Syksy 2018 / Autumn 2018

Kurssit / Courses

 

Elo-syyskuu / August-September Lokakuu / October Marras-joulukuu / November-December

Lyhenteet / Abbreviations:

 • Aalto Yliopisto / Aalto University: Aalto
 • Helsingin yliopisto / University of Helsinki: HY / UH
 • Itä-Suomen yliopisto / University of Eastern Finland: ISY / UEF
 • Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä: JY / JYU
 • Lapin yliopisto / University of Lapland: LY / UL
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Lappeenranta University of Technology: LUT
 • Oulun yliopisto / University of Oulu: OY / UO
 • Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics: SHH / Hanken
 • Tampereen yliopisto / University of Tampere: TaY / UTA
 • Turun yliopisto / University of Turku: TY / UTU
 • Vaasan yliopisto / Univesity of Vaasa: VY / UV
 • Åbo Akademi / Åbo Akademi University: ÅA
 • Aleksanteri-instituutti / Aleksanteri Institute: AI

 

teema2

Kurssit / Courses

Elo-syyskuussa alkavat kurssit / Courses beginning in August – September

Intensiivikurssi: Oneginskij tekst v russkoj literature, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 27.8. – 31.8.2018
Ma 16:15 – 17:45
Ti 10:15 – 13:45
Ke 10:15 – 13:45
To 10:15 – 13:45
Pe 10:15 – 13:45
Sali 5, Metsätalo
Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Prof. Kirill Postoutenko
Tavoite / Aim
Sisältö / Content Muita venäläisen kirjallisuuden historiaan liittyviä erikoiskursseja (mukaan lukien muualla suoritettuja opintoja) tai vierailuluennoista muodostuvia kokonaisuuksia. Opintojakson sisältö määritellään tarkemmin opiskelijan valitsemalla kurssilla/kursseilla.
Kurssin/kurssien soveltuvuudesta opintojakson suoritukseksi tulee kysyä opintojakson vastuuopettajalta hyvissä ajoin ennen kurssin/kurssien alkua, mikäli asiasta ei ole ilmoitettu lukuvuoden opetusohjelmassa tai muulla tavoin. Opintojakson konkreettinen toteutus riippuu valitusta kurssista/kursseista.
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa 22.05.18 klo 09.00-
31.07.18 klo 23.59, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html
Lisätietoa / More information Helsingin yliopiston kurssit

Alkuun/Top of page

Russian Energy Sector: Global Role, Past and Future Challenges, 5 ECTS (LUT)

Järjestäjä / Organizer Lappeenranta University of Technology
Aika ja paikka / Time and Place

29.10.-14.12.18

Wed 7.11 12-14 lecture hall 6323
Thu 8.11. 10-12 lecture hall 1247
Wed 14.11 12-14 lecture hall 6323
Thu 15.11. 10-12 lecture hall 1247
Wed 21.11 12-14 lecture hall 6323
Thu 22.11. 10-12 lecture hall 1247
Wed 28.11 12-14 lecture hall 6323
Thu 29.11. 10-12 lecture hall 1247
Tue 4.12. 10-12 lecture hall 1247
Wed 5.12 12-14 lecture hall 6323

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Seppo Remes
Tavoite / Aim Students will understand Russian energy sector as a whole, also its role in global energy. They know how Russia oil, gas and power industry is functioning, its role in Russian economy, basic development stages, and choices made during different times. They also understand regulative structures, ownership and Russian energy policy domestically and internationally. They can draw different future scenarios, realizing the dilemmas and alternatives energy sector faces in medium term future. They are able to analyze and even challenge any journalist article in Finnish or international newspaper and general political journal. Students learn how to make policy choices related to development of taxation, regulation, new infrastructure and new development areas.
Sisältö / Content  – Russia’s role in global energy: past, today, future; international energy policy and Russia; Russia-Finland energy relations.
– Russian Gas sector: basic features, development stages; pipelines vs production dilemma; downstream; pipeline vs LNG; gas regulation; taxation; Gazprom empire; new gas companies; Arctic Gas; Arctic shipping routes; Europe vs China as export market.
– Russian Oil industry: past, today, future. Soviet specifics; privatization; specifics of 1990ies; JV period; role of western technology 1990ies, now and future; upstream vs downstream; YOKOS case; new Rosneft empire; PSAs; Transneft pipeline system; LukOil; Surgutneftegas; taxation; regulation; new major challenges of Eastern Siberia; tax maneuver.
– Russian Power sector: past, today, future. Major sector reform in 2000-2008, market liberalization, separation of monopolies from competition; UES company reform; privatization; basics of regulative system; System Operator; heat regulation as non-solved issue; problems in distribution; future challenges.
– Conclusions.
Ilmoittautuminen / Registration Students of LUT in WebOodi 01.08.18 klo 00.00-
22.10.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html
Lisätietoa / More information https://weboodi.lut.fi/oodi/opintjakstied.jsp?MD5avain=&Kieli=1&OpinKohd=25942258&OnkoIlmKelp=1&ooo_SortJarj=2&vl_tila=4&takaisin=vl_kehys.jsp&Opas=213&Org=22227832&haettuOpas=213&haeOpintJaks=haeopintojaksot#opetus

Alkuun/Top of page

Kulttuuri ja yhteiskunta Itä-Euroopassa. Naistaiteilijan asema taiteen kentällä, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 3.9. – 22.10.2018
Ma 3.9. 10.15-11.45 Sali 5, Metsätalo
Ke 05.09.-17.10.18 10.15-11.45 Sali 22, Metsätalo
Ma 10.09.-15.10.18 12.15-13.45 Sali 22, Metsätalo
Ma 22.10. 09.15-10.45 Sali 31, Metsätalo
Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Katarzyna Szulc
Tavoite / Aim Opiskelija tutustuu Itä-Euroopan kuvataiteeseen.
Sisältö / Content Kurssilla opiskelija saa perustietoa Itä-Euroopan historiasta, yhteiskunnasta ja kulttuurista. Jokaisella luennolla käsitellään eri maata ja eri naistaiteilijoiden tuotantoa. Opiskelija tutustuu itäisen Keski-Euroopan, Baltian ja Balkanin tärkeimpiin taidemaalareihin, kuvanveistäjiin, valokuvaajiin ja performanssitaiteilijoihin. Luennoilla sivutaan myös Suomen ja maailmantaidetta. Lisäksi kurssiin sisältyy opintoretki.
1. Itä-Euroopan alueen historiallinen tausta
2. Johdatus naistaiteilijoiden taiteeseen
3. Est.Fem – ensimmäinen feministisen taiteen näyttely Virossa
4. Viktorija Eksta, Evita Goze, Inta Ruka, Iveta Vaivode, Ilze Vanaga – latvialaiset naisvalokuvaajat
5. Sofija Veiverytė ja sosialistinen realismi Liettuassa
6. Ksenia Gnilitskaya, Zhanna Kadyrova, Lesia Khomenko, Lada Nakonechna – nuorten ukrainalaisten naistaiteilijoiden sukupolvi
7. Feminist (Art) Criticism- projekti Valko-Venäjällä
8. Magdalena Abakanowicz, Katarzyna Kobro, Alicja Szapocznikow – arvostetuimmat puolalaiset naiskuvanveistäjät
9. Eva Švankmajerová, Kateřina Pinosová, Kateřina Kubíková – Tsekin ja Slovakian Surrealistisen ryhmän jäseniä
10. Rita Ackermann, Ágnes Dénes, Sylvia Plachy – unkarilainen American Dream
11. Nina Arbore, Cecilia Cuțescu-Storck, Olga Greceanu – “Kolme Naista”- ryhmä Romaniasta
12. Bulgarialainen taidehistorioitsija Maria Vassileva ja hänen yhteistyönsä “8. maaliskuuta”- naistaiteilijaryhmän kanssa
13. Marina Abramović – performanssitaiteen isoäiti
14. Opintoretki
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodi 14.08.18 klo 09.00-
22.10.18 klo 23.59, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)
Helsingin yliopiston kurssit

Alkuun/Top of page

Venäläisen kirjallisuuden historia, 10 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 4.9.2018-30.4.2019
ti 14-16 päärakennus, Unioninkatu 34, Aud III
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Tomi Huttunen ja Tintti Klapuri
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin historiasta sekä keskeisten kirjailijoiden ja taiteilijoiden tuotannosta. Opiskelija on tutustunut kirjallisuuden- ja kulttuurihistorian pääsuuntauksiin ja avainkäsitteisiin. Opiskelija on tutustunut joihinkin venäläisen kirjallisuuden tutkimuksen välineisiin ja osaa soveltaa niitä kaunokirjallisen tekstin analyysissa.
Sisältö / Content Opintojakso johdattaa venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin historian pääpiirteisiin, keskeisiin suuntauksiin sekä näiden edustajiin ja teoksiin. Käsiteltäviä periodeja ovat: muinaisvenäläinen kirjallisuus ja kulttuuri, klassismi, romantiikka, realismi, modernismi, avantgarde, sosialistinen realismi sekä postmodernismi. Opintojakso kattaa venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin historian yleisesityksen sekä analyysiharjoituksia, joiden puitteissa opiskelijat tutustuvat venäläiseen kaunokirjallisuuteen.
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat Weboodi,14.08.18 klo 09.00-
28.08.18 klo 23.59, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Helsingin yliopiston kurssit

