Kevään 2020 kurssit / Spring 2020 courses

Luentokurssit / Lecture courses

Tammi-helmikuu / January-February Maalis-toukokuu / March-May

Intensiivikurssit / Intensive courses

Tammi-helmikuu / January-February Maalis-toukokuu / March-May

Muut opintojaksot / Other study units

Tammi-helmikuu / January-February Maalis-toukokuu / March-May

Lyhenteet / Abbreviations:

 • Aalto Yliopisto / Aalto University: Aalto
 • Helsingin yliopisto / University of Helsinki: HY / UH
 • Itä-Suomen yliopisto / University of Eastern Finland: ISY / UEF
 • Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä: JY / JYU
 • Lapin yliopisto / University of Lapland: LY / UL
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Lappeenranta University of Technology: LUT
 • Oulun yliopisto / University of Oulu: OY / UO
 • Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics: SHH / Hanken
 • Tampereen yliopisto / University of Tampere: TAU
 • Turun yliopisto / University of Turku: TY / UTU
 • Vaasan yliopisto / Univesity of Vaasa: VY / UV
 • Åbo Akademi / Åbo Akademi University: ÅA
 • Aleksanteri-instituutti / Aleksanteri Institute: AI

 


Luentokurssit / Lecture courses

Tammi-helmikuussa alkavat luentokurssit / Lecture courses beginning in January-February

Verkkokurssi: Ylirajallinen liikkuminen Itämerellä: Suomenlahden alueet kautta aikojen 5 op (TY) PERUTTU

Järjestäjä / Organizer University of Turku
Aika ja paikka / Time and Place III ja IV periodi
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Andrei Kalinitchev
Tavoite / Aim
Sisältö / Content Kurssilla perehdytään liikkumiseen Itämeren alueilla esimerkkinä Suomenlahti ja sen ympäröivät alueet. Tarkastelu alkaa esihistoriallisista ajoista ja jatkuu nykyaikaan asti. Opiskelijat tutustuvat tällä kurssilla liikkumisen syihin ja esteisiin sekä liikuuvuuteen eri sosiaaliryhmissä. Erityisesti keskitytään Suomen, Karjalan ja Inkerin historiaan ja sen kautta suomalaisiin heimoihin, niiden asutusalueisiin ja nautinta-alueisiin sekä Suomen murteiden ja hallintorajojen vaikutukseen ihmisten liikkuvuuteen. Valtiovallan säätelevät toimet myös tulevat kurssin aihepiiriin.
Tärkeäksi aiheeksi nousee itärajan kehitys ja Suomen kuuluminen ensin Ruotsin kuningaskuntaan ja myöhemmin Venäjän keisarikuntaan, jolloin muuttojen suunnat vaihtuivat. Kurssilla myös tutustutaan etnisten ryhmien ylirajallisiin yhteyksiin ja niiden vuorovaikutukseen evankelis-luterilaisissa seurakunnissa, mm. Inkerissä. Myös opitaan kielellisen ja uskonnollisen yhteisöllisyyden merkitystä muuttojen kannalta, perehdytään subetnisiin väestöryhmiin ja yhteisöllisyyteen muuttoliikkeen avustavana tekijänä.
Pietarin kaupungin perustaminen oli tässä yhteydessä tulomuuton merkittävänä vetonaulana idästä ja lännestä suuntautuvan muuttoliikkeen kannalta. Kurssilla seurataan myös Pietariin kohdistuvaa muuttoliikettä nykyään.
Ilmoittautuminen / Registration UTU students in Nettiopsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information https://verkko-opetus.utu.fi/course/display/120

Alkuun/Top of page

Ukrainan neuvostovallan viimeiset vuodet KGB:n dokumenttien mukaan – 1986-1991 (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place

13.01.2020 – 28.02.2020

Ma 13.1.2020 10:15 – 11:45 Soc&Kom, sali 209, Snellmaninkatu 12

Pe 17.1.2020 10:15 – 11:45 Metsätalo, sali 5, Unioninkatu 40

Ma 20.1.2020 10:15 – 11:45 Soc&Kom, sali 209, Snellmaninkatu 12

Pe 24.1.2020 10:15 – 11:45 Metsätalo, sali 5, Unioninkatu 40

Ma 27.1.2020 10:15 – 11:45 Soc&Kom, sali 209, Snellmaninkatu 12

Pe 31.1.2020 10:15 – 11:45 Metsätalo, sali 5, Unioninkatu 40

Ma 3.2.2020 10:15 – 11:45 Soc&Kom, sali 209, Snellmaninkatu 12

Pe 7.2.2020 10:15 – 11:45 Metsätalo, sali 5, Unioninkatu 40

Ma 10.2.2020 10:15 – 11:45 Soc&Kom, sali 209, Snellmaninkatu 12

Pe 14.2.2020 10:15 – 11:45 Metsätalo, sali 5, Unioninkatu 40

Ma 24.2.2020 10:15 – 11:45 Soc&Kom, sali 209, Snellmaninkatu 12

Pe 28.2.2020 10:15 – 11:45 Metsätalo, sali 5, Unioninkatu 40

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arto Luukkanen
Tavoite / Aim Kurssi on avoin kaikille Helsingin yliopiston tutkinto- ja vaihto-opiskelijoille. Venäjän kielen taito on suotavaa mutta ei pakollista.
Sisältö / Content

Kurssilla käydään lävitse Ukrainan KGB-arkistojen kautta neuvostovallan viimeisiä vuosia ja analysoidaan sitä minkälainen järjestelmäkriisi Ukrainassa oli käynnissä näinä vuosina. Kysymyksiä on paljon: miten perestroika eteni Ukrainassa ja miten KGB suhtautui “demokratisaatioon”, entä miten puoluejohto jakaantui? Luennot perustuvat GDA SBU:n (KGB:n Ukrainan Kiovan filiaalin materiaaleihin) ja niistä tehtyihin analyyseihin (Arto Luukkanen: Suomi hajoavan suurvallan kainalossa/ilmestyy lokakuussa 2019, Otava).

Suoritusmuoto:
Luennot 24 h, oheislukemisto, suoritustapa vahvistetaan lähempänä kurssin alkua.

Moodle:
Koulutussuunnittelija (ks. lisätiedot alla) lähettää kurssille rekisteröityneille sisäänkirjautumisohjeet. Huom: ohjeet lähetetään helsinki.fi-sähköpostiin. Kurssiavain ilmaantuu kurssisivulle kurssin aloituspäivänä.

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information

Kurssin järjestäjänä toimii Ukraina-opintokokonaisuus (KIK-UK100, 30 op) joka toteutetaan kielten kandiohjelman ja Aleksanteri-instituutin yhteistyönä.

Yhteyshenkilö: Ukraina-opintokokonaisuuden koulutussuunnittelija minna.oroza at helsinki.fi
Ukraina-opintokokonaisuus: https://www.helsinki.fi/fi/aleksanteri-instituutti/ukraina-opintokokonai…

https://courses.helsinki.fi/fi/KIK-UK105/132643171

Alkuun/Top of page

European Borders: Nation-building, Integration and the EU’s Eastern Neighborhood 5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 13.1–9.3.2020
Lectures (20 hrs)
Mon 13.1.–10.2., 14–16 M105
Tue 14.1.–21.1., 14–16 M105
Tue 28.1.–11.2., 14–16 M106
Exam
Mon 17.2., 14–16 M105
Seminar
Mon 24.2., 9–15 M105
Exam re-take
Mon 9.3., 14–16 M105
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Ilkka Liikanen
Tavoite / Aim After completing the course:

 • the students are familiar with the main lines of the formation and transformation of borders in Europe and within the EU’s eastern neighbourhood
 • students recognise the conceptual and theoretical underpinnings of current research on the constitution of borders, European integration and EU policies of external relations.
 • students are able to discuss the variety of theoretical approaches and understand their contested nature and links to hidden political agendas.
 • with involvement in the seminar, the students have more experience and insight in applying their research methods and communication skills.
Sisältö / Content By the end of this course, students will understand better the construction and transformation of European borders, including Russia and the former-Soviet space. Special attention is paid to the changing political language and spatial imaginaries of constructing, legitimizing or challenging borders. The main themes of the lecture course are: introduction to formation and transformation of borders in Europe and within the European neighbourhood; key concepts and theoretical frameworks of the study of the construction and transformation of borders; changing significance of borders in the context of European integration; politics of cross-border co-operation and EU external relations in the EU’s eastern neighbourhood.
Ilmoittautuminen / Registration  UEF students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 18.12.2019
Lisätietoa / More information WebOodi

Alkuun/Top of page

Puolalaisen elokuvan analyysi 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
Ma 13.1.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ke 15.1.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ma 20.1.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ke 22.1.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ma 27.1.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ke 29.1.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ma 3.2.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ke 5.2.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ma 10.2.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ke 12.2.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ma 17.2.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ke 19.2.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ma 24.2.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Ke 26.2.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Jarno Hänninen
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on kattavat perustiedot ja ymmärrys Itäisen Keski-Euroopan alueen historiallisesta kehityksestä, kulttuurisesta ympäristöstä sekä menneisyyden merkityksestä alueen maiden ja niiden yhteiskuntien rakentumisessa.
Sisältö / Content Opintojaksossa perehdytään alueen ja sen maiden historian käännekohtiin ja niiden poliittisiin ja kulttuurisiin vaikutuksiin sekä analysoidaan menneisyydessä tapahtuneita muutoksia sekä muutosten taustalla olevia poliittisia ja kulttuurisia vaikuttimia. Tarkka sisältö määräytyy kurssikohtaisesti.
Ilmoittautuminen / Registration HY opskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 18.12.2019 mennessä.
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kuka-ik505/130706766

Alkuun/Top of page

EU’s eastern enlargements 5 cr (UH) CANCELLED!

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
Ma 13.1.2020, 09:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ma 20.1.2020, 09:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ma 27.1.2020, 09:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ma 3.2.2020, 09:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ma 10.2.2020, 09:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ma 17.2.2020, 09:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ma 24.2.2020, 09:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Suvi Kansikas
Tavoite / Aim After completing the course, students can recognise changes and continuities in the position and agency of East Central Europe and its actors and discuss these themes; they can apply central concepts and theories of ECEBB area studies; they can independently gather and analyse literature and source materials; they can work in groups and produce a poster; they can produce a written and an oral presentation of their research; they can recognise and evaluate their transferable academic skills.
Sisältö / Content

The course analyses EU’s eastern enlargement as part of the EU’s foreign policy; the ECEBB countries’ western integration, as a theoretical and a political process.

There are seven contact sessions, each 3 hours, to leave ample time for seminar work and tutoring the group work. Each contact session includes a discussion based on pre-readings, 1-2 short lectures on the topic of the day as well as various group works.

Lectures:
1 EU and the East – history and present
2 Theories on EU foreign policy
3 Area studies and EU studies approaches to the enlargements
4 Political, economic and security considerations on the EU side
5 Accession politics of ECEBB countries
6 Assessing the outcome and perspectives of eastern enlargement
7 Poster presentations

Teaching methods:
The course is based on problem-based learning (PBL). Students work in small groups to find out a solution to a given problem. The teaching and learning methods are self/peer evaluation; learning diary; group work; lectures, seminar discussions; flipped classroom.

Completion:
Lectures 21h, reading, group work (poster, report, evaluation), and learning diary

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 18.12.2019
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik532/130706108

Alkuun/Top of page

Gender and sexuality in the making of new Europe 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
Ma 13.1.2020, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 24, Unioninkatu 40
To 23.1.2020, 14:15 – 16:45, Kielikeskus, sh.106, Fabianinkatu 26
To 30.1.2020, 14:15 – 16:45, Kielikeskus, sh.106, Fabianinkatu 26
To 6.2.2020, 14:15 – 16:45, Kielikeskus, sh.106, Fabianinkatu 26
To 13.2.2020, 14:15 – 16:45, Kielikeskus, sh.106, Fabianinkatu 26
To 20.2.2020, 14:15 – 16:45, Kielikeskus, sh.106, Fabianinkatu 26
To 27.2.2020, 14:15 – 16:45, Kielikeskus, sh.106, Fabianinkatu 26
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Katja Kahlina & Riikka Taavetti
Tavoite / Aim Opintojaksoon sisällytettävät opinnot (esim. luentokurssin) kehittävät opiskelijan asiantuntemuksen syventämistä ja laajentamista sekä alueellista erikoistumista. Opintojakso voi tukea myös opiskelijan pro gradu -tutkielman kirjoittamista.
Sisältö / Content Opintojaksoon soveltuva luentokurssi, johon sisältyy kirjallisuutta ja kurssin mukaan sovellettuja tehtäviä. Vaihtoehtoisesta suoritustavasta esim. kirjallisuuskuulustelusta tai esseestä sovitaan opintojakson vastuuopettajan kanssa. ENS-maisteriohjelman ja EU-opintokokonaisuuden opiskelijat voivat suorittaa opintojakson vain luentokurssilla.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik533/130706223

Alkuun/Top of page

Kuva ja teksti venäläisessä kulttuurissa 5 op (TY)

Järjestäjä / Organizer Turun yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 13.1.–15.3.2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Reeta E. Kangas ja Jenniliisa Salminen
Tavoite / Aim Kurssilla tutustutaan venäläisiin tekstiä ja kuvaa yhdistäviin kulttuurisiin ilmiöihin sekä tapoihin tutkia näitä ilmiöitä. Kurssi valmentaa kuvallisen ja tekstillisen informaation kriittiseen tarkasteluun sekä kehittää ja aktivoi medialukutaitoa.
Sisältö / Content

Kurssilla tutustutaan venäläisiin tekstiä ja kuvaa yhdistäviin kulttuurisiin ilmiöihin sekä tapoihin tutkia näitä ilmiöitä. Kurssi valmentaa opiskelijoita kuvallisen ja tekstillisen informaation kriittiseen tarkasteluun sekä kehittää ja aktivoi opiskelijoiden medialukutaitoa. Opiskelijat voivat jatkossa hyödyntää kurssilla oppimaansa esimerkiksi pro gradu –työnsä kirjoittamisessa.

