Luentopassi

luentopassi

Aleksanteri-instituutin verkkosivuilla ja ai-verkko -sähköpostilistalla tiedotetaan erilaisista Venäjään ja itäiseen Eurooppaan liittyvistä vierailuluennoista ja seminaareista, joihin myös VIExpert -opiskelijoiden toivotaan osallistuvan.

Osallistumalla kahdeksalle luennolle ja kirjoittamalla niistä yhteensä noin 16 -sivuisen oppimispäiväkirjan saa kaksi opintopistettä. Luennolla tarkoitetaan vähintään 1,5 tuntia kestävää tilaisuutta. Luennoitsijalta tai tilaisuuden järjestäjältä pyydetään kuittaus luentopassiin tai vaihtoehtoisesti luennon tai seminaarin ohjelma toimitetaan oppimispäiväkirjan mukana liitteenä.

Luentopäiväkirjassa pohditaan ja analysoidaan luennoilla opittuja asioita. Kyse ei siis ole luentomuistiinpanojen puhtaaksi kirjoittamisesta. Analyysin lähtökohtana voi olla esim. oman pro gradun tai yleisemmin oman tieteenalan jokin kysymyksenasettelu. Jos luento liittyy relevantisti hankkimaasi työkokemukseen, voit reflektoida luentoa myös suhteessa siihen.

Luentopassipohjan voit tulostaa tästä. Täytetty luentopassi ja oppimispäiväkirja palautetaan  koordinaattorille hyväksymistä varten. Oppimispäiväkirjan tekniset ohjeet: riviväli 1,5 ; fontti Times New Roman 12 ; kaikki marginaalit 2,5 cm.