Mikä VIExpert?

luentopassi

Venäjän ja itäisen Euroopan (VIE) asiantuntijaopinnot

  • Syventävien opintojen erikoistumisohjelma (haku keväisin)
  • Taustalla kahdentoista suomalaisen yliopiston verkosto
  • Opetus verkoston yhteistuotantoa

VIExpert ei ole tutkintoon johtava ohjelma, vaan:

  • Asiantuntijaopinnot ovat osa opiskelijan omaa maisterintutkintoa.
  • Opiskelija jatkaa omalla laitoksella mutta suorittaa asiantuntijaopintojen yhteiset pakolliset opinnot, sekä suorittaa vapaavalintaisia VIExpert-opintoja omassa yliopistossaan tai jossakin muussa VIE-yliopistoverkoston yliopistossa.
  • Opiskelija kirjoittaa VIE-tutkimusalueeseen liittyvän pro gradun omalle laitokselleen ja voi osallistua myös graduntekoa tukevaan seminaariin asiantuntijaopintojen puitteissa.
  • Opiskelija valmistuu aikanaan omasta kotiyliopistostaan ja saa erillisen todistuksen opintokokonaisuuden suorittamisesta.

VIExpert-opintojen tavoitteena on kouluttaa asiantuntijoita, joilla on oman tieteenalansa asiantuntemuksen ohella erityistietämystä Venäjästä ja itäisestä Euroopasta. VIExpert-opintojen monitieteinen lähestymistapa auttaa hahmottamaan laajasti alueen historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta. Asiantuntijaopinnot suorittaneet voivat toimia erilaisissa kotimaisissa ja kansainvälisissä organisaatioissa sekä tutkimuksen alalla Venäjän tai itäisen Euroopan asiantuntemusta edellyttävissä tehtävissä. Työllistymismahdollisuudet eivät rajaudu VIE-kohdealueen tehtäviin, vaan opiskelijat ovat päteviä hakeutumaan myös muihin oman opintoalansa mukaisiin työtehtäviin. Asiantuntijaopinnoilla pyrimme myös edesauttamaan opiskelijoidemme työelämävalmiuksia lisäämällä opintojen sidoksia työelämään.

VIExpert:n monitieteisessä opinto-ohjelmassa kootaan yhteen verkoston yliopistojen opetustarjonta kattavaksi kokonaisuudeksi, josta asiantuntijaopintojen opiskelijat valitsevat oman asiantuntemuksensa kehittämisen kannalta mielekkäät opinnot. Verkoston jäsenyliopistojen opetustarjonnan koordinoinnin lisäksi VIExpert järjestää kesäkoulun, luentokursseja, tutkielmaa tukevia seminaareja ja opintomatkoja. VIExpert järjestää myös mahdollisuuksia opiskelijavaihtoon.

VIExpert:n toimintaa koordinoi Aleksanteri-instituutti, joka on Helsingin yliopiston erillislaitos. Instituutti palvelee Venäjään ja itäiseen Eurooppaan kohdistuvaa tutkimusta, opetusta ja tuntemusta erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla. Toiminta on alkanut vuonna 1998.

VIExpert:n opiskelijoilla on vapaa pääsy kaikille verkoston tarjoamille kursseille, joista moniin on kuitenkin ilmoittauduttava ennakkoon. Joissakin tapauksissa laitokset ovat kehottaneet opiskelijoita ilmoittautumaan JOO-sopimuksen kautta, lähinnä yhteystietojen kokoamista varten. Muut kuin VIExpert-opintokokonaisuuden opiskelijat voivat osallistua niille kotiyliopistojensa järjestämille maisterikoulun kursseille, joille heillä on opinto-oikeus sekä JOO-sopimusta hyödyntämällä myös muiden yliopistojen kursseille.