Kevät 2019 / Spring 2019

Kurssit / Courses

 

Tammi-helmikuu / January-February Maalis-toukokuu / March-May

Lyhenteet / Abbreviations:

 • Aalto Yliopisto / Aalto University: Aalto
 • Helsingin yliopisto / University of Helsinki: HY / UH
 • Itä-Suomen yliopisto / University of Eastern Finland: ISY / UEF
 • Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä: JY / JYU
 • Lapin yliopisto / University of Lapland: LY / UL
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Lappeenranta University of Technology: LUT
 • Oulun yliopisto / University of Oulu: OY / UO
 • Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics: SHH / Hanken
 • Tampereen yliopisto / University of Tampere: TaY / UTA
 • Turun yliopisto / University of Turku: TY / UTU
 • Vaasan yliopisto / Univesity of Vaasa: VY / UV
 • Åbo Akademi / Åbo Akademi University: ÅA
 • Aleksanteri-instituutti / Aleksanteri Institute: AI

 

teema2

Kurssit / Courses

Tammi-helmikuussa alkavat kurssit / Courses beginning in January or February

Business in Russia, 6 ECTS (LUT)

Järjestäjä / Organizer Lappeenranta University of Technology
Aika ja paikka / Time and Place 07.01.2019 -22.02.2019
Mondays 7.1., 14.1., 21.1., 28.1., 4.2., 11.2. and 18.2.
lecture hall 1247
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Daria Podmetina, Ekaterina Albats, Roman Teplov and Juha Väätänen
Tavoite / Aim Student is able to 1. analyze consumer markets, 2. define the special characteristics of Russian business, 3. assess competitiveness of industrial sectors and enterprises, 4. assess foreign direct investment projects, 5. understand innovation process and innovation strategy on individual, company and country levels, 6. recognize Russia’s competitive advantages and disadvantages, 7. explain the methods of increasing competitiveness and productivity on national, industrial and company level.
Sisältö / Content

Consumer markets. Living standard analysis. Russian enterprise structures. Industrial and service sectors. Company innovation strategies. Entrepreneurship and new enterprises. Marketing practices. Trade, foreign direct investments and e-commerce. Russia’s competitiveness and future trends.

Lectures 21 h, seminar work and presentation 60 h, course literature 45 h, self study and exam preparation 30 h. Total 156 h.

Literature: The World Bank in the Russian Federation. Policy Uncertainty Clouds Medium-Term Prospects. Latest available version. Diversifying Russia. Harnessing regional diversity. EBRD. Latest available version. Additional material will be announced on lectures

0 – 5. Exam 60 %, written report 40 %. Each of the components has to be passed acceptably.

Ilmoittautuminen / Registration Students of LUT in WebOodi 01.12.18 klo 00.00-
04.01.19 klo 23.59,
others by 19.12.2018 https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html
Lisätietoa / More information LUT WebOodi

Alkuun/Top of page

Venäjän kulttuurihistoria, 2 op (JY)

Järjestäjä / Organizer Jyväskylän yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place

7.1.2019 – 6.3.2019

ti 15.1.2019 12:15-13:45
to 17.1.2019 14:15-15:45
ti 22.1.2019 12:15-13:45
to 24.1.2019 14:15-15:45
ti 29.1.2019 12:15-13:45
to 31.1.2019 14:15-15:45
ti 5.2.2019 12:15-13:45
to 7.2.2019 14:15-15:45
ti 12.2.2019 12:15-13:45
to 14.2.2019 14:15-15:45
ti 19.2.2019 12:15-13:45
to 21.2.2019 14:15-15:45
ti 26.2.2019 12:15-13:45
to 28.2.2019 14:15-15:45
ti 5.3.2019 12:15-13:45
to 7.3.2019 14:15-15:45,
X316

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Alexei Lobski ja Vera Zvereva
Tavoite / Aim Kurssin suoritettuaan opiskelija
– hallitsee perustiedot venäläisestä kulttuurista
– tuntee eri aikakausien keskeisimmät kulttuuri-ilmiöt.
Sisältö / Content
Kurssi antaa perustiedot Venäjän kulttuurihistorian keskeisimmistä prosesseista ja aikakausista 900-luvulta nykyaikaan, jotka ovat vaikuttaneet venäläisen identiteetin kehityymiseen. opetuskielet: englanti ja venäjä
Ilmoittautuminen / Registration Jyväskylän yliopiston opiskelijat Korpissa,
muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 19.12.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Korppi

Alkuun/Top of page

In/Equality and Resilience: Life Cycle and Social Policy in Contemporary Russia, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 14.1.-1.3.2019
Mon 10.15-11.45, P723, Porthania, Yliopistonkatu 3
Fri 10.15-11.45 A132, Topelia, Unioninkatu 38
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Meri Kulmala, Anna Tarasenko, Kaarina Aitamurto, Marina Khmelnitskaya, Jouko Nikula, Andrey Starodubtsev
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 19.12.2018.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Venäläinen nykykirjallisuus, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 14.1.-29.4.2019
Ma 10.15-11.45, Sali 9, Metsätalo, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Tintti Klapuri
Tavoite / Aim Kurssi johdattaa venäläiseen nykykirjallisuuteen 1960-luvun lopulta 2010-luvulle. Kurssilla tarkastellaan venäläisen nykykirjallisuuden pääsuuntauksia ja keskeisiä kirjailijoita yhteiskunnallisessa ja kirjallisuushistoriallisessa kontekstissaan neuvostoaikaisesta undergroundkirjallisuudesta postmodernismiin ja sen jälkeiseen kirjallisuuteen.
Sisältö / Content Luentojen lisäksi kurssisuoritukseen kuuluu luennoille etukäteen luettavaa kaunokirjallista tai teoreettista oheismateriaalia. Kurssi suoritetaan lopputenttinä tai esseenä ja arvostellaan asteikolla 0-5.
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 19.12.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Helsingin yliopiston kurssit

uun/Top of page

European Borders: Nation-building, Integration and the EU’s Eastern Neighbourhood, 5 ECTS (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 14.1-26.2.2019
Mon 14-16 & Tue 14-16 (14.1-12.2, 20 hrs)
Exam Mon 18.2. 14-16
Seminar Tue 26.2 8-14 M109
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Ilkka Liikanen
Tavoite / Aim * the students are familiar with the main lines of the formation and transformation of borders in Europe and within the EU’s eastern neighbourhood
* students recognise the conceptual and theoretical underpinnings of current research on the constitution of borders, European integration and EU policies of external relations.
* students are able to discuss the variety of theoretical approaches and understand their contested nature and links to hidden political agendas.
* with involvement in the seminar, the students have more experience and insight in applying their research methods and communication skills.
Sisältö / Content

By the end of this course, students will understand better the construction and transformation of European borders, including Russia and the former-Soviet space. Special attention is paid to the changing political language and spatial imaginaries of constructing, legitimizing or challenging borders. The main themes of the lecture course are: introduction to formation and transformation of borders in Europe and within the European neighbourhood; key concepts and theoretical frameworks of the study of the construction and transformation of borders; changing significance of borders in the context of European integration; politics of cross-border co-operation and EU external relations in the EU’s eastern neighbourhood.

