VIExpert-verkkokurssi

Osana VIExpert-maisterikoulun pakollisia opintoja Aleksanteri-instituutti järjestää vuosittaisen verkkokurssin. Kurssi alkaa lokakuussa 2019 ja kestää tammikuuhun 2020 asti.

Lukuvuonna 2019-2020 kurssin teemana on Choices of Russian Modernization (94009). Kurssilla Aleksanteri-instituutin tutkijat esittelevät ajankohtaista tutkimustaan. Kurssilla modernisaation johtavat tiet ymmärretään erilaisina valintamahdollisuuksina tiettyjen rakenteiden puitteissa. Kurssilla modernisaatiota lähestytään eri tieteenalojen kautta.

VerkkokurssiKurssi suoritetaan verkkoympäristö Moodlessa, ja se koostuu 12 videoluennosta ja lisämateriaaleista. Kurssisuoritus edellyttää myös aktiivista osallistumista keskusteluun Moodlen keskustelualustalla, jossa omia kysymyksiä ja hyvin argumentoituja kommentteja tulee esittää vähintään kaksi per luentokerta. Kurssisuoritukseen kuuluu myös 10-12 sivun essee.

Aika/ Time October 2019 – January 2020
Yhteyshenkilö / Contact person Vladimir Gelman and Sirke Mäkinen, in practical questions Hanna Peltonen
Tavoite / Aim The aim of the course is to give students’ an overview of the timely research done at the Aleksanteri Institute. Course’s focus is on Russia’s different paths to modernisation. Here modernisation is understood as a set of choices made under certain structural conditions. On the course modernisation in Russia is viewed from various angles of different scientific fields.
Sisältö / Content

30.9.-13.10.2019
1. Introduction (Vladimir Gelman)
2. Globalized administrative change in Russia (Anna-Liisa Heusala)

14.10.-27.10.2019
3. What makes a country a Great Power? The case of Russia  (Hanna Smith)
4. Russian modernization and global challenges (Anna Lowry)

28.10.-10.11.2019
5. Religion and modernization in contemporary Russia  (Kaarina Aitamurto)
6. Media in Russia: Continuation and Change (Katja Lehtisaari)

11.11.-24.11.2019
7. Policy Process in Russia: on example of social and housing policy (Marina Khmelnitskaya)
8. Contracting out Services to Nonprofits: Analysis of Service Provision Reform in Russia (Anna Tarasenko)

25.11.-8.12.2019
9. Authoritarian Modernization in Russia: Critical issues (Vladimir Gelman)
10. Choices of Russian Modernization: Towards Global Television (Saara Ratilainen)

30.12.2019-12.1.2020
11. Russian Influence in the Europe Between (Katalin Miklóssy)
12. Energy as geo-power in Russia – spatio-material approach to energy, the environment and power (Veli-Pekka Tynkkynen)

Suoritus/Assessment
  • Web-based course with 12 hours of video lectures.
  • Discussion: Students are expected to actively ask questions and comment on others’ question in Moodle discussion platform (two comments per lecture, each about 100 words).
  • Final essay, 10-12 pages. Essays are asked to be return by 31.1.2020.
Oppimateriaalit/Readings Grading is based on attendance, participation in discussions and completion of the required assignments
lmoittautuminen/Registration No later than Sep 20, 2019 https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html