiaturvallisuusdiskurssi ja sen vaikutukset Venäjän ja EU:n energiasuhteisiin (2008)
Kapanen Liia HY Tiedon merkitys viron- ja venäjänkielisten maahanmuuttajien integroitumisessa suomalaiseen yhteiskuntaan (2008)
Karjalainen Sonja
JY Sulfaatin gravimetrinen, titrimetrinen ja potentiometrinen määritys vedestä (2012)
Karmala Jussi TaY Sosialistisen lähiön kehitys Prahassa 1955-65: esimerkkitapauksena kokeellinen lähiö Invalidovna (2004)
Karttunen Antti HY Potsdamin perinnöstä pohjoiseen ulottuvuuteen. Keskustelu Kaliningradin asemasta 1990- ja 2000-luvuilla (2006)
Karvonen Elina JY
Kuin pingviinit lumimyrskyssä. Latvian talouskriisin kerronta sanomalehti Dienan artikkeleissa ja lehden käymä poliittinen kamppailu kriisin nykyhetken määrittämiseksi (2010)
Kaskinen Niina UEF Maahanmuuttajien arki, suhdeverkostot ja kotiutuminen. Tapaustutkimus Pohjois-Karjalassa asuvien venäläisten maahanmuuttajien kotiutumisesta sekä arjen ja suhdeverkostojen muutoksesta (2000)
Kauppila-Suomäki Henna TY ”Tällä hetkellä ei ole paljon mahdollisuutta kuin siivoan työtä” Venäjänkielisten ikääntyvien maahanmuuttajanaisten kokemuksia asemastaan ja mahdollisuuksistaan suomalaisilla työmarkkinoilla (2008)
Keinänen Ella TY Demokratiavajetta ja yhteiskunnallista muutosta : Venäjän 2011 duuman vaalien ja 2012 presidentinvaalien ympärillä käyty keskustelu suomalaisessa mediassa (2019)
Keisala Jouni UEF Cost Accounting methods for construction projects in North-West Russia: Case study Pöyry CM Oy (2009)
Keitanen Maarit HY Pahaa hyvän puolesta? Venäjän Georgian- ja Naton Kosovon-interventioiden oikeutusperusteet presidenttien puheissa (2010)
Kempi Eduard TY Stakeholder network interaction while bilding a factory in Russia (2009)
Kemppi Kirsi TY Yksilöllinen työsuhdeturva Suomen ja Venäjän lainsäädännössä (2018)
Kepponen Johanna TaY Koneiden ja laitteiden yleiskieliset merkitykset suomeksi ja venäjäksi: terminologinen sanastotyö kääntämisen tukena (2002)
Keski-Keturi Netta
LUT Vahinkoriskienhallinta pohjoismaisten suuryritysten Venäjän toiminnoissa. (2014)
Kesseli Katja
HY Pääkaupunkiseudun sosiaalisen rakenteen ja tuloerojen muutos vuodesta 1990 vuoteen 1995 (2003)
Kirjalainen Elina HY Viron eläkereformin kansainväliset vaikutteet (2009)
Kitaigorodski Marina HY Venäjän poliittiset puolueet – puolueita vai poliittisia klubeja. Venäjän puolueiden institutionalisoitumisen tarkastelua Jablokon tapausesimerkin kautta. (2006)
Kivimäki Pauli VY Suomesta Venäjällä tehtävien suorien sijoitusten rahoituksen verovaikutukset (2008)
Kiviranta Johanna TaY Vienninedistäminen organisaatioverkostossa: Team Finland Venäjällä (2017)
Kivistö Suvi TaY Kak literatura perestala opredeljat’ russkuju kul’turnuju identitshnost’. Izmenenija statusa literatury v 1990-e i 2000-e gody (2012)
Klemetti (ent. Leinonen) Laura TY Venäjä jota ei ole? Utooppiset orientaatiot presidentti Vladimir Putinin Venäjän energiasektoria koskevissa selonteoissa. (2018)
Koikkalainen Anna HY Aitopuolalaiset, europuolalaiset ja eurorealistit. Puolalaisen identiteetin suhde Euroopan unioniin kahden puolalaispäivälehden diskursseissa. (2005)
Koikkalainen Kirsi HY Liikunta naisten vapaa-ajan harrastuksena Suomessa ja Virossa (2003)
Koivunen Pia TaY Uuden maailman lähettiläät – Komsomolin agitaatio ja propagandan uuden ihmisen ja uuden yhteiskunnan utopioiden valossa 1928 – 1932 (2006)
Komulainen Anna Aalto Finnish Service Companies’ Internationalisation into Estonia. Motives, operations and challenges of the changing environment (2006)
Koponen Jarmo HY “Kirjailijoiden tapaus” Mediailmiö Venäjällä vuonna 1997 – Miten ministereiltä vietiin maine? (2008)
Korhonen Jani HY Kieli-ideologioita monikielisessä ympäristössä – Unkarin ja serbian kielet Novi Sadin yliopiston unkarinkielisten opiskelijoiden silmin
(2017)
Korkalainen Taru OY “Karjalan vapauttamishengessä ja ryssän vihassa”, Suomalaisten toiminta ja osallisuus Karjalan kansannousussa vuosina 1921-1922 (2007)
Korppoo Anna TaY Barriers to joint implementation projects in Russia. Lessons learnt from the Activities Implemented Jointly pilot phase (2002)
Korte Niko TY Luottamusindikaattorien ennustevoima Venäjän taloudessa (2012)
Kortelainen Sonja UEF МИР ГЛАЗАМИ РУССКИХ РЭППЕРОВ Тематический анализ русских рэп-текстов начала 2000-х годов (2007)
Korteniemi Eeva JY Demokratia Putinin retoriikassa (2007)
Koskela Alina HY Venäjän tilaa etsimässä
Venäjän suhde Neuvostoliiton alueeseen Meždunarodnaja žizn -aikakausjulkaisussa vuosina 1990 – 1992 (2014)
Koskelainen Laura HY Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja DDR:n evankelisten kirkkojen väliset suhteet vuosina 1969-1983 (2002)
Koski Justus TY
Venäjän puuttuminen vuoden 2008 Georgian sotaan historiaan nojaavien perustelujen oikeutuksella (2018)
Koski Sanni HY
Venäjän vankila- ja rikollismaailman kulttuuri ja slangi (2013)
Koskinen Aleksi HY Ukraina ja Putinin Venäjä: Kremlin turvallisuuspalvelutaustaisen eliitin reaktio Ukrainan vuoden 2004 oranssiin vallankumoukseen (2014)
Koskinen Elina TaY «Они вели себя дерзко и вызывающе»: стратегии и тактики объяснения этнической ненависти (2010)
Koskinen Heikki TaY Toimittajat jotka menettivät Venäjän – The eXile amerikkalaisena journalismin kriitikkona Moskovassa 1997-1999 (2011)
Koskinen Veera JY JOTAIN UUTTA, VANHAA, LAINATTUA JA PUNAISTA. Diskurssianalyyttinen tutkimus aktivistiryhmä Voinan poliittisentoiminnan tyylistä (2013)
Kosonen Tuija UEF Sairaanhoitaja diabetesta sairastavan potilaan hoidon ohjaajana Sortavalan alueella (2001)