Modes of Study: The course comprises lectures (20h) and an examination as well as a seminar (8h) and final paper (5 credits).

Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 19.12.2018.
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html

Alkuun/Top of page

Venäjän turvallisuuspolitiikka ja yhteiskunta, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 14.01.-28.02.2019
Ma 12.15-13.45 F211, Topelia, Unioninkatu 38
To 10.15-11.45 Luentosali, Unioninkatu 37
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Katri Pynnöniemi
Tavoite / Aim Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat Venäjän turvallisuuspolitiikkaa koskevaan ajatteluun: historiallisiin lähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin, joilla Venäjän roolia selitetään, uhkakuviin ja niiden taustalla vaikuttaviin ajattelutapoihin. Erityisenä huomion kohteena on kansallisen identiteetin ja kansallisten turvallisuusintressien määrittelyssä tapahtuneet muutokset kylmän sodan päättymisen ja Neuvostoliiton romahduksen jälkeen. Tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät Venäjän nyky-politiikan taustat ja osaavat soveltaa saamaansa tietoa myöhemmin opinnoissaan.
Sisältö / Content Kurssi käsittää luentoja ja ryhmätöitä. Ennen kurssin alkua opiskelijoille annetaan etukäteisaineistoa, joka koostuu akateemisista artikkeleista, muistioista ja muusta aineistosta, joihin opiskelijoiden tulee perehtyä. Kurssin suoritus on essee. Kurssin arviointi perustuu aktiivisuuteen luennoilla ja esseen palautukseen. Arviointiasteikko 1-5.
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 19.12.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information  Helsingin yliopisto kurssit

Alkuun/Top of page

Orange Revolution and Euromaidan in Ukraine. Preconditions, aims and outcomes, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 15.1.-28.2.2019.
Tue 10.15.11.45 P617, Porthania, Yliopistonkatu 3
Thu 10.15-11.45 sh.1, Unioninkatu 37
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arseniy Svynarenko
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 19.12.2018.
Lisätietoa / More information  University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Литература русской эмиграции, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 16.1.-1.5.2019.
Ke 12.15-13.45, sali 26, Metsätalo, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Gennadi Obatnin
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 19.12.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information  University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Reactions and Responses: Globalized frameworks for governance, civil society and religion in Russia, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 16.01.-13.02.2019
Wed 14.15-15.45 P722 Porthania, Yliopistonkatu 3
Fri 14.15-15.45 A205 Topelia, Unioninkatu 38
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kaarina Aitamurto, Meri Kulmala, Anna-Liisa Heusala, Marina Khmelnitskaya and Anna Lowry
Tavoite / Aim Student recognizes the major approaches on the topic and the origins of the chosen policies in the context of Russia. Student is able to define the key concepts and illustrate how those are typically applied in the resilience discussion. Student is able to demonstrate the application of some global ideas in the Russian context. Student understands multi-/interdisciplinary approach in practice and is able to recognize different disciplinary approaches in the analysis of the topic.
Sisältö / Content

This course unfolds the “how?” questions, i.e. how Russia internally and in cross-border and transnational multi-institutional contexts is trying to maintain its resilience in the raptide of both the normative and fluid global realities, but also what forms of resistance the chosen policies produce both inside and outside Russia.

: List of required literature can be given in advance. Literature and other materials can be delivered in the course.
: The course will be based on lectures and/or group work. The group work can be organised on the basis of problem-based learning.
: The assessment of the course is based on participation and/or producing essay(s) and/or learning diary and/or group works. The grading of the course is 0-5.
: Contact teaching. Compulsory attendance during the entire course.
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 19.12.2018
Lisätietoa / More information  University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Verkkokurssi: Suomalaiset tsaarin Venäjällä: etnisyys, kulttuuri ja yhteisöllisyys, 5 op (TY)

Järjestäjä / Organizer Turun yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 17.01.-11.04.2019
Verkkokurssi
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Andrei Kalinitchev
Tavoite / Aim Kurssilla perehdymme inkerinsuomalaisten ja suomensuomalaisten historiaan Venäjällä etnisyyden, kulttuurin ja yhteisöllisyyden näkökulmilta. Suomalaiset olivat Venäjän keisarikunnan pääkaupungin maaseudulla venäläisten jälkeen kooltaan suurin kansallisuusryhmä, joka säilytti identiteettinsä sekä ryhmän sisäisen vuorovaikutuksen ja yhteistyön. Suomalaisen yhteisön käsite on monitasoinen. Myös kirkolliset yhteisöt olivat merkittäviä väestöä yhdistäviä kokonaisuuksia ja vähemmistöjen välisen vuorovaikutuksen keskuksia.
Yhteiskunnallinen elämä kukoisti Inkerin suomalaisissa kylissä. Siellä vallitsi vapautusreformin jälkeen laaja itsehallinto, jossa paikallinen väestö valtuutettiin päättämään sisäisistä asioista varsin itsenäisesti. Yhteisöllisyyden henki ja perinteinen kansankulttuuri olivat vahvoja yhdistäviä tekijöitä. Sosiaaliset verkostot ulottuivat Suomeen asti, eikä valtiollinen raja ollut esteenä kanssakäymiselle. Suomesta myös muutettiin paljon Inkeriin, erityisesti Pietariin ja pohjoisiin inkeriläisiin kyliin.
Suomalaiset joutuivat uudistusten myllerrykseen. Vapautusreformin vaikutus oli kaksijakoinen – toisaalta Inkerin kansan yhteiskunnallinen asema parani, toisaalta sen tulos oli suomalaisille taloudellisesti epäedullinen. Kuitenkin Venäjän pääkaupunki Pietari oli suuri mahdollisuus. Pietari tarvitsi työvoimaa, ruokaa, puuta ja monenlaisia palveluja, mikä antoi runsaasti työmahdollisuuksia.
Kurssilla tutustutaan suomalaisten yhteisöllisyyteen, perinteisiin elinkeinoihin ja kansankulttuuriin. Kurssin aiheisiin kuuluvat myös Venäjän vähemmistöpolitiikka ja valtiollinen ideologia. Kurssin aikana perehdytään suomalaisten sosiaaliseen vuorovaikutukseen, muuttoliikkeeseen ja väestönmuutokseen heidän keskuudessaan.
Sisältö / Content

