Niina Tenhio

”VIExpert on monitieteisyydessään ja käytännönläheisyydessään ainutlaatuinen Venäjän ja Itä-Euroopan koulutusohjelma”

Niina Tenhio on aloittanut työpäivänsä aikaisin. Istanbulissa päivälämpötilat nousevat toukokuun lopulla helposti yli kolmenkymmenen, joten mitä suuremman osan työpäivästä saa tehtyä aamun viileydessä, sen parempi. Skype-yhteys Helsingistä avautuu moitteettomasti, ja pääsen kyselemään entiseltä maisterikoululaiselta hänen työstään YK:n kehitysohjelmassa.

Niina työskentelee YK:n apulaisasiantuntijana neljättä vuotta: ensimmäiset kolme vuotta vierähti Kosovossa, jonka jälkeen hän siirtyi Istanbuliin YK:n kehitysohjelman itäisen Euroopan ja Keski-Aasian aluetoimistoon. Balkanin alue on edelleen vahvasti mukana Niinan työssä, mutta yhteydenpitoa on nyt myös laajemmin Itä-Euroopan ja Keski-Aasian alueen maakohtaisten toimistojen kanssa. YK:n kehitysohjelman maatoimistoja on mm. Makedoniassa, Serbiassa, Bosnia ja Hertsegovinassa, Valko-Venäjällä, Ukrainassa, Georgiassa, Azerbaidzhanissa sekä Keski-Aasian maissa. Työnkuva on pysynyt samana kuin Kosovossa, eli tarkoituksena on valvoa ja edistää YK:n kehitysohjelman projektien toteutumista alueilla. Tätä työtä Niina tekee kuitenkin nyt eri tasolla kuin Kosovossa: Kosovossa korostui paikallisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö, kun taas Istanbulin toimisto on linkki maatoimistojen ja New Yorkissa sijaitsevan päämajan välillä. YK:n apulaisasiantuntija tarjoaa aihekohtaisia erityisneuvoja ja diplomaattista apua, jotta eri toimijoiden yhteistyö toimisi mahdollisimman hyvin – myös tilanteissa, joissa toimijoiden välillä voi olla historiasta tai politiikasta johtuvia ristiriitoja ja epäluottamusta. ”Yhteistyötä pyritään edistämään myös jäätyneiden konfliktien tilanteissa, joissa valtioiden välillä ei aina edes ole tehty virallista rauhansopimusta”, Niina toteaa.

Kosovossa Niina pääsi toden teolla mukaan paikallistasolla toteutettaviin projekteihin serbian kielen taitonsa ansiosta. Pääaineena Helsingin yliopistossa hänellä oli länsi- ja eteläslaavilaiset kielet ja kulttuurit, minkä lisäksi hän opiskeli laajasti eri sivuaineita aina taloustieteistä valtio-oppiin. Vaikka Niinan tutkinto on kielitieteellinen, hänen oma kiinnostuksensa jo opiskeluaikana oli laajempi alueosaaminen. Niinan opiskeluaikoina alue- ja kulttuurintutkimusta ei kuitenkaan tarjottu pääaineena, minkä vuoksi hän valitsi kielitieteellisen linjan. Nykyisinhän Balkanin aluetta voi opiskella Helsingin yliopistossa alue- ja kulttuurintutkimuksen näkökulmasta myös pääaineena IKEBB-koulutusohjelmassa.

Työllistymisen kannalta tärkeimmäksi sivuaineeksi Niina nostaa Aleksanteri-instituutin maisterikoulun, jossa hän pääsi laajentamaan osaamistaan entisestään: ”Keräsin VIExpertin kautta kaikki mahdolliset Balkaniin liittyvät kurssit, joita en ollut pääaineessani suorittanut”, Niina kertoo. Näkökulma VIExpertin kautta suoritetuilla kursseilla oli myös monitieteinen ja hän pääsi niiden kautta kiinni esimerkiksi politiikan tutkimukseen. ”Nykyisessä työssäni monitieteisyydestä on ollut valtava etu, sillä alueella tehtävässä yhteistyössä vastaan tulee niin valtiotieteiden, oikeustieteen kuin taloustieteenkin näkökulmasta kirjoitettuja raportteja ja tutkimuksia. On tärkeää ymmärtää eri alojen näkökulmia tutkittavaan alueeseen”, Niina korostaa.

