Opiskelu

Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistoverkoston maisterikoulu on kahdentoista suomalaisen yliopiston yhteistyössä toteuttama Venäjän ja Itä-Euroopan asiantuntijaopinnot (=VIExpert).

VIExpertiä koordinoi Helsingin yliopiston erillislaitos Aleksanteri-instituutti, joka palvelee Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen, opetuksen ja tuntemuksen kenttää erityisesti yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden alalla. Yliopistoverkoston maisterikoulu on toiminut vuodesta 1998 alkaen.

VIExpertin vahvuus on valtakunnallisuudessa, kattavuudessa ja monitieteisyydessä. Opintoihin voivat hakea useiden eri alojen opiskelijat, joilla on tutkinnon suoritusoikeus jossakin verkostoon kuuluvassa yliopistossa (ks. Hakeminen). VIExpertiin hyväksymisen jälkeen opiskelija jatkaa oman laitoksensa ja yliopistonsa opiskelijana.

Opintojen aikana VIExpertiläiset vahvistavat tutkimustietojaan ja -taitojaan Venäjän ja Itä-Euroopan alueella. Opiskelijat verkostoituvat Venäjän ja Itä-Euroopan monitieteiseen yhteisöön tutustuen uusiin ja tuleviin kollegoihin, luennoitsijoihin, tutkijoihin ja työelämän vaikuttajiin. Samalla opiskelijat saavat myös ajankohtaista tietoa työelämästä ja mahdollisuuksista toimia eri alojen VIE-alueen asiantuntijuutta vaativissa työtehtävissä.

Etusivulta löytyy enemmän tietoa seminaareista ja tapatumista VIExpertissä.

Opintojen rakenne VIExpertissä koostuu luentokursseista, verkkokursseista, kesäkouluista ja seminaareista. Keskimääräinen opiskeluaika on 2-3 vuotta.