Alkuun/Top of page

Anti-gender equality mobilizations in Central and Eastern Europe, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 4.9. – 16.10.2018
Tue 14.15-15.45 A206, Topelia
Unioninkatu 38
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Barbara Gaweda
Tavoite / Aim In-depth knowledge of gender equality instruments and policies at European level;
– Analysis of trajectories and developments in implementation of equality policies in CEE;
– Details of anti-gender campaigns in countries of CEE;
– Drawing connections between anti-gender movements in CEE;
– Highlighting the interaction of regional and European trends playing out in CEE;
– Critical feminist reflection on gender equality policy and backlash against it, nationalism, and civil rights in CEE.
Sisältö / Content The course tackles anti-gender mobilizations in CEE from a feminist perspective. The focus is on exploring the gender-social movements-nation state nexus in the region. The goal is to provide students with a wide and comparative look at current and highly topical developments in the region. Students will be evaluated based on their final essay. Readings will be weekly (scholarly) articles or opinion pieces discussed in lectures.
Week 1. Introduction and concepts: gender, social movements, political mobilizations in CEE; gender equality instruments and policies in Europe.
Week 2. Historical legacies vs. trajectories of equality legislation implementation in CEE (post-state socialist democratic transformations and the EU accession process).
Week 3. Gendering politics in CEE: representation and women’s movements, main topics of contention in implementing equality legislation (gendered political controversies: sexual and reproductive health, LGBTQ+ rights).
Week 4. The genderedness of nationalism and populist backlash in CEE.
Week 5. Recent transnational gendered developments in CEE politics (‘war on gender’ protests): cases of Poland, Slovakia, Croatia, and Hungary contrasted with the lack of a similar backlash in the Czech Republic.
Week 6. Pro-natalism and the fight against ‘European decadence’ in Russia as an example of anti-equality backlash.
Week 7. Course summary, in-class discussion and conclusions; film on gendered involvements in nationalist causes in Poland.Completion:
Lectures 14 h, reading, essay (short essay for 3 ECTS, long essay for 5 ECTS).
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi 14.08.18 klo 09.00-
16.10.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 29.8.2018.
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)
University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Post-communist Transformations in CEE, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 04.09.-16.10.2018
Tue 10.15-11.45 Sali 209, Soc&Kom
Snellmanninkatu 12
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Jouni Järvinen ja Marina Vulovic
Tavoite / Aim Upon course completion, students will have acquired a sound understanding of the main themes in literature on transition and post-communist transformation in Central and Eastern Europe (CEE), especially in regard to different actors and institutions. Students will also gain thorough knowledge of the diverging transformation paths in different CEE countries and will be able to engage critically with the course content in class discussions, oral presentations and written work.
Sisältö / Content

This course deals with the politics of transition and post-communist transformation in CEE from a theoretical and case-study angle, showing the different transformation trajectories of the region’s countries. The themes of the course range from the dynamics of the collapse of communism and its legacies, EU integration and conditionality, nation and state-building, institutional transition and backsliding, the role of actors, such as political elites and civil society. The case studies will cover a range of CEE countries, and place a particular emphasis on institutional transformation and the agency of political elites and civil society in navigating and steering transformation.

Course focus topics:
1. Democracy (crisis of democracy, democratic backsliding, populism etc.)
2. EU-integration (possibly comparing transformation of already integrated countries to those that are to be integrated – Western Balkans), accession fatigue, economic transition etc.
3. Civil society/public sphere, its role in transformation in the region (democracy building and institutional actors in settings of limited statehood etc.)
4. Media transformation (uses and misuses of the media in authoritarian regimes, for nation-building, freedom of media in the region etc.)
5. Political elites and hybrid regimes (tying it to first lecture on populism and democracy for instance), political parties etc.
6. Frozen conflict and “failed/weak” states (tying it to theory on limited statehood) – Kosovo, Transnistria, Ukraine and Bosnia and Herzegovina

Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi
14.08.18 klo 09.00-16.10.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 29.8.2018.
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)
University of Helsinki Courses.

Alkuun/Top of page

Neuvostoviron kulttuuri, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 4.9.– 11.12.2018
Ti 4.9.- 11.12.2018 viikoittain klo 10-12, Sali 11, Päärakennus, Fabianinkatu 33
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sirje Olesk
Tavoite / Aim Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot Viron historiasta ja kulttuurista Virossa neuvostovallan aikana. Opiskelija tuntee neuvostomiehityksen eri vaiheet ja kulttuurielämän säännöt niillä aikoilla. Opiskelija tuntee asianomaisen kirjallisuuden ja osaa luonnehtia neuvostokulttuurin erinomaisia piirteitä (sensuuri ja kielletyt arkistot).
Sisältö / Content Opintojakso antaa yleiskatsauksen Viron kulttuurielämään neuvostovallan aikana (vuodet 1940-1941 ja 1944-1991). Pääpaino on kirjallisuudessa, mutta neuvostokulttuurin pääpiirteisiin ja sen järjestelmän toimintaan perehdytään kokonaisvaltaisesti.
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa 1.5. klo 8.00-11.12. klo 23.59,
muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Helsingin yliopiston kurssit

Alkuun/Top of page

Viron kulttuuri ja yhteiskunta, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 4.9-11.12.2018
Ti 14-16 Metsätalo, sali 30
Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sirje Olesk
Tavoite / Aim Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot Viron tasavallan rakenteesta ja sen poliittisen kentän toimimisesta. Opiskelija tuntee Viron maantiedon, tärkeimmät kaupungit ja maakunnat. Opiskelijalla on perustiedot Viron historian isommista vaiheista. Opiskelija osaa vertailla nykyviron kulttuurin yleisluonnetta suomalaisen kulttuuriin ja osaa yleistää ja tulkita joitakin virolaisen nykykulttuurin ilmiöitä.
Sisältö / Content Opintojaksossa tutustutaan Viron maantieteeseen, kaupunkeihin, poliittiseen ja sivistys/koulujärjestelmään, sekä taiteisiin ja arkikulttuuriin. Analysoidaan suomalaisen ja virolaisen tapakulttuuri eroavuuksia; keskustellaan viron arkikulttuurin ilmiöistä ja tavoista.
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa
1.5. klo 08.00 – 11.12. klo 23.59, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Helsingin yliopiston kurssit

Alkuun/Top of page

Latvian kirjallisuus ja kulttuuri, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 05.09.–12.12.2018
Ke 14.15–15.45, Sali 23, Metsätalo
Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s)
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee latvialaisen kulttuurin eri kehitysvaiheet Latvian historian kontekstissa. Hän tuntee Latvian kulttuurin tärkeimmät saavutukset ja erityisesti tärkeimmät latvialaiset kirjailijat ja osaa nimetä heidän keskeiset teoksensa.
Sisältö / Content Latvialainen kulttuuri osana Latvian historiaa. Kulttuurihistorian periodisaatio. Latvialaisia kirjailijoita ja heidän teoksiaan. Latvialaisia kuva-, sävel- ja elokuvataiteilijoita.
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa,14.08.18 klo 09.00-
24.09.18 klo 23.59, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Helsingin yliopiston kurssit

Alkuun/Top of page

Green Autocracies? Nature-Society Relationships in USSR/Russia and Eastern Europe, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 5.9.–18.10.2018
5.9.–17.10.2018 Wed 14.15–15.45 sali 24, Metsätalo
6.9.–18.10.2018 Thu 14.15–15.45 sali 26, Metsätalo
Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Viktor Pál
Tavoite / Aim This master-level course will analyze authoritarian regimes in Eastern Europe and Russia / USSR and their relationship to the natural environment. While there is a general assumption that authoritarian regimes have less concern for nature preservation than liberal democratic systems, climate change and other pressing environmental issues globally questioned the environmental performance of pluralist democracies. Authoritarian systems did not solely taint the environment, but have taken into account environmentalist claims and have incorporated conservationists agendas in their political programs.
The aim of this course is to track the historical development of the nature-culture/nature-society relationship in both left-, and right-wing authoritarian regimes in Eastern Europe and in Russia /USSR.
Sisältö / Content 1: Introduction
2: From the October Revolution to The Great Stalin Plan for the Transformation of Nature: Nature-Culture and Nature-Society Relationship in Soviet Russia and in the USSR until World War II
3: Lebensraum and Nature Reserves: Nature-Culture and Nature-Society Relationships in Nazi Germany and in Eastern Europe under Right-Wing Authoritarian Regimes in the Interwar Era
4: Nature in War – War on Nature: Nature- Culture and Nature-Society Relationships in Eastern Europe and in the USSR under World War II
5: From The Virgin Lands Campaign to Environmental Activism: Nature-Culture and Nature-Society relationship in the USSR from Khrushchev to Gorbachev, 1953-1985
6: Mastering Nature through Science: Stalinism and Nature-Culture and Nature-Society Relationship in Eastern European countries under Soviet Occupation, 1948-1968
7: Green Dictatorships?: The Wide Spectrum of Nature-Culture and Nature-Society Relationships in Eastern European countries, 1968-1990
8: From Environmental Activism to Shock Therapy. The Rise and Fall of Grassroots Environmental Activism in USSR/Russia and in Eastern Europe in the 1980s-1990s
9: The Rise of the Strongmen: Authoritarian Leaders and Nature-Culture / Nature-Society Relationships in Russia and in Eastern Europe in the 2000s
10: Megaprojects and Climate Change : The Wide Spectrum of Nature-Culture and Nature-Society Relationships in Eastern Europe in the 2010s
11: Predicting the Future: Eastern Europe and Russia in the Future on the Global Stage in the Coming Decades
12: Wrapping up: Walking through the course and concluding session
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi 14.08.18 klo 09.00-
18.10.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Puolan historia elokuvissa, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
06.09.-18.10.2018

To 6.9. 12:15 – 13:45 Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ma 10.9.12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
To 13.9 12:15 – 13:45 Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ma 17.9.12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
To 20.9.12:15 – 13:45 Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ma 24.9.12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
To 27.9.12:15 – 13:45 Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ma 1.10 12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
To 4.10.12:15 – 13:45 Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ma 8.10.12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
To 11.10.12:15 – 13:45 Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ma 15.10.12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
To 18.10.12:15 – 13:45 Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Iza­be­la Ja­ku­bek-Glab
Tavoite / Aim Opiskelija tuntee jonkin Puolan kielen, kirjallisuuden tai kulttuurin tahi yleisen slavistiikan erikoiskysymyksen.
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa
14.08.18 klo 09.00-13.09.18 klo 23.59, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)
Helsingin yliopiston kurssit