Verkkokurssi. Kurssin perussuoritus 3 op muodostuu verkkokurssiosuudesta, joka vaatii sitoutumista kurssin aikatauluun ja yhdessä suoritettaviin verkkokeskustelutehtäviin sekä itsenäisesti suoritettaviin kirjallisiin opintotehtäviin. Keskustelualueilla kurssilaisilta oletetaan aktiivista osallistumista eli kolmea keskusteluviestiä. Verkkokurssisuoritusta voi halutessaan täydentää 2 op:n laajuisella vapaaehtoisella esseellä, jonka palauttamisen määräajasta sovitaan esseen kirjoittajien kanssa kurssin aikana erikseen.
Materiaali: Andrei Kalinitchev. Suomalaiset venäläisessä sulatusuunissa: Rajaseudun inkerinsuomalainen yhteisö murroksessa 1800-luvun loppupuoliskolla. Väitöskirja. Turun yliopisto, Yleinen historia. 322 s.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 19.12.2018
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Intensive course: The Development of the EU-Russia Economic Relations, 6 ECTS (UTU)

Järjestäjä / Organizer University of Turku, Turku School of Economics
Aika ja paikka / Time and place
Tue 19.03.2019 14:00-16:00 Ls16, TSE Lähitapiola-sali
Thu 21.03.2019 14:00-16:00 Ls16, TSE Lähitapiola-sali
Tue 26.03.2019 14:00-16:00 Ls16, TSE Lähitapiola-sali
Thu 28.03.2019 14:00-16:00 Ls16, TSE Lähitapiola-sali
Tue 02.04.2019 14:00-16:00 Ls16, TSE Lähitapiola-sali
Thu 04.04.2019 14:00-16:00 Ls16, TSE Lähitapiola-sali
Tue 09.04.2019 14:00-16:00 Ls16, TSE Lähitapiola-sali
Thu 11.04.2019 14:00-16:00 Ls16, TSE Lähitapiola-sali
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kari Liuhto + guest lecturers
Tavoite / Aim
After completing the course, students have gained a comprehensive knowledge of the background, the development and the current state of the economic relations between the EU and Russia. The course teaches students how to analyse independently the impact of the EU-Russia relations on the every-day business between the companies based in the EU and Russia.
Sisältö / Content
The course provides students with a comprehensive picture of the EU-Russia economic relations. The course gives a special emphasis on mutual trade, energy dialogue in particular, investment flows, and tourism. Future scenarios for the EU-Russia relations are discussed. High-level visiting experts from the EU institutions and Russia lecture about the “hot potatoes” of the EU-Russia relations. In addition to lectures, the course contains an analytical course work on a given topic.

It is highly recommended to complete at least KV22 or KV23 before taking this course

The final grade of the course is based on the exam (40%), the course work (40%), and active participation in the lectures (20%). It is obligatory to attend at least 50% of the lectures, including the final lecture, when students present the course works.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UTU in Nettiopsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 19.12.2018
Lisätietoa / More information https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KV203090/3523

Alkuun/Top of page

Venäläisen elokuvan historia, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 17.1.-2.5.2019.
To 14.15-15.45, Sali 2, Metsätalo, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Lauri Piispa
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäläisen elokuvan historian päälinjat, keskeiset suuntaukset, tunnetuimmat ohjaajat ja näiden tärkeimmät teokset 1900-luvun alusta aina 2000-luvulle.
Sisältö / Content

Opintojakso perehdyttää venäläisen elokuvan historiaan tsaarinaikaisesta elokuvasta aina 2000-luvun elokuvaan saakka.

: Kurssikirjallisuus määritellään opetustapahtuman yhteydessä. Vaihtoisten suoritustapojen kirjallisuus sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen.
:Opintojakso arvioidaan asteikolla 0-5. Kurssin arvosana lasketaan sen aikana suoritetuista tehtävistä ja mahdollisesta loppukuulustelusta kertyvien pisteiden perusteella. Vaihtoehtoisissa suoritustavoissa eri tehtävien vaikutus arvosanaan ilmoitetaan suoritustavoista kerrottaessa. Osaamistavoitteiden saavuttamista arvioitaessa otetaan huomioon paitsi osoitetun tiedon määrä ja laatu myös kyky soveltaa tietoja annettuihin tehtäviin ja aineistoihin.
:Opintojakso toteutetaan luentokurssina, jonka suoritus edellyttää pakollista läsnäoloa. Opintojakso on myös suoritettavissa kirjatenttinä tai esseenä. Esseevaihtoehdosta ja sen kirjallisuusvaatimuksista sovitaan vastuuopettajan kanssa erikseen.
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa,
muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 19.12.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Helsingin yliopisto kurssit

Alkuun/Top of page

Web course: Religion and Politics in Central and Eastern Europe, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 3rd period
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Julia Gerlach
Tavoite / Aim At the end of the course, students will:
-be familiar with the diversity of Central and Eastern Europe regarding religion;
-be familiar with different concepts organizing the relationship between religion and politics;
-be able to analyze state-church and politics-religion relationships;
-understand the impact of religion on identity-building and political discourse;
-understand the different roles religion and churches can play in politics and society.
Sisältö / Content

The courses analyzes the complex, controversial, and sometimes conflicting nexus between politics and religion, and state and church(es). Its main focus is to identify the various roles that religion plays for the state and in the public discourse in Central and Eastern European countries, particularly with regard to legitimizing state politics and informing identity-building. The web course is organized in eight sessions.

PART I: Introduction and Academic Approaches to the Field
(1) Introduction to Religion and Politics in Central and Eastern Europe (Empirical Overview)
(2) Relationships between Religion and Politics (Theoretical Perspectives)
(3) After Socialism: Central and Eastern Europe between the ‘Revival of Religion’ and ‘Atheism’
(Paradigms)

PART II: Nexus between Politics and Religion
(4) ‘Polak-Katolik’?: Catholicism in Politics and Media in Poland
(5) ‘Sacred Space’ and the Claim for Territory: The Case of Kosovo
(6) ‘The Ukraine Crisis’ and Churches in Ukraine: Yet Another Schism?
(7) Migration and Religion: The Visegrád Countries

PART III: Summary and Outlook
(8) Making Sense of Politics and Religion in Central and Eastern Europe Today

For every session, course material will be uploaded to Moodle. The material includes statistical data on religion and religiosity, academic literature, newspaper articles, and videos. Students will have a choice between various materials and a respective assignment for every session.

Completion:
Eight web lectures, reading, 3 ECTS for weekly assignments only; 5 ECTS for weekly assignment + final essay

Realisation and working methods :
Reading and other eventual material will be posted to Moodle. ECEBB Planning Officer will send instructions how to log in for those who have registered to the course. NB: Moodle instructions will be sent to your University of Helsinki email address (Helsinki.fi).

Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 19.12.2018
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi) and https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik531/125332380

Alkuun/Top of page

Seminar on the Finnish-Russian Borderland, 5 ECTS (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 21.1.–25.3.2019
Mon 21.1., 10–12 (other meetings arranged separately)
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Pasi Tuunainen
Tavoite / Aim The student:
* is familiar with the historical and current development of the Finnish-Russian border region, especially Karelia
* practices academic writing
Sisältö / Content

The seminar introduces a series of topics related to the historical and cultural features of the Finnish-Russian borderland. The spring seminar (Part II) examines Karelia from a comparative perspective (on both sides of the border). The themes vary from historical, cultural and ethnic questions to political, economical and societal issues.