Kurssi koostuu 8 luennosta, 2 seminaaritapaamisesta ja opiskelijoiden omista pienimuotoisista tutkimuksista sekä oheislukemistosta. Johdantoluennolla tutustutaan kuvan ja tekstin yhdistymiseen venäläisessä kulttuurissa sekä tekstin ja kuvan tutkimuksen metodeihin. Muilla luennoilla vaihtuvat luennoitsijat käsittelevät erilaisia kulttuuri-ilmiöitä ja esittelevät erilaisia tutkimusmetodeja oman tutkimuksensa pohjalta. Kurssin päätteeksi opiskelijat tekevät valitsemastaan kuvaa ja tekstiä käsittelevästä aiheesta oman pienimuotoisen (tapaus)tutkimuksen.

Kurssin vastaavina opettajina ja koordinaattoreina toimivat Reeta E. Kangas ja Jenniliisa Salminen. Kurssin kielenä on suomi. Osa kurssilla analysoitavasta materiaalista on venäjänkielistä, mutta opiskelijoille on tarkoitus tarjota tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan suomen- ja englanninkielisiä käännöksiä materiaaleista.

Kurssin sisältö:
Johdanto – Reeta E. Kangas
Kansanperinteen kuvat ja tekstit – Jenniliisa Salminen
Pilapiirros lubok-perinteen jatkajana – Reeta E. Kangas
Kuvien käyttö mainonnassa – Mila Oiva
Kuvakirjojen estetiikkaa – Jenniliisa Salminen
Kuva- ja tekstimateriaalia yhdistäen – Yves Montand Neuvostoliitossa – Mila Oiva
Sarjakuva kuvallisen ja sanallisen risteyskohdassa – Reeta E. Kangas
Kuva ja teksti digitaalisessa mediassa – Jenniliisa Salminen
Seminaarit (2 x 2h) – Reeta E. Kangas ja Jenniliisa Salminen
Mahdollisuuksien mukaan luennoitsijoiksi pyydetään myös muita asiantuntijoita.

Ilmoittautuminen / Registration TY:n opiskelijat Peppi-järjestelmässä, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 09.01.2020 mennessä.
Lisätietoa / More information https://opas.peppi.utu.fi/fi/perustutkintokoulutus/14002/o

Alkuun/Top of page

Viron kirjallisuus 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place

13.1. – 27.4.2020

Maanantaisin 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 22, Unioninkatu 40

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sigrid Kaasik-Krogerus
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee viron kirjallisuuden perusteokset ja virolaisen kirjallisuuden tärkeimmät tekijät. Opiskelija osaa jaksottaa virolaisen kirjallisuuden kehitystä, vertailla päälinjoja suomalaisen kirjallisuuden ja tuntee virolaisen kirjallisuuden suomentamisen historian pääpiirteet ja kääntäjät.
Sisältö / Content Opintojaksossa annetaan kronologinen kuvaus viron kirjallisuuden kehittymisen päävaiheista, tärkeimmistä teoksista ja tekijöistä. Luetaan tekstinäytteitä ja opiskelijat kertoivat toisilleen luetuista teoksista.
Ilmoittautuminen / Registration HY:n opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html  09.01.2020 mennessä.
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kok-g218/130647798

Alkuun/Top of page

Virolainen nykykirjallisuus 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place

13.1. – 27.4.2020

Maanantaisin 10:15 – 11:45 Metsätalo, sali 27, Unioninkatu 40

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sigrid Kaasik-Krogerus
Tavoite / Aim

Opiskelija tuntee viron nykykirjallisuuden tärkeitä tekijöitä ja yleisiä suuntauksia. Opiskelija kykenee lukemaan virolaista kirjallisuutta viron kielellä. Opiskelija tuntee kirjallisuudesta puhumisen termit viroksi ja ymmärtää vironkielistä keskustelua kirjallisuuden muodoista ja sisällöstä.

Sisältö / Content Perehdytään Viron nykykirjallisuuden tärkeimpiin suuntauksiin, teoksiin ja tekijöihin. Opiskelijat koostavat ja esittävät referaatin yhdestä virolaisesta proosateoksesta, yhdestä runokokoelmasta ja yhdestä virolaisen kirjallisuuslehden (Looming, Vikerkaar) nykynumerosta.
Ilmoittautuminen / Registration HY:n opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html  09.01.2020 mennessä.
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/suku-v321/130671494

Alkuun/Top of page

Poliittiset aatteet: Politiikka ja kulttuuri totalitaristisissa yhteiskunnissa – Neuvostoliitto ja kansallissosialistinen Saksa 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place

14.01.2020 – 27.02.2020

Ti 14.1.2020 10:15 – 11:45 Kielikeskus, V5 h144, Vuorikatu 5

To 16.1.2020 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 14, Fabianinkatu 33

Ti 21.1.2020 10:15 – 11:45 Kielikeskus, V5 h144, Vuorikatu 5

To 23.1.2020 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 14, Fabianinkatu 33

Ti 28.1.2020 10:15 – 11:45 Kielikeskus, V5 h144, Vuorikatu 5

To 30.1.2020 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 14, Fabianinkatu 33

Ti 4.2.2020 10:15 – 11:45 Kielikeskus, V5 h144, Vuorikatu 5

To 6.2.2020 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 14, Fabianinkatu 33

Ti 11.2.2020 10:15 – 11:45 Kielikeskus, V5 h144, Vuorikatu 5

To 13.2.2020 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 14, Fabianinkatu 33

Ti 18.2.2020 10:15 – 11:45 Kielikeskus, V5 h144, Vuorikatu 5

To 20.2.2020 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 14, Fabianinkatu 33

Ti 25.2.2020 10:15 – 11:45 Kielikeskus, V5 h144, Vuorikatu 5

To 27.2.2020 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 14, Fabianinkatu 3

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Meri Herrala, Marja Vuorinen
Tavoite / Aim

Kurssin tavoitteena on harjaannuttaa opiskelijat itsenäiseen, reflektoivaan tieteelliseen ajatteluun. Kurssilla opitaan analysoimaan kriittisesti kahden erilaisen, mutta keskenään myös analogisen totalitaristisen yhteiskunnan, Neuvostoliiton ja Kansallissosialistisen Saksan poliittista ja ideologista viestintää, kulttuurisia ilmiöitä ja ideologisesti värittyneitä taideteoksia (esim. patsaat, valokuvat, elokuvat, kirjalliset ja musiikkiteokset, arkkitehtuurikohteet ja käyttögrafiikka). Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää ko. järjestelmien kulttuurituotteiden poliittisia ja ideologisia merkityksiä ja osaa asettaa ne aikansa poliittista, yhteiskunnallista ja kulttuurista taustaa vasten.

Sisältö / Content

Bolsevismi ja natsismi olivat sotienvälisenä aikana toistensa tärkeimmät ideologiset kilpailijat. Näennäisestä vastakkaisuudestaan huolimatta niillä oli paljon yhteistä, mm. yksipuoluejärjestelmä, yksilön alisteisuus kokonaisuudelle (kansakunta tai luokka), poliittisten oikeuksien vähäisyys, väkivallan käyttö politiikan välineenä, kattava rakenteellinen kontrolli, vallankäytön perustelu luokkavihollista tai kansanvihollista vastaan käytävällä taistelulla, voimakas propagandakoneisto ja määrätietoinen kulttuuripoliittinen ohjelma.

Toisen maailmansodan alussa Saksa ja Neuvostoliitto olivat ensin liittolaisia, päätyen lopulta ottamaan mittaa toisistaan. Saksan tappion jälkeen oikeisto- ja vasemmistototalitarismien vastakkainasettelu Euroopassa korvautui kylmän sodan kahtiajaolla, jota määrittivät idän ja lännen, kommunismin ja kapitalismin, NL:n ja Yhdysvaltojen blokkien ja kulttuuripiirien välinen ideologinen taistelu.

Kurssilla tarkastellaan aluksi sotienvälistä aikaa, jolloin kumpikin järjestelmä muotoutui, painottaen erityisesti ideologisen kehityksen suhdetta kulttuurin ja taiteiden kehitykseen. Toisen maailmansodan osalta tarkastellaan sotaan valmistautumisen ja itse sodan vaikutuksia kummankin järjestelmän kulttuuripolitiikkaan. Neuvostoliiton osalta käsitellään kulttuuripolitiikkaa vallankumousvuodesta 1917 Stalinin kauden loppuun. Lopuksi tarkastellaan sekä kansallissosialistisen Saksan että Leninin ja Stalinin Neuvostoliiton jälkimainetta ja niiden historiallista käyttöä. Kurssin punaisena lankana on näiden kahden lähtökohdiltaan ja ideologiselta kohdennukseltaan vastakkaisen, mutta toimintatavoiltaan toisiaan muistuttavan järjestelmän vertailu.

Ilmoittautuminen / Registration HY:n opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html  09.01.2020 mennessä.
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/ymv-p507/130365661

Alkuun/Top of page

Historia ja muisti virolaisessa kirjallisuudessa 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 14.1. – 28.4.2020

Tiistaisin 14:15 – 15:45 Topelia, A205, Unioninkatu 38
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sigrid Kaasik-Krogerus
Tavoite / Aim Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot Viron historiasta ja viron kulttuurin ja kirjallisuuden merkkiteksteistä. Opiskelija osaa tuottaa tekstejä viron kulttuurin eri aloilta ja esitellä tarkimpia kirjallisuus- tai kulttuuritekstejä eri ajanjaksoilta.
Sisältö / Content Opintojaksossa tutustutaan Viron historian päälinjoihin ja –vaiheisiin. Opiskelijoille annetaan yleiskatsaus seuraavista viron historian tai kirjallisuuden teoksista: Henrik Lättiläisen kronikka; Kalevipoeg; Kevade/Arno ja kumppanit; Totuus ja oikeus; Juhan Liivin runot; Hopeanvalkea (Lennart Meri) , Uppiniskaisuuden kronikki, Riihiukko, Lingvistiline mets (Valdur Mikita). Opiskelijat tutustuvat 2-3 virolaisen elokuvaan (Kevade, Viimne reliikvia, Siin me oleme, 1944) ja musiikkiteokseen.
Ilmoittautuminen / Registration HY:n opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html  09.01.2020 mennessä.
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/suku-v305/130670904

Alkuun/Top of page

Viron lähihistoria ja Suomi 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 14.1. – 25.2.2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sigrid Kaasik-Krogerus
Tavoite / Aim Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot Viron ja suomen historian keskeisimmistä kysymyksistä. Opiskelija osaa esitellä Viron ja Suomen yhteisiä kulttuurihenkilöidä ja on perehtynyt Viron ja Suomen kulttuurikontakteihin. Opiskelija tuntee aihetta käsittelevää kirjallisuutta.
Sisältö / Content Opintojaksossa käsitellään Viron historiaa 20. vuosisataan loppupuolella. Pääpaino on Viron Neuvostotasavallan ja Suomen kontakteilla ja niiden luonteella. Käsitellään myös suomalaisten suhteita ulkovirolaisten kanssa.
Ilmoittautuminen / Registration HY:n opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html  09.01.2020 mennessä.
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/suku-v521

Alkuun/Top of page

Odessa on the Edge: Cultural and Literary Perspectives on the City 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
Ti 14.1.2020, 17:15 – 19:45, Topelia, B107, Unioninkatu 38
Ti 21.1.2020, 17:15 – 19:45, Topelia, B107, Unioninkatu 38
Ti 28.1.2020, 17:15 – 19:45, Topelia, B107, Unioninkatu 38
Ti 4.2.2020, 17:15 – 19:45, Topelia, B107, Unioninkatu 38
Ti 11.2.2020, 17:15 – 19:45, Topelia, B107, Unioninkatu 38
Ti 18.2.2020, 17:15 – 19:45, Topelia, B107, Unioninkatu 38
Ti 25.2.2020, 17:15 – 19:45, Topelia, B107, Unioninkatu 38
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Maiju Lehto
Tavoite / Aim The students will be able to identify historical events and themes significant in the history of Odessa and become familiar with important works of literature and cinematography connected with the city. Further, they are acquainted with the stereotypical image of Odessa in Russian culture and can critically assess the meaning given to the city within the cultural geography of both Russia and Ukraine and thus gain a deeper insight into the complex relationship between these two countries.
Sisältö / Content

The course explores the cultural history of Odessa from a multidisciplinary perspective from the founding of the city in 1794 up until today. This peripheral city bears an exceptional meaning within the cultural geography of post-Soviet space with its multi-ethnic background and rich cultural heritage. A special focus is given to the early 20th century, when the most notable Odessan Russian-language writers emerged. These authors have played an important part in forming what could be called “the myth of Odessa” in the Russian culture. One of the objectives of the course is the exploration of this myth and the complex relationship between Russian and Ukrainian cultures, as the latter part of the course focuses on the Ukrainian Odessa and contemporary culture of the city. The course is comprised of lectures and class-room discussions on pre-given texts and the students can choose to focus on a specific theme (such as Jewish culture, cultural imperialism, the city-text, the Odessan hero, Russian-Ukrainian cultural relations) according to their interests.

