Opintojen rakenne

lada

VIExpert-opinnoissa opiskelija suorittaa opintoja vähintään 25 opintopisteen verran sekä laatii Venäjään, itäiseen Eurooppaan tai entisen Neuvostoliiton alueeseen liittyvän pro gradu- tai diplomityön.

VIExpertin kaikille pakolliset opinnot 2015 alkaen

      • VIExpertin oma kesäkoulu 5 op
      • Aleksanteri-instituutin vuosittainen verkkokurssi ajankohtaisesta tutkimuksesta 5 op. Linkki kurssille.
      • VIExpertin loppututkielmaseminaari (5 op) tai 3 op:n VIE-aiheinen kurssi joltain muulta tieteenalalta kuin omasta

Kaikille yhteisistä kursseista opintoja kertyy 13 – 15 opintopisteen verran. VIExpertin opintovaatimusten mukaisesti opiskelijalla on mahdollisuus päättää, osallistuuko hän loppututkielmaseminaariin vai korvaako hän seminaariosallistumisen suorittamalla vähintään 3 op:n kurssin vieraalta tieteenalalta.

Vapaasti valittavat opinnot

Yhteisten opintojen ja mahdollisen tutkielmaseminaarin lisäksi opiskelija valitsee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa mukaan muita opintoja siten, että kaikkien VIExpertin opintojen kokonaislaajuus on vähintään 25 opintopistettä.