Alkuun/Top of page

Venäjän kulttuurihistoria, 10 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place To 6.9.-25.4.2018 klo 8-10,
Metsätalo 25, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Tintti Klapuri
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on yleiskuva venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin historiasta sekä keskeisten kirjailijoiden ja taiteilijoiden tuotannosta. Opiskelija on tutustunut kirjallisuuden- ja kulttuurihistorian pääsuuntauksiin ja avainkäsitteisiin. Opiskelija on tutustunut joihinkin venäläisen kirjallisuuden tutkimuksen välineisiin ja osaa soveltaa niitä kaunokirjallisen tekstin analyysissa.
Sisältö / Content Opintojakso johdattaa venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin historian pääpiirteisiin, keskeisiin suuntauksiin sekä näiden edustajiin ja teoksiin. Käsiteltäviä periodeja ovat: muinaisvenäläinen kirjallisuus ja kulttuuri, klassismi, romantiikka, realismi, modernismi, avantgarde, sosialistinen realismi sekä postmodernismi. Opintojakso kattaa venäläisen kirjallisuuden ja kulttuurin historian yleisesityksen sekä analyysiharjoituksia, joiden puitteissa opiskelijat tutustuvat venäläiseen kaunokirjallisuuteen.
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa 14.08.18 klo 09.00-
30.08.18 klo 23.59, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Helsingin yliopiston kurssit

Alkuun/Top of page

Rajanvetoa venäläisessä populaarikulttuurissa, 5 op (HY/AI)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 6.9.-13.12.2018
To 14-16
Sali 5, Metsätalo, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Jukka Gronow, Tomi Huttunen, Antti Kauppinen, Lauri Piispa, Anatoly Pinsky, Mika Pylsy, Saara Ratilainen ja Riku Toivola
Tavoite / Aim Opiskelija on perehtynyt venäläisen populaarikulttuurin historiaan ja erilaisiin tapoihin lähestyä sitä teoreettisesti.
Sisältö / Content

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijoita ymmärtämään venäläistä populaarikulttuuria yhteiskunnallisessa ja historiallisessa viitekehyksessään. Kurssilla perehdytään tapaustutkimusten kautta viihteellisen kirjallisuuden, elokuvien, kevyen musiikin ja kaikkien tuntemien televisio-ohjelmien ohella joidenkin vähemmistöryhmien kulttuurin ilmiöihin.

Kurssin luennoitsijat lähestyvät viihdeteollisuutta ja kulutuksen kulttuuria eri teorioiden kautta. Populaarikulttuurin tutkimuksen käsitteitä kuten autenttisuus, trash ja kitsch tulkitaan vastaavien venäläisten, vahvasti eettisesti arvottavien käsitteiden – pošlost’ ja tšernuha – rinnalla. Kurssi tarjoaa metodologisia välineitä myöhempään itsenäiseen analyysiin kirjallisuuden-, median- ja kulttuurintutkimuksen alueella.

Kurssi ajoittuu kahdelle periodille ja koostuu 7+7 luennosta tai luentopraktikumista (yhteensä 28 tuntia), joiden ohella kirjoitetaan luentopäiväkirja tai referaatti oheiskirjallisuudesta sekä essee. Oppilaat laativat kurssin luentojen aiheisiin liittyvän ryhmätyön joka esitetään viimeisellä luennolla.

Kurssilla ei edellytetä venäjän kielen taitoa, vaikka osa materiaaleista on venäjäksi.

Kurssi on saanut rahoitusta VIE-verkostolta.

Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa
14.08.18 klo 09.00-30.08.18 klo 23.59 , muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Helsingin yliopiston kurssit

Alkuun/Top of page

Stalinismi venäläisessä kirjallisuudessa, 5 op (HY/AI)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 7.9.-14.12.2018
Pe 10-12, Sali 18, Metsätalo
Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Susan Ikonen
Tavoite / Aim
Sisältö / Content 1. Johdanto: stalinismi poliittisena, kulttuurisena ja historiallisena ilmiönä sekä menneisyydenhallinnan ajankohtaiset haasteet
2. Neuvostoliiton varhaisvuodet: vallankumouksesta kiristyvään kontrolliin
3. Totalitaristisen kulttuurin synty (1928-1940) ja kulttuuripolitiikan instrumentit
4. Stalinismin “kulta-aika” sosialistisen realismin huipentumana (1946-1953)
5. Destalinisoinnin ensimmäinen kausi: suojasää ja “Stalinin henkilökultin” purku (1953-1968)
6. Vuoden 1956 haasteet: kaunokirjallisuus ja kirjallisuuskritiikki yhteiskuntakeskustelun foorumeina, osa 1
7. Avautuminen länteen: kulttuurin ja sisä- ja ulkopolitiikan keskinäissuhteet
8. Optimismin vuosikymmen: 60-lukulaisuus ja suojasääajan kulttuuri
9. Kiristyvä kulttuuripolitiikka, dissidenttiliikkeen synty ja vaihtoehtokulttuurit
10. Pysähtyneisyyden aika, “restalinisointi” ja neuvostokirjallisuus
11. Destalinisoinnin toinen kausi: perestroika, glasnost ja kaunokirjallisuus yhteiskuntakeskustelun foorumina, osa 2
12. Uuden Venäjän aika – uusi kulttuuri?
13. Kaaoksesta ohjattuun menneisyydenhallintaan ja yhteiskunnan kuvauksen kontrolliin: 2010-luvun “kulttuuriskandaalit”
14. Yhteenvetoluento ja loppukeskustelu
Kurssi suoritetaan osallistumalla luennoille, perehtymällä annettuun kirjallisuuteen, tekemällä luennoilla lyhyitä kirjoitus- ja keskustelutehtäviä sekä kirjoittamalla essee tai reflektiivinen luentopäiväkirja (8-10 s.)
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOoodissa 14.08.18 klo 09.00-
31.08.18 klo 23.59, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Helsingin yliopiston kurssit

Alkuun/Top of page

Johdatus monitieteiseen Venäjä-tutkimukseen, 5 OP (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 11.9-16.10.2018
Aud IV, Päärakennus (vanha puoli) Fabianinkatu 33
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sari Autio-Sarasmo ja muut
Tavoite / Aim

Luentosarja on monitieteisiin Venäjä-opintoihin johdattava kurssi ja antaa yleiskuvan Venäjään liittyvästä tutkimuksesta HY:ssä.

Sisältö / Content

Tiistai 11.9.2018 klo 14-17
Aloitus ja johdatus teemaan + luentokurssin oppimistavoitteet.
Sari Autio-Sarasmo: Venäjän/NL:n historian muutos ja murros
Luennolla käydään läpi Venäjän historian keskeisiä tapahtumia erilaisten murros- ja jatkuvuusteemojen kautta. Luento antaa perusvalmiudet ymmärtää Venäjän/NL:n kehitystä erilaisten menneisyyden modernisaatiopyrkimysten kautta.

Torstai 13.9.2018 klo 14-17
Sanna Turoma: Venäjän kulttuurin tutkimus
Luennolla esitellään venäläisen kulttuurin tutkimusta ja sen keskeisiä lähestymistapoja. Samalla pohditaan, mitä sanaparilla “venäläinen kulttuuri” tarkoitetaan. Miten sen tutkimus poikkeaa kulttuurien tutkimuksesta yleensä vai poikkeaako se siitä? Luennolla valotetaan myös sitä, mitkä ovat kulttuurisesta näkökulmasta Venäjän yhteiskuntakehityksen viimeisimmät tutkijayhteisöä puhuttaneet ilmiöt.

Tiistai 18.9.2018 klo 14-17
Anna-Liisa Heusala: Venäjän hallinto ja laki
Luennoilla tutustutaan hallinnon ja oikeuden tutkimuksen yhteisiin lähtökohtiin, Venäjä-tutkimuksen keskeisiin tutkimusteemoihin ja oppialojen näkökulmiin näillä alueilla, esimerkkitutkimuksiin ja niiden tutkimustuloksiin.

Torstai 20.9.2018 klo 14-17
Markku Kangaspuro: Historian poliittinen käyttö
Luennolla perehdytään Venäjän historian tulkintojen evoluutioon kylmästä sodasta nykypäivään transnationaalissa kehyksessä. Aluksi luennolla käsitellään Venäjän historian läntisten tulkintojen suuria trendejä ja niiden vaihdoksia yhteiskunnallisen kehityksen ja siinä tapahtuneiden muutosten taustaa vasten. Sen jälkeen perehdytään Venäjän omiin historian tulkintoihin ja niiden suurissa linjoissa tapahtuneisiin muutoksiin. Luennolla annettaan myös peruskäsitys Venäjän historian tulkintojen kipupisteitä kuten Stalinin historiallisen roolin ja toisen maailmansodan tulkinnoista sekä Venäjän valtiohistorian keskeisistä kiistakysymyksistä.

Tiistai 25.9.2018 klo 14-17
Markku Kivinen: Venäjän hyvinvointiyhteiskunta
Luennolla paneudutaan Venäjän sosiaalisiin ongelmiin ja niiden ratkaisuyrityksiin sosiaalipolitiikan avulla. Venäjän kehitystä on leimannut poikkeuksellinen sosiaalinen kriisi, joka on ilmennyt m.m. odotettavissa olevan eliniän alenemisena ja turvaverkkojen romahduksena. Taustalla on koko yhteiskuntajärjestelmän muutos, joka edellyttää markkinatalouden sosiaalisiin ongelmiin kohdistettua sosiaalipolitiikkaa.

Torstai 27.9.2018 klo 14-17
Kaarina Aitamurto: Venäjän uskonto
Luennolla luodaan yleiskatsaus erilaisiin uskontoperinteisiin ja niiden historiaan Venäjällä. Lisäksi luennolla esitellään Venäjän tämän hetken uskontopolitiikkaa ja uskonnoista tehtyä tutkimusta.

