Kesäkoulut

Orilammen kesäkoulu 26.8.-1.9.2019 (5op) (94001)

Venäjän ja itäisen Euroopan asiantuntijaopinnot aloitetaan yhteisellä, viikon mittaisella kesäkoululla (5op) Valkealassa Orilammen majalla. Kesäkoulu vahvistaa tulevaa VIE-asiantuntijuutta, laajentaa asiantuntemusta oman tieteenalan ulkopuolelle ja luo yhteisön sekä verkoston jossa asiantuntemusta pystyy jatkossa kehittämään eteenpäin. Kesäkoulussa tutustutaan laajasti eri tieteenalojen Venäjän ja itäisen Euroopan tutkimukseen. Pääosa viikosta on luentojen kuuntelua, mutta mukana on myös pienryhmätyöskentelyä sekä tutkimus- että työelämäpainotteisesti.

Kesäkoulu on pakollinen osa VIExpertin opintoja ja se on pyritty sijoittamaan siten, että se ei häiritsisi muita opintoja eli se on aina ollut elokuun viimeisinä päivinä. Ilmoittautuminen kesäkouluun tällä lomakkeella 25.6.2019 mennessä. Pakottavista syistä osallistumisen voi perua heinäkuun loppuun asti.

Kesäkoulun omavastuu on 95 euroa. Hintaan kuuluu koko viikon majoitus Orilammella ja ruokaa enemmän kuin jaksat syödä! Omavastuu maksetaan 12.8.2019 mennessä tilille FI58 5000 0120 3778 32, saajaksi merkitään Helsingin yliopisto ja viitteeksi: 99108803.

Vuoden 2019 kesäkoulun ennakkotehtävät

Kesäkoulua varten opiskelijat tekevät kaksi ennakkotehtävää.

Kesäkoulutehtävä 1: Tutkimuspainotteinen ennakkotehtävä (dl 12.8.2019)

Ensimmäinen kesäkoulun ennakkotehtävä on essee, joka käsittelee jotain sinua kiinnostavaa VIE-alueen kysymystä. Se voi olla esimerkiksi gradun / opinnäytteen tutkimussuunnitelma TAI sinua itseäsi kiinnostava, VIE-alueeseen liittyvä tutkimusidea. Kesäkoulussa paperia käsitellään pienryhmissä ja jokainen saa myös toisen opiskelijan vastaavan kirjallisen esityksen opponoitavakseen.

Kirjallisen esityksen ohjepituus on 7–10 sivua lähdeluetteloineen ja sen tekemisessä noudatetaan yleisiä tieteellisten kirjoitelmien, kuten seminaariesitelmien laatimiseen annettuja ohjeita. Esityksen kielenä voi olla suomi, ruotsi tai englanti. Palauta paperi 12.8.2019 mennessä suoraan pienryhmien ohjaajille ja osallistujille, jotta opponenteille, ohjaajille ja muille ryhmän jäsenille jää tarpeeksi aikaa lukea paperit läpi. Ryhmät kootaan ja niistä ilmoitetaan ennen elokuun alkua.

Jos sinulla on jo olemassa hahmotelma tai valmis versio gradusi tai opinnäytteesi suunnitelmasta, käytä tätä tehtävän pohjana ja työstä siitä essee, joka esittelee tulevan tutkimuksesi. Jos gradun kirjoittaminen ei ole vielä ajankohtaista, ota tehtävä mahdollisuutena tutustua johonkin sinua kiinnostavaan VIE-alueen kysymykseen ja hahmotella siitä käsiteltävä kokonaisuus, josta voidaan yhdessä kesäkoulussa keskustella. Ehkä tästä voi myöhemmin tulla tutkimuskohteesi tai sitten olet käynyt läpi yhden idean, jonka voit poissulkea. Kumpikin vaihtoehto auttaa sinua eteenpäin tulevassa gradun tai opinnäytteen kirjoittamisprosessissa.

Kun lähdet muokkaamaan tutkimusideastasi kirjallista esitystä, käytä seuraavia Matti Jutilan laatimia ohjeita. Jos olet jo aloittanut gradun teon, voit keskittyä kaikkiin kohtiin, mutta jos keksit kesäkoulua varten aivan uuden tutkimusidean, keskity ennen kaikkea kohtiin yksi ja kaksi.

1. Mikä on tutkimusongelmasi? Tutkimuksen keskiössä on aina ongelma: on jotain mitä emme tiedä tai ymmärrä. Ongelma tarjoaa tutkimukselle yleisen kehikon. Voit lähestyä ongelman tunnistamista omista lähtökohdistasi käsin: Mistä olet erityisesti kiinnostunut VIE-maissa? Miksi se kiinnostaa sinua? Mitä haluaisit tietää siitä lisää? Tämän jälkeen haasteena on tutkimusongelman muovaaminen tutkimuskysymyksen muotoon. Pyri muodostamaan tutkimusongelmastasi yksi mielenkiintoinen, napakka ja hallittavissa oleva kysymys. Hyvä ja selkeä kysymys on suoraan yhteydessä kohtaan 3, eli siihen kuinka tulet ratkaisemaan ongelman.