Kotaviita Anna TY Suomalaisen valtamedian Venäjä-representaatiot (sanomalehtiuutisointi Turun ja Helsingin Sanomissa)
Kouki Sointu TY Women’s entrepreneurship in Tajikistan. An empirical analysis of the social and institutional contexts”. Thesis written in collaboration with United Nations Development Programme. (2017)
Kuhmonen Anna UEF Seleznjovon kylän vedenhankinnan kehittäminen (2007)
Kuikka Saara UEF ”…PERINTEISTEN ARVOJEN AVULLA RAKENSIMME, VOITIMME JA MATKUSTIMME AVARUUTEEN” Diskursiivinen legitimaatio Venäjän presidentin perinteiset arvot -puheessa (2019)
Kujala Mika TY Особенности национальных торговых переговоров»Российские торговые переговоры и русский переговорщик с точки зрения финляндских коммерсантов (2007)
Kullberg Anssi JY Kaukasia geopoliittisen toiminnan näyttämönä. Kaukasian alueen geopoliittista tarkastelua läntisten, venäläisten, turkkilaisten ja iranilaisten intressien ristipaineessa (2003)
Kulmala Meri HY Russkij mat – venäjän kielen rivoudet (2001)
Kumpulainen Hanna HY Valko-Venäjän nykyhallintokulttuurin piirteet ulkomaisen yritystoiminnan edustajien kokemusten ja näkemysten perusteella -hyvää hallintaa vai seremoniallista sopeuttamista? (2012)
Kumpulainen Katja TaY
Kumpulainen Mika UEF Pitkärantalaisten (Venäjän federaation Karjalan tasavallan) seitsemäsluokkalaisten päihteettömyyden oppiminen (2003)
Kuokka Maria TY Izvestijan puhetavat vuoden 2003 duuman vaalien aikaan – poliittisen luottamuksen teorian näkökulma (2007)
Kupari Niko JY Vuoden 1998 valuuttakurssikriisi Venäjällä ja vertailu vuoden 1997 Aasian kriisiin (2001)
Kupiainen Tiina JY Rauhan ja luottamuksen edistäjä? : Finljandskaja Gazetan Suomi-kuva 1900-1904 (2012)
Kurhinen Julia TaY Sitten kun olen suomalainen… Venäjänkielisten maahanmuuttajien käsitykset kotoutumisesta (2013)
Kurhinen Klavdia TY Образ женщины в романе Зинаиды Линден «Много стран тому назад» (Naiskuva Zinaida Lindénin romaanissa Monta maata sitten) (2017)
Kurvinen Mihail TY Taustavaikuttaja. Neuvostoliiton ja Venäjän Turun pääkonsulaatin tehtävät ja toiminta perestroikan sekä 1990-luvun epävakauden mullistuksissa (2015)
Kuuppo Laura OY Huolettomia kesäpäiviä, kiireisiä talvi-iltoja. Venäläisten aatelisnaisten välittämä kuva lapsuudestaan 1870-1910. (2010)
Kuvshinova Veronika HY Verotuksen rakenne Venäjällä. Välittömien ja välillisten verojen suhde valtion säännöllisiin tuloihin aikavälillä 1863 – 1913 (2014)
Kähkönen Heini UEF “Poterosta porealtaaseen”Venäläiskuva paikallislehden kirjoittelussa Etelä-Karjalassa (2011)
Kärkkäinen-Saldan Kaisa HY Nationalistinen retoriikka nyky-Puolassa – parlamenttivaalit 2005 (2007)
Kääriäinen Anna-Kristiina HY Graffiti ja konteksti – Graffitien representaatioita yhteiskunnasta Riiassa (2016)
Kölhi Jaakko HY Kieli ja identiteetti Montenegrossa (2012)
Könttä Joonas JY Pjotr Kropotkin – vallankumouksellinen filosofi : tarkastelussa auktoriteetti Pjotr Kropotkinin filosofiassa (2014)
Laakso Jenni HY Ympäristöpolitikka eurooppalaistumisen mittarina. Tapaustutkimus ympäristökysymysten käsittelystä Serbian strategiadokumenteissa. (2014)
Laanniemi Mikko TaY Vastuullisen kuluttamisen käytänne ruokakaupan kontekstissa (2011)
Laatikainen Nina
OY “Wapautuksen hetki lyönyt” Venäjän 1917 maaliskuun vallankumouksen aiheuttamat reaktiot (2006)
Lahikainen Katja
VY Pk-yritysten kansainvälistyminen. Esim. eteläsavolaisten yritysten Venäjän operaatiot (2000)
Lahtinen Marja TaY Kansalliset intressit puolueideologioissa. Analyysi Tshekin Kansalaisdemokraattisen puolueen diskursseista 2010—2013 (2013)
Laine Veera HY Enemmän glasnostia! Poliittisen käsitteen synty ja elämä Neuvostoliitossa sekä Venäjällä 1985–1995 (2014)
Laine-Zamojski Samuli JY Samaa suuntaa hakemassa?Työmarkkinat ja regiimit puolalaisten poliittisten ryhmienvaaliohjelmissa vuoden 2007 parlamenttivaalien alla (2008)
Lakiasuo Lauri TaY The Mongols, their wars and climate change (2010)
Lakso Laura TaY Energiaa ja uhkakuvia Euroopassa. Katsaus Euroopan unionin liuskekaasukeskustelun turvallisuusnäkökulmiin. (2014)
Lamminen Tuomas JY Isänmaan kulttuurin viestintäkompetenssi muistettuna – vapolaisten kertomuksia Neuvostoliitosta ja neuvostoliittolaisista (2010)
Lappalainen Eevi HY Venäjällä ja entisessä Neuvostoliitossa syntyneiden maahanmuuttajien kuolleisuus. Seurantatutkimus Suomessa vuosina 1987–2007 (2012)
Lappalainen Jari TY Syrjintää vai propagandaa? : Lapsikiistojen vaikutus suomenvenäläisten ja venäläisten Suomi-kuvaan vuosina 2008-2017 (2018)
Larson Peter HY  (2006)
Lassila Jussi JY Etnisen symboliikan muutos – Juri Lotmanin semioottisen metodin sovelluksia venäjänkielisessä lehdistödiskurssissa Virossa vuosina 1989 ja 1990 (2002)
Lavikainen Jyri HY The Operational Code of Vladimir Putin in the Ukrainian Crisis in 2014 (2016)
Lehtinen Anikó HY Unkarilainen salamitaktiikka. Unkarin kommunistisen puolueen taktiikka Unkarin pienviljelijäpuolueen vallan murtamiseksi vuosina 1946-1947. (2002)
Lehtinen Santtu
TY Perestroikan fundeeraaja : Presidentti Mauno Koiviston arviot, käsitykset ja toiminta Neuvostoliiton perestroikan suhteen vuosina 1987–1991
Lehto Maiju HY ПУШКИН В ОБЛАКЕ. Молодое одесское поколение в 1914-1924-х годах (Puškin pilvessä: Nuori odessalaispolvi vuosina 1914-1924) (2014)
Lehtola Katariina
LY Osakkaan yhtiöoikeudellinen vastuu ja varallisuusoikeudet venäläisessä rajavastuuyhtiössä (2000)