Tiistai 2.10.2018 klo 14-17
Katri Pynnöniemi: Venäjän turvallisuuspolitiikka
Luennolla opiskelijat perehtyvät Venäjän turvallisuuspolitiikkaa koskevaan ajatteluun: historiallisiin lähtökohtiin, keskeisiin käsitteisiin, joilla Venäjän roolia selitetään, uhkakuviin ja niiden taustalla vaikuttaviin ajattelutapoihin. Tavoitteena on, että opiskelijat ymmärtävät Venäjän nyky-politiikan taustat ja osaavat soveltaa saamaansa tietoa myöhemmin opinnoissaan.

Torstai 4.10.2018 klo 14-17
Katja Lehtisaari: Venäjän media
Luennon tavoitteena on antaa yleiskuvaus Venäjän mediakentästä, muun muassa siitä millainen rooli televisiolla, lehdistöllä ja internetillä on ja miten mediaa käytetään. Luennolla käsitellään myös sananvapautta, digitalisaatiota ja muita mediajärjestelmään liittyviä haasteita.

Tiistai 9.10.2018 klo 14-17
Veli-Pekka Tynkkynen: Venäjän ympäristöpolitiikka
Luento pureutuu Venäjän ympäristön tilaan ja sen muutokseen lähestyen nykyisen politiikan vaihtoehtoja tilallisesta (maantieteellisestä) ja historiallisesta näkökulmasta. Luennolla keskitytään luonnonvarojen hyödyntämisen ympäristövaikutuksiin sekä luonnon- että yhteiskuntatieteen näkökulmista. Venäjän talouden ja yhteiskunnan kannalta keskeinen energiasektori nousee esimerkkitapausten kautta keskiöön.

Torstai 11.10.2018 klo 14-17
Katalin Miklóssy: Venäjän naapurit
Luennon tarkoituksena antaa opiskelijoille johdatusta siihen, miten Venäjä mielletään sen naapurimaissa. Esimerkkeinä käytetään EU:n itäisiä jäseniä ja itäiseen naapurustoon kuuluvia valtioita. Pohditaan historiallisen jatkumon ja alati muuttuvan alueellisen kontekstin ristiriitaa ja sitä miten se vaikuttaa maiden suhtautumisiin. Hahmotetaan, onko olemassa yhteneväisiä toimintamalleja ja strategioita tulla toimeen suuren naapurin kanssa sekä sitä, miten Venäjä käyttää vahvaa asemaansa hyväksi.

Tiistai 16.10.2018 klo 14-16
Koonti ja palaute: Sari Autio-Sarasmo

Ilmoittautuminen / Registration HY:n opiskelijat WebOodissa 14.08.18 klo 09.00-
16.10.18 klo 23.59, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 31.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Ukrainian film classics: avant-garde and poetic cinema, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 11.9-18.10.2018
Tue 10:15-11:45 Porthania P667
Thu 10:15-11:45 Porthania P667
Yliopistonkatu 3
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Nataliya Teramae
Tavoite / Aim The goal of the course is to make students familiar with Ukraine in the 20th century through the images and history of cinema classics. As art is the reflection of society and historical changes, cinema might be used as the best example of such a ‘mirror’. Ukrainian avant-garde (1920-30) pictured key processes of the Ukrainian Soviet Republic. Poetic cinema, on the contrary (1960-70) dealt with traditional national images.
Sisältö / Content The course will consist of 12 lectures of which two are introductions (about avant-garde and poetic cinema) and 10 are screenings. Students can see well-known world silent film classics (‘Man with a Movie Camera’, ‘Earth’) as well as unknown forgotten avant-garde masterpieces (‘In Spring’, ‘Bread’). The collection of poetic cinema is presented by the films of prominent Ukrainian filmmakers Ivan Mykolaychuk and Yurii Illienko.
Educational materials include DVD collection (provided by the Oleksandr Dovzhenko National Center), as well as expert and academic articles.
Lectures 24 h, reading, essay
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi 14.08.18 klo 09.00-
18.10.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 29.8.2018.
Lisätietoa / More information Minna Oroza(minna.oroza(at)helsinki.fi)
University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Comparative Politics in Post-Soviet Eurasia, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 12.9. – 12.10.2018
Wed 12-14 Hall 8, Metsätalo
Fri 14-16 Hall 11, Metsätalo
Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Mark Teramae
Tavoite / Aim My aim is to give students a different framework with which to view an ongoing, controversial, and important political situation, free from media bias. They will learn how to analyze events at the national and subnational levels in addition to the international. They are also expected to actively participate in class discussions as the course is intended to be a two-way dialogue. Questioning fellow students, and me, is encouraged!
Sisältö / Content While the events of 2013-14 have come to be known as the Ukraine Crisis, this actual series of crises has numerous precedents in both Ukraine and other former Soviet states. Therefore, a study of the causes and consequences of the Ukrainian scenario also offers an analysis into how other states dealing with similar problems have so far avoided similar outcomes.
By analyzing the Ukraine Crisis, we can find several examples of long-term political issues affecting the wider post-Soviet region. These include the simultaneously conflicting and complimentary roles of formal institutions and informal politics; regime change, or “color revolutions”; the role of Russia and the West in Eurasia; democratization/authoritarianism vs. economic performance; and war, conflict, and non-recognized states. These issues will be explored in comparative perspective using Ukraine and selected post-Soviet states which best demonstrate the diversity of cases within each topic.
This course heavily focuses on the domestic sources of political instability and conflict. In this way, it intentionally strays from the more prevalent US/EU-Russia discourse that tends to ignore the importance of domestic and regional realities. It is based on my dissertation research, personal observations in Ukraine during the Euromaidan protests, as well as prominent research in the field.
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi 14.08.18 klo 09.00-
12.10.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Minna Oroza(minna.oroza(at)helsinki.fi)
University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Intensiivikurssi: Lingvistinen antropologia, 5 op (HY/AI)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place

13.9.-21.9.2018, Päärakennus sali 12 (Fabianinkatu 33)

To 13.9., klo 16:15-19:45, Päärakennus sali 12

Pe 14.9., klo 14:15-17:45, Päärakennus sali 12

17.9.-20.9., klo 16:15-19:45, Päärakennus sali 12

21.9. klo 14:15-17:45, Päärakennus sali 12

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Aleksandr Piperski
Tavoite / Aim

Lingvistinen antropologia on tieteenala, joka tarkastelee kieltä yhtenä ihmisyhteisöille luonteen-omaisena kulttuurisena ilmiönä. Sen tutkimuskohteena on kielen suhde ajatteluun, erilaisiin sosiaalisiin konventioihin ja kulttuurien erityispiirteisiin. Tämä suhde pitää sisällään mahdollisuuden vaikuttaa kieleen tietoisesti, ja juuri tämä mahdollisuus on yksi lingvistisen antropologian keskei¬sistä tutkimusaiheista. Kurssilla lähestytään lingvistisen antropologian eri aspekteja sekä typologi¬sesta näkökulmasta että Venäjän ja venäjän kielen kannalta.

Kurssi on poikkitieteellinen ja soveltuu kaikille, jotka ovat kiinnostuneita antropologisesta lähes-tymistavasta yhteiskunnan, kielen ja ajattelun välisiin suhteisiin. Kurssin aikana opiskelijat saavat monipuolisen kuvan tutkimusalan käsitteistä, teorioista, menetelmistä ja aineistoista ja harjoitte¬levat oppimaansa tekemällä opettajan antamia tehtäviä.
Kurssi on venäjänkielinen ja se on avoin kaikille Humanistisen tiedekunnan opiskelijoille. Kurssin suoritustapana on luentopäiväkirja, jonka lisäksi opiskelijat tekevät opettajan antamia kotitehtäviä. Tehtävät voi kirjoittaa venäjäksi tai englanniksi, luentopäiväkirjan voi kirjoittaa myös suomeksi.

Sisältö / Content Luento-opetuksen sisältö
1. Mitä on lingvistinen antropologia?
2. Kielen suhteellisuusteoria (Sapir–Whorf-hypoteesi)
3. Kohteliaisuus ja puhuttelun periaatteet eri kielissä
4. Poliittinen korrektius ja sukupuolineutraali kielenkäyttö
5. Kieli ja politiikka
6. Kielelliset tabut
7. Suhtautuminen kieliin ja niiden varieteetteihin
8. Koulutuksessa käytettävä kieli sosiaalisena ja poliittisena ongelmana
9. Kieltä koskevat reformit ja suhtautuminen niihin
10. Keinotekoiset kielet
11. Pidginit ja kreolikielet: johdanto
12. Venäjän kieleen pohjautuvat pidginit
13. Internetin kieli (1)
14. Internetin kieli (2)
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa,
muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?MD5avain=&Kieli=1&OpetTap=125837439&haettuOrg=&sortJarj=&haettuOrg=&Kieli=1&NimiTunniste=&AlkPvm=&PaatPvm=&Selite=&Sivu=&haettuOpas=-1&haettuOppAin=&haettuLk=&haettuOpetKiel=&&haeOpintJaks=&takaisin=opintjakstied.jsp&OpinKohd=118376046&takaisin2=ilmsuor.jsp?MD5avain=&Kieli=1&Tunniste=KIM-RU358&AlkPvm=&PaatPvm=&Nimi=&haeOpintJaks=haeopintojaksot&haeVainIlmKelp=&haeMyosAlemOrg=&eHOPSpaluu=0&eHOPSpaluusivu=&Org=

Alkuun/Top of page

Web course: International Law in Context: Russia, ECHR, and the CIS, 5 ECTS (ÅA/AI)

