Opiskelun tueksi

opiskelun tueksi

  • Maisterikoulun opinnot muodostavat osan suomalaisopiskelijan perustutkinnosta.
  • Opiskelija jatkaa oman pääainelaitoksensa opiskelijana ja valmistuu siitä yliopistosta, jossa on kirjoilla.
  • Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen maisterikoulu ei ole maisteriohjelma, jonne otetaan uusia opiskelijoita suorittamaan maisteriohjelman mukaista tutkintoa. Maisterikouluun voivat siis hakea vain jo opiskelupaikan omaavat opiskelijat.
  • Maisterikoulun opiskelijoilla on vapaa pääsy kaikille verkoston ohjelmaan tarjoamille kursseille, joista moniin on kuitenkin ilmoittauduttava ennakkoon.
  • Muut kuin maisterikouluun hyväksytyt opiskelijat voivat osallistua niille oman yliopistonsa järjestettämille maisterikoulun kursseille, joille heillä on opinto-oikeus, sekä JOO-sopimusta hyödyntämällä myös muiden yliopistojen kursseille.
  • Ulkomaalaisopiskelijoilla on erilaisten vaihto-ohjelmien puitteissa mahdollisuus vierailla ohjelmassa ja suorittaa osa maisterikoulun ohjelmassa olevista kursseista.
  • Opiskelu maisterikoulussa koostuu luentokursseista, verkkokursseista, kesäkouluista ja seminaareista. Keskimääräinen opiskeluaika maisterikoulussa on 2-3 vuotta.