Lehtonen Suvi TY Proosaa, politiikkaa, pieniä ihmisiä. Kulttuurisemioottinen luenta Venäjän transitioajan kertomuksista “Old Hasan’s Pipe” (Fazil Iskander), “Our Crowd” (Ljudmila Petruševskaja), “Peters” (Tatjana Tolstaja) ja “Mid-Game” (Viktor Pelevin) (2001)
Leino Tuomas Aalto Venäläisten pörssiyritysten läpinäkyvyys vuonna 2002. Tarkastelu Internet-sijoittajaviestinnän avulla (2003)
Leinonen Elina HY Venäjältä saapuvien paluumuuttajien odotusten toteutumisen yhteys sopeutumiseen Suomessa (2011)
Leppämäki Henna HY “Murhaajat laineilla “: Aborttilaiva-tapaus puolalaisen aborttikeskustelun kansallisten erityispiirteiden ilmentäjänä (2006)
Leskinen Anni Riikka JY Kak ryba v vode ili kak ryba na sushe? Dve modeli adaptacii k finskoj kul’ture (Kuin kala vedessä vai kuin kala kuivalla maalla? Kaksi mallia sopeutumisesta suomalaiseen kulttuuriin) (2005)
Leskinen Elise HY

Gotovnost’ vospitatelej doškol’nyh učreždenij Respubliki Mordovija k realizacii dvujazyčnogo obrazovanija po dannym anketirovanija / Varhaiskasvatuksen opettajien valmius kaksikieliseen opetukseen Mordvan tasavallassa kyselytutkimuksen perusteella (2016)

Leskinen Virve JY Перпрезентация молодёжного движения “Наши” б текстах “Российской газеты” в 2005-2008 гг. (2009/2011)
Leukumaa Saila JY Kansallistunteen nostattaminen Virossa 1930-luvulla (2010)
Lihavainen Kirsi TY Alkoholijuoman ja -brandin valinta. Pietarilaisia päätöksentekijöitä. (2002)
Lilja Harri OY Computer Based Geomorphological Interpretation of Telsiai Area, Lithuania (2002)
Lindberg Irina TaY Konsernin sisäisen franchisingliiketoimintamallin oikeudellinen sääntely sekä konseptimuotoisten taloudellisten vastikkeiden verokohtelu ja siirtohinnoittelu Venäjän lainsäädännössä (2014)
Lindberg Nina JY IKUISTA VIHAA EUROOPAN REUNALLA? Helsingin Sanomien tulkinta Jugoslavian hajoamissotien syistä ja osapuolista vuosina 1990-1992 (2013)
Linkosalmi Anni LUT Läpinäkyvyys venäläisissä pörssiyhtiöissä / yhtiöiden Internetissä julkaisema informaatio (2006)
Linnala Henri UEF Normanizm i antinormanizm v sovetskih i rossijskih skol’nyh ucebnikah po istorii 1980-h, 1990-h i 2000-h gg (2010)
Lintala Jonna JY “Keisarillisesta hovista – Wirallisesti” Suomalaisten sanomalehtien hallitsijauutisointi ensimmäisellä sortokaudella (2003)
Lipsanen Aino HY Kansalaisvaikuttaminen, politiikka ja toimijuus ympäristöliikkeen paikallistasolla Venäjällä 2018)
Lius Katariina UEF Reaaliat Aleksis Kiven Seitsemän veljestä -romaanin venäjännöksessä Semero brat’ev (2014)
Logrén Johanna HY Ympäristötietoisuuden sosiaaliset ja kulttuuriset ehdot: tapaustutkimus Jaroslavl (2002)
Lohiniva Anja-Miina HY Työ, sukupuoli ja muutos: vertaileva tutkimus pietarilaisen koneteollisuuden yrityksen neuvostosukupolven naisista ja miehistä tämän päivän Venäjällä (2006)
Lukin Kimberly TY Venäläisten käyttämät tietoverkkosodankäynnin menetelmät (2007)
Lukinmaa Pauliina TaY Venäjällä asuvien inkeriläisten etninen identiteetti (2016)
Lundemo Mari HY The causes of mortality of the Soviet prisoners fo war in German captivity in Norway, 1941-1945. (2010)
Luostarinen Janne HY Punaisen Saksan Turvallisuusdilemma : DDR:n puolustusneuvosto ja politbyroo kylmän sodan kriiseissä 1978–1983 (2019)
Lyytikäinen Laura OY “Olkoot pojat rationaalisia, julmia, rohkeita ja tulkoon tytöistä helliä, lempeitä, kauniita ja huolehtivaisia” Sukupuolisopimus ja tasa-arvo arkangelilaisten yliopisto-opiskelijoiden näkökulmasta keväällä 2007 (2008)
Löyttyjärvi Sara TaY Kaksi kieltä – kaksi kansaa? Kielikysymys ja kansallinenidentiteetti Ukrainassa (2003)
Löyttymäki Taru TY Mistä löytyvät Venäjän tulevaisuuden tekijät? : Nuoren teknokraattieliitin tausta, keskinäiset samankaltaisuudet ja vertailu Putinin sisäpiiriin (2019)
Majamäki Hanna HY Asumisen kehitys luoteis-Venäjällä (2007)
Majanlahti Anniina TY Minne hävisi Leninin patsas? Historiantasot ja muisti Népszabadságissa ja Magyar Nemzetissä käydyssä keskustelussa Budapestin katutilan muutoksesta vuosina 1989–1990 (2010)
Mantsinen Kaisa HY Mitkä ovat Unkarin suurimmat ympäristöongelmat ja mikä taho ne määrittää? (2002)
Marjamaa Reeta HY Rauha maan päälle – tsekkoslovakialaisen Paceminterris-järjestön julkisuuskuva vuosina 1971-1978 (2008)
Markkanen Veronika JY Osobennosti rekrutinga molodyh sotrudnikov v tverskoj oblasti (2016)
Matala Saara HY Idänkaupan loppu – Suomen ja Neuvostoliiton välinen erityinen kauppasuhde ja Suomen kauppapolitiikan odotushorisontti sen purkautuessa 1988-1991 (2011)
Matilainen Anna-Maija LY Osakkeenomistajat ja vallankäyttö venäläisessä osakeyhtiössä (2000)
Mattelmäki Lauri JY Ukrainan kriisi ja osakemarkkinat IVY-maiden Venäjä-riippuvuuden kuvaajana (2016)
Mattinen Erkka TY Poliittinen kulttuuri – taakka vai mahdollisuus? Analyysi poliittisen kulttuurin käsitteestä Nicolai N. Petron ja Stephen Whiten teoksissa (2001)
Miettinen Erno TY Moldova, Transnistrian konflikti ja Venäjä (2011)
Mirzagitova (ent. Wainikainen) Anni TY Kielet kohtaavat – Tutkimus maahanmuuttajien lasten kaksikielisyyteen vaikuttavista tekijöistä (2018)
Mitikka Eemil HY Doverjaj, no proverjaj?” Tracing the roots of political trust in contemporary Russia (2019)
Moukola Maria TY The Frozen Food Distribution in Poland, Focusing on Warsaw and Krakow Areas (2000)
Muhonen Riikkamari JY “Dear Yunost…” – The world view and everyday life in the public letters of Soviet youth, 1964-1982 (2013)
Murto Pekka LY Länsimaisen ja venäläisen sodan kuvan muutoksen vertailu kylmän sodan jälkeen. (2006)
Mustonen Julija HY Rakkauden vai anarkian viimeinen sankari (2013)