Modes of study: The seminar consists of independent study.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 19.12.2018.
Lisätietoa / More information  https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html

Alkuun/Top of page

Nationalism and culture in the Western Balkans, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 22.1.-1.3.2019
Tue 12-14, Main building lecture hall 11, Fabianinkatu 33
Fri 12-14, Metsätalo lecture hall 5, Unioninkatu 44
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Dragana Cvetanovic & Andrew Graan
Tavoite / Aim This course will deal with the interconnectedness of nationalism and culture (understood broadly) in the former Yugoslav spaces. The course aims at first introducing main scholarly work on how nationalism and culture intertwine in the case of the region(s) in question. Secondly, the course will deepen students’ knowledge on the more recent academic work, such as trans-nationalism and branded nationalism, and encourage them to apply this knowledge in writing their essays.
Sisältö / Content 1. Introduction. The concept of nationalism
2. Nations, languages and cultures
3. Power of culture in destruction of the socio-political alternatives
4. Banal nationalism and the cases of the former Yugoslavia
5. Music for the nation(s): case of Croatia
6. Linking turbo folk music/culture with nationalism in Serbia
7. Seminar
8. Trans-national and supra-national culture after the breakdown of Yugoslavia
9. Branding nationalism in Macedonia (Andrew Graan, PhD)
10. Conclusions and feedbackReading material will be given by the teacher and available through MOODLE.Completion:
Lectures 20 h, reading, Seminar and essayRealisation and working methods :
Reading and other eventual material will be posted to Moodle. ECEBB Planning Officer will send instructions how to log in for those who have registered to the course.
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 19.12.2018.
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi) and https://courses.helsinki.fi/fi/kuka-ik507/125332206

Alkuun/Top of page

Environmental Humanities and Russia, 5 ECTS (UTA/AI)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and Place
31.1.-11.4.2019, Pinni B4117, Kanslenrinrinne 1, Tampere
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Mika Perkiömäki
Tavoite / Aim The student learns the main outlines of environmental history of Russia from imperial times until the present day.
The student understands the formation of complexities and multiple perspectives concerning environmental issues in the Soviet Union.
The student gains an understanding of the role of ecological issues in Russian culture.
The student is able to reflect on environmental issues in contemporary Russia in relation to its history.
The student gains a detailed knowledge of one specific topic or case study in either a historical or a cultural environmental issue on Russia.
Sisältö / Content 1. Lecture: Introduction to the course and Environmental Humanities
2. Lecture: Environmental history of pre-Soviet Russia
3. Lecture: Ecocide and environmental destruction in the Soviet Union
4. Lecture: Protection of nature and environmental movements in the Soviet Union
5. –
6. Seminar: students’ presentations on historical topics
7. – (period break)
8. Lecture: Russian cultural ecology
9. Lecture: Water and Russian culture
10. Lecture: Culture and environment in post-socialist Russia
11. –
12. Seminar: students’ presentations on cultural topics
13. If needed: one more seminar for students’ presentations
Ilmoittautuminen / Registration Students of UTA in Nettiopsu,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 19.12.2018.
Lisätietoa / More information Russian Studies web page

Alkuun/Top of page

Intensive course: Culture and everyday life of the “Soviet Thaw” 5 ECTS, (UTA/AI)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and Place 11.02.-17.02.2019, Tampere
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Natalia Shilova
Tavoite / Aim The course offers an introduction to one of the most important periods in the history of Soviet society, which is believed to form the modern urban intelligentsia. The urgency of the course is determined by the growing interest in the phenomenon of the “thaw”, which can be observed in recent years both in scholar research and in Russian mass culture (television, serials, etc.). The goal of the course is to consider changes in the historical background, everyday practices, culture, art, and through them – those changes that occurred in the minds of people of this period. The material for discussion are 1) cultural texts of the “Soviet Thaw”; 2) memoirs and documents of the era, 3) modern Russian and foreign studies, 4) original research by the author. In the center of attention is the human of the thaw era and the circle of his/her social connections and relations, as well as literature, cinema and travel as spheres, reflecting the basic anthropological shifts of the “thaw”. The circle of topics may be interesting to Slavists, historians, journalists.
Sisältö / Content 1. The «Soviet Thaw” as an amount of significant historical and anthropological shifts. Inside the country, changes have affected both political attitudes and the everyday life of Soviet citizens: the family, education, movement around the country. De-Stalinization and liberalization of ideology have become decisive trends. Ideological shifts were widely reflected in the cultural practices of the era. This is noticeable at the level of life, art, mass culture. Along with the traditional sources of sociological and historical research (documents, memoirs, statistics), cultural practices and the art of the “thaw” period give a vivid picture of the processes taking place in the public consciousness, important changes in optics that build a new axiology of Soviet citizens in the 1950-70s.
2. Privat life. The liberalization of ideology partly rehabilitated the “private man” and the topic of private life in the minds of Soviet citizens, including questions of the relationship between men and women and gender in general. Soviet culture of the “thaw” period fixes a new system of relations in the family and society, a new formation of young heroes. An important place is occupied by the theme of love (see «Ljubit’», directed by Mikhail Kalik, «Eshhjo raz pro ljubov’», directed by G. Natanson, etc.). The pronounced didacticism of the Stalin period is replaced by ambivalent or ambiguous coding systems posing complex questions, which can not always be answered unequivocally. This reflected the new complex relationships established between Soviet ideology and everyday life.
3. Shifts in art. Liberalization gives impetus to the development of neoromantic tendencies, including a change in the role and function of art and design in society. On the example of literature, this is best seen in poetry, which receives additional incentives for development in conditions, on the one hand, the preservation of Soviet censorship, on the other – the tendency to weaken public control in the field of private life. The mouthpiece of art at this time is the lyrics, most closely associated with personal experience. Simultaneously, the lyre loses chamber character and acquires a mass, stadium.
4. Transformation of the space and place. The literature of the “thaw” fixes the sharp growth of the stories connected with the movement of the heroes, in which the feelings of “openness” and “liberation” typical of the epoch (E. Galimova) were embodied. In cultural texts (cinematography, literature, songs, etc.) a topography is formed, the poles of which are “city” and “wild” places (mountains, islands of the Russian North, taiga, Arctic, etc.), where the heroes carry out a journey or a flight. Features of this topography can be explained through the concept of an “out-of-control” man of the late Soviet era (A.Yurchak). The geographic romance of the epoch can be illustrated by the history of the formation of the images of the Russian North and, in particular, of the Kizhi Island as a symbolic place of Russia in the 1960-70s.
Ilmoittautuminen / Registration Students of UTA in Nettiopsu,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.1.2019.
Lisätietoa / More information Russian Studies web page

Alkuun/Top of page


Resilience and Resistance: Soviet History, Building-up a Soviet Empire 1917-1991, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 15.02.-22.03.2019
Fridays – intensive days: 2 hours lectures, coffee discussion, teams. 8-10, 11, 13-16
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arto Luukkanen
Tavoite / Aim To understand the studies of Soviet Russia’s past, to explain historical facts, people, social phenomena, causes, and consequences in Soviet history. And especially: to read and evaluate historical documents critically and to describe how they might be used in understanding and writing Soviet history.
Sisältö / Content

This course asks following questions: why did the Bolshevik Revolution occur? How did the Soviet leadership reassemble the fragments of Russia’s former empire and how did the realities of functioning as a multi-national state shape the Soviet system? Why Stalin’s rise to power and his terror? Why industrialization, collectivization, state terror? What elements of the communist system impeded and continue to impede reform? And finally: why collapse?