Lectures (3 h each):
1. Introductory lecture: the birth of Odessa, discussion on theoretical frameworks
2. 19th century and fin de siècle Odessa
3. 1910’s and the young generation of Odessan writers
4. Revolution in Odessa
5. Soviet Odessa
6. Ukrainian Odessa
7. Closing lecture: contemporary Odesa; bringing together the themes

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-uk105/130704916

Alkuun/Top of page

Unkarin kulttuuria ja kieltä tekstien kautta 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
Ti 14.1.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 15.1.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 21.1.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 22.1.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 28.1.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 29.1.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 4.2.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 5.2.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 11.2.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 12.2.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 18.2.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 19.2.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 25.2.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 26.2.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 10.3.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 11.3.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 17.3.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 18.3.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 24.3.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 25.3.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 31.3.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 1.4.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 7.4.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 8.4.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 21.4.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 22.4.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ti 28.4.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Ke 29.4.2020 09:15 – 11:45 Metsätalo, sali 29, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Magdolna Kovacs, Ildiko Vecsernyes
Tavoite / Aim

Opiskelija osaa ymmärtää B2.2-tason unkarin kulttuuria ja yhteiskuntaa käsitteleviä tekstejä. Opiskelija lisää tietämystään unkarin kulttuurista ja yhteiskunnasta luettavien ja käännettävien tekstien avulla, sekä hänen suullisen että kirjallisen kielitaitonsa kehittyy vahvalla keskitasolla.

Sisältö / Content

Opiskelijat lukevat ja kääntävät unkarinkielisiä kulttuuri- tai yhteiskunta-aiheisia tekstejä. Luettavia tekstejä käsitellään mm. aiheensa, rakenteensa ja sanastonsa perusteella.

Ilmoittautuminen / Registration HY:n opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html  09.01.2020 mennessä.
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kok-g207/130647708

Alkuun/Top of page

Venäläinen rock: lyriikka – musiikki – kulttuuri 5 op (HY) ETÄSUORITUSMAHDOLLISUUS

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
14.1.-28.4.2020
Ti 16:15-17:45 Unioninkatu 37, ls.
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Tomi Huttunen
Tavoite / Aim

Johdatus ja sukellus venäläiseen rocklyriikkaan, -musiikkiin ja -kulttuuriin 1960-luvulta tähän 2000-luvulle.

Sisältö / Content Kurssi tarjoaa syventävän johdannon myöhäisen neuvostokauden kulttuurihistoriaan nuorisokulttuurin, populaarimusiikin ja erityisesti rockin historian kautta. Lähestymistapoina kurssilla ovat kulttuurihistoria, nuorisotutkimus, kulttuurisemiotiikka, populaarimusiikin tutkimus sekä runoanalyysi. Kirjallisuudentutkimuksen välineet tulevat laajemmin käyttöön rocklyriikan analyyseissä, sillä venäläinen rock tunnetaan kaunokirjallisista ansioistaan.
Ilmoittautuminen / Registration HY:n opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 09.01.2020 mennessä.
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-ba101/130393357

Alkuun/Top of page

Balttilaiset kansat ja kielet 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
Ke 15.1.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali A415, Unioninkatu 40
Ke 22.1.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali A415, Unioninkatu 40
Ke 29.1.2020 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali A415, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Laimute Balode
Tavoite / Aim Opiontojakson suorittaneella opiskelijalla on yleiskuva balttilaisista kansoista sekä niiden historiasta ja kulttuurista. Hän tuntee balttilaisten kielten (liettuan, latvian, muinaispreussin) tärkeimmät piirteet ja kielten väliset erot ja on tutustunut balttilaisten kielten murteisiin. Opiskelija on tuttustunut balttilaisten kielten historian tutkimiseen ja sen tärkeyteen indoeurooppalaisten kielten tutkimuksissa.
Sisältö / Content Opiontojakson suorittaneella opiskelijalla on yleiskuva balttilaisista kansoista sekä niiden historiasta ja kulttuurista. Hän tuntee balttilaisten kielten (liettuan, latvian, muinaispreussin) tärkeimmät piirteet ja kielten väliset erot ja on tutustunut balttilaisten kielten murteisiin. Opiskelija on tuttustunut balttilaisten kielten historian tutkimiseen ja sen tärkeyteen indoeurooppalaisten kielten tutkimuksissa.
Ilmoittautuminen / Registration HY:n opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html  09.01.2020 mennessä.
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-ba101/130393357

Alkuun/Top of page

Viron ja Unkarin kirjallisuus sosialistisessa yhteiskunnassa 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
15.1. – 26.2.2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Magdolna Kovacs
Tavoite / Aim TBC
Sisältö / Content TBC
Ilmoittautuminen / Registration HY:n opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html  09.01.2020 mennessä.
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/suku-u332/130647765

Alkuun/Top of page

Web Course: To Europe ‘via’ Lenin? Politics, identity and decommunization in post-Euromaidan Ukraine 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
20.01.2020 – 08.04.2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Anna Kutkina
Tavoite / Aim The goal of the course is to provide students with critical tools for examining political and socioeconomic developments of post-Euromaidan Ukraine as a case study of multiple forms of ‘decommunization’ or democratization. After completion of the course, the students will be equipped with strong theoretical and methodological basis effective for research on turbulent areas such as Ukraine, or any other regions undergoing similar socio-political transitioning.
Sisältö / Content The course proposes critical look at post-2013 Ukraine as a space undergoing multiple forms of socio-political and cultural transitioning that, particularly after the 2014 Euromaidan revolution, has been implemented under multiple forms of ‘decommunization’ reforms. The course introduces students to multivocality of the Ukrainian voices. It extracts the prevailing ‘themes’ that define lives of Ukrainians over particular territory and framework of time, and suggests how, in broader terms, political, economic and cultural domain gets transformed as a consequence of quasi objective forces of both history and present.
Web lectures:
W1:. Introduction: Ukraine: the Borderland (Geography, History, Culture)
W2: Geopolitics of Memory: Kievan Rus, WWII, the USSR
W3: Opposing myths of the Ukrainian Cultural Identity. Socio-political foundations for ‘Othering’
W4. The Euromaidan Revolution: Background, Chronology, Outcomes
W5: Art of the Protest: photo/video/media analysis
W6: Constructing ‘new’ Ukrainian Nation: roots of the ‘Leninfall’
W 7: The 2015 decommunization laws: socio-political and cultural implementation
W8: The ‘Leninfall,’ De-Communization and Nation-Building: multivocality of the grassroots narratives
W9: Objecting decommunization?: The academic, political and medial debates
W10: From grassroots multivocality to state homogeniety?
W11: From Lenin to Bandera: eradication of the ‘Soviet’ past with the ‘nationalist’ present?
W12: Conclusions: “The Unified Ukraine?”—bridging diversity.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-uk106/130703733

Alkuun/Top of page

Critical Geopolitics and Border Theories 5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 22.1.­–6.3.2020
Lectures (20h)
Wed 22.1.–19.2., 12–14 M106
Thu 23.1.–30.1., 14–16 M106
Thu 6.2.–30.1., 14–16 M107
Thu 13.2., 14–16 M105
Thu 20.2., 14–16 M106
Seminar (6h) Fri 6.3., 9–15 M105
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) James Scott
Tavoite / Aim

This course will provide targeted discussion and analysis of theoretical foundations of border studies and geopolitics as critical social science disciplines. The course will discuss the historical genesis of these theories as well as their applications in the contemporary world. Students will be motivated to read and discuss key works that have characterised the state of art and to contribute their insights into the politically charged debates related to borders and geopolitics (e.g. migration, citizenship, responses to regional conflicts, European Union policies). In this way, theoretical perspectives will be related to practical and policy aspects of borders.

After completing the course the student

 • has gained a deeper critical understanding of geographical knowledge and its production
 • is aware of political agendas, interests and power relations that inform different geopolitical ideas
 • has a deeper understanding of border-making processes as formal (political) as well as everyday practices.

Furthermore, the students will receive training and competence in discussing, presenting and writing their research and thus actively applying theoretical knowledge of border studies and geopolitics.

Sisältö / Content

One major focus of the course will be on the critical analysis of contemporary border-related and geopolitical issues that involve processes of conflict and co-operation, both within the European Union and in neighbouring states. We will devote particular attention to regions near the EU’s external frontiers as case studies of co-operation. Another major substantive element of the course is the analysis of the European Union’s Neighbourhood Policy and how it is affecting relations with neighbouring states such as Russia, Ukraine, Moldova, Morocco, etc. In pursuing a critical geopolitics of borders we will attempt to ‘de-code’ the policies of the EU and neighbouring states.

The course consists of a seminar setting in which there will lectures and text discussion (20h) and seminar presentations (4h) (3 credits); and a written essay (2 credits). Regular attendance is expected and participants will be required to write a seminar presentation and paper based on lectures, class readings and their own text-based research.

Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information WebOodi

Alkuun/Top of page

(Post)colonial Balkans and Baltics 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
Ti 21.1.2020, 12:15 – 13:45, Soc&Kom, hall 209, Snellmaninkatu 12
Pe 24.1.2020, 10:15 – 11:45, Metsätalo, hall 9, Unioninkatu 40
Ti 28.1.2020, 12:15 – 13:45, Soc&Kom, hall 209, Snellmaninkatu 12
Pe 31.1.2020, 10:15 – 11:45, Metsätalo, hall 9, Unioninkatu 40
Ti 4.2.2020, 12:15 – 13:45, Soc&Kom, hall 209, Snellmaninkatu 12
Pe 7.2.2020, 10:15 – 11:45, Metsätalo, hall 9, Unioninkatu 40
Ti 11.2.2020, 12:15 – 13:45, Soc&Kom, hall 209, Snellmaninkatu 12
Pe 14.2.2020, 10:15 – 11:45, Metsätalo, hall 9, Unioninkatu 40
Ti 25.2.2020, 12:15 – 13:45, Soc&Kom, hall 209, Snellmaninkatu 12
Pe 28.2.2020, 10:15 – 11:45, Metsätalo, hall 9, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Dragana Cvetanovic & Sigrid Kaasik-Krogerus
Tavoite / Aim Students are expected to broaden their knowledge and argumentation skills on the currently heated topic on (post)colonialism in the areas traditionally considered not to have a colonial past. Students will be encouraged to apply learned theoretical frames into their own disciplines and topics. One of the interesting notions this course aims to discuss is intersectionality and its wide applicability.
Sisältö / Content

This course aims to discuss a relatively new topic related to the Central-Eastern European area, namely (post)colonialism. Traditionally this area was studied through the concepts of nation, ethnicity or religion, but not race. So, what does race has to do with this area both in socialist and even more in the post-socialist context? By studying areas of Balkans and Baltics, this course will cover and discuss a bourgeoning reading on (post)coloniality and the need for an expanded scholarly understanding in identity research in Central-Eastern Europe.

1. Introduction: identity, belonging and intersectionality (DC & SKK)
2. Posing the other question: stereotypes, discrimination and colonization (DC)
3. (Post)colonialism and Central-Eastern Europe (DC)
4. What does race have to do with Soviet Union and former Yugoslav region? (DC)
5. Ethnicity, nation and migration in the Baltics (SKK)
6. Ethnicity, nation and migration in the Baltics (DC)
7. Post-socialism, security and race in the Balkans (DC)
8. Seminar (DC & SKK)
9. Borders and liminal imaginaries of Balkans and Baltics (DC)
10. Closing the course: conclusions and feedback (DC)

Completion:
Lectures 20 h, reading, essay seminar with poster production, and final essay

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik532/130711160

Alkuun/Top of page

Critical Geopolitics and Border Theories 5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 22.1.­–6.3.2020
Lectures (20h)
Wed 22.1.–19.2., 12–14 M106
Thu 23.1.–30.1., 14–16 M106
Thu 6.2.–30.1., 14–16 M107
Thu 13.2., 14–16 M105
Thu 20.2., 14–16 M106
Seminar (6h)Fri 6.3., 9–15 M105
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) James Scott
Tavoite / Aim

This course will provide targeted discussion and analysis of theoretical foundations of border studies and geopolitics as critical social science disciplines. The course will discuss the historical genesis of these theories as well as their applications in the contemporary world. Students will be motivated to read and discuss key works that have characterised the state of art and to contribute their insights into the politically charged debates related to borders and geopolitics (e.g. migration, citizenship, responses to regional conflicts, European Union policies). In this way, theoretical perspectives will be related to practical and policy aspects of borders.

After completing the course the student

 • has gained a deeper critical understanding of geographical knowledge and its production
 • is aware of political agendas, interests and power relations that inform different geopolitical ideas
 • has a deeper understanding of border-making processes as formal (political) as well as everyday practices.

Furthermore, the students will receive training and competence in discussing, presenting and writing their research and thus actively applying theoretical knowledge of border studies and geopolitics.