Mykkänen Kai HY Veronkierron vaikutus tuloveron tuottoon verojärjestelmän muuttuessa (2006)
Mäenpää Mirja HY Ledi Makbet Mcenskogo uezda, Dmitrij Dmitrijevic Sostakovicin oopperan vastaanotto Yhdysvalloissa ja Pohjoismaissa vuosina 1935-1936. (2005)
Mäkelä Emmi JY Missiona Ukraina? : messianismi Venäjän toimien oikeuttajana Putinin Oranssia vallankumousta ja Euromaidan-protestia käsittelevässä retoriikassa (2015)
Mäkeläinen Anni HY Krim: historiapolitiikka, interventio ja suvereniteetti. Venäjän median retoriikkaa Ukrainan kriisissä (2016)
Mäkeläinen Katja
LY ”Venäjän tärkein tavoite arktisessa politiikassa keskipitkällä aikavälillä on säilyttää oma asema johtavana arktisena valtiona.” Pro gradu –tutkielma Venäjän arktisesta identiteetistä
(2019)
 Mäki Laura UEF Is There Room for Migrants? Representations of St.Peterburg in Local Newspapers (2014)
Mäki-Mantila Hanna LY Venäjän identiteetti – eurooppalainen vai aasialainen valtakunta? (2001)
Mäntymäki Erkki TY Kriisit hallinnassa? EU:n siviilikriisinhallinnan ilmiöitä ja ongelmia Brysselistä kentälle (2015)
Mäntyniemi Riikka HY Diasporakysymyksiä kansainvälisessä yhteisössä. Esimerkkinä Venäjän politiikka ja lapsikiistat Suomessa. (2011)
Mölsä Jukka HY Miten Rasputinin elämä ja kuolema uutisoitiin eräissä suomalaisissa, ruotsalaisissa ja englantilaisissa lehdissä (2005)
Naakka Niina LY Konfliktinhallinnan käsitteellistyminen EU:n ja Venäjän diskursseissa (2012)
Niemi Heikki OY Kaiken entisen tuhoamisjärjestelmä: Neuvostoliitto-kuva Suomen Pietarin pääkonsuliviraston raporteissa 1923-1925 (2012)
Nieminen Riikka TaY Venäläisen tytäryhtiön suhde suomalaiseen emoyhtiöön (2011)
Nieminen Tarvo UEF Ritorika Stalina protiv politiceskoj oppozicii v publicnyh vystupleniah v 1927-1939 godah (2009)
Nikolenko Anton HY Inflation targeting regime, inflation expectations and non-monetary sources of inflation in Russian economy (2019)
Niskanen Katja VY Pk-yritysten kansainvälistyminen: esimerkkinä eteläsavolaisten yritysten Venäjän operaatiot(1999)
Niskasaari Mirva
HY Ympäristölainsäädäntö Venäjällä: ympäristönsuojeluoikeus Venäjän federaation sääntelyssä ja oikeudellisissa periaatteissa osana teollisen toiminnanharjoittajan vastuuta (2012)
Nisonen Riikka TaY Jaetun maailman tiedemiehet. Emigraatio ja maanpakolaisuus sosialistisesta Tshekkoslovakiasta vuosien 1948 ja 1968 tapahtumien yhteydessä (2003)
Nousiainen Anita VY Monikielinen ja kulttuurienvälinen viestintä suomalais-venäläisissä työyhteisöissä. (2011)
Nummijoki Mari JY Predstavleniâ finskih predprinimatelej o vozmožnostâh biznesa v Rossii (2013)
Nurmi Hanna HY Venäjän aluehallinnollinen jako – keskeisimmät termit ja käsitteet (2002)
Nykänen Nooa JY Industrial clusters in the Russian empire 1860 – 1913 (2015)
Nykänen Olli TaY EWOM ja sen merkitys uudisasunnon hankinnassa Pietarissa (2017)
Nyman Ann-Sofie ÅA Vägval och arv – ryskspråkiga protester under övergången till självständighet i det forna Sovjetunionen (2000)
Ohtonen Outi HY Imperfektiivisen aspektin yleisesti nimeävä
ja resultatiivis-faktinen merkitys aspektien
opettamisen näkökulmasta (2013)
Oinonen Katja
UEF ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Анализ способов воздействия политического дискурса в программе военно-патриотического воспитания. (2014)
Oiva Mila TY Unikuvia puolalaisuudesta: 1970-luvun marginaalinen puolalaiskansallinen omakuva Sennik polski -näytelmän esittämänä (2004)
Oivo Teemu LaY Foreign agents in Russia : discoursive analysis on foreign agents in Russia (2014)
Ollila Liisa Hanna-Maria HY “Образ Финляндии как страны туризма через призму российских форумов и социальных сетей (2015)
Ollila Paula HY Venäjä-kuva Suomen kylmän sodan jälkeisen turvallisuuspolitiikan motiivina (2008)
Ollus Simon-Erik HY Law and Order – Some Impacts of Introducing a Law Enforcement Mechanism on Growth in Predatory Economies. (2005)
Oravainen Anne Aalto Tulojen kotiuttaminen venäläisestä tytäryhtiöstä (2008)
Oroza Minna
HY The Role of the Latvian Planning Regions in National Regional Development Policy Implementation and European Union Structural Funds Management (2004)
Osmanova Renata
HY Dmitrij Medvedevin poliittinen diskurssi – Vuosien 2008–2012 puheiden analyysi (2012)
Paajanen Raili UEF Toivo, tuki ja ohjaus. Tutkimus katulasten elämänhallintavalmiuksia tukevista kasvatus- ja työmenetelmistä. (2005)
Paanukoski Yegor HY Russian-European energy policy: today and tomorrow (2005)
Paasi Otso OY Uhattu Venäjä horjuu ja hyökkää jälleen : Suomen Kuvalehden ja Newsweekin välittämä kuva toisesta Tšetšenian sodasta 1.8.1999-30.4.2000 (2012)
Palin Lotta TY Keskinäisriippuvuutta tuottamassa : Euroopan unionin ja Venäjän välisten energiasuhteiden rakentuminen Euroopan komission puheissa 2000-luvulla (2012)
Paljakka Laura
UEF Venäjän kielen muuttunut asema Liettuassa: Venäläisten opiskelijoiden kielenkäyttö ja asenteet (2000)
Palonheimo Maare
TY Yritysjohtajan ja valtion vuorovaikutus päätöksenteossa. Esimerkkinä Nils Ludvig Arppen vaikuttamispyrkimykset Möhkön ja Värtsilän rautaruukkien perustamisprosesseissa 1830-1850 -luvuilla (2003)
Palonkorpi Riikka
TaY Jaetun maailman tiedemiehet. Emigraatio ja maanpakolaisuus sosialistisesta Tshekkoslovakiasta vuosien 1948 ja 1968 tapahtumien yhteydessä (2003)
Pankka Reijo UEF Digitaalisen fotogrammetrian menetelmien vertailua puustotunnusten estimoinnissa (2007)
Parikka Anna TY Jälleenmyyjien tyytyväisyys yrityksen idän liiketoiminnassa (2005)