Järjestäjä / Organizer Åbo Akademi University
Aika ja paikka / Time and Place 17.9.-19.10.2018.,
Lectures in MoodleThe course page will be available for students starting from 17 September 2018: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=3771
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Mariya Riekkinen
Tavoite / Aim The course provides basic knowledge on applying international law in Russian, in particular, with respect of the ECHR and the CIS standards. The emphasis is on public law, in particular, constitutional, administrative law, and human rights.
Sisältö / Content The course clarifies the nuances of applying international law, in particular, the ECHR and the CIS law, within the legal system of the modern Russia. The practice of applying international law standards in the following substantive areas in Russia will be summarized: elections and public administration; non-discrimination; the rights of the child. The students will learn recent legal developments regarding the competences of the Russian Constitutional Court to render the decision of international courts unconstitutional.
The students will deepen their knowledge regarding the mixed up monist-dualist legal systems with respect of entrenching international law. The students will deepen comparative law methodological skills.
Teaching methods: Lectures via AdobeConnect, 10 hours, including interactive assignments in chat boxes, essay writing
Forms of examination: essay + take-home examination (5 credits)
Amount of work: 25-27 hours of student work equals to 1 ECTS
lectures – 10 hours
take-home exam – 4 hours
Self study (reading/seeking information/written assignments/essay writing/other independent work) – 121 hours
Total: 135 hours
Ilmoittautuminen / Registration https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 10.9.2018.
Lisätietoa / More information The course page will be available for students starting from 17 September 2018: https://moodle.abo.fi/course/view.php?id=3771

Alkuun/Top of page

Graduseminaari, 2-4 op (HY) / Thesis seminar, 2-4 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer Aleksanteri-instituutti
Aika ja paikka / Time and Place

20.9., 27.9., 11.10., 1.11, 15.11, 29.11. Aleksanteri-instituutti, 2 krs. Kokoushuone / Aleksanteri Institute, 2nd floor, Meeting Room

20.9., 27.9., 11.10., 15.11., 29.11. klo 10-12

1.11. klo 12-14

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Katalin Miklóssy ja Katri Pynnöniemi
Tavoite / Aim Poikkitieteellinen seminaari lopputyötään tekeville. / Interdisciplinary seminar for students doing their thesis.
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Ilmoittaudu 31.8.2018 mennessä/ Register by 31st of August https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html
Lisätietoa / More information Please contact Hanna Peltonen (hanna.o.peltonen(a)helsinki.fi) if your thesis/working language is English.
Lisätietoa Suomeksi /
More information in English

Alkuun/Top of page

Intensive course: Russia’s nationalities policy and the Finno-Ugrian regions, 5 ECTS (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 24.9.–2.10.2018, M305 seminaarisali
Mon 24.9., 16–18
Tue 25.9., 12–14
Tue 25.9., 16–18
Wed 26.9., 16–18
Thu 27.9., 12–14
Thu 27.9., 16–18
Fri 28.9., 10–12
Fri 28.9., 12–14
Exam 2.10., 8–10
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Konstantin Zamyatin
Tavoite / Aim Objectives: This course aims to assist students to:
* acquire a better understanding of ethnic aspects of federal and regional politics in Russia
* analyse the implications of the complicated political, economic and cultural reforms for contemporary Russia.
Sisältö / Content

The course discusses the dynamics of Russia’s nationalities policy with the focus on regional policies that affect Russia’s Finno-Ugrian minority peoples. The lectures address the evolution of nationalities policy in the Soviet Union and post-Soviet Russia; the current main ethnic policy directions and layers: ethnic federalism, national-cultural autonomy, minority political participation; evolution of regional politics through the prism of centre-periphery relations and regional power constellations; ethnic politics in the Republic of Mari El; the ethno-political conflict in Mari El; and the impact of transnational minority co-operation on ethnic politics.

Modes of Study: Lectures (16 hours) and a written examination (3 credits). Students may choose to write an optional research essay (6-8 pages, 2 credits) on a Finno-Ugrian -related topic of their choice that will be evaluated by Paul Fryer (Geography).

Study Materials: A supplementary reading list will be distributed at the beginning of the course.

Evaluation Criteria: 0-5 For the above-stated study mode, students must prove that they have achieved the required level of knowledge.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 29.8.2018.
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/opettaptied.jsp?OpetTap=59293036&html=1

Alkuun/Top of page

Seminar on the Finnish-Russian Borderland I, 5 ECTS (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 24.9.–26.11.2018, M108 seminaarisali
Mon 24.9., 12:00–14:00
Mon 1.10., 12:00–14:00
Mon 29.10.–26.11., 12:00–14:00
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Pasi Tuunainen
Tavoite / Aim The student is
* familiar with the historical and current development of the Finnish-Russian border region, especially Karelia
* practices academic writing
Sisältö / Content

Content: The seminar introduces a series of topics related to the historical and cultural features of the Finnish-Russian borderland. The seminar) focuses on border formation, border changes and cross-border encounters, interaction and co-operation in the long historical perspective.

Modes of study: The seminar comprises two parts: introductory lectures and student presentations. The seminar participants are required to write, present and discuss their papers in the seminar sessions.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 29.8.2018.
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/opettaptied.jsp?OpetTap=58306609&html=1

Alkuun/Top of page

History of the Baltic Sea Region, 5 ECTS (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 24.9.–10.12.2018
Mon 24.9.–3.12., 10:00–12:00, M305 seminaarisali
Thu 11.10., 12:00–14:00, M301 seminaarisali
Exam 10.12., 10:00–12:00, M107 seminaarisali
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Pieter Dhondt
Tavoite / Aim After completing the course, the student:
* is familiar with the historical development of nation states around the Baltic Sea (with a focus on Estonia, Latvia and Lithuania) starting from 1200 up to today, but at the same time he is able to abandon a purely national approach
* is aware of long-term historical processes of cooperation and conflict, which contributed to the creation of a common culture and identity within the Baltic Sea region, and their importance in current society
Sisältö / Content

The course offers a general overview of the history of the Baltic Sea Region, starting from the three Baltic states and putting their history in a broader context. The emphasis is on political and cultural developments, on the relationships between the states around the Baltic Sea and on the tensions that characterised these societies. In addition, particular topics will be studied more in detail, such as the Hanse, the position of the Jewish minority in this region, or the specific geo-political position of Kaliningrad.

Modes of study Mode of Study 1: Lecture course

Mode of Study 2: Research paper/essay on a topic to be agreed with the teacher .

Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 29.8.2018.
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/opettaptied.jsp?OpetTap=58692191&html=1

Alkuun/Top of page

Post-Soviet Russia on the EU’s Border, 5 ECTS (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 25.9.-1.11.2018
Tue 14-16 & Thu 14-16, M102 seminaarisali
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Paul Fryer
Tavoite / Aim Learning objectives: After completing the course, the student:
* has knowledge about geographical issues in Russia and the post-Soviet world in historical and contemporary perspective.
* has a deeper understanding of the implications that the structures and mechanisms of Soviet politics, economy, settlement planning, rural, social and ethnic policies have had for post-Soviet reform processes, with a view across the border from the EU.
* is able to analyse the implications of the complicated political, economic and cultural reforms for contemporary Russia.
Sisältö / Content

The focus of this course is Russian society in transition. Issues for discussion include Soviet economic and settlement planning, rural, social, and ethnic policies, political system development, environmental challenges, migration, relations with the CIS – all examined through the prism of their implications for the reform process of post-Soviet Russia. Additionally, Russian-EU relations will be in special focus, especially how EU policies affect the reform process in Russia.

Modes of Study: Lectures (22 hours), a course diary and a final research essay (5 credits).

Study Materials: All lectures and readings are available from the university’s Moodle server, accessed by using your student account.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 29.8.2018.
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/opettaptied.jsp?OpetTap=58960832&html=1

Alkuun/Top of page

Johdatus Venäjän maantieteeseen, 3 op (ISY)

Järjestäjä / Organizer Itä-Suomen yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 25.9.–13.11.2018, M303 seminaarisali
Ti 25.9.–23.10. klo 16:00–18:00
To 27.9.–4.10. klo 16:00–18:00
Ke 10.10. klo 16:00–18:00
To 18.10. klo 16:00–18:00
Tentti 30.10. klo 16:00–18:00
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Minna Piipponen
Tavoite / Aim Opiskelija on tietoinen Venäjän nykyisistä alue- ja yhteiskuntarakenteista sekä taloudellisesta ja poliittisesta kehityksestä. Opiskelija tunnistaa alueellisia ja 1990- ja 2000-lukujen eroja kehityskuluissa sekä ymmärtää 1990-luvun alun yhteiskunnallisen murroksen ja sitä edeltävän historian vaikutuksia niihin.
Sisältö / Content

Venäjän alue-, hallinto- ja poliittinen järjestelmä, talouden rakenteet, ympäristökysymykset, sosiaalinen ja väestökehitys, asutusrakenteet sekä Venäjän rooli kansainvälisessä taloudessa ja politiikassa. Tarkastelut keskittyvät nyky-Venäjään, mutta 1990-luvun alun yhteiskunnallinen murros sekä aiempi kehitys taustoittavat tarkasteluja.

Suoritustavat: Luennot ja luentotentti. Jos luentokurssia ei järjestetä, kirjallisen tehtävän tekeminen.

Ilmoittautuminen / Registration Itä-Suomen yliopiston opiskelijat WebOodissa,
muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 29.8.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/opettaptied.jsp?OpetTap=58944036&html=1

Alkuun/Top of page

Special Seminar: Ethnic conflicts and competition in the post-Soviet borderland, 5 ECTS (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 26.9.-21.11.2018, Lecture rooms M305 & M108
Wed 12-14 (8 times) no seminar on sports day 3.10.
Wed 28.11. 10-14 (final seminar)
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Paul Fryer (GEO) and Jeremy Smith (KTL)
Tavoite / Aim After completing the course, the student:
* is able to engage with the problems of post-Soviet ethnic identity and relations in historical and contemporary perspective.
* has learned how ethnic relations have been managed and how, in some instances, these relations have led to various forms of ethnic conflict.
* is able to discuss critically ethnicity and conflict in the post-Soviet states.
Sisältö / Content

The course is based around a series of ten discussion seminars, often in case study format, for each of which students complete a set of readings provided online. Topics include, for example, ethno-federal relations in the USSR/Russia and post-Soviet Russian national identity; the Chechen, Osh, Georgia and Nagorno-Karabakh conflicts; Tajikistan; and recent Ukrainian events.