Sisältö / Content

One major focus of the course will be on the critical analysis of contemporary border-related and geopolitical issues that involve processes of conflict and co-operation, both within the European Union and in neighbouring states. We will devote particular attention to regions near the EU’s external frontiers as case studies of co-operation. Another major substantive element of the course is the analysis of the European Union’s Neighbourhood Policy and how it is affecting relations with neighbouring states such as Russia, Ukraine, Moldova, Morocco, etc. In pursuing a critical geopolitics of borders we will attempt to ‘de-code’ the policies of the EU and neighbouring states.

The course consists of a seminar setting in which there will lectures and text discussion (20h) and seminar presentations (4h) (3 credits); and a written essay (2 credits). Regular attendance is expected and participants will be required to write a seminar presentation and paper based on lectures, class readings and their own text-based research.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information WebOodi

Alkuun/Top of page

Web Course: Mobilities and Migration in Central and Eastern Europe 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 27.01.2020 – 08.04.2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Julia Gerlach
Tavoite / Aim At the end of the course, students will:
-be familiar with approaches to and phenomena of migration and mobility;
-be familiar with migration regimes and migration trends within/from the region;
-be able to analyze migration patterns;
-be familiar with political, social, and economic contexts of migration and mobility in and for the region;
-be able to analyze challenges of migration and mobility in and for the region;
-understand the impact of migration on different scalar levels.
Sisältö / Content

The online course consists of four parts, subdivided into ten sessions. All sessions offer comparative perspectives. In order to allow students to focus on their region of study, they can choose for every session whether to analyze a case in CEE/Ukraine, or in the territory that formerly comprised the Soviet Union. The online course offers different discussion forums dedicated to the different cases. However, all students have access to all materials and discussion forums which allows them to gain a broader overview.

PART I: Introduction and Approaches to Migration and Mobility
(1) A region ‘on the move’: Migration and mobility in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union
(2) Approaches to phenomena of migration and migration theory
(3) Approaches to phenomena of mobility and mobility theory

PART II: Migration and Mobility Patterns
(4) Labor-related migration and mobility
Cases: Moldova, Poland, and Lithuania
(5) Conflict-induced displacement
Cases: BiH, Nagorno-Karabakh, and Ukraine
(6) Return and repatriation
Cases: Latvia, Russia, and Ukraine
(7) Movements from rural areas and small towns to cities and growth poles
Cases: Out-migration: Stara Planina (Serbia). In-migration: Tallinn

PART III: Impact of Migration and Mobility
(8) Managing diversity: Between xenophobia and integration
(9) Emotions and imaginations

PART IV: Summary and Outlook
(10) Concluding remarks and open questions

Completion:
Ten web lectures, reading, weekly assignments, final essay

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik531/130713242

Alkuun/Top of page

Web Course: History of Technology and Economy of East-central- and Southeast Europe 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 03.02.2020 – 24.04.2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Viktor Pál
Tavoite / Aim Students are introduced to major problems in economic history and history of technology and their relevance to East-central- and Southeast European countries. During the course, students will gain a deep understanding of economic and technological issues of East-central- and Southeast European countries since the Industrial Revolution up to today. In this course students analyze past and current issues of economic policy, innovation and technology in East-central- and Southeast Europe.
Sisältö / Content 1. Introduction
– Introduction to the course and course requirements.
– Europe’s backyard: East-central Europe and Southeast Europe before the Industrial Revolution: geographical, political, and economic introduction in a global context.
2. An awakening periphery. Ideas of modernization in East-central Europe and Southeast Europe in the nineteenth century
3. History derailed. Modernization attempts in East-central Europe and Southeast Europe in the late nineteenth century
4. End of Empire. East-Central Europe and Southeast Europe after World War I
5. Marching into War. Economic and political tensions of the Interwar Era and World War II in East-central Europe and Southeast Europe
6. The Sovietization of East-central Europe and Southeast Europe
7. The Thaw. Reform communism in the 1960s
8. Rusting Communism. Economic and technological stagnation in East-central Europe and Southeast Europe in the 1970s
9. Dying Communism. Economic and technological collapse in East-central Europe and Southeast Europe in the 1980s.
10. A Blank Sheet. The “Shock Therapy” and toward European integration in East-central Europe and Southeast Europe
11. Bolt from the Blue? The Financial Crisis and its Aftermath in East-Central Europe and Southeast Europe
12. Dark Clouds. What the future will bring to East-Central Europe and Southeast Europe?Completion:
12 web lectures, reading, essay
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik533/130713439

Alkuun/Top of page

Changing challenges and future of public and environmental health in the region of former Soviet Union 5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer

University of Eastern Finland, Kuopio

Being an online course is available for distant students

Aika ja paikka / Time and place 10.2. – 3.4.2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s)

Jussi Kauhanen, Javkhlanbayar Dorjdag, Tiina Laatikainen, Timo Lanki, Simo Kokko, Pavitra Paul, Arja Erkkilä, Sohaib Khan, Kastytis Smigelsgas, Enkhjargal Batbaatar

Visiting scholars and lecturers affiliated with the St. Petersburg State University or some other Russian academic institutions (Sergei Mylnikov, PhD, professor; Victoria Dudina, PhD, professor; Maria Taame, MPH, researcher at UEF; Maria Semenova, MD, MPH, researcher at UEF;)

Other visiting lecturers may be joining the teaching faculty

Tavoite / Aim The general aim of this online course is to examine the public health aftereffects of the collapse of the Soviet Union.  Current challenges, evolving patterns and trends of public and environmental health will be discussed regarding the region that covers the former Soviet Union and some adjoining areas. The course also includes an overview to the health systems and health care services that are in transition in most parts of the region. After the completion of the course, a student has developed a better understanding of both public health challenges and the efforts to respond to these challenges in the region. A further goal is to develop students’ skills to independently acquire updated health-related data from online sources, regarding crucial issues and developments in public and environmental health.
Sisältö / Content

The profound social, economic, political and cultural changes in the former Soviet Union since 1980s have had a remarkable effect on population health in the region. For example, premature mortality increased sharply in Russia and many other former Soviet states in 1990s, and despite leveling off later, they have remained remarkably high compared to other European countries, and even to many other populations in Asia. In particular, the burden of noncommunicable diseases remains heavy in many parts of Russia, Caucasus, and Central Asia. Controlling infectious disease epidemics has also, for many reasons, turned out to be challenging  in the region that also suffers from endemic multiresistant tuberculosis, high rates of HIV, etc. Internal migration within countries, and also across former Soviet states poses one challenge for both population health and service provision. Rates of so-called external deaths, including inuries, suicides, alcohol poisonings, drug-related deaths, and violence, have remained relatively high in many parts of the former Soviet region. Recent or ongoing changes in health systems (partial or total privatization of certain services, revising of health funding schemes, shortage of trained staff, outdated technology and infrastructure, relative lack of pharmaceuticals, weak development in own research etc.) contribute to observed increase of socially patterned health inequalities within many of these populations. Additional threats come from environmental factors, such as poor air quality, polluted water sources, and uncertain food security and food safety in some areas. The partly unpredictable effects of climate change on population health will be also discussed during the course.

The 2-month long online course (on estimate, a half-time study effort to accumulate 5 ECTS study points) utilizes available online health data from a number of sources including, among others, the WHO, the UN and its agencies, the Institute of Health Metrics and Evaluation, the EU (especially with respect to Baltic states), and some national statistical databases. Experts in public health, health promotion, environmental health, social epidemiology, health policy, health economics, and health systems research, present real data-based cases of population and environmental health from various parts of the macroregion. The course also aims at making predictions of future trends, and encourages students to find out about possible policy suggestions and solutions to tackle the existing challenges.

Video lectures are be provided by public health specialists and researchers from Russia (e.g. St Petersburg State University, and some other academic institutions), Lithuania, Armenia, UEF (own faculty, plus scholars engaged in public health research in the region), and environmental health experts. Online discussion groups will be formed and operating on the Moodle platform. Independent work involves readings, examining of online sources, public health and environmental health data searches, and at the end, writing of a scholarly essay/report/policy brief on a given topic.

Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information Teaching coordinator Mari Aalto, mari.aalto@uef.fi
Course director Jussi Kauhanen, jussi.kauhanen@uef.fihttps://weboodi.uef.fi/weboodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=64231203&haettuOpas=-1

Alkuun/Top of page

Maalis-toukokuussa alkavat luentokurssit / Lecture courses beginning in March-May


Everyday Lives between Conflict and Peace: Empirical Evidences from the Former Soviet Area and Balkans 5 cr (TAU)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and place
Every Tuesday from 3.3.2020 to 5.5.2020
at 12:15–14:00 (1 hour 45 minutes)

Lectures (aud. Linna 5026, Tampere University):

1. Introduction. Theory of everyday peace, methodology for analyzing everydayness, main characteristics of conflict-affected everyday life (Vadim Romashov, TAPRI) March, 3
2. Introduction. Dialogic approach to mediation: everyday peace from a third-party perspective (Marko Lehti, TAPRI) March, 3
3. Introduction. Geopolitics, borders and the post-Soviet conflicts (Helena Rytövuori-Apunen, fm. TAPRI) March, 10
4. Social factors of inter-ethnic tensions in contemporary Russia (Mikhail Chernysh, Institute of Sociology, Russian Academy of Science, Moscow) March, 17
5. Manifestations of agonistic peace in Armenian-Azerbaijani rural communities in Georgia (Vadim Romashov, TAPRI) March, 24
6. War and organized crime in Ukraine: international third party’s perspective (Tanja Tamminen, Police University College & Research Initiative on Organized Crime, Tampere) March, 31
7. Everyday engagement across the Dniester River: leaving the war behind (Vladlena Lisenco, Department of Law, Pridnestrovian University, Tiraspol) April, 7
8. The Narva case: a precarious peace in the borderland of Estonians and Russians (David Smith, School of Social and Political Sciences, University of Glasgow) April, 21
9. The Udis of Azerbaijan: the life of a minority in their historic homeland (Alexander Kavtaradze, Faculty of Arts and Sciences, Ilia State University, Tbilisi) April, 28
10. Everyday life in multi-ethnic urban parts of Tbilisi (Keti Gurchiani, Faculty of Arts and Sciences, Ilia State University, Tbilisi) May, 5

Intensive day: 10-16, 14 May (week 20)

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Marko Lehti & Vadim Romashov
Tavoite / Aim

· The student learns the characteristics and specifics of everyday living affected by conflicts

· The student understands the relationship between conflict and peace as a complex web of interactions between various actors at different dimensions of socio-political life

· The student recognizes different locally-driven approaches to maintain peace in everyday life

· The student learns different ways to support local peace practices and understands how the existing political and legal frameworks of mediation and tools at disposal of third parties can be better applied to meet local needs

· The student is familiarized with academic literature on everyday peace and gains theoretical and methodological skills to analyze everyday peace practices and their challenges

Sisältö / Content

The lectures discuss various cases in the former Soviet area, where local diverse communities have managed to establish, maintain and practice their own unique versions of everyday peace following direct and indirect experiences of different forms of violence. In these societies, the deeply engrained traumas and antagonist divisions co-exist with personal affections between members of groups living side by side, care, respect and love towards each other. The course explores from different perspectives the ways in which such communities cope with their traumas and experiences of direct and indirect violence, build and sustain their precarious versions of local peace, demand justice, and strive for the wellbeing. The course also critically evaluates effectiveness of peacebuilding interventions of various state and non-state actors that are often deficient of knowledge and capability to meet local needs and to support the locally established practices of everyday peace. Following the introductory lectures devoted to theoretical aspects of everyday peace, each succeeding lecture presents a case study of a specific conflict-affected environment. The emphasis in class discussion is placed on local peace processes involving various community members and the ways to support them by the appropriate policies of external actors. The lecturers discuss virtues and challenges of peace by analyzing its manifestations through everyday practices of local diverse communities strongly influenced by multidimensional state policies. The main goal of the course is to encourage students to reflect critically on the relation between discourses of conflict and peace and develop an understanding how peace is performed and confronted in different domains of socio-political life. The lectures are delivered by TAPRI members as well as by visiting lecturers who possess profound knowledge about the region, represent different academic disciplines and employ diverse theoretical and methodological approaches.

This course is co-funded by Aleksanteri Institute’s Russian and East European Master’s School.