Course assessment includes active participation in the lectures, 5 pages of individual lecture diary, and 10 page of collaborative essays (2-3 students as co-authors). As this series of lectures is delivered through a combination of lectures, student group-workshops, assessment is carried out through long essays (40%), diaries (20%) and active participation (20%).

Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.1.2019.
Lisätietoa / More information  University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Intensive course: Russian Arctic – Past and present perspectives 5 ECTS (UL/AI)

Järjestäjä / Organizer University of Lapland
Aika ja paikka / Time and Place 18.02.-21.02.2019
Mon 10-16
Tue 10-16
Wed 10-16
Thu 10-14
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Lukas Allemann, Adrian Braun,Ekaterina Britsyna, Stephan Dudeck, Lassi Heininen, Hanna Lempinen, Susanna Pirnes and Olga Pushina
Tavoite / Aim The aim of this course is to give students an overview of the developments in the Russian Arctic from different disciplinary traditions and establish a common ground for further contemporary Arctic studies. After completion of the course, the student is able to understand Russia’s arctic history and present and have a basic knowledge about such issues as energy, socio-economic situation, history, legislation and indigenous groups.
Sisältö / Content

The course contains the following themes:

1) Introduction to the course (Susanna Pirnes and Olga Pushina)
2) History of the Russian North/Arctic (Susanna Pirnes)
3) Introduction to Russian Arctic law (Olga Pushina)
4) Russian Saami community (Lukas Allemann)
5) Indigenous peoples of the Russian Arctic (Stephan Dudeck)
6) Corporate Social Responsibility in the Russian Arctic (Adrian Braun or Ekaterina Britsyna)
7) Social issues in the Russian Arctic (TBC)
8) Memory politics and use of history in Russian Arctic Politics (Susanna Pirnes)
9) Societal aspects of energy in Russia and the circumpolar north (Hanna Lempinen)
10) Russian Arctic politics and international cooperation (Lassi Heininen)
11) Summary of the course (Susanna Pirnes and Olga Pushina)

Ilmoittautuminen / Registration Students of UL in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.1.2019.
Lisätietoa / More information  WebOodi

Alkuun/Top of page

Intensive course: Marketing Strategies and Management in Central and Eastern Europe 5 ECTS (UWASA)

Järjestäjä / Organizer University of Vaasa
Aika ja paikka / Time and Place 18.02.-22.02.2019
Mon 12-16, Palomäki A201
Tue 12-16, Atria-sali C209
Wed 12-16, Atria-sali C209
Thu 12-16, Palomäki A201
Fri 8-12, Palomäki A201
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Mario Glowik
Tavoite / Aim 1) Characteristics of the business environment and markets in CEE (in comparison toWestern Europe),
2) Motivation for doing business in CEE, 3) Market entry strategies and strategies of foreign investors in the region,
4) Main marketing challenges in CEE,
5) Main managerial challenges in CEE, and
6) Economic crisis and its implications for doing business inCEE..
Sisältö / Content By the end of this course students should be able to understand the
process of transition from a centrally planned to a market-based economy and its implications for doing business in the region; Understand the motivation and strategies of foreign companies in CEE; Be aware of marketing and managerial challenges in CEE and understand how these challenges could be tackled. 20 hours lectures.
Ilmoittautuminen / Registration Students of UWASA in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.1.2019.
Lisätietoa / More information WebOodi

Alkuun/Top of page


Graduseminaari / Thesis seminar, 2-4 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto / Aleksanteri-instituutti
Aika ja paikka / Time and Place Aleksanteri-instituutti
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Katri Pynnöniemi ja Katalin Miklóssy
Tavoite / Aim Poikkitieteellinen seminaari lopputyötään tekeville. / Interdisciplinary seminar for students working on their thesis.
Sisältö / Content Lisätietoja suomeksi / More info in English
Ilmoittautuminen / Registration https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html
Lisätietoa / More information Please contact our coordinator Hanna Peltonen (hanna.o.peltonen at helsinki.fi) if your thesis/working language is English.
Lisätietoja suomeksi / More info in English

Alkuun/Top of page

Maalis-toukokuussa alkavat kurssit / Courses beginning in March-May

Russian National Security Interests: Roots, Threats and Implications, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place March-April
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Katri Pynnöniemi
Tavoite / Aim The course is divided into three sections: history, concepts, implications.
Sisältö / Content SECTION I: HISTORY (2 classes)
1. Historical roots of Russian national interests
2. National interests and the state security
SECTION II: CONCEPTS: (2 classes)
3. Concepts: strategic culture
4. Threat perceptions and enemy images
SECTION III: THEMES (4 classes)
5. Strategy and military power (guest lecture: military professor Petteri Lalu, MPKK)
6. Russia China relations (Dr. Elina Sinkkonen, FIIA
7. Information security and weaponization of information
8. Conclusion: Russian national security interests and global challenges
The assessement of the course will be based upon 1 to 5 grade. The final grade will combine teachers’ evaluation of both in-class activities and written assignments (each counted up to 50% of the final grade). In-class activities will include group work (*literature circle) and a final essay (c.a. 3000-4000 words) on one of the topics of the course upon prior agreements between students and professors. Mandatory and suggested reading list for each class will be up to 70 pages per class.
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.2.2019.
Lisätietoa / More information  University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

History of the Soviet Union 2 ECTS (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 4.3.–27.3.2019
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Jeremy Smith
Tavoite / Aim * be familiar with the main developments of foreign policy in Tsarist Russia after the Napoleonic Wars, in the Soviet Union, and in post-Soviet Russia;
* be aware of how different western schools of international relations explain Russian international relations
* appreciate which factors persist in foreign policy thinking throughout these periods and which change
* be able to compare Russia’s relations with different neighbours and great powers, and how this affects cross-border interactions;
* understand the relationship between domestic politics and foreign policy
* be aware of Russia’s role in regional and international systems.
Sisältö / Content

The lecture course consists of twenty lectures. The introductory lecture will present foreign policy concepts and different schools of analysis of Russia’s international relations. Following lectures will cover the nineteenth and twentieth century chronologically, but each lecture will take up specific themes relevant to that period. Great power thinking and the Congress of Vienna, conflict avoidance while focusing on domestic development after the Crimean war, after the 1917 revolutions, and for a period after Vladimir Putin became president in 2000; multilateral cooperation vs. sovereignty in the context of the United Nations, OSCE etc; conventional and unconventional diplomacy; regional integration in Eurasia.