Parkkinen Jari JY Stalinismi musiikissa: Narodnost-käsite Neuvostoliiton musiikkipolitiikan diskursseissa 1930-luvulla (2016)
Parkkinen Matti JY Makrostruktury bol’ševistskoj propagandy v 1917-om godu — Reprezentacii, svâzannye s Finlândiej, v gazete «Pravda» (2018)
Parkkinen Sanni JY The effect of IFRS’s and Russian GAAP’s revenue recognition differences on accumulation and timely allocation of profit tax in Russia : case Andritz Russia (2011)
Parkkonen Elizaveta OY Tie kotiin. Näkymälähtöinen suurkorttelisuunnitelma Pietarin keskustaan (2013)
Pasanen Jukka Aalto Rakennuseristeiden vienti Venäjälle. Kohdeyritysten organisaatiorakenne ja yksiköiden vastuut eri vientikanavien sopimussuhteissa (2003)
Paukkala Johanna HY Ympäristöliikkeen kehitys 1980-luvun Tsekkoslovakiassa (2008)
Pellinen Tapio TaY Rules make the world better : justifications of Civilian Crisis Management in the EU Concept Core Course (2018)
Pelto Elina TY Suomalaisen pakatun veden menestymisen mahdollisuudet Pietarin markkinoilla (2002)
Peltola Sanna
TY Laiton puunhakkuu ja keinot sen ehkäisemiseen: tarkastelussa erityisesti FLEGT-sääntely ja Venäjä (2011)
Peltonen Hanna LUT Pietarilaiset naisjohtajat siirtymätalouden murroksessa (2004)
Peltonen Petra TY Naapurisuhteiden arki ja juhla. Suomen ja Venäjän suhteet Helsingin Sanomissa vuosina 2000–2008 (2015)
Pennanen Janne VY Presidentin ulkopoliittinen toimivalta: tarkastelukohteena 1990-luvun muutokset (2001)
Pennonen Annina TaY “Hihat heilumaan valistuksen vainioilla”. Suomenkielinen poliittinen valistustyö Leningradissa ja Leningradin läänissä 1921-1927 (2004)
Perheentupa Inna HY Hameet hulmuten kohti harmoniaa Pietarilaisen oma-apu-yhteisön jäsenet työstämässä elämänmuutosta (2012)
Peuranen Petteri JY Memorial’nye nazvania v toponimike Bratislavy: nazvania pamatnyh s XIX veka do nasih dnej (2002)
Peussa Marika HY Olemme kuin karaiimeja, mutta vähän olemme oppineet rabbaniiteiltakin” – Aleksandrovin subbotnikien juutalaisuus Abraham Firkovičin teoksen ’Abnē zikkaron valossa (2008)
Pihlflyckt Katarina HY Kulturföreningar som brobyggare. Finska kontakter till Estland 1988–1991 (2008)
Piattoeva Nelli OY Russian education system in transition towards democracy: future teachers’ perspective (2003)
Pietilä Tuulikki UEF Tunteiden konseptualisaatio 1800-luvun pohjoisvenäläisissä rekryytti-itkuissa, aineistona Irina Fedosovalta tallennetut itkut (2012)
Piispa Lauri TY Sentimentaalinen marssi: sukupolvikokemukset 1960-luvun neuvostoelokuvassa: esimerkkeinä elokuvat Olen 20-vuotias (1962), Heinäkuun sade (1966), Siivet (1966) ja Valko-Venäjän asema (1970) (2005)
Pirnes Susanna HY Ukrainan vuosien 1932-33 nälänhädän historiapolitiikka (2011)
Pirttikoski Katariina ISY Yhdysvaltojen ohjuspuolustusjärjestelmien Itä-Eurooppaan sijoittamisen representaatio venäläisten tiedotusvälineiden teksteissä (2018)
Pukkila Janne TaY Воображаемая “Новая евразийская Империя” в книге Александра Дугина “Основы геополитики” (2012)
Pulliainen Mira
UEF “Mir glazami rebjonka. Povest´ Borisa Pasternaka “Detstvo Ljuvers” (2000)
Purssila Larissa TY «Стандартная и нестандартная». Naisellisuuden kuvausten dialogi kolmessa venäläisessä naistenlehdessä (2008)
Puurunen Heini HY ”Ni čisto srpsko ni bugarsko”. Rajaseudun kieli ja kulttuuri 1900-luvun alun
bulgarialais-serbialaisessa tieteellisessä debatissa (2013)
Pyhämäki Mika TY Digital Business-to-business Marketing Communications in Emerging Markets. Developing Business Marketing in Russia (2012)
Pylsy Mika HY Kunnian poetiikka. Nabokovin Glory-romaanin analyysi (2015)
Pylväs Janne JY Neuvostoliiton kansanedustajien kongressivaalit osana maan demokratisoitumisprosessia keväällä 1989 (2000)
Pyykkönen Salla HY Äiti-Venäjän toivoista isänmaan palvelijoiksi. Venäläisiin ja suomalaisiin opiskelijajärjestöihin liittyvien ymmärrysyksiköiden tarkastelua venäläis-suomalaista sanastoa varten (2007)
Pöyhönen Simo JY “Any Society That Is Alive Is a Society with a History” Reunamerkintöjä antipolitiikasta ja Vaclav Havelin poliittisesta ajattelusta (2008)
Quist Laura HY “Я как пифтя вещаю” повесть Л. С. Петрушевской “Время ночь” как “Женские” записки сумасшедшего (2010)
Raattama Satu-Marja HY Lasten koettu hyvinvointi Viipurissa (2010)
Raikas Terhi HY Nähkäämme historia puilta – Luonnonvarojen kestävä käyttö autonomian ajan metsä- ja metsästyslainsäädännössä (2018)
Raitolampi Tanja TY Suomalaisten ohjelmistoyritysten etabloituminen Venäjälle – Päätöksenteko, motiivit ja menestystekijät (2013)
Rajala Sini
OY Entry process into institutionally distant business networks – a Finnish SME in the Russian market
(2015)
Rantala Hanna
TaY Viro suomalaisen yrityksen sijoittautumiskohteena verotuksen näkökulmasta (2015)
Rantala Merja
TY Kunniavelka maksettu? Inkerinsuomalaisten paluumuutto tavallista siirtolaisuutta? (2003)
Rantala Milla HY Pankkikilpailun vaikutus luoton kohdentumisen tehokkuuteen siirtymätalouksissa (2001)
Rantamaula Mari HY EU:n pakotepolitiikka oikeusturvan näkökulmasta – viimeisimpänä kehityspisteenä Ukrainan tilanteen johdosta asetetut pakotteet (2017)
Rantamäki Sami HY Living the Revolution – the Broken Democracy in Georgia 2003-2011 (2016)
Rappu Elisabet TY Образ ингерманландцев и Ингерманландии в российскихцентральных и региональных газетах в 1991-2007 гг. (2008)
Raussi Petra LUT Real-time laboratory interconnection for smart grid testing (2018)
Rautanen Minna HY Образ А. А. Блока в воспоминаниях Зинаиды иппиус ”Живые лица” (2008)
Rautee Ville
Aalto Funding Liquidity Risk in the Russian Banking Sector (2017)