2. Miksi tutkimusongelmasi on tärkeä? Tutkimusaiheita on loputtomasti, mutta jotkut ongelmat ovat tärkeämpiä kuin toiset. Tutkimuksen voi perustella kahdella tavalla. Olet huomannut akateemista kirjallisuutta läpikäydessä virheen tai tutkimattoman alueen johonkin ilmiöön liittyen, jolloin oma tutkimuksesi toisi lisätietoa, haastaisi aiemman tutkimuksen ja/tai testaisi teoriaa uudessa kontekstissa/uudella aineistolla. Toinen vaihtoehto on, että tutkimuksesi tuo lisätietoa johonkin ajankohtaiseen, poliittisesti merkitykselliseen ilmiöön.

3. Kuinka ratkaiset tutkimusongelmasi? Tässä vaiheessa esitellään tutkimuksessa käytettävä aineisto ja metodit. Mitä aineistoa käytät tutkimusongelmasi selvittämiseen? Miksi olet valinnut juuri tämän aineiston? Mitä metodeja tarvitset aineiston analyysiin?

Kesäkoulutehtävä 2: Asiantuntijan/työelämässä olevan henkilön haastattelu

Kesäkoulun toisena ennakkotehtävänä on asiantuntijan haastattelu.

1. Valitse itseäsi kiinnostava toimintasektori, josta lähdet kartoittamaan haastateltavaa asiantuntijaa. Haastateltavan toivotaan olevan VIE-asiantuntija, koska tästä on eniten hyötyä sinulle itsellesi.

2. Mieti sektorilla toimivia henkilöitä, keitä voisit haastatella. Jos et heti keksi henkilöä, mieti työnantajia. Ole aktiivinen ja ota yhteyttä ajoissa.

3. Pyydä lupaa saada haastatella henkilöä tämän työpaikalla (tai muualla).

4. Tee haastattelu. Haastattelun aluksi kerro myös, että haastattelu esitellään kesäkoulun opettajille ja opiskelijoille. Varmista haluaako haastateltava esiintyä omalla nimellään vai esimerkiksi tittelillään. Muista myös pyytää lupa, jos haluat nauhoittaa haastattelun.

5. Valmiit haastattelut esitellään pienryhmissä kesäkoulussa ja niiden pohjalta käydään ryhmäkeskustelu. Esitysten suosituspituus on noin 10 minuuttia.

Ennen haastattelua mieti haastateltavan asemaa ja organisaatiota. Selvitä esimerkiksi internetistä organisaation perustiedot, toimiala, visio, historia ja haastateltavan asema, aikaisempi historia jne. Näistä voit löytää kysymyksiisi lisää syvyyttä.

Esimerkkirunko haastatteluun:
– Tehtävänkuvaus, esim. tyypillinen työpäivä/-viikko
– Työn konteksti, organisaatio, työyhteisö, verkostot
– Työn edellyttämät valmiudet ja osaaminen
– Mikä motivoi aikoinaan opiskelussa ja mistä uran suunta löytyi?
– Mistä opiskeluajan kokemuksista (esim. ainejärjestö- ja osakuntatoiminta, oleskelu ulkomailla, kesätyöt, harjoittelu) oli erityisesti hyötyä työelämään siirtyessä?
– Mitä taitoja ja osaamista haastateltava tarvitsi lisää työuran alussa?
– Mitä taitoja on pitänyt hankkia tai kehittää työuran aikana?
– Miten työelämään siirtyminen sujui valmistumisen jälkeen?
– Minkä tekijöiden haastateltava arvioi vaikuttaneen ensimmäisen työpaikan saamiseen?
– Minkälainen visio haastateltavalla on tulevaisuudesta tällä alalla?

Muita kesä- ja syyskouluja ja intensiivikursseja

Karjalan kansainvälinen kesäkoulu 14.-18.5.2019, Petrozavodsk (5op)

Kansainvälinen kesäkoulu Kilpisjärvellä 6.-14.08.2018 (5 op)

petro

Karjalan kansainvälinen kesäkoulu 14-18.5.2019, Petroskoi (5op) (94212)

ISSK’19: 16th International Summer School in Karelia

Theme of the year: Environmental awareness and environmental & societal security in the Arctic

