Matkatuki

autot_pietari

Kotimaan matkat

VIExpert varojen salliessa korvaa Suomessa toisella paikkakunnalla käydystä VIExpertin/yliopistoverkoston tarjoamasta VIE-aiheisesta kurssista (ei kesäkoulut tai opintomatkojen kotimaan matkat) aiheutuneita kuluja seuraavasti:

  • Matkat kurssipaikkakunnalle korvataan opiskelu- tai vakituiselta asuinpaikkakunnalta taikka sitä lähempää todellisten matkakustannusten mukaan (eli jos asut Tampereella mutta matkustat Helsinkiin pidettävälle kurssille jostakin kauempaa, sinulle korvataan matkat Tampere-Helsinki-Tampere, mutta jos matkustat jostakin lähempää, niin todellisten matkakustannusten mukaan). Tarkennuksena myös, että omalle opiskelupaikkakunnalle tehtyjä matkoja ei korvata (eli jos asut toisella paikkakunnalla kuin missä kotiyliopisto sijaitsee, kotiyliopistopaikkakunnalle tehtyjä matkoja ei korvata).
  • Matkakulut korvataan halvinta kulkuneuvoa käyttäen; jos siis kuljet omalla autolla, saat korvausta juna- tai bussilipun hinnan verran. Majoituskuluista korvataan 50%, enintään kuitenkin 21€ / hlö / vrk.
  • Vuonna 2019 korvataan yhteensä enintään 250€ / opiskelija. Opiskelija on itse velvollinen seuraamaan kulujen kertymistä ja tarvittaessa tilanteen voi tarkistaa koordinaattorilta. Ylimenevää osaa ei korvata.
  • Paikallisliikenteen matkakuluja korvataan harkinnanvaraisesti (mm. matkaetäisyys yliopistolle huomioiden).

Muiden kuin kurssimatkojen (esim. materiaalin hankintamatkat tms.) korvaamisesta on sovittava aina etukäteen yliopistolehtorin kanssa.

Saat matkakorvaukset jälkikäteen täyttämällä matkatukilomakkeen (tallenna lomake ensin omalle koneellesi, jotta pääset muokkaamaan sitä) ja lähettämällä sen matkalippujen ja majoitus- tms. kuittien kanssa yhtenä pdf-tiedostona sähköpostilla Hanna Peltoselle (hanna.o.peltonen(a)helsinki.fi). Koulutus-, kurssi-, seminaari- ja konferenssitilaisuuksista on matkapyyntöön tai -laskuun ehdottomasti liitettävä tilaisuuden ohjelma ja aikataulu. Mikäli sinulla ei ole toimittaa alkuperäistä lippua, liitä matkatukilomakkeen liitteeksi kopio tiliotteestasi, jossa maksamasi matka näkyy eriteltynä. HUOM! Älä unohda matkatukilomakkeesta tilinumeroasi!

Tee matka- ja asumiskuluja koskeva matkalasku heti kurssimatkan jälkeen tai viimeistään kahden kuukauden sisällä matkan päättymisestä. Mikäli lasku toimitetaan myöhemmin, sen liitteeksi tulee kirjoittaa selvitys myöhästymisen syistä ja selvitys täytyy muistaa myös allekirjoittaa. Myöhästyneitä matkalaskuja ei voida toimittaa maksatukseen ilman allekirjoitettua selvitystä. Mikäli kurssi kestää yli kaksi kuukautta, matkalasku tulee tehdä useammassa osassa niin, että ensimmäisestä matkasta ei ehdi kulua kahta kuukautta.

Ulkomaille suuntautuvat matkat ja opintomatkat

Jos tutkimusaineiston keruu tai osallistuminen tieteelliseen konferenssiin edellyttää matkustamista ulkomaille, niin matkakuluista voidaan korvata osa VIExpertin varoista. Näistä on aina sovittava etukäteen koulutuspäällikön kanssa ja kulujen korvaamisesta päätetään tapauskohtaisesti.

VIExpertin vuosittaisen opintomatkan opintomatkatiimi hakee rahoitusta opintomatkalle. Mahdollisella apurahalla/lisärahalla katetaan ensisijaisesti matkatiimiläisten (ei itsemaksavien) maksettavaksi jäävää matkaosuutta (muistakaa säilyttää kuitit). Mikäli apurahaa jää yli, se menee VIExpertin tulevien ekskursioiden matkakassaan. VIExpertin matkatuki maksetaan kuten kotimaankin matkatuki eli matkalaskua ja kuitteja vastaan osallistuvan opiskelijan tilille.