Graduseminaarit ja -ohjaus

opiskelua petroskoissa 06

VIExpertin opiskelijoille järjestetään tutkielmaseminaareja, jotka edistävät pro gradun kirjoittamista. VIExpert opintoihin kuuluu pakollisena opintojaksona VIExpert-tutkielmaseminaari (5 op), jonka voi halutessaan korvata vieraan tieteenalan opintojaksolla. Lisäksi VIExpert voi järjestää muuta graduntekoa tukevaa opetusta tarpeen mukaan. Opiskelijoille on mahdollista saada myös henkilökohtainen apuohjaajaa tukemaan loppututkielman tekoa. Näiden tarkoitus on oman laitoksen seminaarien tukena edistää pro gradu -työn tekemistä lisäämällä erityisesti kohdealueen asiantuntemusta. VIExpertin seminaarit eivät kuitenkaan korvaa oman laitoksen pakollisia seminaareja.

VIExpert voi myös tukea lähdemateriaalien hakua, ja jos pro gradu edellyttää ulkomaisten asiantuntijoiden apua tai ulkomaisissa arkistoissa tms. vierailua, voi VIExpertin toimistolle laatia vapaamuotoisen hakemuksen tällaisen tuen saamiseksi. Hakemuksen ohjeet saa VIExpertin koordinaattorilta Hanna Peltoselta.

Lukuvuosi 2019-2020

VIExpert-tutkielmaseminaari (5 op) 94187

Opintojakso on tarkoitettu kaikille VIExpert-opiskelijoille ja sen toiminta perustuu tehokkaaseen, tieteidenväliseen keskusteluun ja edellyttää kaikkien osallistujien aktiivista osallistumista työskentelyyn.

Seminaarin tarkoitus on oman laitoksen seminaarien tukena edistää pro gradu -työn tekemistä. VIExpert-tutkielmaseminaari ei kuitenkaan korvaa oman laitoksen pakollisia seminaareja. Tavoitteena on antaa opiskelijalle lisätukea VIE-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämiseksi tarjoamalla Aleksanteri-instituutissa olevaa asiantuntijuutta opiskelijoiden käyttöön.

Sisältö: Venäjän, muun Euraasian (=entisen Neuvostoliiton alueen) ja itäisen Euroopan tutkimuksen monitieteisessä tutkielmaseminaarissa esitetään ideapaperin (3-6 sivua*) ja tutkimussuunnitelman (7-15 sivua) lisäksi vähintään kaksi seuraavista: kirjallisuuskatsaus (6-20 sivua), tutkimusaineisto ja -menetelmä -paperi (5-20 sivua) sekä analyysipaperi (10-25 sivua). Lisäksi seminaarissa opponoidaan muiden papereita vähintään kahdella kerralla. Seminaari on suunnattu yhteiskuntatieteellisillä ja humanistisilla aloilla opiskeleville.

*sivumäärät ovat esimerkinomaisia

Ohjelma (alustava; päivitetään syksyyn mennessä)

Seminaaritapaamiset järjestetään pääsääntöisesti torstaisin klo 12-18

19. syyskuuta: Ideapaperi (jos esittänyt jo VIExpert-kesäkoulussa, ei tarvetta esittää uudestaan, ellei gradun idea ole muuttunut) + esittäytyminen + viime aikoina gradun tehneen vinkit

17. lokakuuta: Kirjallisuuskatsaus I

14. marraskuuta: Kirjallisuuskatsaus II

12. joulukuuta: Tutkimussuunnitelmat I

Tammikuu: Tutkimussuunnitelmat II

Helmikuu: Tutkimusaineistot ja -menetelmät I

Maaliskuu: Tutkimusaineistot ja –menetelmät II

Huhtikuu: Analyysi I

Toukokuu: Analyysi II

 Osaamistavoitteet:

Kun opiskelija on suorittanut tutkielmaseminaarin, hän ymmärtää mitä vaaditaan pro gradu –tutkielmalta (rakenne, sisältö, akateemisen kirjoittamisen konventiot, tutkimusetiikka), erityisesti aluetutkimuksellisesta näkökulmasta. Hän osaa muotoilla tutkimuskysymykset ottaen huomioon ko. alueen aiemman tutkimuksen ja ajankohtaiset tutkimustarpeet. Opiskelija osaa harjoittaa ko. alueen tutkimusta itsenäisesti, ml. etsiä ko. alueen tutkimusta ja primaarilähteitä ja käyttää ko. alueen tutkimukseen sopivia aineistonhankinta ja –analyysimenetelmiä. Hän osaa myös osallistua tieteelliseen keskusteluun kommentoiden toisten opiskelijoiden tutkimusta analyyttisesti ja rakentavan kriittisesti.