Rautiainen Pauliina
TaY Kestävätkö vaihtotaseet? – 10 Keski- ja Itä-Euroopan maata (2004)
Ravea Jukka VY Bases of Taxation System of the Russian Federation (2008)
Reinikainen Mikko JY Ketjuliikennetoiminnan kansainvälistyminen: Menestystekijät Venäjälle laajentumisessa – Tapaustutkimus vähittäiskaupa- ja palvelusektorin yrityksistä (2013)
Rekola Aino JY Paikallisin voimavaroin kohti kestävyyttä : valtaistumisen mahdollisuudet ja reunaehdot luoteisvenäläisessä metsäkylässä (2006)
Rekonen Meea
TaY Venäjän kieli Euroopan unionissa (2000)
Repo Kia-Riikka
TaY Propagandan ja todellisuuden etulinjat. Venäläinen ihmisoikeusjärjestö Memorial teidonvälittäjänä Euroopan unioniin toisen Tsetsenian sodan tsetsenisaatioprosessin viimeisessä vaiheessa vuosina 2006-2009. (2014)
Reyes Annukka HY Palveluketjun institutionaalistuminen (2012)
Reynold Bradley HY CSCE/OSCE Mediation in Nagorno-Karabakh: Implications for Institutional Evolution and Ideas of European Security (2018)
Riihihuhta Larissa TY «Стандартная и нестандартная». Naisellisuuden kuvausten dialogi kolmessa venäläisessä naistenlehdessä. (2008)
Rimpiläinen Emma HY Suuren voiton perilliset. Muistin politiikka ja patriotismi polittisten nuorisojärjestöjen toiminnassa Krimillä. (2014)
Rinne Jenni TY Arkielämää 1990-luvun Virossa kirjoitetun muistitiedon valossa (2009)
Rinne Maija Aalto Jukos suomalaisessa talousuutisoinnissa (2006)
Romanainen Paula
HY Terrorismin turvallistaminen Yhdysvalloissa ja Venäjällä vuosina 1999 – 2004 (2015)
Romppainen Juho TY Kansallisen jääkiekkoilun erityispiirteet (2011)
Rouvali Samu VY Reverse internationalization in retailing : analysis of divestment and restructuring activities of Finnish retailers in Baltic states and Russian Federation (2018)
Ruohonen Anna HY Ziteli drugih oblastej nad ’moskovskim proiznoseniem’ podtrunivajut, no starajutsja podrazat́: Nekotorye predstavlenija o moskovskom variante russkogo jazyka. (2009)
Ruokolainen Jonna TY Putin ja oligarkit: loitontamisen käsite Kommersant Vlast -lehden venäläisiä oligarkkeja käsittelevissä artikkeleissa Putinin ensimmäisen presidenttikauden ajalta 2000-2004 (2008)
Ruokoniemi Pekka VY Heikot ehdot täyttävä markkinatehokkuus Moskovan RTS-pörssissä (2004)
Ruotsalainen Maarit TaY Hallittu kaaos : freelancenäyttelijöiden kertomuksia toimijuudesta ja itsensä johtamisesta prekaarissa työssä (2017)
Rynkänen Anita VY Vitalismi ja väkivallan oikeuttaminen – Tapaustutkimus äärinationalistisen ja antifasistisen liikkeen oikeuttamisen perusteista (2013)
Rytkönen Edward
HY ЧИТАТЕЛЬ, ЛИТЕРАТОР И ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ПЕЛЕВИНА «GENERATION ”П”» (2015)
Rytkönen Roosa HY Term papers and dissertations on sale! Valuing action and relations in Russian higher education (2017)
Rönkä Olli OY Rajat, EU ja rajayhteistyö: haasteet Suomen ja Venäjän välisessä rajayhteistyössä (2017)
Rönnqvist Jannica SHH Den ryska nationella kulturen: En undersökning av de kulturella värderingarna bland ryska universitetsstuderande (2010)
Saari Kirsikka HY “Täytyy pukeutua puhtaasti ja hyvin, siististi ja kauniisti” – Keskustelu pukeutumisen ja ulkonäön uudistamisesta ja normeista Neuvostoliitossa 1923-1928 (2001)
Saarikoski Leena TaY Lost in a sea of words? Discourses of the Russian Geopolitical Thinking on the Arctic (2011)
Saarilahti Elina
HY Kääntämisen vaikutus ulkomaanuutisten narratiiveihin. Ukrainan vuoden 2014 vallanvaihdon narratiiveja suomalaisissa ja venäläisissä ulkomaanuutisissa
(2016)
Saarinen Mari
JY Obraz sovremennyh russkih v predstavlenijah finnov i amerikancev (na materiale spravochnikov po kommunikativnomu povedeniju) (2000)
Saarinen Sini
JY (2017)
Sallanko Mira
TY Alueellinen innovaatioyhteistyö osana Venäjän innovaatiojärjestelmää : Case Skolkovon innovaatiokeskus
(2018)
Salmenniemi Suvi-Tuulia TaY Naiset murroksessa: jatkuvuuden ja koherenssin rakentuminen pietarilaisten naisten omaelämäkerroissa (2000)
Sarikoski Noora TaY Venäläisten ja suomalaisten yritysten kotisivujen vertailua tekstilajiteorian näkökulmasta (2008)
Sarta Katri TaY Tsekin ja Slovakian ympäristöarvot muutoksessa Euroopan unionin ehdollistamispolitiikan oikeutuksen tarkastelua (2003)
Savolainen Alina JY ZELENYI MIR VALLAN VAHTIKOIRANA. Venäläinenympäristöjärjestö Rosanvallonin vastademokratian kautta tarkasteltuna (2010)
Schmandt Maria TY “Operaatio susien metsästys”: metafora-analyysi Tshetshenian sodan uutisoinnista Izvestija ja Ogonek lehdissä (2003)
Schulgin Ida
HY Rajantakaisen Venäjän ihmisiä etsimässä – Diaspora vai ulkovenäläisyys, emigraatio ilmiönä 100 – vuotta Suomessa, 1917-2017
Seppälä Markus HY Vladimir Putinin institutionaaliset reformit käännekohtana Venäjän keskushallinnon ja alueiden välisissä suhteissa (2016)
Seppälä Mikko-Olavi HY Opettajien sota. Inkerin väliaikainen hoitokunta ja inkerinsuomalaisten kansallinen indentiteetti 1919 (2000)
Simpanen Julia TaY Na čem svet stoit : Suščnost’ znakovyh mest v konstrukcii svetskogo prostranstva v žurnale Tatler / Merkkipaikkojen olemus Tatler -aikakauslehden seurapiiritilan konstruktiossa (2014)
Sinkkonen Marko HY Tuotantotavan ja -paikan vaikutukset Helsingissä kulutettavan rukiin energiataseeseen (2001)
Sireeni Maaria HY Metalliteollisuus ja neuvostokauppa – korporatismi ulkomaankauppapolitiikassa sotakorvauskaudella (2007)
Sistonen Niina Aalto Employee Engagement Drivers in Russia – A Case Study of Perceptions in a Western MNC (2016)
Sjöblom Jenni