Modes of Study: Seminars and discussions (20h) and a research essay (5 credits).

Study Materials: All lectures and readings are available from the university’s Moodle server, accessed by using your student account.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 29.8.2018.
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/opettaptied.jsp?OpetTap=58954649&html=1

Alkuun/Top of page

Russian Business Environment, 5 ECTS (Hanken/AI)

Järjestäjä / Organizer Hanken
Aika ja paikka / Time and Place Autumn 2018
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Peter Zashev
Tavoite / Aim You are aware of the ways in which Russians act and interact in business situations and have an understanding of why they behave in this way.
• Identify important factors shaping and influencing the contemporary Russian business culture
• Analyse and compare Russian business praxis and interaction
Sisältö / Content The course introduces and focuses on Russian business culture, which greatly differs from the one in Western Europe, and Finland in particular. The course aims to provide students with knowledge and practical skills to enable successful interaction when doing business in Russia. The course reviews this in a cause-effect relationship and thus sets the goal to prepare you of seeing the context and background that form the mentality rational shaping Russian business culture.
Ilmoittautuminen / Registration Students of Hanken in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html
Lisätietoa / More information https://hanken-weboodi.it.helsinki.fi/hanken/opintjakstied.jsp?OpinKohd=20909452&haettuOpas=-1

Alkuun/Top of page

Lokakuussa alkavat kurssit / Courses beginning in October

Intensive course: Visualizing Russianness: Representations of National Identity in Imperial Russia, 5 ECTS (UEF/AI)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 1.10.–5.10.2018
Mon 1.10., 14:00–16:00, Lecture room M305
Mon 1.10., 16:00–18:00, Lecture room M303
Tue 2.10., 12:00–14:00, Lecture room M305
Tue 2.10., 16:00–18:00, Lecture room M305
Wed 3.10., 10:00–12:00, Lecture room M305
Thu 4.10., 12:00–14:00, Lecture room M305
Thu 4.10., 16:00–18:00, Lecture room M305
Fri 5.10., 10:00–12:00, Lecture room M305
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Nikita Balagurov, Higher School of Economics in St. Petersburg
Tavoite / Aim
Sisältö / Content

The course discusses the issues of formation of Russian identity through visual media: arts, architecture, representations of Russia at world fairs and in museum expositions. Students will learn about the strategies of representation of Russianness throughout the imperial period and the lives of these representations in Soviet and contemporary Russia.

Modes of study: Intensive lecture course (16 hours) plus an essay (5 credits)

Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/opettaptied.jsp?OpetTap=59171952&html=1

Alkuun/Top of page

Media and the Arctic, 5 ECTS (UTA)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and Place

1.10-31.1.2018 (Contact Teaching 26.11.-30.11.2018)

Online pre-assignments: 1 October – 15 November 2018 (40 hours)
Lectures: 26–30 November 2018 (8 hours)
Collaborative work in small groups: 26–30 November 2018 (32 hours)
Independent project work: 1 December 2018 – 31 January 2019 (55 hours)

Contact teaching will be organised as an intensive Master Class between 26 and 30 November 2018 at the University of Tampere. The venues will be announced at a later date. The schedule for the week:

Day 1: Mon 26 November 2018, 10 am – 5 pm
Day 2: Tue 27 November 2018, 9 am – 8 pm
Day 3: Wed 28 November 2018, 9 am – 5 pm
Day 4: Thu 29 November 2018, 9 am – 5 pm
Day 5: Fri 30 November 2018, 9 am – 3 pm

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Markku Heikkilä, Anna Kireeva, Thomas Nilsen, Aleksei Popogrebsky and Vlad Strukov
Tavoite / Aim

After completing the course, the participants will recognise factors influencing international debate that relate to journalistic duties and the media industry in the Arctic region. The participants will be able to analyse discussions related to the Arctic region and evaluate various journalistic means of managing conflict‑sensitive topics. The participants will have gained deeper knowledge of the chosen media environment and have developed expertise in questions of substance and working methods that relate to the media and the Arctic region.

The course provides an in-depth analysis of the way the media represents and mediates the Arctic region, and an examination of the changes and challenges taking place in the area. The participants will acquire knowledge about global media and the issues related to the Arctic region, especially in the Scandinavian and Russian Arctic regions. The participants will conduct their own media projects during the course.

Sisältö / Content

The Arctic is becoming the focus of worldwide interest due to climate change and the utilisation of the region’s natural resources. It has seen the emergence of new industries, environmental pressures and geopolitical tensions. Meanwhile, academic and public discourse and the media are facing the challenge of finding adequate ways to discuss developments in the region.

The course includes an international event “Media and the Arctic: Master Class in Tampere, Finland, 26–30 November 2018”, organised by the Tampere Research Centre for Russian and Chinese Media (TaRC). Six distinguished and accomplished journalists and media professionals will join teachers from the University of Tampere to share their expertise with students and media professionals in an intensive, one-week Master Class.

The coursework will consist of pre-assignments, five contact teaching days, and a journalistic or other media-related final assignment dealing with the themes of the Master Class. Attendance on all five days and active participation in one of the workgroups is required.

Ilmoittautuminen / Registration For Registration, please contact Arja Rosenholm (arja.rosenholm@staff.uta.fi)
Lisätietoa / More information Arja Rosenholm (arja.rosenholm@staff.uta.fi)
Course Page

Alkuun/Top of page

Intensive course: Politics of Memory in Eastern Europe, 5 ECTS (UTA/AI)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and Place 1.10 – 5.10.2018
Mon-Fri 10-13
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Lina Klymenko
Tavoite / Aim The student will learn to discuss and analyse conflicts in the Eastern European and post-Soviet countries over the interpretation of historical events, most notably over the history of the Soviet Union. Taking the region of Eastern Europe as a case study, this course explores the nexus between Foreign Policy Analysis/International Relations and politics of memory. In Memory Studies, scholars study how various political actors compete over the meaning of past events embodied in various memory sites such as monuments, commemorations, museums, and history textbooks. Scholars of International Studies, on the other hand, study the external relations of a state. Therefore, we will learn how the foreign policy of a state is enacted through the memorialization of particular historical events. The production of historical narratives often serves as a mechanism of national identity construction that defines the relation of a state to other national or supranational entities.
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of UTA in NettiOpsu 1.9. klo 06:01 – 24.9. klo 23:59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information Russian Studies-pages

Alkuun/Top of page

Intensiivikurssi: Politiikka Kaukasuksella ja Keski-Aasiassa, 5 op (TY/AI)

Järjestäjä / Organizer Turun yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 17.-19.10 ja 15.-16.11.
17.-19.10. klo 10-15
15.-16.11. klo 10-15
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Heino Nyyssönen
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee post-soviet tutkimukseen sekä EU:n ulkosuhteiden tarkasteluun liittyviä teorian ja politiikan keskusteluja ja ymmärtää alueellisen yhteistyön merkityksen EU:n naapurustossa sekä maailmanpolitiikassa.
Sisältö / Content 1. Johdanto: Löytöretki maailmankartalle
2. Neuvostoliiton perintö
3. Kansainvälisen politiikan teoriaa ja alueen geopolitiikkaa
4. Toimijat, ”etupiirit” ja uusi maailmanjärjestys
5. Yhteistyö, ulkopolitiikka ja IVY-suhde
6. Hauraat demokratiat – autoritaariset hallinnot
7.-10. Kaukasuksen kolme erilaista + Keski-Aasian tasavallat. Lisäksi kurssiin (5op) kuuluu kirjallinen essee, mahdollisuus suorittaa kurssi pienemmällä opintopistemäärällä ja opetuksen videointitallennus maisterikoululaisille.
Ilmoittautuminen / Registration Turun yliopiston opiskelijat Nettiopsussa,
muut suoraan luennoitsija Heino Nyyssöselle sähköpostitse heino.nyyssonen@utu.fi 15.10.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information

Alkuun/Top of page

Introduction to Central Asian Politics, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
5.-15.11.2018
Mon 5.11.2018 10:00 – 12:00
Tue 6.11.2018 10:00 – 12:00
Wed 7.11.2018 12:00 – 14:00
Fri 9.11.2018 12:00 – 14:00
Mon 12.11.2018 10:00 – 12:00
Tue 13.11.2018 10:00 – 12:00
Wed 14.11.2018 12:00 – 14:00
Thu 15.11.2018 12:00 – 14:00
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Luca Anceschi
Tavoite / Aim Students will be presented with an advanced introduction to the politics and the international relations of post-Soviet Central Asia, intended here as the ensemble of Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, and Uzbekistan. The lectures will look at first into the politico-economic transition experienced by the Central Asian states in the late perestroika years and, more importantly, the 1990s. Our attention will then shift onto a series of issues (energy, Islam, authoritarianism) that have defined most decisively the politico-economic development of the five republics throughout the post-independence years. The final segment of the course will then look at how the Central Asian states have related with the international community – and with Russia and the People’s Republic of China in particular – in the years that followed the collapse of the Soviet Union.
Sisältö / Content Completion: 16 h lectures, reading, essay
NB: There is more reading per lecture than on regular courses.Background reading:
You can take a look at the following books in case you are not familiar with the course topic:
•Allworth, Edward, Central Asia : 130 Years of Russian dominance, a historical overview, Duke University Press 1994. 3. ed.
•Cummings, Sally N., Understanding Central Asia: Politics and Contested Transformations, Routledge 2012.
NB: There is one paperback copy of each book available at the University of Helsinki Library (http://www.helsinki.fi/kirjasto/en/home/). Please also note that this is not obligatory course reading. Obligatory reading will be available at the course Moodle site.Realisation and working methods:
Reading and other eventual material will be posted to Moodle. Ukrainian Studies Planning Officer will send instructions how to log in for those who have registered to the course. NB: Moodle instructions will be sent to your University of Helsinki email address (Helsinki.fi).Course can be also accepted as:
• ENS-317, ExpREES optional studies
• In case you wish to transfer the credit to some other study unit please contact the teacher responsible for the study unit / module or BA/MA programme
• This course is part of Bachelor’s Programme in Languages, but it can also be accepted as master level study units (for example ENS-317 and ExpREES optional studies)Other information:
This course is organized by the Ukrainian Studies module (KIK-UK100, 30 ECTS) that is carried out in cooperation with Bachelor’s Programme in Languages and the Aleksanteri Institute.
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.10.2018.
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)
https://courses.helsinki.fi/en/kik-uk106/126384402