 • What? The International Summer School in Karelia (ISSK) is a meeting-point for Russian, and Finnish, as well as other Nordic and European, university students with a focus on European, Russian and Arctic/Northern studies. Since the initial Summer School in 2003, the goal has been to bring together a limited number (20-30) of students for one week at the Petrozavodsk State University (PetrSU) in order to further increase their knowledge of Nordic-Russian policies and Arctic cooperation, and promote studies and academic dialogue. The ISSK is organized by Petrozavodsk State University (in Russia), and University of Helsinki and University of Lapland (in Finland).
 • Theme: The main focus of the ISSK’19 International Summer School is “Northern Approach to Security & Security Studies”. This theme aims to inform, critique and expose current analyses and narratives about Northern/Arctic security, as well as examine and (re)define security studies theoretically. What do we mean by Northern security in 2019? How has our understanding of the concept evolved since 1987, or 1996, or 2007? What are the main risks and challenges to the security of the entire Arctic region, and whom is threatened (the most)? Whose security/security for whom are we talking about? What approaches have policy makers taken to mitigate Arctic security risks, and how effective have they been? The ISSK’19 aspires to provide comprehensive, authoritative and current compendium on Arctic security related matters, broadly defined.
 • For whom? ISSK’19 is purposed for the students of international relations, political sciences, other relevant social sciences, and economics, geography, culture and history, as well as students interested in European, Arctic and other Northern, Nordic and Russian studies.
 • How to apply? Go to https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/40493/lomake.html and follow the instructions. Deadline: Fill the application by 1 April 2019.
 • Five-day course: The ISSK’19 will be organized in Petrozavodsk 14-19 May 2019 (in addition, the travel days Finland-Russia 12 May and Russia-Finland 19 May).
 • Assessment:
  • Active participation in daily workshops.
  • Submit an essay of 10–12 pages on a relevant topic by end of June 2019.
 • Excursion: Additionally, there will be an opportunity to participate in a full/half-day excursion on 18 May within Karelia, to nearby sites of general interest.
 • Costs: No registration fee. Accommodation in a cheap dormitory. Students will cover their own travel cots and visa cost. (ExpREES students’ can get support for travel costs in Finland).
 • Contact information: Lassi Heininen, University of Lapland, e-mail: lassi.heininen at ulapland.fi

Kansainvälinen kesäkoulu Kilpisjärvellä 6.-14.08.2018 (5 op) (94285)

Kahdestoista Kilpisjärven kansainvälinen kesäkoulu teemalla ”Politics of Nature” järjestetään perinteiseen tapaan yhteistyössä Higher School of Economicsin (Национальный исследовательский университет Высшая Школа Экономики, Moskova) vertailevan politiikan tutkimuksen laitoksen ja Tromssan yliopiston (UiT The Arctic University of Norway) kanssa. Paikkana on Helsingin yliopiston Kilpisjärven biologinen asema, joka sijaitsee Saana-tunturin ja Kilpisjärven välissä. Ensimmäinen tällainen kesäkoulu pidettiin Kilpisjärvellä elokuussa 2007.

Biologian kannalta Käsivarren alue on erikoinen, koska se on Suomen arktisin kolkka, joka tarjoaa runsaasti tutkittavaa, mutta tämän kesäkoulun suosio on osoittanut, että myös yhteiskuntatieteilijät ja humanistit löytävät siellä työkaluja (post)modernin yhteiskunnan hahmottamiseen. Maisema ja ympäristö – termin monissa merkityksissä – on tärkeä osa opetusta, opiskelua ja viestintää. Kun eteläsuomalainen katsoo televisiosta Lappi-sketsejä, niiden stereotypiat kumoutuvat pian, kun ympärillä on arktisen erämaan hiljaisuus. ”Etelän” kiireinen elämänrytmi alkaa tuntua tarpeettomalta.

Osa ihmisten yhteisöjen ja yhteiskunnan tapoja erottaa kansoja ja ihmisiä toisistaan on vetää rajoja, fyysisiä rajalinjoja tai esimerkiksi moraalisia rajoja. Kilpisjärven tienoo on erinomainen ympäristö fyysisten rajojen merkityksen hahmottamiseen, koska kesäkoulun aikana piipahdetaan Ruotsin ja Norjan puolella ja pidetään yksi oppitunti kolmen valtakunnan rajapyykillä. Tällä tavalla kesäkoulu tarjoaa moderniteetista filosofisia, antropologisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia aspekteja.

Majoitus järjestetään biologisella asemalla kahden tai kolmen hengen huoneissa. Majoituksen hintaan kuuluvat vuodevaatteet ja pyyhe. Olemme varanneet Suomen yliopistojen opiskelijoille noin 12–13 paikkaa, kun kokonaiskapasiteetti on jotakuinkin 26–28 opiskelijapaikkaa.

Hakuaika päättyy 31.5. Hakemuslomake: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/42177/lomake.html

Maisterikoulun opiskelijat maksavat omavastuuosuuden 95€ tilille FI58 5000 0120 3778 32. Saajaksi merkitään Helsingin yliopisto ja viitteeksi 99108803. Omavastuun eräpäivä 15.6.2018. Muut kustannukset: 20 euroa.