Opintojen rekisteröinti

Kun olet onnistuneesti suorittanut VIExpertin opinto-oppaasta löytyvän kurssin, saat siitä suoritusmerkinnän. Jotta saat muualta kuin Helsingin yliopistosta saadun suorituksen luettua maisterikoulun opintoihin, sinun tulee pyytää kurssin vastuuopettajaa lähettämään tieto arvosanastasi opintokoordinaattorille sähköpostitse (hanna.o.peltonen[a]helsinki.fi). Vasta sitten kurssisi voidaan rekisteröidä Aleksanteri-instituutissa. Voit myös itse lähettää todistuksen kurssisuorituksesta, jos mahdollista.

opintojen rekisteröinti

Kun tieto suorittamastasi kurssista on tavalla tai toisella kulkenut Aleksanteri-instituuttiin, se rekisteröidään Helsingin yliopiston WebOodiin. Suoritusmerkintöjen tarkkailua ja opintosuoritusotteiden tulostamista varten muutkin kuin HY:n opiskelijat voivat hakea käyttölupaa WebOodiin täältä.

Kun et enää aio suorittaa lisää kursseja VIExpertin kautta, ilmoita asiasta koordinaattorille. Silloin viimeistään saat opintosuoritusotteen WebOodista opintojen tutkintoosi liittämistä varten. Saat myös erillisen todistuksen opintokokonaisuudesta, jos olet suorittanut vähintään 25 opintopistettä.

Huom! VIExpertin johtoryhmä on linjannut, että ennen VIExpertiin hyväksymistä suoritetut opinnot eivät ole hyväksiluettavissa opintokokonaisuuden vähimmäis-määrään eli 25:een opintopisteeseen (poikkeuksena ainoastaan Monitieteinen Venäjä-kokonaisuuden kurssit) ellei se täyty hyväksymisen jälkeen suoritetuista opinnoista. Toisin sanoen, jos suoritat hyväksymisen jälkeen 25 opintopistettä maisterikouluopintoja, voidaan näiden lisäksi kokonaisuuteen laskea ja todistukseen merkitä aiemmin suoritettuja opintoja. Keskustele jokaisesta kurssista erikseen koordinaattorin kanssa.