Alkuun/Top of page

The Russian Market Economy, 3 ECTS (UTU)

Järjestäjä / Organizer University of Turku
Aika ja paikka / Time and Place Autumn 2018
Independent work + written exam
Exam dates: 25.10.2018, 14.12.2018 and 28.2.2019
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kari Liuhto
Tavoite / Aim In order to comprehend contemporary Russia and predict its future development, it is necessary to study the historic development of the Russian society and analyse the fundaments of the contemporary Russian economy. After completing the course, a student has gained general knowledge of the Russian society and economy.
Sisältö / Content The course gives an overview of the historic development and the current state of Russia.
No lectures. Study the given course material independently and register directly to the written exam in Nettiopsu. Four possibilities to take the exam are offered in each academic year.
Ilmoittautuminen / Registration Students of UTU in Nettiopsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KV202231/3332

Alkuun/Top of page

Suurvalta kriiseissä: näkökulmia Venäjän historiaan 1700-luvulta 1900-luvulle, 5 op (TaY)

Järjestäjä / Organizer Tampereen yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 22.10.-10.12.2018
Ma viikoittain klo 12-14
Päätalo A4
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sami Suodenjoki
Tavoite / Aim
Sisältö / Content

Kurssilla tarkastellaan Venäjän historiaa ja ylirajaisia suhteita 1700-luvun lopulta toiseen maailmansotaan. Käsiteltäviä teemoja ovat ulkopoliittiset suhteet länteen, sodat ja armeija sekä sisäiset ongelmat, kuten terrori ja kapinaliikkeet, sekä näiden teemojen ilmeneminen venäläisessä kulttuurissa. Lisäksi kurssi avaa näkökulmia historian popularisointiin.

Ohjelma (alustava)
1. Sami Suodenjoki: Johdatus ja Wikipedia-harjoitustehtävän pohjustus
2. Miia Ijäs: Venäjä ja itäinen Eurooppa ennen 1800-lukua
3. Jussi Jalonen: Venäjä ja sota 1800-luvulla
4. Arja Rosenholm: Venäjän kriisit naishistoriallisesta näkökulmasta
5. Sami Suodenjoki: Keisarivalta ja sen ongelmat 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alussa + wikipedia-tehtävän työstäminen
6. Tuomas Teuho: Venäjän armeija ja sen suhde siviiliväestöön 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa
7. Sami Suodenjoki: Venäjän maailmansota ja vallankumous populaarikulttuurissa + wikipedia-tehtävän läpikäyntiä
8. Jussi Jalonen: Suuri isänmaallinen sota

Kurssi korvaa myös opetussuunnitelman kohdan RUST3 Russian and Soviet History.

Kurssi koostuu luennoista (14 h) ja kokoontumiskertojen aikana tai välillä tehtävistä harjoituksista. Kokoontumisten aikana muun muassa käsitellään kurssilla jaettuja oheislukemistoja ja analysoidaan ryhmissä populaarikulttuurin tuotteita. Lisäksi opiskelijat tuottavat Wikipediaan suomenkielisen henkilö- tai tapahtuma-artikkelin. Harjoitustehtävien käsittelyä varten avataan kurssille Moodle-alue. Kurssin päätyttyä opiskelijat palauttavat lisäksi oppimispäiväkirjan.

Ilmoittautuminen / Registration Tampereen yliopiston opiskelijat Nettiopsussa,
muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 20.9.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Russian Studies-sivut

Alkuun/Top of page

Digital text analysis in Russian and East European studies, 5 ECTS (UTU/UH/AI)

Järjestäjä / Organizer University of Turku & University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place

22.10.-21.12.2018

The course consists of three parts:

A) online coursework (22.10. –21.11. 2018)
B) a four-day intensive workshop (compulsory presence EITHER in Turku (22.-23.11. and 26.-27.11.2018) OR in Helsinki (29.-30.11. and 3.-4.12.2018)
C) Essay (10 pages) and anonymous course feedback, deadline 21.12.2018

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Mila Oiva
Tavoite / Aim The aim of the course is to teach students utilization of digital text analysis tools particularly in history research. After the course, the students will know what kinds of digital text analysis methods there are available, and for what kinds of (history) research questions they can be used for. They will learn the basic principles of data pre-processing, and how it influences the outcomes of computer assisted text analysis. In addition, the students will be able to apply source- and tool criticism in their research, and do topic modeling (with help of Mallet program) and collocation analysis (with Voyant tools program).
Sisältö / Content

The course (provided in English) consist of three parts: the first part of the course consists of video lectures, articles and small assignments, the second part is a 4-day intensive collaborative hands-on work on the data. The third part consists of writing an essay, where the students utilize the video lectures, articles, assignment discussions, and the digital text analysis they made during the workshop in composing a mini-study of a chose theme.

PART A – web course

Week 1 (22.-26.10.2018): Principles of digital text analysis I
Week 2 (27.10.-2.11.2018): Principles of digital text analysis II
Week 3 (3.-9.11.2018): Topic modeling
Week 4 (10.-16.11.2018): Collocation analysis
Week 5 (17.-21.11.2018 NOTE SHORT WEEK!): Working with the data

PART B – workshop

Workshop in Turku 22.-23.11.2018 and 26.-27.11.2018 – 4 hours during the day each day

Workshop in Helsinki 29.-30.11.2018 and 3.-4.12.2018 – 4 hours during the day each day
Thu 29.11. klo 10-14 Sali 531, Fabianinkatu 24
Fri 30.11. klo 10-14 Sali 531, Fabianinkatu 24
Mon 3.11. klo 10-14 Juhlasali, Kielikeskus (Fabianinkatu 26)
Tue 4.11. klo 10-14 no room assigned yet

PART C – essay and course feedback

Deadline for the essay 21.12.2018.

Giving anonymous course feedback is compulsory part of the course.

Ilmoittautuminen / Registration https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/91211/lomake.html by 15.10.2018.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Economic Development of Border Regions on the Finnish-Russian Border, 3 ECTS (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 22.10.–13.12.2018, Lecture rooms M107 & M303
Mon 23.10.–19.11., 14:00–16:00
Wed 25.10., 10:00–12:00
Wed 31.10., 10:00–12:00
Wed 7.11., 10:00–12:00
Wed 14.11.–21.11., 10:00–12:00
Exam 28.11, 12:00–14:00
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Dmitry Zimin
Tavoite / Aim The student should:

 • have knowledge of the contemporary socio-economic development of Russian regions, which are situated along Russia’s border with Finland.
 • understand Finnish-Russian economic interaction from different theoretical and practical perspectives.
 • be able to analyse and evaluate Russian regional economic development patterns and trends in cross-border relations. of socio-economic development of Russia’s north-western border regions and Finnish-Russian cross-border interaction.
Sisältö / Content Lectures focus on Russian regional economic development, foreign trade and investment in the border regions, programmes of cross-border co-operation, experiences of Finnish companies doing business in Russia, Russian tourist flows in Finland, and geopolitical aspects of cross-border interaction. A special focus will be placed on economic collaboration and connections between Russia and Finland. Modes of study: Lectures (20h) and a written exam (3 credits). In the minor on Russian and Border Studies, students can include the lecture course either in the basic or intermediate studies. Those students who are registered for a Master’s degree may earn additional 2 cp by submitting a course-paper (3000 – 5000 words). If there is no lecture course, students are able to write an essay
Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/opettaptied.jsp?OpetTap=59264854&html=1

Alkuun/Top of page

Foundations of Russian Law, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 29.10.–05.12.2018
Mon 29.10.2018 at 14:15 – 15:45, Main buiding, sali 8, Fabianinkatu 33

Tue 30.10.2018 at 14:15 – 15:45, Fab. 24, sali 532, Fabianinkatu 24

Wed 31.10.2018 at 14:15 – 15:45, Main buiding, sali 10, Fabianinkatu 33

Thu 1.11.2018 at 14:15 – 15:45, Main buiding, Aud XI, Fabianinkatu 33

Fri 2.11.2018 at 14:15 – 15:45, Main buiding, sali 7, Fabianinkatu 33

Mon 5.11.2018 at 14:15 – 15:45, Main buiding, sali 8, Fabianinkatu 33

Tue 6.11.2018 at 14:15 – 15:45, Fab. 24, sali 532, Fabianinkatu 24

Wed 7.11.2018 at 14:15 – 15:45, Main buiding, sali 10, Fabianinkatu 33

Thu 8.11.2018 at 14:15 – 15:45, Main buiding, Aud XI, Fabianinkatu 33

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Marianna Muravyeva
Tavoite / Aim The course examines development of Russian legal system in the context of comparative law. The aim of this course in its most general sense is to encourage understanding of a foreign system of law, Russian legal system, which developed under very complex historical and ideological influences but has a lot in common with other civil law systems. The focus is on the development of the legal system, and some specific branches of law, with consideration of various issues that have arisen in Russia’s aspiration to change from an authoritarian regime to a rule-or-law state.
Sisältö / Content

The course is divided up into topics for each class. Class reading is mainly from textbook chapters.

The course is designed to provide an in-depth discussion and critical thinking on a number of legal issues Russia is currently facing. Therefore, students are strongly encouraged to prepare for classes, to acknowledge themselves with recommended literature before the course start and before each class.