Students will be assigned topics for discussion by the lecturer to encourage interaction. Discussion will also focus on the use of different sources for analysis.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.2.2019.
Lisätietoa / More information  WebOodi

Alkuun/Top of page

Gender and law, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 4.3.–27.3.2019
Mon 4.3.201915:15 – 16:45 Porthania, P722, Yliopistonkatu 3
Tue 5.3.2019 15:15 – 16:45 Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Wed 6.3.2019 15:15 – 16:45 Porthania, P723, Yliopistonkatu 3
Thu 7.3.2019 15:15 – 16:45 Porthania, P723, Yliopistonkatu 3
Fri 8.3.2019 15:15 – 16:45 Porthania, P723, Yliopistonkatu 3Mon 11.3.2019 15:15 – 16:45 Porthania, P722, Yliopistonkatu 3
Tue 12.3.2019 15:15 – 16:45 Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Wed 13.3.2019 15:15 – 16:45 Porthania, P723, Yliopistonkatu 3
Thu 14.3.2019 15:15 – 16:45 Porthania, P723, Yliopistonkatu 3
Fri 15.3.2019 15:15 – 16:45 Porthania, P723, Yliopistonkatu 3
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Aleksandr Kondakov, Marianna Muravyeva
Tavoite / Aim

This class asks how does gender construct law and how does law construct gender? Over the past thirty years a rich and exciting body of scholarship called feminist legal theory has developed. It poses a significant challenge to traditional ways of thinking about law, questioning some of the basic premises of what constitutes justice and equality in a liberal democracy. This course examines the main tenets, methodologies, and controversies in feminist legal theory including the meaning of equality, the intersection of race and law, the public/private divide, concepts of objectivity and neutrality, and how law reproduces hierarchies while also having the ability to participate in significant social change. We will also analyze debates regarding essentialism, women’s sexual agency, masculinity, and concepts of the family and basic rights of citizenship.

Using these methodologies we then examine a number of areas of law including equal protection, reproductive rights, the sex trade, work family issues, and violence. The goal of the course is to think broadly and critically regarding the interaction of law, society, and gender while exploring the potential and limitations of the national legal systems.

Sisältö / Content
 • Class 1. Gender theory and law.
 • Class 2. Gender equality and human rights.
 • Class 3. Gender and Family Law.
 • Class 4. Gender and Reproductive rights.
 • Class 5. Gender equality and labour market.
 • Class 6. Gender equality and criminal law.
 • Class 7-8. Gender-based violence.
 • Class 9. LGBTQI, gender identity and equality
 • Class 10. Gender equality in the twenty-first century.

The readings are assigned to each class and will be tailored to students’ needs after the primary assessment of those enrolled.

The essential reading list:

1) Susanne Baer: A different approach to jurisprudence? Feminisms in german legal science, legal cultures, and the ambivalence of law. Cardozo Women’s Journal, [1996] Vol. 3, No 2.;
2) Barbara Einhorn: Self-Determination under Threat: The State and Reproductive Rights. (Part 3) in:Cinderella goes to market: citizenship, gender, and women’s movements in East Central Europe.;
3) Barbara Einhorn: Right or Duty? Women and the Economy. (Part 4) in: Cinderella goes to market: citizenship, gender, and women’s movements in East Central Europe.;
4) Glendora C. Hughes : Sexual Harassment Then and Now. Maryland Bar Journal May/June, 2000;
5) Herma Hill Kay: Equality and Difference: The Case of Pregnancy (1985). In: Feminist Legal Theory, Vol. I. ed. by F.E. Olsen (Dartmouth, 1995);
6) Catharine A. MacKinnon: Difference and Dominance: On Sex Discrimination (1984) in: Feminist Legal Theory, ed. by K.T. Bartlett & Rosanne Kennedy. (Vestwiew Press, 1991);
7) Frances E. Olsen: The family and the market: A study of ideology and reform. Harvard Law Review, Vol 96, May 1983;
8) Deborah L. Rhode: Sex and Violence (Chapter 10) in: Justice and Gender. Sex Discrimination and the Law. Harvard University Press. 1991;
9) Joan C. Williams: Deconstructing Gender (1989) In: in: Feminist Legal Theory, ed. by K.T. Bartlett & Rosanne Kennedy. Vestwiew Press, 1991. More information: https://courses.helsinki.fi/fi/OIK-O422/126005630
ExpREES students: Note! The course assignment should be related to REES countries

Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.2.2019.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Security and Power in Russia, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 11.3.-2.5.2019
Mon 12.15-13.45 C120, Topelia, Unioninkatu 38
Thu 10.15-11.45 sh 133, Topelia, Unioninkatu 38
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Vladimir Gel’man, Katri Pynnöniemi, Katja Lehtisaari
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in Weboodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.2.2019.
Lisätietoa / More information  University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Social Movements in Central and Eastern Europe: Past and Present, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 11.3.-3.5.2019
Mon 12.15-13.45 Sali 12, Metsätalo
Fri 10.15-11.45 Sali 12, Metsätalo
Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Dragana Cvetanovic, Suvi Kansikas, Laura-Elena Sibinescu, Kristiina Silvan
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.2.2019
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses or Minna Oroza (minna.oroza(a)helsinki.fi)

Alkuun/Top of page

Intensive course: Ukraine’s Transformations in Comparative Perspective, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 11.3.-8.4.2019.
11.3. Mon 14:15-15:45 Sali 18, Metsätalo, Unioninkatu 40
12.3. Tue 14:15-15:45 Sali 210, Soc & Kom, Snellmaninkatu 12
13.3. Wed 12:15-15:45 Sali 11, Metsätalo, Unioninkatu 40
14.3. Thu 12:15-15:45 sh. 113, Unioninkatu 35
15.3. Fri 12:15-15:45 Sali 18, Metsätalo, Unioninkatu 40
8.4. Mon 14:15.-15:45 Sali 18, Metsätalo, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Yuriy Matsiyevsky
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.2.2019.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses or Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)

Alkuun/Top of page

Itärintama. Itä-Euroopan maat ja kansat II maailmansodassa, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 12.3.-9.5.2019.
Ti 16-18 A215, Metsätalo
To 16-18 Sali 18, Metsätalo
Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Seppo Vepsäläinen
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 15.2.2019 mennessä.
Lisätietoa / More information Helsingin yliopisto kurssit tai Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)

Alkuun/Top of page

Hip Hop East, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 12.3.-11.4.2019.
Tue 12.15-13.45 A132, Topelia, Unioninkatu 38
Thu 14.15-15.45 Sali 28, Metsätalo, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Dragana Cvetanovic
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.2.2019.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses or Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)

Alkuun/Top of page

Chornobyl and Nuclear Narrative Studies: the Case of Ukraine, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 12.3.-3.5.2019.
Tue 10.15-11.45 P723, Porthania, Yliopistonkatu 3
Fri 10.15-11.45 Sali 18, Metsätalo, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Inna Sukhenko
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.2.2019.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses or Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)

Alkuun/Top of page

Tšehovin proosa, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and place 14.3.-2.5.2019.
To 10.15-11.45 Sali 23, Metsätalo, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Tintti Klapuri
Tavoite / Aim
Sisältö / Content

Kurssilla perehdytään kattavasti Anton Tšehovin proosatuotannon erityispiirteisiin sekä sitä koskevaan tutkimukseen. Kurssi koostuu luennoista, luennoille luettavasta kaunokirjallisesta ja teoreettisesta oheismateriaalista sekä analyysiharjoituksista. Kurssi suoritetaan esseenä, jota esitellään loppuseminaarissa.