Ilmoittautuminen / Registration TAU students in Nettiopsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31.1.2020.
Lisätietoa / More information https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-73bafcf7-2419-472e-83af-8c4aa64c0c78?year=2019

Alkuun/Top of page

History of the Soviet Union 5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer Univeristy of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place
3.3.–8.4.2020
Tue 3.3.–17.3., 16–18 M303
Wed 4.3., 16–18 M301
Thu 5.3.–19.3., 16–18 M303
Fri 6.3., 12–14 M303
Wed 11.3.–18.3., 16–18 M303
Exam 27.3., 23.3., 14–16 M303
Re-exam 8.4., 12–14 M108
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Jeremy Smith
Tavoite / Aim The student should

 • be familiar with the main developments of foreign policy in Tsarist Russia after the Napoleonic Wars, in the Soviet Union, and in post-Soviet Russia;
 • be aware of how different western schools of international relations explain Russian international relations
 • appreciate which factors persist in foreign policy thinking throughout these periods and which change
 • be able to compare Russia’s relations with different neighbours and great powers, and how this affects cross-border interactions;
 • understand the relationship between domestic politics and foreign policy
 • be aware of Russia’s role in regional and international systems.
Sisältö / Content The lecture course consists of twenty lectures. The introductory lecture will present foreign policy concepts and different schools of analysis of Russia’s international relations. Following lectures will cover the nineteenth and twentieth century chronologically, but each lecture will take up specific themes relevant to that period. Great power thinking and the Congress of Vienna, conflict avoidance while focusing on domestic development after the Crimean war, after the 1917 revolutions, and for a period after Vladimir Putin became president in 2000; multilateral cooperation vs. sovereignty in the context of the United Nations, OSCE etc; conventional and unconventional diplomacy; regional integration in Eurasia. Students will be assigned topics for discussion by the lecturer to encourage interaction. Discussion will also focus on the use of different sources for analysis.
Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 13.02.2020
Lisätietoa / More information WebOodi

Alkuun/Top of page

Povsednevnja zhizn’ i kultura pozdnesovetskogo vremeni (kak my zhili v Sovetskom Sojuze) 5 cr (TAU)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and Place

4.3.–29.4.2020

Joka keskiviikko aikavälillä 4.3.2020–29.4.2020
kello 10:15–11:45
Joka torstai aikavälillä 5.3.2020–23.4.2020
kello 10:15–11:45
Luennoitsija(t) / Lecturer(s)
Irina Savkina
Tavoite / Aim Cel’ kursa obsudit voprosy o sootnoshenii ideologii i povsednevnosti, o identicnosti sovetskogo celoveka i prithinah nostalgii po sovetskomu v sovremennoi Rossii. Na lekcijah i v forme priojektnoj raboty studentov v gruppah budut rassmatreny raznyje storony pozhdnesovetskoj povsednevnosti (obrazovanihe, zhilje, torgovlja, moda, sport i t.d. ) i ih otrazhenije v media i populjarnoj kulture pozdnesovetskogo vremeni
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of TAU in NettiOpsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 13.2.2020
Lisätietoa / More information https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-34865c2c-089c-485b-b70c-f87e6caeb089?year=2019

Alkuun/Top of page

Geopolitical imaginaries around the Baltic Sea 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
Ma 9.3.2020, 14:15-15:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Ke 11.3.2020, 14:15-15:45, Topelia, A205, Unioninkatu 38
Ma 16.3.2020, 14:15-15:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Pe 20.3.2020, 09:15-11:45, Soc&Kom, sali 234, Snellmaninkatu 12
Ma 23.3.2020, 14:15-15:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Pe 27.3.2020, 09:15-11:45, Soc&Kom, sali 234, Snellmaninkatu 12
Ma 30.3.2020, 14:15-15:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Ke 1.4.2020, 14:15-15:45, Topelia, A205, Unioninkatu 38
Ma 6.4.2020, 14:15-15:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Dragana Cvetanovic & Sigrid Kaasik-Krogerus
Tavoite / Aim The objective of the course is to expand students’ knowledge about Russia and CEE countries around the Baltic Sea in the framework of critical geopolitics. All contact sessions combine theoretical discussion about geopolitics with the area analysis. The students are expected to learn the key aspects of critical geopolitics and be able to use it as a framework for area analysis to obtain knowledge about the area. Each contact session is based on different aspect of geopolitical approach.
Sisältö / Content 1. Introduction (2*45 min)
– Practicalities of the course (outline, assessment, Moodle)
– Brief overview of geopolitics
2. Critical geopolitics: geo-graphing Baltic countries (2*45 min)
– Overview of critical geopolitics
– Practical and popular geopolitics: ‘moving’ from Baltic to Nordic
3. Popular geopolitics and the media (2*45 min)
– Geopolitics in mediatized society
– Journalists and other societal actors in the process of ‘geo-graphing’ in different BSR countries (past and present)
4. Social media and spatial imaginaries (3*45 min)
– Social media in making geopolitics
– Russian ‘soft power’ and geopolitical struggles
– Group work
5. Uses of the past in geopolitics (2*45 min)
– Critical heritage studies and geopolitics
– Cases of Estonian and Polish museums
6. Being and becoming European as geopolitical processes (3 *45 min)
– Geopolitical identities and belonging
– EU, Europe and ‘new’ member countries
– Group work
7. Mobility and migration as embodied geopolitics (2*45 min)
– Heading from ‘Eastern’ to ‘Western’ labour market
– ‘Refugee crisis’ as geopolitical process
– ‘Crisis’ with and without refugees – spread of ‘refugee crisis’ discourse around the Baltic Sea
8. Presentation of group works (2*45 min)
9. Conclusions and feedback (2*45 min)Completion:
Lectures 20 h, reading, group work, essay: final assessment consists of an individual essay and a group work.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 13.02.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik533/130714288

Alkuun/Top of page

Venäjän politiikka ja yhteiskunta: Venäjän turvallisuuspolitiikka 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
Ma 9.3.2020, 12:15 – 13:45, Päärakennus, sali 8, Fabianinkatu 33
To 12.3.2020, 12:15 – 13:45, Unioninkatu 37, sh.1, Unioninkatu 37
Ma 16.3.2020, 12:15 – 13:45, Päärakennus, sali 8, Fabianinkatu 33
To 19.3.2020, 12:15 – 13:45, Unioninkatu 37, sh.1, Unioninkatu 37
Ma 23.3.2020, 12:15 – 13:45, Päärakennus, sali 8, Fabianinkatu 33
To 26.3.2020, 12:15 – 13:45, Unioninkatu 37, sh.1, Unioninkatu 37
Ma 30.3.2020, 12:15 – 13:45, Päärakennus, sali 8, Fabianinkatu 33
To 2.4.2020, 12:15 – 13:45, Unioninkatu 37, sh.1, Unioninkatu 37
Ma 6.4.2020, 12:15 – 13:45, Päärakennus, sali 8, Fabianinkatu 33
To 16.4.2020, 12:15 – 13:45, Unioninkatu 37, sh.1, Unioninkatu 37
Ma 20.4.2020, 12:15 – 13:45, Päärakennus, sali 8, Fabianinkatu 33
To 23.4.2020, 12:15 – 13:45, Unioninkatu 37, sh.1, Unioninkatu 37
Ma 27.4.2020, 12:15 – 13:45, Päärakennus, sali 8, Fabianinkatu 33
To 30.4.2020, 12:15 – 13:45, Unioninkatu 37, sh.1, Unioninkatu 37
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Katri Pynnöniemi
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 13.02.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/rus-513/130436036

Alkuun/Top of page

Change and Continuity: Challenges of Historical Interpretation of Eastern Europe 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer Univeristy of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
Ti 10.3.2020, 12:15 – 13:45, Soc&Kom, hall 209, Snellmaninkatu 12
Ke 18.3.2020, 09:15 – 11:45, Unionink. 35, sh113, Unioninkatu 35
To 19.3.2020, 14:15 – 16:45, Metsätalo, hall 11, Unioninkatu 40
Ke 25.3.2020, 09:15 – 11:45, Unionink. 35, sh113, Unioninkatu 35
To 26.3.2020, 14:15 – 16:45, Metsätalo, hall 11, Unioninkatu 40
Ke 1.4.2020, 09:15 – 11:45, Unionink. 35, sh113, Unioninkatu 35
To 2.4.2020, 14:15 – 16:45, Metsätalo, hall 11, Unioninkatu 40
Ke 8.4.2020, 09:15 – 11:45, Unionink. 35, sh113, Unioninkatu 35
To 16.4.2020, 14:15 – 16:45, Metsätalo, hall 11, Unioninkatu 40
Ke 22.4.2020, 09:15 – 11:45, Unionink. 35, sh113, Unioninkatu 35
To 23.4.2020, 14:15 – 16:45, Unionink. 35, sh113, Unioninkatu 35
Ti 28.4.2020, 12:15 – 13:45, Soc&Kom, hall 209, Snellmaninkatu 12
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Katalin Miklossy
Tavoite / Aim The students will be able to get an overview of the central debates in the science of history of Eastern Europe. The students will understand the particular political characteristics of historical interpretations and be more prepared to avoid the greatest pitfalls in historical discourses. In addition, the course develops also argumentation and debating skills.
Sisältö / Content

The course is structured around 9 themes. Each session has 45 minutes lecture and 45 minutes seminar-work. The students have to prepare a short essay (1 page) before every class and share them on the course Moodle site (flipped classroom). For the essay the students are asked to search for 1 article in the respective topic and elaborate its content based on their own understanding, previous knowledge of the subject, political attitudes. In addition, they are also required a half page self-reflection of what they have learned after the class in comparison to the preliminary task. The seminar-sections will rely on various methods of interactive teaching, with an emphasis on debates and oral presentations. In the end the students have a poster exam where they present their conclusion of the central questions of the course.

Outline:
1. Introduction: Change and Continuity? (2h)
2. The Fluidity of Turning points: 1918 – 1947 – 1968 – 1989 (3h)
3. Relevance of Spatiality: Buffer-zones, Spheres of Influence, In-Between-ness (3h)
4. Solid concepts? Investigating the Iron Curtain, Cold War, Communism, Democracy (3h)
5. Ends of History: Competing Ideas of Human Evolution (3h)
6. Modernization Theories: Transitology and the Normative Gaze (3h)
7. Post-Post World: the Preriodization Trap (3h)
8. Interactions and multilevel approach (3h)
9. Agency and Institutions: Structuration Theory in Historical Research (3h)
10. Tranches of Historians: Politics of History (3h)
11. Conclusion: Time, Space and Relativity (2h)

Completion:
Introduction (2h), lecture + seminar (9 x 3 h), conclusion (2h), reading before each 3 h seminar, essay

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 13.02.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik531/130714616

Alkuun/Top of page

Contemporary Ukrainian Culture: Fiction, Street Art, Film 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
Ti 10.3.2020, 14:15 – 15:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Pe 13.3.2020, 10:15 – 11:45, Metsätalo, hall 27, Unioninkatu 40
Ti 17.3.2020, 14:15 – 15:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Pe 20.3.2020, 10:15 – 11:45, Metsätalo, hall 27, Unioninkatu 40
Ti 24.3.2020, 14:15 – 15:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Pe 27.3.2020, 10:15 – 11:45, Metsätalo, hall 27, Unioninkatu 40
Ti 31.3.2020, 14:15 – 15:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Pe 3.4.2020, 10:15 – 11:45, Metsätalo, hall 27, Unioninkatu 40
Ti 7.4.2020, 14:15 – 15:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Pe 17.4.2020, 10:15 – 11:45, Metsätalo, hall 27, Unioninkatu 40
Ti 21.4.2020, 14:15 – 15:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Pe 24.4.2020, 10:15 – 11:45, Metsätalo, hall 27, Unioninkatu 40
Ti 28.4.2020, 14:15 – 15:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Inna Sukhenko
Tavoite / Aim Learning outcomes:
• to identify the key issues of historical transformations in Ukraine’s social and cultural context
• to use the skills of combining the theoretical bases of social/cultural studies and environmental humanities and practical background of Ukraine’s historical/social shifts
• to apply the methodological basis to study the national cultural production in post-2000 Ukraine
• to critically assess information for measuring the priorities of social/cultural issues in the national development strategy
Sisältö / Content

The course consists of theoretical and practical parts, therefore it is to be taught through interactive lectures, case-studies, discussions. Each lecture deals with the basic aspects of the course subject and emphasizes topics from the literature relevant to them. Seminars discuss and interpret points, mentioned in advance and represented in the literature related to the particular topics.

Course outline:
1. The New Ukrainian Fiction (Natalya Bekhta)
2. Fictional/Factual in Nuclear Narrative Studies: New Nuclear Criticism (Inna Sukhenko)
3. Eco-Imperatives of Ukrainian Consciousness within Trauma Studies (Inna Sukhenko)
4. Postmodernism Dimensions of Post-Chornobyl Writing (Inna Sukhenko)
5. Glory and Sorrow: cultural production in the beginning of Ukrainian-Russian war (Natalya Teramae)
6. Show must go on: the rethinking of history, returning to the easy genres (Natalya Teramae)
7. The loss of Crimea and the Crimean Tatar question in literature and movies (Natalya Teramae)
8. Popular culture and protest – the soundtrack of Orange revolution (Arseniy Svynarenko)
9. Street art in Ukrainian Euromaidan revolution (Arseniy Svynarenko)

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 13.02.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-uk104/130705693

Alkuun/Top of page

Post-Soviet Lithuania: memory, trauma and social development 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
Pe 13.3.2020, 14:15 – 15:45, Metsätalo, hall 18, Unioninkatu 40
Ti 17.3.2020, 08:15 – 09:45, Metsätalo, hall 18, Unioninkatu 40
Pe 20.3.2020, 14:15 – 15:45, Metsätalo, hall 18, Unioninkatu 40
Pe 27.3.2020, 14:15 – 15:45, Metsätalo, hall 18, Unioninkatu 40
Pe 3.4.2020, 14:15 – 15:45, Metsätalo, hall 18, Unioninkatu 40
Ti 21.4.2020, 08:15 – 09:45, Metsätalo, hall 18, Unioninkatu 40
Pe 24.4.2020, 14:15 – 15:45, Metsätalo, hall 18, Unioninkatu 40
Ti 28.4.2020, 08:15 – 09:45, Metsätalo, hall 18, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Urte Liepuoniute
Tavoite / Aim The aim of this course is to present the mentality of Post-Soviet Lithuania through historical, societal and cultural perspectives. During the course, we will discuss how one forms a country and society in a mere period of 30 years, and how the memory and traumas of the past are still reflecting in the present day. We will also discuss aspects of popular culture and arts, as well as still prevailing habits, stigmas and tabus.
Sisältö / Content Preliminary content:
1. Introduction
2. The Beginnings of Hysteria: The Collapse of USSR and the Years after
3.The Muddy Years: Lithuania in 1992-2004
4. Being Very Europe: Lithuania in the EU Context
5. We Can American, Too: Popular Culture, Arts, Literature and TV in the Years of Independence
6.Homo Sovieticus: Individual and Society
7. Are We Going to Disappear: Prospects for Future
8. Final Review, Conclusions, Discussions.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 13.02.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kuka-ik509/130714476

Alkuun/Top of page

International Law in Context: Russia, ECHR, and the CIS 5 cr (ÅA)

Järjestäjä / Organizer Åbo Akademi
Aika ja paikka / Time and Place
18.3. – 24.4.2020.
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Prof. Markku Suksi (course supervision) and Docent Mariya Riekkinen (actual teaching).
Tavoite / Aim

The course provides basic knowledge on applying international law in Russian, in particular, with respect of the ECHR and the CIS standards. The emphasis is on public law, in particular, constitutional, administrative law, and human rights.

