Opinto-opas

VIExpert-opiskelijoiden käytettävissä on laaja-alainen kattaus kursseja, joita järjestetään ympäri Suomea. Osa kursseista on sellaisia, jotka kuuluvat yliopistojen normaaliin opetukseen muutenkin, ja pienempi osa sellaisia, jotka järjestetään verkoston toimesta tai sen tuella. Oheiseen opinto-oppaaseen on koottu VIExpert-opintoihin soveltuvat kurssit. Muiden kurssien soveltumisesta maisterikoulun opintoihin voi tiedustella VIExpertin toimistosta.

Kurssit on jaettu niiden alkamisajan mukaan lukukausittain omille sivuilleen. Lukukausien sisällä kurssit on jaettu vielä tarkemmin alkamisajankohdan mukaan.

VIExpertin kaikille yhteisten opintojen kuvaukset löytyvät omilta sivuiltaan. Lisäksi työelämäkursseille on oma sivunsa.

Kurssit on pyritty, milloin mahdollista, laatimaan aikatauluiltaan sellaisiksi, että muilta paikkakunnilta tulijat pystyisivät helposti osallistumaan niihin. Tämä tarkoittaa opetuksen periodisointia ja etäopetusvälineiden ja -menetelmien käyttöä. Kurssien lopussa on aina ko. kurssin verkkosivut, joista on hyvä tarkistaa kurssin alkamisaika ja paikka.

Kaikilla VIExpertin opiskelijoilla, kotiyliopistosta riippumatta, on oikeus osallistua kaikille tässä oppaassa luetelluille kursseille. Oman kotiyliopiston ulkopuolisille kursseille on mahdollista saada matka-avustusta. Tarkemmat tiedot kohdassa matkatuki.

VIExpertin painettu opinto-opas lähetetään ainoastaan uusille opiskelijoille. Opinto-oppaan nettiversio on luettavissa täällä.

Syksyn kurssit
Kevään kurssit

HUOM! Muutokset kurssitietoihin on merkitty punaisella!