Oheismateriaali: “Step'” (“Aro”), ”Skučnaja istorija” (“Ikävä tarina”), ”Student” (“Ylioppilas”), ”Dama s sobačkoj” (“Nainen ja sylikoira”), ”Arhierej” (“Piispa”) ja ”Nevesta” (“Morsian”) sekä Moodlessa luettavissa olevat teoreettiset tekstit.

Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 19.12.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/search/results

Alkuun/Top of page

Intensive course: Investment Opportunities in Eastern Europe, 6 ECTS (UTU)

Järjestäjä / Organizer University of Turku, Turku School of Economics
Aika ja paikka / Time and Place
Tue 08.01.2019 14:00-16:00 Ls07, TSE Ls07
Thu 10.01.2019 14:00-16:00 Ls07, TSE Ls07
Thu 17.01.2019 14:00-16:00 Ls07, TSE Ls07
Tue 22.01.2019 14:00-16:00 Ls07, TSE Ls07
Thu 24.01.2019 14:00-16:00 Ls07, TSE Ls07
Tue 29.01.2019 14:00-16:00 Ls07, TSE Ls07
Thu 31.01.2019 14:00-16:00 Ls07, TSE Ls07
Tue 05.02.2019 14:00-16:00 Ls07, TSE Ls07
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kari Liuhto + guest lecturers
Tavoite / Aim After completing the course, a student has gained a deep understanding of the business opportunities and risks in Eastern Europe. Through independent analyses, a student has specialized in real enterprise cases. During the course, a student practices to use state-of-art methods to analyse business opportunities and risks in Russia, Belarus and Ukraine.
Sisältö / Content

In the 2000s, Russia was one of the fastest growing major economies in the world. Russia’s skyrocketing growth spilled over to other East European countries, and hence provided foreign firms with a multitude of business opportunities all over Eastern Europe. The course gives an overview of the development of foreign direct investments in Russia, Belarus and Ukraine. Representatives of several leading firms, which have conducted investment projects in Eastern Europe, speak about their experiences in this lucrative but at the same time so volatile market. In addition to lectures, the course contains an analytical case study (course work) on a topical theme.

Written exam, exercises and participation in classroom work.

The final grade of the course is based on the exam (40%), the course work (40%), and active participation in the lectures (20%). A student is obliged to attend at least 50% of the lectures, including the final lecture, when the case studies are presented by students.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UTU in Nettiopsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.2.2019.
Lisätietoa / More information  https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KV203251/4118

Alkuun/Top of page

Eastern Europe and the Balkans between European Ties and Russia, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 13.3.-1.5.2019.
Wed 10.15-11.45 lecture hall 9, Main Building
Fabianinkatu 33
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Justyna Pierzynska & Marina Vulovic
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.2.2019.
Lisätietoa / More information  https://courses.helsinki.fi/fi/search/results

Alkuun/Top of page

Territory, Power and Governance in the Post-Soviet Countries, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 15.3.-3.5.2019.
Fri 12:15-13:45
Metsätalo lecture hall 26, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Andrey Starodubtsev
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.2.2019.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses or Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)

Alkuun/Top of page

Intensive course: Media Landscape in Russia: Regional Perspective, 5 ECTS (UTA/AI)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and Place 18.3.-25.3.2019.
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Golousova Elizaveta
Tavoite / Aim
Sisältö / Content

The following course entitled Media landscape in Russia: regional perspective is aimed at developing a wide range of skills among the students majoring in Communication, Foreign Media and Political Science. The main goal of the course is to introduce the students to the main concepts and key objectives of media functioning in Russia. Significant role will be paid to the political traditions, role of the Soviet heritage and the impact of the social and economic changes on the system of mass media. The course suggests a combination of class discussions (15 hours), workshops (5 hours) and one home assignment (5 hours). The students will be also expected to complete two home assignments (in the form of an essay).

Assignments
Each student is expected to complete one individual assignment in the form of an essay. Detailed topics of the assignments are presented in the discipline description. The assignments will be graded by the instructor with each student receiving appropriate notification, where a detailed feedback will be included as well as the final grade.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UTA in Nettiopsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.2.2019.
Lisätietoa / More information  https://www10.uta.fi/opas/teaching/course.htm?id=40383

Alkuun/Top of page

Minorities in South-Eastern Europe around 1900, 5 ECTS (UEF/AI)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 8.4.–20.5.2019
Mon 8.4., 10–12 M305
Mon 8.4., 14–16 M305
Tue 9.4., 8–10 M305
Tue 9.4., 12–14 M305
Wed 10.4., 8–10 M305
Wed 10.4., 12–14 M305
Wed 10.4., 14–16 M305
Thu 11.4., 10–12 M305
Thu 11.4., 14–16 M305
Fri 12.4., 10–12 M305
Fri 12.4., 12–14 M305
Metria, Yliopistokatu 7
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Ana-Maria Stan, Leonidas Rados and Pieter Dhondt
Tavoite / Aim
Sisältö / Content This course analyses the profound changes that took place in South-Eastern Europe, from the late 19th century until the 1920s, discussing the process of national awakening, the shift of borders and political regimes, the role of wars (Balkan Wars and WW I) and the adjustment of cultural and social paradigms. After a general survey of the region and its evolution, the lectures will focus mainly on Romania as a case study.
Lectures:
1. At the Crossroads of Empires: National Awakening in South-Eastern Europe
2. Culture and Education in the Service of the Nation. Intellectual debates during La Belle Époque
3. Majorities and Minorities in the Process of Constructing the State
4. The Balkan Wars (1912-1913): Preliminary Tensions, Development and Outcomes
5. Toward the ‘Great War’. Local Stakes, Negotiations and Alliances
6. World War I: Regional Evolutions and Outcomes
7. East or West? The Main Debate during the Interwar Years
8. Academics and Intellectual Cooperation after the Great War
9. Minority Policies in the 1920s – Legislation and Social Reactions
10. Causes of Future Conflicts
11. Conclusion and Final Discussion
Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 18.3.2019.
Lisätietoa / More information  https://weboodi.uef.fi/weboodi/etusivu.html

Alkuun/Top of page

Intensiivikurssi: Russia beyond Russia. Case Study Finland, 5 op (TaY/AI)

Järjestäjä / Organizer Tampereen yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 8.4.2019 – 12.4.2019
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Davydova Olga
Tavoite / Aim
Sisältö / Content

Neuvostoliiton hajoaminen ja sitä seuranneet muuttoliikkeet ovat johtaneet laajojen venäjänkielisten vähemmistöjen muotoutumiseen Venäjän Federaation ulkopuolelle. Suomessa venäjänkieliset muodostavat kolmanneksi suurimman kieliryhmän, ja venäjänkielinen väestö kasvaa niin maahanmuuton kautta kuin paikallisestikin. Kuitenkin tämän ryhmän tutkimus on sen kokoon ja merkitykseen nähden pysynyt vähäisenä.