The students will deepen their knowledge regarding the mixed up monist-dualist legal systems with respect of entrenching international law. The students will deepen comparative law methodological skills.

Sisältö / Content

The course clarifies the nuances of applying international law, in particular, the ECHR and the CIS law, within the legal system of the modern Russia. The practice of applying international law standards in the following substantive areas in Russia will be summarized:

elections and public administration; non-discrimination; the rights of the child. The students will learn recent legal developments regarding the competences of the Russian Constitutional Court to render the decision of international courts unconstitutional.

The course consists of:

Lectures via the AdobeConnect 10 h

Self study (reading/seeking information/written assignments/essay writing/other independent work) 121 h Examination 4 h NB! Essay makes 50% of the final grade. Competing the essay is compulsory for the completion of the course.

The course is entirely Moodle-based.

Ilmoittautuminen / Registration ÅA students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 13.02.2020
Lisätietoa / More information http://studiehandboken.abo.fi/en/course/OR00BR70/10637

Alkuun/Top of page

Stalin era culture, intellectual histories and the concept of Stalinism 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and place
To 16.4.2020, 10:15 – 13:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Pe 17.4.2020, 10:15 – 13:45, Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Ma 20.4.2020, 10:15 – 13:45, Päärakennus, sali 4, Fabianinkatu 33
Ti 21.4.2020, 10:15 – 13:45, Kielikeskus, sh.403, Fabianinkatu 26
Ma 27.4.2020, 10:15 – 13:45, Unioninkatu 37, sh.1, Unioninkatu 37
Ti 28.4.2020, 10:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.1, Unioninkatu 37
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Elina Viljanen
Tavoite / Aim Lectures are introductory and interactive. The students are assigned readings from recent Stalin-era scholarship, which are then discussed during the lessons.  We invite students to ponder to what extent certain cultural phenomena and intellectual currents of the Stalin era were unique features that can be branded as Stalinist and to what extent they share features that are shared with other post-revolutionary societies. Furthermore, how does an international or global perspective shift our understanding of the phenomenon of Stalinism?
Sisältö / Content

The student will pass the course by 1) answering to the pre-questions based on pre-readings prior to the class in the Moodle and writing a learning diary after each lesson, and by 2) writing a Final Essay (min. 8 pages plus bibliography, max. 15 pages plus bibliography with 1.5 spacing, typeface Times New Roman, size 12) and Learning Report (min. 5 pages, max. 10 pages. Bibliography is not required, but references to the relevant literature in footnotes is a plus).

The course materials consists of a selection of articles provided by different lecturers. The student will have to refer to these articles in his/her Final Essay and Learning Report (more info in the Moodle before the course). The Learning Report is based on learning diary, which the student forms along the course (short descriptions of the core ideas of each lesson accompanied by student’s own analytical thoughts). The student is asked to return the Final Essay and Learning Report within two weeks after the course via Moodle. The student is free to use books from the list of recommended readings to construct his course writings/essays. In the essay writing, the student is asked to pay attention to the academic writing criteria (detailed directions will be in the Moodle). The pre-questions (20% of the final grade), Final Essay & Learning Report (80% of the final grade) is assessed from 1–5. In order to receive the grade the student needs to attend all lessons.

Timetable & Content and Schedule of the course

15.04.2020

10-12 Elina Viljanen (University of Helsinki): Introduction: What do we mean by Stalin era?/Methodology&Goals of the Course

12-14 Markku Kangaspuro (University of Helsinki): The evolution of the Stalin era historiography

16.04.2020

10-12 Elina Viljanen: The concept of Stalinism and culture – the recent scholarship

12-14 Vesa Oittinen (University of Helsinki) & Elina Viljanen: Stalin era intellectual culture and cultural theoreticians

20.04.2020

10-12 Takehiro Okabe (University of Helsinki): Empire, Power and Philological Knowledge in the Late Stalinism: the Kalevala and the Finno-Ugric Studies

12-14 Rebecca Mitchell (Middlebury College, USA): Views of Stalinism from emigration

21.04.2020

10-12 Elina Viljanen: Stalin-era Socialist Realism, its prehistory and aftermath: the case of Soviet Music

12-14 Ira Österberg (University of Helsinki): Cinema in the Stalin Era

27.04.2020

10-12 Susan Ikonen (University of Helsinki): The cultural reading of Stalinism and Stalin era in the post-Stalin era Soviet literature

12-14 Markku Kangaspuro: The disputes and use of Stalinism in contemporary Russia and Ukraine

28.04.2020

10-12 Elina Viljanen: Directions to essay writing & general discussion/Feedback

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 17.03.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-uk104/130705527

Alkuun/Top of page

Intensiivikurssit / Intensive courses

Tammi-helmikuussa alkavat intensiivikurssit / Intensive courses beginning in January-February

Law, Culture and Society in Russia 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and place
Ma 13.1.2020, 16:15 – 17:45, Topelia, A132, Unioninkatu 38
Ti 14.1.2020, 16:15 – 17:45, Unionink. 35, sh113, Unioninkatu 35
Ke 15.1.2020, 16:15 – 17:45, Porthania, P724, Yliopistonkatu 3
To 16.1.2020, 16:15 – 17:45, Topelia, A132, Unioninkatu 38
Pe 17.1.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, hall 9, Unioninkatu 40
Ma 20.1.2020, 16:15 – 17:45, Topelia, A132, Unioninkatu 38
Ti 21.1.2020, 16:15 – 17:45, Unionink. 35, sh113, Unioninkatu 35
Ke 22.1.2020, 16:15 – 17:45, Porthania, P724, Yliopistonkatu 3
To 23.1.2020, 16:15 – 17:45, Topelia, A132, Unioninkatu 38
Pe 24.1.2020, 16:15 – 17:45, Metsätalo, hall 9, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Marianna Muravyeva
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/rus-523/130436471

Alkuun/Top of page

How to study Soviet and Post-Soviet Urbanization as Cultural Phenomena 5 cr (TAU)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and place 20 – 24 January 2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Maria Mayofis
Tavoite / Aim This course will be focused on the special character of Soviet urbanization and its impact on the development of Soviet and Post-Soviet culture. This specificity is mainly determined by the heightened rates of urbanization and the lack of strategic planning of urban life. It is well known that Soviet urbanization was strongly connected with and subjected to the tasks of industrialization when the development of cities and their culture was understood only as an indirect consequence of the intensive development of Soviet industry.
Sisältö / Content

Within the framework of this course, I intend to discuss the following themes: 1) how Soviet peasants became workers and city dwellers (from the early 1930s to the late 1980s) and how they learned and acquired the rules of urban life; 2) how infrastructure of Soviet and Post-Soviet cities changed throughout the process of Soviet urbanization; 3) what cultural conflicts and tensions emerged due to the influence of Soviet urbanization; 4) how Soviet urbanization and its consequences were represented and discussed in Soviet censored and non-censored art; 5) what heritage was left by Soviet urbanization for the Post-Soviet period and how this heritage is conceptualized in contemporary Russian culture.

Ilmoittautuminen / Registration TAU students in NettiOpsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-58753679-69de-4cec-a83d-e83220abcf97?year=2019

Alkuun/Top of page

Selected Themes in Russian Studies: Gender and Social care in Russia 5 cr (TAU)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and place 3–7 February 2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Ekaterina Borozdina
Tavoite / Aim The course is aimed at achieving the following learning outcomes

 • students of the course will be able to analyse the complexities of gendered social policies, institutional arrangements and everyday practices of individuals,
 • students will develop knowledge about different aspects of social care and gender in Soviet and Russian context, and will be able to apply theoretical lenses of gender theory and sociology of care to conduct research on the topic.
Sisältö / Content Categories of gender and care are central to understanding everyday life both in contemporary Russia, and in previous periods. In terms of gender arrangements, Russian society in the course of its history has oscillated between the most progressive ideas to the most conservative ones. Care (a phenomenon intertwined with gender) to a large extent framed relations between Soviet citizens and the state. In contemporary Russia transformations of care patterns in different domains exemplify departure from or continuation of Soviet legacies. The aim of this course is to deal with the issues of gender and social care in Russia both on conceptual and empirical level. We will consider social and historical research on the topic to get deeper insights in Russian society. We will also explore analytical potential of this kind of researches, and focus of theoretical challenges that can be derived from studying Soviet and post-Soviet experience. The course consists of lectures and seminars. Students also will be required to develop and present individual projects, which should be focused on analyzing particular example of social care policies, institutional arrangements and/or practices in Soviet and/or Russian context.

  1. 1. Lecture. Theme 1. Care and gender citizenship. Theoretical considerations
  1. 2. Lecture. Theme 2. Soviet gender order: 1918-1930’s, political mobilization of women and politics of defamilialization
  1. 3. Lecture. Theme 3. Soviet gender order: 1930’s – 1950’s, economic mobilization of women and introduction of ‘working mother’ gender contract
  1. 4-5. Lecture and seminar. Theme 4. Soviet gender order: 1950’s – 1980’s, liberalization of gender policy
  1. 6-7. Lecture and seminar. Theme 5. Transformations of gender citizenship in contemporary Russia
  1. 8-9. Lecture and seminar. Theme 6. State care for women-mothers: institutional reforms and citizens’ reproductive choices
  1. 10-11. Lecture and seminar. Theme 7. Child care and family policies
  1. 12-13. Lecture and seminar. Theme 8. Elderly care: ideologies, institutions and practices
  1. 14. Presentation of individual research projects
Ilmoittautuminen / Registration TAU students in NettiOpsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-1e225325-5ea3-455f-ad9c-5d94057fefee?year=2019

Alkuun/Top of page

Schooling and childhoods in socialist and post-socialist societies 5 cr (TAU)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and place February 2020 intensive course that spans 2-3 weeks
luennoitsija(t) / Lecturer(s) Nelli Piattoeva
Tavoite / Aim The course has three main objectives.
First, it examines the cultural politics of childhood in socialist and post-socialist spaces and the ways in which childhood unfolds for children in relation to the educational theories, politics, policies, and practices that are used to understand, approach, control, and regulate children’s lives. Special attention is paid to the role of and changes in the policies and practices of education in their larger societal, geopolitical and economic contexts and during large-scale political and social changes.
Second, through a broad and partially comparative approach the course seeks to document both similarities and differences in the objectives and actual realities of education in the region historically
and contemporarily. It shatters the myth of a homogenous education space that supposedly unified the socialist world through a unidirectional delivery of ideologized education content and socialization, and disconnected it from the education systems and experiences on the other side of the Iron Curtain. While some lectures focus primarily on a particular aspect of education in the period of historical socialism, others shed light on educational transformations after the fall of the Berlin Wall. They critically examine the supposed end of socialist education practices and question the imaginaries of unidirectional educational transformations driven by Western experts and discourses.
Finally, we look at the historical and contemporary research practices and ask – How do we know what we know about childhood and education during and after socialism? In our answer to this question we explore the hierarchy between the East and West that constructs the former as a periphery and the latter as the center of knowledge production which still exists today. We also ask in what ways socialist legacies and education utopias are alive and continue to play a role in schooling and childhoods in post-socialist spaces and beyond.
Sisältö / Content

Course content: Lectures 14h, readings-based seminars 6h, student presentations 4h

Lecture 1 The cultural politics of childhoods in socialist spaces (Zsuzsa Millei, Tampere University).
Lecture 2 Cultures of childhood and schooling: materialities, emotions and bodies (Zsuzsa Millei, Tampere University)
Lecture 3 Education, international assistance and solidarity during and after state socialisms (Jane Weiss, Humboldt University & Nelli Piattoeva, Tampere University).
Lecture 4 Education borrowing – the “East” to “West” dimension (Daniel Tröhler, University of Vienna)
Lecture 6 Education surveillance and the digital governance of education: continuities and ruptures between the Soviet and the post-Soviet (Nelli Piattoeva, Tampere University)
Lecture 5 Post-socialist education transformations: unexpected openings (Iveta Silova, Arizona State University).
Lecture 7 & Panel discussion Exploring knowledge production on childhood and schooling in socialist and postsocialist societies: the potential of decolonial approaches. (Madina Tlostanova, Nelli Piattoeva, Nelli Piattoeva)

Ilmoittautuminen / Registration TAU students in NettiOpsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information