Suoritus: Kun on esittänyt yllä mainitut neljä paperia ja opponoinut muiden papereita vähintään kahdella kerralla, saa merkinnän (5 op). Opiskelijan on osallistuttava vähintään viiteen seminaarikertaan.

Käytännöt:

  • Jos osallistujia ilmoittautuu vähintään 3, järjestetään seminaari.
  • Paperit lähetetään viikkoa aiemmin, paitsi kirjallisuuskatsaus kaksi viikkoa aiemmin.
  • Seminaariin varataan max. 6 tuntia aikaa, kunkin paperin käsittelyyn 30 min; näin kussakin seminaarissa voidaan käsitellä max. 12 paperia.
  • Ilmoittautuminen kuhunkin seminaaritapaamiseen 2 viikkoa aiemmin, paitsi kirjallisuuskatsaus 3 viikkoa aiemmin.
  • Jos on tarvetta lisäohjaukseen, voi sopia tapaamisajan erikseen vastuuopettajan kanssa. Tiedoksi: jos haluaa esittää esim. tutkimusaineistopaperin jo joulukuussa, tai analyysipaperin jo maaliskuussa, niin tämä on mahdollista. Jos ei ehdi tehdä analyysipaperia tämän lukuvuoden aikana, voi sen tulla esittämään ensi lukuvuoden seminaarissa. Myös teoriapaperin voi esittää halutessaan.

 Vastuuopettaja: Sirke Mäkinen

Ilmoittautuminen 5.9.2019 mennessä: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/98998/lomake.html

***

HUOM! Jos teet graduusi ympäristöön ja/tai energiaan liittyvää tutkimusta ja olet kiinnostunut osallistumaan  ”Environment & Energy in Post-Socialist Space”-seminaariin, voit olla yhteydessä Veli-Pekka Tynkkyseen (veli-pekka.tynkkynen at helsinki.fi). Ko.seminaarissa on väitöskirjatutkijoita, väitelleitä tutkijoita ja myös gradun tekijöitä. Seminaari kokoontuu tiistaisin noin kaksi kertaa kuukaudessa. Seminaari on englanniksi.

***

Pro gradujen ohjaus

VIExpert pyrkii tarvittaessa järjestämään tukiohjausta opiskelijoiden pro gradu -tutkielmille. Tämä ohjaus on laitoksella annetun ohjauksen ohella annettavaa lisätukea, jolla pääsääntöisesti tuetaan lopputyössä tarvittavan, VIE-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämistä.

Sinulle sopivan ohjaajan löytämiseksi pyydämme lähettämään 200-300 sanan tiivistelmän gradusi aiheesta. Tiivistelmästä olisi hyvä käydä ilmi myös minkä tyyppisissä kysymyksissä ohjausta erityisesti tarvitset (esim. gradun teon prosessi, teoriat, metodit, Venäjää, muuta Euraasiaa tai itäisen Euroopan maata koskeva tieto). Tiivistelmän voi lähettää sähköpostilla VIExpertin koordinaattorille (hanna.o.peltonen [at] helsinki.fi).

Ohjaus on lisätukea työllesi, eikä perustu ohjaajan opetus- tai muuhun työvelvollisuuteen, ja ohjaaja antaa ohjausta oman aikataulunsa sallimissa rajoissa. Jotta ohjaus onnistuisi, sinulta itseltäsi edellytetään aktiivista otetta, tekstien tuottamista kommentoitavaksi ja mieltäsi askarruttavien tärkeiden kysymysten esittämistä ohjaajalle.

Laitoksesi on hyvä olla tietoinen mahdollisesti saamastasi lisäohjauksesta. Pyydämmekin, että tulostat oheisen laitokselle tarkoitetun kirjeen gradusi ohjaajalle tai laitoksesi esimiehelle ja palautat sen allekirjoitettuna maisterikoulun koordinaattori Hanna Peltoselle osoitteeseen:

Aleksanteri-instituutti
PL 42
00014 Helsingin yliopisto