Suunnitteilla oleva kurssi valottaa venäjänkielisiä vähemmistöjä monesta näkökulmasta, näin luoden kattavan yleiskuvan venäjänkielisistä ja heitä käsittelevistä tutkimusnäkökulmista. Kurssi keskittyy ensisijaisesti Suomen venäjänkielisiin, mutta peilaa heidän tilannettaan venäjänkilisiin vähemmistöihin muissa maissa. Kurssilla käsitellään venäjänkielisten vähemmistöjen muotoutumista muun muassa muuttoliikkeiden kautta ja Venäjän ulkovenäläisiin suuntaamien diasporapolitiikoissa. Venäjänkielisten kotoutumista käsitellään heidän työmarkkina-asemansa, hoivaverkostojen ja sukupuolen näkökulmasta. Venäjänkielisten ylirajaiset suhteet tulevat esille heidän mediasuhteensa ja historiallisen muistin analyysissä. Kurssilla käsitellään myös venäjänkielisten elämää kehystäviä Venäjä-mielikuvia.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UTA in Nettiopsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 18.3.2019.
Lisätietoa / More information Russian Studies-pages

Alkuun/Top of page

Intensive course: Social Policy in Russia: age, family and gender 5 ECTS (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place week 19 in May 2019,
2+2 lectures Mon-Fri.
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Olga Tkach
Tavoite / Aim

This course aims to introduce students to the study of social policy as a sphere of interaction of various social actors included in its creation and consumption – state institutions, civil society, the commercial sector, as well as individuals and their families – in the post-Soviet Russian context. The course will highlight the Russian-specific understandings of the welfare state, social security and social care, gender order and gender contract, based on the study of the social policy experiences in the USSR and their transformation into the post-reform and present periods. Also emphasised will be the Russian construction of age differences in the development and implementation of social policies for children, youth, the adult (working) population, pensioners and the elderly, taking into account other forms of inequality (gender, class). By the end of the course, students will have a thorough knowledge of social theories and their policy application in the contemporary Russian context.

The course is intended for UEF students in the International Master’s Programme Border Crossings – Global and Local Societies in Transition; advanced stage of Sociology and Social and Public Policy Study Programmes; the Minor Studies Programme of Russian and Border Studies; the Study Programme Karelia, Russia, and the Baltic States; students in Russian language and culture; PhD students in relevant Programmes; and within class size limits, exchange students at UEF.

Sisältö / Content

Course contents, 10 lectures, 20 hours

1. Introduction: Social policy as a sphere of social activity
2. Welfare states: formation and transformation
3. Social policy in the period of socialism and its subsequent transformation
4. Family policy
5. The labour market and social policy
6. Social policy as a source of social protection and social well-being
7. Social policy for children
8. Social policy for adolescents and youth
9. The adult and working population: social policy in the sphere of family and work
10. Social policy with respect to pensioners and older citizens: problems of institutional and family care

Students’ course work will be evaluated by an essay, to be handed in electronically to the teacher no later than 14 days after the end of the course.

Attendance and participation in at least eight lectures is compulsory. Each 2-hour lecture slot also includes time for questions and discussion. To complete the course, the students need to write a 10 to 12 -page paper (academic essay style) on a relevant topic of their choice selected in consultation with the instructor.

A grade (scale 0-5) for the course will be determined as follows: final paper 50%, attendance in class 30%, and participation in class discussions 20%.

The complementary readings will be sent handed out by the teacher during class.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.4.2019.
Lisätietoa / More information Course Coordinator: Professor Laura Assmuth (laura.assmuth at uef.fi)

Alkuun/Top of page

Intensive course: Sites and manifestations of popular music in the Estonian cultural history, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 6.5.-9.5.2019.
Mon 10.15-13.45 A113, Metsätalo
Tue 10.15-13.45 A113, Metsätalo
Wed 10.15-13.45 A113, Metsätalo
Thu 10.15-11.45 A113, Metsätalo
Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Heli Reimann
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.4.2019.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses or Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)

Alkuun/Top of page

Intensive course: Communicating Violence: Codes, Messages, Settings and Rituals in Russian, French, German and Post-Soviet Revolutions (1789-2014), 5 ECTS (UH/AI)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 6.5.-10.5.2019.
6.5. Mon 16:15-17:45
7.5.-10.5. Tue-Fri 10:15-13:45,
Sali 5, Metsätalo,
Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kirill Postoutenko
Tavoite / Aim

In the last couple of centuries, the dominant approach to revolutions was their abstract interpretation in broad economical, historical and psychological terms. It is only recently that actual social interaction within revolutions has attracted attention of historians, linguists and media scholars. Nevertheless, a typological analysis of rhetoric and communication in the process of revolution has barely begun.

The course Communicating Violence: Codes, Messages, Settings and Rituals in Russian, French, German and Post-Soviet Revolutions (1789-2014) is intended to fill this gap. The idea is to offer students tools, data and methods for their guided exploration of revolutionary communication understood as a multi-faceted socio-cultural phenomenon.

Sisältö / Content Seminar 1 (2 hours): Introduction: Codes, Messages, Settings and Rituals in Revolutions
Seminar 2 (4 hours): Meetings, Kitchens and Salons: Personal Communication in Revolutions
Seminar 3 (4 hours): Monuments, Movies and Posters: Public Non-Interactive Communication in Revolutions
Seminar 4 (4 hours): Occupations, Songs and Sermons: Public Interactive Communication in Revolutions
Seminar 5 (4 hours): Newspapers, Leaflets and Samizdat: Print Communication in French, German and Russian Revolutions.
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.4.2019.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Intensive course: Queer / Women in East European Cinema, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 13.5.-17.5.2019.
Mon 10:15-13:45
Tue 10:15-13:45
Wed 10:15-11:45
Thu 10:15-13:45
Fri 10:15-13:45
Room not yet assigned
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Urszula Chowaniec
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15.4.2019.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses or Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)

Alkuun/Top of page