Alkuun/Top of page

‘Forest Empire’: Soviet Environmental and Technological Development during the Cold War 5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and place 27.1.–31.1.2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Elena Kochetkova & Pasi Tuunainen
Tavoite / Aim The short intensive course discusses the history of Soviet environment and industrial production during the Cold War. In so doing, it will focus on forest resources and their meaning for the Soviet attempt to build communism, thus, discussing how the Soviets saw, treated and used forests after the war. While addressing a few specific aspects of Soviet environment and technology, the course will give students an overview of key approaches to socialist environmental history in its connection to technological history, i.e. highlighting ‘envirotech’, encouraging students to become familiar with other interdisciplinary approaches.
Sisältö / Content Lecture 1. What do we know about environment and technology in socialism?
Lecture 2. Cold War Nature: competition and cooperation between East and West
Lecture 3. Soviet Forests: how did different actors see them?
Lecture 4. Industrial Production and Natural Resources: forests and water
Lecture 5. Socialist Engineers: destroyers or protectors?
Lecture 6. ‘Seeing like a State’: Soviet ideology and legislation
Lecture 7. Innovations and Nature: the problem of green economy in the USSR
Lecture 8. Nature protection and environmental movement in the USSRModes of StudyLectures (16 hours) + a written course diary (2 credits) and a research essay (8-10 pages, 3 credits) on a related topic of choice that will be evaluated by Dr Pasi Tuunainen (pasi.tuunainen@uef.fi)
Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information WebOodi

Alkuun/Top of page

“Good Neighbours”: Russia’s Cross-Border Twin Towns in practice and comparative perspective, 5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and place

10.2.–14.2.2020

Mon 10.2., 10–12 M305
Tue 11.2., 8–10 M305
Tue 11.2., 12–14 M305
Wed 12.2., 8–10 M305
Wed 12.2., 12–14 M305
Thu 13.2., 8–10 M305
Thu 13.2., 12–14 M305
Fri 14.2., 10–12 M107

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Ekaterina Mikhailova & Paul Fryer
Tavoite / Aim The short intensive course is dedicated to Russia’s cross-border twin towns, geographically proximate urban places on international borders that have a special relationship – conflictual, co-operative or both. Widespread in both Americas, Eurasia and Africa, cross-border twin towns have strong regional features that derive from the history of re-/debordering, as well as from the towns’ ethno-cultural and religious composition. The course will provide a general understanding of cross-border twin towns as a global phenomenon and methods to study them, summarise the regional specifics of cross-border twin towns in Russia and Eastern Europe and point at ways of reciprocal experience transfer among twin towns in the East and the West. Students will learn how changes in border permeability along Russia’s borders and in Eastern Europe have influenced cross-border twin towns and their symbolic function, as some have become laboratories of bilateral co-operation while others have turned into places of confrontation and securitisation.
Sisältö / Content Lecture 1. Twin towns: theoretical remarks and geographic overview
Lecture 2. Methods of studying twin towns
Lecture 3. Classic examples of twin towns along Russia’s borders: Narva-Ivangorod and Svetogorsk-Imatra
Lecture 4. Ersatz twin towns: paired settlements along the Sino-Russian border
Lecture 5. ‘Self-declared’ twin towns: Nikel-Kirkenes and other possibilities of twin town breeding along Russia’s borders
Lecture 6. Twin towns in Eastern Europe
Lecture 7. International examples of twin towns: possibilities for experience transfer?
Lecture 8. Current research avenues in studying twin townsModes of StudyLectures (16 hours) + a written course diary (2 credits) and a research essay (8-10 pages, 3 credits) on a related topic of choice that will be evaluated by Dr Paul Fryer (paul.fryer@uef.fi)
Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information WebOodi

Alkuun/Top of page

Regulation and governance of natural resources in Russian Federation: transnationalisation and state-forced isolation 5 cr (UL)

Järjestäjä / Organizer University of Lapland
Aika ja paikka / Time and place January 2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Minna Pappila
Tavoite / Aim

The goals and contents of the course (general description, headlines of singular lessons, teachers) and planned schedule: Aim of the course is to attain in-depth knowledge of Russian and transnational environmental regulation “in books and in practice”. Focus is on the multilevel governance of renewable and non-renewable natural resources, on the role of private authority (transnational corporations and NGOs) in governance, on effects of sanctions on resource extractive industries, corporate social responsibility, benefit sharing and the interaction between enterprises and indigenous and other local communities.

The course will give sufficient knowledge on transnational and national governance of natural recourses in Russian Federation in a situation of continuous sanctions and political isolation. Transnational private regulation and national legislation on forests, fisheries, oil and gas, and nuclear energy will be evaluated. Special attention will be given to forestry and fisheries certification schemes and their contribution to sustainability of resource use. After the introduction of relevant legislation and other forms of regulation, the actual implementation of law and other regulation in Russia will be discussed. Comparative analysis with European and the North American resource management laws and practices will be provided. Case study examples will help to grasp the problems and benefits of regulation and its implementation and implications on local people and environment.

Sisältö / Content 1) Transnational and national regulation of resource management  (2 h) Pappila
2) Russian environmental legislation and administration (2 h) Pappila
3) Private regulation: Corporate social responsibility and certification schemes (1h)Tysiachniouk
4) Legal (land) rights of indigenous peoples (1 h) Tysiachniouk
5) Environmental NGOs in resource management, effects of the law on foreign agent (2 h) Tysiachniouk
6) Regulation and governance of fisheries (2 h) Tysiachniouk
7) Transnational regulation of Russian forestry: transnational value chains and forest certification schemes (Forest Stewardship Council Certification (FSC) (2h).
8) Comparative analysis of forest management in Russia and Byelorussia; in Russia and Finland ( 2h) Tysiachniouk
8) Oil and gas industry in Russia: regulation, CSR, local people and environment, oil production networks, effects of sanctions (2 h) Tysiachniouk
9) Benefit sharing arrangements of extractive industries: comparative analysis in Russia, Alaska and Canada (2h) Tysiachniouk
10) Nuclear energy in Russia and Europe; social movement for nuclear safety (2 h) Tysiachniouk
Ilmoittautuminen / Registration UL students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information

Alkuun/Top of page

Online course: Perspectives on Russian Arctic 5 cr (UL)

Järjestäjä / Organizer University of Lapland
Aika ja paikka / Time and place February 2020, weeks 8 & 9
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Lukas Allemann, Adrian Braun, Stephan Dudeck, Hanna Lempinen, Susanna Pirnes, Olga Pushina, Kaisa Vainio
Tavoite / Aim The aim of this course is to establish a common ground for further Arctic studies. After completion of the course, the student is able to understand Arctic’s role in Russia from a historical perspective. Special attention will be paid to legal issues, indigenous questions, extractive industries and geopolitics.
Sisältö / Content

In this lecture course, we will look at the Russian Arctic from different viewpoints and disciplinary traditions. We combine political, historical, anthropological and legal viewpoints in order to draw a better picture about the Russian Arctic developments from past to present.

The course contains the following themes:
1) Introduction to the Russian Arctic studies
2) History of the Russian North/Arctic
3) Introduction to Russian Arctic law
4) Russian Saami community
5) Indigenous peoples of the Russian Arctic
6) Corporate Social Responsibility in the Russian Arctic
7) Russian Arctic Forests – perspectives for forest use and conservation
8) Memory politics and use of history in Russian Arctic Politics
9)  Societal aspects of energy in Russia and the circumpolar north
10) Russian Arctic politics and international cooperation
11) Geopolitics of the Arctic
12) Summary of the course/presentations

Methods: Lectures and exercises (24h), independent work (108h) total 132h. Lectures will be streamed online, but the question remains open, whether the recordings will be available in Moodle.

Requirements: Active participation in the lectures (80%), reading requested course material and writing an essey (7-10 pages) based on a given literature and lectures.

Ilmoittautuminen / Registration UL students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information https://weboodi.ulapland.fi/lay/opettaptied.jsp?OpetTap=26050027&html=1

Alkuun/Top of page

The Development of the EU-Russia Economic Relations 6 cr (UTU)

Järjestäjä / Organizer University of Turku
Aika ja paikka / Time and place IV Period
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kari Liuhto
Tavoite / Aim After completing the course, students have gained a comprehensive knowledge of the background, the development and the current state of the economic relations between the EU and Russia. The course teaches students how to analyse independently the impact of the EU-Russia relations on the every-day business between the companies based in the EU and Russia.
Sisältö / Content

The course provides students with a comprehensive picture of the EU-Russia economic relations. The course gives a special emphasis on mutual trade, energy dialogue in particular, investment flows, and tourism. Future scenarios for the EU-Russia relations are discussed. High-level visiting experts from the EU institutions and Russia lecture about the “hot potatoes” of the EU-Russia relations. In addition to lectures, the course contains an analytical course work on a given topic.

Intensive course: lectures 16h

Ilmoittautuminen / Registration TBC
Lisätietoa / More information https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KV203090/3523

Alkuun/Top of page

Investment Opportunities in Eastern Europe 6 cr (UTU)

Järjestäjä / Organizer University of Turku
Aika ja paikka / Time and place III Period
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kari Liuhto
Tavoite / Aim After completing the course, a student has gained a deep understanding of the business opportunities and risks in Eastern Europe. Through independent analyses, a student has specialized in real enterprise cases. During the course, a student practices to use state-of-art methods to analyse business opportunities and risks in Russia, Belarus and Ukraine.
Sisältö / Content

In the 2000s, Russia was one of the fastest growing major economies in the world. Russia’s skyrocketing growth spilled over to other East European countries, and hence provided foreign firms with a multitude of business opportunities all over Eastern Europe. The course gives an overview of the development of foreign direct investments in Russia, Belarus and Ukraine. Representatives of several leading firms, which have conducted investment projects in Eastern Europe, speak about their experiences in this lucrative but at the same time so volatile market. In addition to lectures, the course contains an analytical case study (course work) on a topical theme.

Intensive course: lectures 16h

Ilmoittautuminen / Registration TBC
Lisätietoa / More information https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KV203251/4118

Alkuun/Top of page

Maalis-toukokuussa alkavat intensiivikurssit / Intensive courses beginning in March-May

Ukrainian nation and state from Perestroika to present day 5 cr (TAU)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and place 20.4-25.4.2020 Ma-Pe 10-12 ja 12-14
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arsenyi Svinarenko
Tavoite / Aim The aim of this course is to present and overview of the nation building and contemporary political developments in Ukraine. Students will learn about various aspects of national identity, nationalism, governance, political protest and civil society in Ukraine. The course covers the key political and cultural events in Ukraine from Perestroika to present day with their analysis and discussion. Relevant academic literature will be provided to students for each lecture topic. Besides lectures, the in-class work will also include group assignments and discussions with the aim to activate and strengthen critical and analytical thinking.
Sisältö / Content  

 1. Nation, ethnicity and nationalism: an introduction to theoretical discussion
 2. Revolution on Granite. Ukrainian independence: reformed communists, red-directors and former dissidents setting the new rules of the game.
 3. Even Crimea voted for Ukraine’s independence: political and cultural regions of Ukraine. Cultural policies, minorities and ethnic relations in Ukraine.
 4. Ukraine under Kuchma and “Ukraine without Kuchma”: political movements, organizations, and personalization of politics in Ukraine.
 5. Lessons of the “Orange revolution”: electoral process in Ukraine and the role of the civil society.
 6. The system of governance in contemporary Ukraine: finding the balance between president, parliament and regions.
 7. Women in Ukrainian politics.
 8. ‘Ukraine-Russia-the EU’ triangle: Ukraine in international relations
 9. Euromaidan: political parties and civic protest self-organization in the first Ukrainian revolution in 21 century
 10. Russia-Ukraine war: Minsk talks, Normandy format.

Assessment: lecture attendance and lecture diary

Ilmoittautuminen / Registration TAU students in NettiOpsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 17.03.2020
Lisätietoa / More information

Alkuun/Top of page

The Russian 20th century visual culture 5 cr (TAU)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and place 20–26 April 2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Shamil Khairov
Tavoite / Aim Understanding modern Russia, with its turbulent history, is hardly possible without understanding its art and its visual environment.
The course focuses on a search of a national identity and the freedom of expression in the Russian 20th century art and visual propaganda against a wider historical, political and cultural background.
Sisältö / Content

Lecture 1 (2 hours)

The World of Art movement: re-inventing the Russianness: Mikhail Nesterov, Kuz’ma Petrov-Vodkin, Boris Kustodiev.

Lecture 2 (2 hours)

The Russian Futurism. A breakthrough to a new language. Kazimir Malevich and his “Suprematism”. The revolution in arts and the social revolution.

Lecture 3 (2 hours)

Art and propaganda. The story of one poster (Dmitri Moor). Art under Stalin. ‘The new Soviet citizen’ and the drama of Alexander Rodchenko.

Lecture 4 (2 hours)

Unofficial and nonconformist art in the USSR: The Bulldozer exhibition (1974). The phenomenon of Ilya Glazunov and Konstantin Vasilyev and the new Russian nationalism. In search of the new national identity.

Lecture 5 (2 hours)

Photography in the USSR. Analytical photography of the Post-Soviet period. Yevgenii Khaldei, Dmitrii Baltermatnz, Antanas Sutkus, Lialia Kuznetsova, Valery Shchekodldin, Sergei Maksimishin, Dmitri Markov.

Lecture 6 (2 hours)

Freedom of art-expression in the USSR. “Desert of forbidden art” (2011). A film about one collection of the Russian art and its keeper (Igor Savitskii). A final discussion.