TY Balanced scorecard in Russian business environment – Case Vena Brewery (2000)
Sjögren Inka TY Sovremennyj russkij sleng: slovoobrazovatel’nyj i tematiceskij analiz (2000)
Soini Maija TY Sitä saa, mitä tilaa? Hyvinvointivaltion koetut seuraukset Visegrad-maissa (2012)
Sovasto Maria JY Venäjän turvallisuusviranomaisten ja Suomen poliisiviranomaisten välinen yhteistyö (2011)
Ström Susanne SHH Effektivt ledarskap och anställdas välmående: Samband mellan transformell och auktoritär ledarskapsstil och emotionell utmattning hos anställda i finska multinationella företag och deras ryska dotterbolag (2014)
Strömberg Johan Aalto  (2017)
Suikka Minna
HY “Us” and “Them” in National Collective Memory, Encounters with Images of Russian Empire and Soviet Russia in Czech, Finnish and Polish Upper Secondary School History Textbooks
(2015)
Sulin Jouni TY Venäjän kansalliset intressit arktisella alueella: turvallisuuspoliittisen argumentaation muutos 2008-2016 (2017)
Suokas Evgeni TaY Russkaâ i finskaâ sportivnaâ metaforika : opyt sravnitel’nogo analiza na primere futbol’nogo diskursa (2012)
Suominen Karina HY Hebidja Ten, Pyhän Muistomerkin politiikka ja nenetsien etnisyys. (2002)
Suoninen Virpi ISY Päästökauppalain kustannustehokkuus? (2006)
Taavo Päivi LY Sosiaalinen oppiminen kansainvälisessä yhteistyössä: esimerkkitapauksena Lapin ja Muurmanskin alueen välinen ympäristöyhteistyö (2007)
Tamminen Tanja TaY Albania tiedon ja vallan verkostoissa – foucault’lainen analyysi epänormaaliuden konstruktiosta (2001)
Taskinen Vitali TaY Ammattiurheiluorganisaation asiakkaiden kannattavuus ja motivaatio. Case: Jokerit (2018)
Teikola Natalia TaY In search for a Russian knowledge worker (2004)
Tenhio Niina HY UNTAES 1996-1998 – onnistunut kriisinhallintaoperaatio? Entisen serbitasavallan liittäminen osaksi Kroatiaa YK:n pääsihteerin ja Kroatian valtion näkökulmista.(2010)
Terva Johanna HY Matkatavara, kiitotavara ja tavara : terminologinen tutkielma Suomen ja Venäjän rautatieyhdysliikenteen kuljetusehdoista (2011)
Tiainen Seliina ISY (2016)
Tiittanen Katja-Maria VY Suomalaisen ja venäläisen pk-yrityksen välinen liikesuhde : analyysi laadukkaan suhteen merkityksestä viennissä menestymiseen (2010)
Tikkanen Kirsi
TaY Sposoby peredaci finskih sloznyh slov v russkom jazyke (na materiale ekonomiceskoj leksiki) (2006)
Timonen Jukka
HY Obzor fakto-montaža: Biografičeskie letopisi ot Veresaeva do našej èry (2017)
Tiusanen Hannu UEF ”Eteenpäinkin yhteistahti on joukon mahti” Varkauden työväentaustaisten ja Venäjän Karjalan liikuntatoimijoiden yhteistyö 1960-luvulta nykypäivään (2013)
Toivola Tiina UEF YHTEISTYÖTÄ YHTEISTYÖHÖN: STEP – sosiaali- ja terveysalan lähialueportaali (2005)
Tolonen Eeva-Maria TaY Venäläisen kaunokirjallisuuden tuntemus venäjän kääntäjän kulttuurikompetenssin osana (2002)
Tolvanen Anna-Kaisa
UEF “Silloin ajattelen, että olisi helpompaa olla suomalainen tai ainakin joku muu kuin venäläinen.” Venäläisten maahanmuuttajien kokemuksia kotoutumisesta Joensuun seudulla. (2012)
Toukomaa Tiina
HY Venäjänkielisten maahanmuuttajien terveys- ja sairauskäsitykset sekä suhtautuminen suomalaiseen terveydenhuoltoon (2001)
Tuominen Noora-Maria HY Sosiaalisen tuen merkitys venäläisessä tukiperhetoiminassa (2014)
Tuomisalo Tomi HY Kokoomus, Kekkonen ja NKP:n luottamus. Kansallisen Kokoomuksen toiminta hallitusaseman saavuttamiseksi 1969-1981 (2006)
Tuppurainen Ville HY Putkia ja pakotteita – Yhdysvallat Neuvostoliiton ja Euroopan yhteisön välisen maakaasukaupan vastustajana 1981-1982 (2015)
Turtiainen Olli TY Täältä tullaan Venäjä!: Rock Suomen ja Neuvostoliiton kulttuurisuhteissa (2012)
Turtiainen Suvi TaY Features of Online Action in Russian Blogosphere. A Case Study Research of an ad hoc Movement in St. Petersburg (2010)
Turunen Jaakko HY Semiotics of Democracy. Language legislation explaining Slovakian democracy (2008)
Turunen Mark HY Venäjän kapasiteetin toimitussopimuksiin perustuvan uusiutuvan energiatuotannon tukijärjestelmän soveltuvuus Suomen oikeusjärjestelmään (2017)
Tuulinen Tanja HY Tokaimura – Loviisa Neva: Etusivun ympäristöuutisia. Suomen ja Venäjän ympäristönsuojelukulttuurit eräiden sanomalehtien sivuilla lokakuussa 1999. (2002)
Tynkkynen Nina TaY TAPAUS KURSK. Turvallisuuskäsitykset ja ympäristöuhka ydinsukellusveneonnettomuutta koskevassa julkisessa keskustelussa Venäjällä (2001)
Tähtinen Teppo UEF Neuvostoliiton rooli SKP:n politiikassa Tshekkoslovakian miehityksen alkuaikoina (2003)
Tähtinen Tuuli HY Impact of political representation on intergovermental transfers – Evidence from the Russian Federation (2016)
Ukkonen Juha Aalto Suorat ulkomaiset investoinnit Euroopan puoleisen Venäjän tehdasteollisuuteen (2015)
Ukkonen Jukka LUT Relationship between stock markets and macroeconomic variables: Evidence from Russian stock market (2009)
Urmas Taneli HY “Siellä on työmieskin vapaa ja ihminen”: lamakauden laiton muuttoliike Suomesta Neuvostoliittoon siirtolaisilmiönä.(2018)
Urpi Maria OY Quantum of Justice – the Way Out
Human rights situation in Kyrgyzstan as described in
reports by non-governmental organizations and experienced by the local LGBT community (2017)
Utunen Tuuli JY Avoimuuden airueena. Amnesty Internationalin näkemys Neuvostoliiton ihmisoikeustilanteesta 1970-luvulta perestroikan alkuun (2007)
Uusitalo Max Aalto Moving beyond potential: management accounting as activity and structure (2016)
Vainio Kaisa OY “Suomalais-ugrilaisilla juurilla”: Pudasjärven kaupungin ja Venäjän Komin tasavallan välisen kulttuurivaihtosuhteen sisältö ja tavoitteet (2016)
