Graduseminaarit ja -ohjaus

opiskelua petroskoissa 06

VIExpertin opiskelijoille järjestetään tutkielmaseminaareja, jotka edistävät pro gradun kirjoittamista. VIExpert opintoihin kuuluu pakollisena opintojaksona Loppututkielmaseminaari, jonka voi halutessaan korvata vieraan tieteenalan opintojaksolla. Lisäksi VIExpert voi järjestää muuta graduntekoa tukevaa opetusta tarpeen mukaan. Opiskelijoille on mahdollista saada myös henkilökohtainen apuohjaajaa tukemaan loppututkielman tekoa. Näiden tarkoitus on oman laitoksen seminaarien tukena edistää pro gradu -työn tekemistä lisäämällä erityisesti kohdealueen asiantuntemusta. VIExpertin seminaarit eivät kuitenkaan korvaa oman laitoksen pakollisia seminaareja.

VIExpert voi myös tukea lähdemateriaalien hakua, ja jos pro gradu edellyttää ulkomaisten asiantuntijoiden apua tai ulkomaisissa arkistoissa tms. vierailua, voi VIExpertin toimistolle laatia vapaamuotoisen hakemuksen tällaisen tuen saamiseksi. Hakemuksen ohjeet saa VIExpertin koulutuspäälliköltä Tapani Kaakkuriniemeltä.

Lukuvuoden 2018-2019 seminaarit

Loppututkielmaseminaari (2–4 op) 94187

Opintojakso on tarkoitettu kaikille VIExpert-opiskelijoille ja sen toiminta perustuu tehokkaaseen, tieteidenväliseen keskusteluun ja edellyttää kaikkien osallistujien aktiivista osallistumista työskentelyyn.

Seminaarin tarkoitus on oman laitoksen seminaarien tukena edistää pro gradu -työn tekemistä. VIExpert-seminaarit eivät kuitenkaan korvaa oman laitoksen pakollisia seminaareja. Tavoitteena on antaa opiskelijalle lisätukea VIE-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämiseksi tarjoamalla Aleksanteri-instituutissa olevaa asiantuntijuutta opiskelijoiden käyttöön. Pienryhmissä toteutettavalla opintojaksolla opiskelija esittelee tutkimussuunnitelmaansa tai sovitun osan jo kirjoitetusta gradustaan sekä kommentoi muita papereita aktiivisesti.

Lukuvuoden 2018–2019 ensimmäinen seminaarikokoontuminen on syyskuussa, jonka jälkeen seminaari kokoontuu kerran kuukaudessa koko lukuvuoden ajan. Seminaarin vetäjinä toimivat Aleksanteri-instituutin tutkijat Katalin Miklóssy ja Katri Pynnöniemi. Osallistumisesta syys- tai kevätlukukauden seminaariin saa 2 opintopistettä ja koko vuoden osallistumisesta 4 opintopistettä. Ilmoittaudu mukaan syyslukukauden seminaariin 31.8. mennessä tästä. Ensimmäinen tapaaminen torstaina 20.9.2018 Aleksanteri-instituutissa.

***

Halutessaan opiskelija voi korvata loppututkielmaseminaarin suorittamalla vähintään kolme opintopistettä joltain muulta kuin omalta tieteenalalta.

Pro gradujen ohjaus

VIExpert pyrkii tarvittaessa järjestämään tukiohjausta opiskelijoiden pro gradu -tutkielmille. Tämä ohjaus on laitoksella annetun ohjauksen ohella annettavaa lisätukea, jolla pääsääntöisesti tuetaan lopputyössä tarvittavan, VIE-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämistä.

Sinulle sopivan ohjaajan löytämiseksi pyydämme lähettämään 200-300 sanan tiivistelmän gradusi aiheesta. Tiivistelmästä olisi hyvä käydä ilmi myös minkä tyyppisissä kysymyksissä ohjausta erityisesti tarvitset (esim. gradun teon prosessi, teoriat, metodit, Venäjää tai muuta itäisen Euroopan maata koskeva tieto). Tiivistelmän voi lähettää sähköpostilla VIExpertin koordinaattorille (hanna.o.peltonen [at] helsinki.fi).

Ohjaus on lisätukea työllesi, eikä perustu ohjaajan opetus- tai muuhun työvelvollisuuteen, ja ohjaaja antaa ohjausta oman aikataulunsa sallimissa rajoissa. Jotta ohjaus onnistuisi, sinulta itseltäsi edellytetään aktiivista otetta, tekstien tuottamista kommentoitavaksi ja mieltäsi askarruttavien tärkeiden kysymysten esittämistä ohjaajalle.

Laitoksesi on hyvä olla tietoinen mahdollisesti saamastasi lisäohjauksesta. Pyydämmekin, että tulostat oheisen laitokselle tarkoitetun kirjeen gradusi ohjaajalle tai laitoksesi esimiehelle ja palautat sen allekirjoitettuna maisterikoulun koordinaattori Hanna Peltoselle osoitteeseen:

Aleksanteri-instituutti
PL 42
00014 Helsingin yliopisto