Ilmoittautuminen / Registration Students of TAU in NettiOpsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 17.03.2020
Lisätietoa / More information https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-c7977755-b284-4cd5-9502-d948e4db646a?year=2019

Alkuun/Top of page

Jazz in former Eastern Europe 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and place
Ma 4.5.2020, 10:15 – 13:45, Metsätalo, hall 11, Unioninkatu 40
Ti 5.5.2020, 10:15 – 13:45, Metsätalo, hall 11, Unioninkatu 40
Ke 6.5.2020, 10:15 – 13:45, Metsätalo, hall 11, Unioninkatu 40
To 7.5.2020, 10:15 – 13:45, Metsätalo, hall 11, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Heli Reimann
Tavoite / Aim The students will be introduced the historical trajectory of jazz as a cultural, social and musical phenomenon in former Eastern Europe. The participants will learn to discern the modes of interaction between ideology of political power (state socialism) and musical actors in shaping the meaning of cultural form (jazz).
Sisältö / Content

This course aims to introduce jazz as a cultural phenomenon in former Eastern bloc cultural area. Jazz has been problematic for Communist authorities who could not devise an ideologically correct univocal approach to jazz and bounced between characterizing jazz as a legitimate proletarian music of a suppressed racial group, and as a product of bourgeois decadence and Jewish capital. But despite the changing attitude of officials jazz never disappeared – musicians’ fanatical interest towards jazz was impossible to erase. Following to brief introduction to jazz culture in general this course focuses on selected topics to demonstrate the practices, modes of functioning and musical appearances of jazz culture in former Eastern bloc countries.

1.Introduction to jazz
2. Jazz-as-a-tradition paradigm versus Jazz in State Socialism
3. Jazz and ideology in late-Stalinist era: the example of Estonia
4. American Cold War jazz ambassador in Eastern Europe: VOA broadcaster Willis Conover
5. Festivalization of jazz culture: jazz festival Tallinn ’67.
6. Polish jazz and jazz journalism. Polish jazz magazine Jazz Forum.
7. Czechoslovakia ‘Jazz Section’. Jazz in Hungary.
8.Free jazz of Vyacheslav Ganelin and Lithuanian jazz. Jazz in GDR and Yugoslavia.
Summary of the course.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 21.04.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik533/130714828

Alkuun/Top of page

Digital Transformation of State and Society in Russia from a Comparative Perspective 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and place 04.05.2020 – 29.05.2020
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Daria Gritsenko, Andrey Indukaev, Mariëlle Wijermars
Tavoite / Aim The student understands and is able to recognize multi/interdisciplinary approaches to the digital transformation of state and society in Russia. The student is able to name and recognise the major methodologies used in digital humanities. The student can interpret processes and phenomena analysed in the course. After finishing the course, the student will have gained tools to be applied further in the study of Russian state and society. In addition, the student acquires inquiry-based learning skills and collaborative study methods.
Sisältö / Content

The ‘digital’ is profoundly changing Russia today, equally transforming the methods used to study Russia. goals and contents of the course (general description, headlines of singular lessons, teachers) and planned schedule. To grasp this two-fold transformation, this course brings together leading Helsinki experts in Russian studies and digital humanities to examine how Russian society, politics, economy and culture are reconfigured in the context of digitalisation. Through a series of lectures, a documentary screening and concluding workshop, the course provides a concise overview of the novel opportunities for applying digital methods and big data to the study of Russian state and society. We will address methodological questions that are particular to the study of Russia, such as Russian social media platforms and the analysis of Russian-language sources, as well as legal and ethical controversies involved in working with Russian digital research materials. The course is suitable for all students interested in the changing field of Russian Studies at the intersection of the ‘societal’ and the ‘digital’. Digitalisation has resulted in the emergence of a wealth of new (big) data sources, such as digital archives, social media and various kinds of ‘digital-born’ content that allow us to investigate Russian society in novel ways and with the help of digital tools. While the lectures concentrate on Russia as their case study, students will be invited to reflect on how digitalization is affecting state and society in other countries in Central and Eastern Europe and Central Asia, and how the (dis)similarities in these processes can be explained, throughout the duration of the course. The course is structured in such a way that proficiency in Russian is not required for its successful completion, yet the concluding workshop will be particularly beneficial for students of Russian. The lecturers will provide suitable (e.g. English) alternatives where necessary.

The course entails 24 hours of teaching with various activating learning formats, such as lectures, demos and workshops. Each lecture includes mandatory prereading.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 21.04.2020
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/en/rus-524/130634252

Alkuun/Top of page

Muut kurssit / Other courses

Tammi-Helmikuussa alkavat muut opintojaksot / Other study units beginning in January-February

The Russian Market Economy 3 cr (UTU)

Järjestäjä / Organizer University of Turku
Aika ja paikka / Time and place No lectures. Study the given course material independently and register directly to the written exam in Nettiopsu.
Luennoitsija(t) / Lecturer(s)
Tavoite / Aim In order to comprehend contemporary Russia and predict its future development, it is necessary to study the historic development of the Russian society and analyse the fundaments of the contemporary Russian economy. After completing the course, a student has gained general knowledge of the Russian society and economy.
Sisältö / Content Material:

 1. Ketola, Kari; Vihavainen, Timo, Changing Russia? History, Culture and Business. Helsinki, Finemor Oy 2014.
 2. Sutela, Pekka, The Political Economy of Putin’s Russia. New York, Routledge 2012.
 3. Åslund, Anders, Russia’s capitalist revolution: why market reform succeeded and democracy failed. Washington, Peterson Institute for International Economics 2007.
 4. Gregory, Paul R.; Stuart, Robert C., Russian and Soviet economic performance and structure. New York, Harper Collins College Publishers 2001.
Ilmoittautuminen / Registration UTU students in Nettiopsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 09.01.2020
Lisätietoa / More information

Takaisin syksyn kursseihin/Back to the Autumn’s courses
Alkuun/Top of page

Maalis-toukokuussa alkavat muut opintojaksot / Other study units beginning in March-May

Фольклор, древнерусская литература и литература XVIII века 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and place Kirjatentti
Ke 3.6.2020, 10:00 – 12:00, Porthania, P674, Yliopistonkatu 3, Porthania
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Gennadii Obatnin
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot venäläisen kirjallisuuden historiasta 1000-luvulta 1700-luvun loppuun. Hän tuntee keskeiset toimijat ja tapahtumat, ymmärtää proosan ja runouden vuorottelun kirjallisuudenhistoriassa, kirjallisuuden lajien ilmestymisen ja kehityksen dynamiikan sekä keskeiset kirjailijoita askarruttaneet teemat mainittuna aikana. Opiskelijalla on myös tietoa venäläisen journalistiikan ja kaunokirjallisen kääntämisen historiasta, aikakauden maailmankirjallisuuden historiasta sekä kirjallisuusteorian käsitteistöä opintojakson aineiston jäsentämiseksi. Opiskelija saa perustiedot venäläisen kulttuurin ja taiteiden historiasta sekä niihin liittyvistä erityispiirteistä ja osaa suhteuttaa nämä yhteiskuntahistorian yleisiin linjoihin.
Sisältö / Content

Opintojakso johdattaa venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin historian pääpiirteisiin. Kirjallisuuden osalta opintojakso kattaa aikakauden 1000-luvulta 1700-luvun loppuun. Opintojaksolla käsitellään venäläistä kansanrunoutta, sen lajeja ja erityispiirteitä sekä perehdytään muinaisvenäläisen kirjallisuuden historialliseen kehitykseen, keskeisiin teoksiin ja niiden taustaan. 1700-luvun osalta perehdytään klassismin poetiikkaan, ajan kirjallisuuden keskeisiin lajeihin sekä aikakauden lehdistöön ja teatteriin. Kulttuurihistorian osalta opintojakso sisältää johdatuksen Venäjän kulttuuriin 1000-luvulta 2000-luvulle, Venäjän kansan historian keskeisiin käänteisiin ja kumouksiin sekä venäläisen kulttuurin avainkäsitteisiin. Kulttuurihistorian osalta aineisto otetaan pääasiassa venäläisen maalaustaiteen, musiikin, teatterin, elokuvan ja valokuvan historiasta.

Kirjatenttiin luetaan seuraavat teokset:

1. Proosa:

A) Povest’ vremennyh let, Slovo o polku Igoreve, Molenie Daniila Zatočnika, Slovo o zakone i blagopati mitr. Ilariona, Povest’ o Petre i Fevronii Muromskih, Povest’ o Gore-Zlosčastii, Žitie protopopa Avvakuma, katkelmina antologioista D. Lihačëv (red.) Pamjatniki literatury Drevnej Rusi tai Biblioteka literatury Drevnej Rusi (http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=2070), N.V.Ponyrko (sost.) Povesti Drevnej Rusi XI–XII veka (1983), M. Fëdorova, T. Sumnikova, Hrestomatija po drevnerusskoj literature (1969, 1974) tai N. Gudzij, Hrestomatija po drevnerusskoj literature (1962)

B) A. Radiščev, Putešestvie iz Peterburga v Moskvu, N. Karamzin, Bednaja Liza

2. Runous: vastuuopettajalta saatavan listan mukaisesti

3. Näytelmäkirjallisuus: A. Sumarokov, Horev tai Sinav i Truvor, D. Fonvizin, Nedorosl’, I. Krylov, Podsčipa

4. Kirjallisuuden historia:

A) V.P. Anikin, Russkoe ustnoe narodnoe tvorčestvo, 2001 (s. 18–31, 61–202, 238–256, 446–495); D. Lihačëv (red.), Istorija russkoj literatury XIXVII vekov, 1985 (s. 51–72, 79–81, 101–123, 136–139, 188–191, 205–209, 253–264, 282–289, 329–330, 344–347, 375–395).

B) G. Gukovskij, Russkaja literatura XVIII veka, 1939, 1999 (osa II, III, IV, VIII, IX, XI, XI–XIV) tai O. Lebedeva, Istorija russkoj literatury XVIII veka, 2003 (s. 9–149, 167–187, 207–262, 280–398).

5. Kulttuurihistoria: kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others no later than March 18th https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-ru115/128692141

Alkuun/Top of page

История русской литературы XIX века 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and place Kirjatentti

Ke 3.6.2020, 10:00 – 12:00, Yliopistonkatu 3, Porthania
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Gennadii Obatnin
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot venäläisen kirjallisuuden historiasta 1800-luvulta 1880-luvulle. Hän tuntee keskeiset toimijat ja tapahtumat, ymmärtää proosan ja runouden vuorottelun kirjallisuudenhistoriassa, kirjallisuuden lajien ilmestymisen ja kehityksen dynamiikan sekä keskeiset kirjailijoita askarruttaneet teemat mainittuna aikana. Opiskelijalla on myös tietoa venäläisen journalistiikan ja kaunokirjallisen kääntämisen historiasta, Venäjän historiasta ja kulttuurista, aikakauden maailmankirjallisuuden historiasta sekä kirjallisuusteorian käsitteistöä opintojakson aineiston jäsentämiseksi.
Sisältö / Content

Opintojakso johdattaa venäläisen kirjallisuuden historiaan 1800-luvulla. Opintojakso kattaa aikakauden vuosisadan alusta 1880-luvulle. Opintojaksolla käsitellään romantiikan ajan runoutta, sen lajeja ja erityispiirteitä sekä perehdytään venäläisen realistisen proosan syntyyn, poetiikkaan, ajan kirjallisuuden keskeisiin lajeihin sekä aikakauden lehdistöön ja teatteriin.

Kirjatenttiin luetaan seuraavat teokset:

1. Proosa:

A) A. Puškin, Evgenij Onegin, Kapitanskaja dočka, Povesti Belkina, Pikovaja dama, N. Gogol’, Večera na hutore bliz Dikan’ki, Peterburgskie povesti

B) (valitaan 6 teosta seuraavista): N. Gogol, Mërtvye duši, I. Turgenev, Dvorjanskoe gnezdo, N. Černyševskij, Čto delat’?, F. Dostoevskij, Idiot (= 2 teosta), Besy (= 2 teosta), Brat’ja Karamazovy (= 2 teosta), N. Leskov, Ledi Makbet Mcenskogo uezda, Soborjane, L. Tolstoj, Sevastopol’skie rasskazy, Vojna i mir (= 2 teosta), Anna Karenina, Krejcerova sonata, Otec Sergij, M. Saltykov-Ščedrin, Gospoda Golovlëvy, V. Garšin, Krasnyj cvetok ja V. Korolenko, Son Makara (= 1 teos), A. Čehov, Dama s sobačkoj, Palata No 6, Nevesta, Skučnaja istorija, Step’ (= 1 teos)

2. Runous: vastuuopettajalta saatavan listan mukaisesti

3. Näytelmäkirjallisuus:

A) A. Griboedov, Gore ot uma, A. Puškin, Malen’kie tragedii, M. Lermontov, Maskarad, N. Gogol, Revizor, Ženit’ba

B) A. Ostrovskij, Groza, A. Čehov, Tri sestry, Djadja Vanja, Višnëvyj sad

4. Kirjallisuuden historia: Istorija russkoj literatury v 4-h tomah, t. 2, 1981 (s. 11–51; 88–179; 189–393; 410–500; 530–633), t. 3, 1982 (s. 7–203, 333–382; 403–527; 653–851)

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others no later than March 18th https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-ru115/128692141

Alkuun/Top of page