Vainio Kirsi
UEF Datshan ja aputalouden merkitys transitio-olosuhteissa Perin puutarhaosuuskunnassa, havaintoja 2000-luvun alun vuosilta (2008)
Valtonen Maare JY Yritysjohtajan ja valtion vuorovaikutus päätöksenteossa. Esimerkkinä N. L. Arppen vaikuttamispyrkimykset Möhkön ja Värtsilän rautaruukkien perustamisprosesseissa 1830-1850-luvuilla (2003)
Vanhanen Henri TY (2017)
Vasankari Essi OY Venäläisten asenteiden muodostaminen luomuruokaa kohtaan (2014)
Vaskelainen Leo JY Osobennosti rekrutinga molodyh sotrudnikov v tverskoj oblasti (2017)
Vauhkonen Mikko HY Venäläinen politiikka metaforien prisman läpi: Tutkimus vuoden 2003 vaalien kampanjasta (2005)
Veneranta Janne TY Vähemmistöosakkeenomistajan asema Venäjällä – rooli osakeyhtiön hallituksessa sekä suojakeinot enemmistöosakkeenomistajien opportunismilta (2010)
Vepsäläinen Anu JY Lebensfähigkeit, kansojen suvereenisuus ja työväen etu?: Anschluss Otto Bauerin politiikassa ja ajattelussa 1918-1922 (2000)
Vepsäläinen Seppo HY Virolaisten liittyminen Saksan alaisiin aseellisiin joukkoihin kesästä 1941 kesään 1942 mennessä -historiallis-poliittiset syyt ja virolaisten mielipiteet (2007)
Vereshchagina Daria VY Russian self-initiated expatriates in Finland: Expatriation success factors (2019)
Vieruaho Teemu VY Arvopaperikauppa elinkeinotoimintana (2001)
Vihonen Ilona TaY Kansalaisvalvontaa ja kansalaisen valvontaa. Tutkimus valtion ja kansalaisyhteiskunnan vuorovaikutuksesta 2000-luvun Venäjällä (2013)
Viinikainen Katrin
JY Osobennosti obsenia v finsko-russkih, finskih i russkih sem’ah v Finlandii (2001)
Viinikka Kai VY Terveysvaikutteisten elintarvikkeiden markkinointimahdollisuudet Venäjällä: analyysi Gefilus-tuotteiden markkinointimahdollisuuksista Pietarissa (2004)
Viinikkala Juha OY Tytäryhtiön rooli ja kontrollointi vähittäisliikeketjun kansainvälistymisessä. Case: SOK:n marketketju Baltiassa (2007)
Viljanen Elina HY Neuvostoliiton virallinen musiikkifilosofian/estetiikan kehitys Stalinin jälkeisessä Neuvostoliitossa (2005)
Viljanen-Siekkinen Vesa HY Nuorten aikuisten ikäluokkien individualisaatio Venäjällä (2013)
Vilokki Juho JY Venäläisten maahanmuuttajien työllistyminen (2006)
Virtasalo Iiris TY Tyyliä ja korkeutta! Kaupunkisuunnittelua koskeva lehtikirjoittelu 1909-1913 Viron kansallisten tavoitteiden kuvastajana. (2005)
Voho Kaisa
HY Venäjän omakuva ulkopoliittisessa diskurssissa (2002)
Voipio Pieta HY Komiikan tasot Péter Bacsón elokuvassa Avaintodistaja (2002)
Vuorio Outi
TY Mobility of Information Technology Labour. Emphasis on Polish, Estonian and Lativan labour of future (2000)
Vähä Petri TaY Tervetuloa Neuvostoliittoon! Aeroflotin ja Intouristin ulkomaille suuntaama matkailumainonta vuosina 1959-1984 (2001)
Väisänen Mervi LY Ympäristöjärjestöjen toiminta- ja vaikutusmahdollisuudet. Tapauksia Murmanskin ja Arkangelin alueilta. (2004)
Välilä Angelica VY Suorien ulkomaaninvestointien vaikutukset Venäjän taloudelliseen kehitykseen : tarkasteluajanjaksona 2003-2014 (2016)
Vänttinen Simon Hanken Supplier segmentation from the perspective of internal knowledge sharing: A case study in the retailing business (2018)
Väänänen Aino-Reetta HY Ei puhujien sanomisilla ole väliä vaan pätevien ihmisten : Kriittinen diskurssianalyysi kielentutkijoiden vallankäytöstä Bosnia ja Hertsegovinassa (2013)
Wacklin Jussi HY Kääntyminen itään, Euraasialainen nationalismi Venäjän ideana N. S. Trubetskoin ajattelussa 1920-luvulla (2001)
Weckström Antti Aalto Gravity Model of Trade and Russian Exports (2013)
Wickström Carita ISY Vastapuolta arvottava nimeämisstrategia venäläis-lehdistössä ennen toisen Tšetšenian sodan alkua (2002)
Yli-Heikkilä Maria LUT Cross-border post-acquisition integration performed by a Nordic ICT company in the transition economy context of the Czech Republic. (2003)
Ylikahri Tiina JY Puhuttelun vertailua venäjän ja suomen kielissä kohteliaisuuden näkökulmasta (2010)
Ylimaunu Konsta OY Standardeista statukseen ja kansainvälisen järjestelmän pelisääntöihin – Kosovon statusprosessi ja YK:n turvallisuusneuvoston pysyvät jäsenmaat 2005–2008 (2016)
Ylirönni Anssi UEF Uutiskieli poliittisia toimijoita muotoilemassa : Izvestijan representaatiot Venäjän oppositiosta vuoden 2010 ensimmäisellä puoliskolla (2011)
Ylläsjärvi Anu HY Nuori Latvia – nuori usko. Tapaustutkimus eräiden Latvian yliopiston humanistiopiskelijoiden maailmankuvan uskonnollisesta ulottuvuudesta (2001)
Zagar Karmen
HY Suomi voidaan julistaa lapsiperheille vaaralliseksi. Representaatio ja identiteetti vuoden 2012 Suomen ja Venäjän välisen lapsikiistan uutisoinnissa Helsingin Sanomissa ja Izvestijassa (2015)
Zhukova Ekaterina TY Sales management in foreign markets – Case study on Finnish companies’ knowledge management in Russia (2017)
Ågrén Maria TY “Kysymys on ennen kaikkea poliittinen!” Suomi-Neuvostoliitto-Seuran toiminta venäjän kielen opiskelun ja opettamisen lisäämiseksi Suomessa vuosina 1944-1970 (2000)
Äijälä Susanna HY Metsän abioottiset taudit – käsite ilman tarkoitetta? Termityön teorian soveltaminen kääntämiseen liittyvään sanastotyöhön (2003)
Öhman Elena Aalto Antecedents of SME internationalization: Multiple Case Study of Finnish mechanical engineering and metals industry SMEs’ expansion into Estonia
(2014)
Øverland Kjersti HY The Failure of Freestall Housing in the GDR: An illustration of the Socialist Unity Party’s unrealistic agricultural economic plans in the late 1950s (2003)