Tärkeää monikulttuurisessa työssä on ollut myös VIExpertin tarjoamat mahdollisuudet kansainvälisyyteen, ja Niina kehottaakin tarttumaan erilaisiin vaihto-opiskelumahdollisuuksiin ja osallistumaan esimerkiksi VIExpertin ekskursioille, joissa kohdealueet ovat usein valtavirrasta poikkeavia. ”Nämä valmistavat kohtaamaan erilaisia kulttuureja ja ihmisiä. Kokemuksen tärkeyttä ei välttämättä vielä opiskeluaikana osaa ajatellakaan.” Tämän lisäksi Niina huomauttaa hauskasti VIExpertin yliopistoverkoston tarjoamasta kulttuurikasvatuksesta, sillä koulutusohjelma kokoaa opiskelijoita Suomen eri yliopistoista. ”Eri yliopistojen opiskelijathan edustavat aina myös hieman erilaista kulttuuria”, hän naurahtaa.

Kansainvälisessä työssä kielitaito on luonnollisesti tärkeässä roolissa, ja vaikka Niinan työympäristö onkin pitkälti englanninkielinen, esimerkiksi venäjän kielen taidosta olisi hyötyä. ”Venäjä on kuitenkin monen entisen neuvostomaan lingua franca. Tällöin heidän keskinäinen työkielensä usein on juuri venäjä”, toteaa Niina, jonka to do -listalta löytyykin venäjän kielen opiskelu. Samoin projekteja toteuttaessa käytännön kielitaito on tärkeää, ja Pohjois-Kosovossa serbian kielen taito oli korvaamaton etu. ”Useissa tilanteissa tulkkien kanssa työskentely toimii vain teoriassa, ja käytännössä projektin edistämiseksi tarvitaan paikallisen kielen osaamista.”

Tulevaisuuden suunnitelmistaan Niina paljastaa sen verran, että aikoo jatkaa kansainvälisellä uralla vielä toistaiseksi. Paluu Suomeen lienee kuitenkin jossain vaiheessa edessä, ja kysyttäessä Niinan harvinaista tutkintoa vastaavista mahdollisista työpaikoista Suomessa hän vastaa, että työpaikkailmoituksia tuskin on esillä lainkaan. ”Työssäni minulle on kuitenkin muodostunut hyvä kuva alueella toimivista yrityksistä ja järjestöistä, joihin tiedän olla yhteydessä suoraan. Monet yritykset tuskin edes hakevat erikseen tämän alueen osaajia, sillä meitä on niin vähän. Pitää osata markkinoida oma osaaminen ja osoittaa, että yritys tarvitsee myös kaltaistani osaajaa.”

Vaikkei VIExpert varsinaisesti loista CV:ssä kirkkaimpana saavutuksena, se on tärkeä lisä ja hyvä osoitus saavutetusta alueasiantuntijuudesta. Tämä on ollut yksi tärkeä syy, miksi VIExpertin käyneet ovat erottuneet työnhakijoiden suuresta joukosta. ”Maisterikoulun tuoma alueosaaminen on merkittävää, ei ainoastaan Suomessa vaan koko maailmassa. Vaikka Venäjään ja Itä-Eurooppaan keskittyviä koulutusohjelmia on maailmalla muitakin, VIExpert erottuu joukosta käytännönläheisellä otteellaan aluetutkimukseen. Monet muut ohjelmat ovat teoreettisempia ja tieteenaloiltaan suppeampia, ja VIExpert nousee tästä joukosta esille monitieteisellä lähestymistavallaan”, kehuu Niina.

Lopuksi Niina kertoo nykyisille opiskelijoille vielä neuvoja, joissa korostuvat oman kiinnostuksen kohteen löytäminen ja sen mukana meneminen, verkostoitumisen tärkeys, laaja-alaisuus ja avoin mieli. ”Kannattaa opiskella niitä asioita, jotka itseä kiinnostavat eikä liikaa miettiä mistä olisi hyötyä juuri tämän hetken työelämässä. Työelämä muuttuu niin nopeasti, että ennemminkin vaaditaan laaja-alaisuutta, joustavuutta ja kykyä muuttaa ajattelutapojaan. Opiskelu on tärkeää, mutta ei kannata jumiutua arvosanoihin tai yksittäisiin kurssisuorituksiin, sillä niitä ei työelämässä kukaan kysele. Kannattaa myös olla aktiivisesti mukana erilaisissa opiskelun oheisissa toiminnoissa.” Ja lopuksi tulee vielä tärkeä neuvo: ”Pitää muistaa myös elää opintojen ohella.”

                                                                                                  – Jari Parkkinen