 • Class 1. Russian legal system in the context of comparative law
 • Class 2. Russian Constitution: challenges of constitutionalism, hierarchy of legal norms and international law
 • Class 3. Human Rights and the Rule-of-Law
 • Class 4. Who’s in charge of Legal Protection?
 • Class 5. Criminal Justice and the Rule-of-Law
 • Class 6. Market Economy and Russian Civil Law
 • Class 7. Welfare state and market economy
 • Class 8. Student’s conference: Could there be Rule-of-Law in Russia?

a) Compulsory readings:

1) Maggs, Peter, Olga Schwartz and William Burnham: Law and Legal System of the Russian Federation 6th ed (Huntington, NY: Juris Publishing, 2015)*; and

2) William E. Butler: Russian Law (Oxford: Oxford University Press, 2009)* or William E. Butler: Russian Law and Legal Institutions (London: Wildy, Simmonds & Hill Publishing, 2014)*.

b) Recommended readings:

1) Boute, Anatole: Russian Electricity and Energy Investment Law (Leiden; Boston : Brill Nijhoff, 2015);

2) Bowring, B. Law: Rights and Ideology in Russia: Landmarks in the Destiny of a Great Power. (London-New York: Routledge, 2013);

3) Butler, William E.: Russian Public Law: The Foundations of a Rule-of-Law State – Legislation and Documents (London: Wildy, Simmonds & Hill, 2005);

4) Burkov, Anton: The impact of the European Convention on Human Rights on Russian Law: legislation and application in 1996-2006 (Ibidem-Verlag, 2007);

5) Henderson, Jane, Maria Yefremova and Svetlana Yakovleva: Contract Law in Russia (Oxford: Hart Publishing, 2014);

6) Henderson, Jane: The Constitution of the Russian Federation: A Contextual Analysis (Oxford, Hart, 2011);

7) Gorbacheva, Zhanna: Labour Law in Russia, 2nd edn. (Wolters Kluwer Law & Business, 2013);

8) McAuley, Mary: Human Rights in Russia: Citizens and the State from Perestroika to Putin (London : I.B. Tauris, 2015) Russian Approaches to International Law (Oxford: Oxford University Press, 2015).;

9) Oda, Hiroshi: Russian Commercial Law (2nd ed., Martinus Nijhoff Publishers, 2012);

10) Orlov, Vladimir: Introduction to Business Law in Russia (Ashgate, 2011);

11) Simons, William B. and Ferdinand Joseph Maria Feldbrugge: Private and civil law in the Russian Federation: essays in honor of F.J.M. Feldbrugge (Brill, 2009);

12) Trochev, Alexei: Judging Russia The Role of the Constitutional Court in Russian Politics 1990-2006 (Cambridge: Cambridge University Press, 2008);

13) Vereshschagin, Alexandr: Judicial Law-Making in Post-Soviet Russia (Routledge, 2007); and

14) Zimnenko, Bogdan and William Elliott Butler: International law and the Russian legal system (Eleven International Publishing, 2007).

CLASS PARTICIPATION, 30%.

All students are expected to attend class regularly (at least, 75% of attendance is required to pass). Attendance will be taken at the beginning of each class session. Class participation grade will be based on attendance, involvement in class discussions, and interest in the course as reflected in questions and comments.

RESEARCH PROJECT, 40%.

Each student will choose a topic to study in greater depth, utilizing resources available online and in the University Library. This project must use original sources and should identify, in concert with the professor, one or more key questions for analysis, focusing EITHER on (1) a legal problem; OR (2) the social context of legal issues covered by the course; OR (3) comparison of any legal issues between Russia and Finland (or Europe). THIS PROJECT MUST NOT BE AN ENCYCLOPEDIA ARTICLE. At least two base sources are required for the topic development. At least 10 secondary sources, including one monograph and five scholarly journal articles, are required for this project. If you don’t know what a scholarly journal is, or what base source to use, please ask. Encyclopedias, dictionaries, atlases, textbooks, or country profiles may be used for background only and DO NOT COUNT for your seven sources. A prospectus and bibliography for this project is required. The final paper, due at the end of the semester (end of December), should be 15-20 pages. The paper should be prepared as if it is going to be published (footnotes and bibliography required).

PARTICIPATION IN A FINAL STUDENT CONFERENCE, 30%.

The final conference will be held at the end of the course. Each student should do a short (7mins) presentation of their project in order to identify the issue they would like to look in depth at in their research project. The conference will be held as a real scholarly event. Everybody should reflect on the paper presented with a question, or opinion, or additional information, or criticism. The goal of the conference is to evaluate oral and discussion abilities.

A maximum of 30 students will be accepted onto the course based on the order of registration.

Contact teaching 20 hours

Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 24.10.2018.
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/en/OIK-O416/125186444

Alkuun/Top of page

Pollution and protection: Environmental history of the Baltic Sea, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 29.10.2018 – 30.11.2018
29.10.-26.11.18 ma 16.15-18.45 PR, Aud XIII
02.11.-30.11.18 pe 14.15-15.45 PR, Aud XII
Fabianinkatu 33
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Simo Laakkonen
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ympäristöhistorian klassisten kysymysten, esimerkiksi ilmaston, talouden, politiikan ja kulttuurin vuorovaikutukseen. Hän tuntee suomalaisen yhteiskunnan pitkäaikaisia kehityslinjoja ja ymmärtää miten elinkeinot, ympäristö ja luonto ovat kytkeytyneet toisiinsa. Ilmastonmuutos historiallisena ilmiönä ja tulevaisuuden haasteena saa erityisen painotuksen.
Sisältö / Content Opintojakson aikana perehdytään globaalin ympäristöhistorian keskeisiin teemoihin sekä suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen, agraarisen ja urbaanin elämäntavan, luonnon ja talouden väliseen yhteyteen sekä elinkeinojen kehityksen yleisiin kansainvälisiin ja kansallisiin taustatekijöihin.
Kurssi käsittelee 1800-luvun lopulta 2000-luvun alkuun koko Itämeren aluetta – kaupunkeja, valtioita ja kansainvälistä ympäristöyhteistyötä. Ja erityistä huomiota kiinnitetään itäiseen puoliskoon – Pietariin/Leningradiin, Baltian maihin, Puolaan ja Neuvostoliittoon.
Ilmoittautuminen / Registration Students of University of Helsinki in WebOodi 11.10.18 klo 09.00-
25.10.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Water Resources and Water Security Management in EECCA Countries, 6 ECTS (UTU/AI)

Järjestäjä / Organizer University of Turku
Aika ja paikka / Time and Place 29.10.–12.12.2018
29.10-2.11.
Mon 29 October (2 hrs) 16-18
Tue 30 October (2 hrs) 14-16
Wed 31 October (3 hrs) 14-17
Thu 1 November (3 hrs) 14-17
Fri 2 November (2 hrs) 13-1510.12.-12.12.
Mon 10 December (2hrs) 14-16
Tue 11 December (2hrs) 14-16
Wed 12 December (2hrs) 14-16
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Mikhail Kozeltsev
Tavoite / Aim After the course, the student:
– have basic knowledge on what kind of historical, cultural and institutional issues are relevant in development projects on environmental governance;
– have learned to do analysis of institutions taking into account not only legislation but also the context where law is being applied
– understand the basic guidelines EECCA countries rely on in developing water management policies clearly see the institutional gap between countries in transition and the EU countries,
– understand the current regulation and (national/EU/OECD) policy processes aimed at improving water governance in countries of transtition.
– have developed their understanding of cross-cultural values, critical analysis of institutions, developing of argumentation and debate skills
– understand the critical importance water resources have for countries well-being and human survival and the urgent need for developing effective international policies on social protection of poor inhabitants and adaptation to climate change.
Sisältö / Content

This course concentrates on challenges in developing sustainable environmental governance in developing countries and countries in transition. The case study countries are from EECCA region (former USSR countries) where water management is an integral issue of sustainable development and vital for many poor people. Kyrgyzstan (Kirgisia in Finnish) will be the main case study area where students will have a closer look at the issues of developing the water governance of the country.

Lectures by professor Kozeltsev will consist of the following topics:
– EECCA, Eastern Partnership, Eurasian Economic Union
– UN Sustainable Development Goals
– EECCA countries and EU (how different are they in water management?)
– Water problems and local population
– Water and climate change: consequences and adaptation; renewable energy sources
– Legal framework and regulation tools in EECCA countries
– Social security (access to water for poor people)
Participation in classroom work (minimum 80 %)
Exercises
Seminar paperStudents will form groups of 3-4 people. After the lectures students will first make as a group work a short (2-3 pages) paper where they compare the legislation concerning the access to water in Finland (or another EU/OECD country) and an EECCA country or Russia.Then students will start to work in groups on the longer paper (10-15 pages) where they analyze economic and legislative instruments that could be used in developing the water governance in Kyrkyzstan. They should take into account general water management development goals and the general institutional context in Kyrkyzstan. This paper will be presented by the group and discussed with others in the seminar in the end of the course.

Lectures 12 h, Seminar 8 h

Selection criteria: Participation is limited to 24 students. 1/3 of the places is reserved for the degree students of the Faculty of Law and five places for the students of Aleksanteri institute.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UTU in Nettiopsu,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information Minna Pappila (minpap at utu.fi)

Alkuun/Top of page

Pollution and protection: Environmental history of the Baltic Sea, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 29.10.2018 – 30.11.2018
29.10.-26.11.18 ma 16.15-18.45 PR, Aud XIII
02.11.-30.11.18 pe 14.15-15.45 PR, Aud XII
Fabianinkatu 33
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Simo Laakkonen
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ympäristöhistorian klassisten kysymysten, esimerkiksi ilmaston, talouden, politiikan ja kulttuurin vuorovaikutukseen. Hän tuntee suomalaisen yhteiskunnan pitkäaikaisia kehityslinjoja ja ymmärtää miten elinkeinot, ympäristö ja luonto ovat kytkeytyneet toisiinsa. Ilmastonmuutos historiallisena ilmiönä ja tulevaisuuden haasteena saa erityisen painotuksen.
Sisältö / Content Opintojakson aikana perehdytään globaalin ympäristöhistorian keskeisiin teemoihin sekä suomalaisen yhteiskunnan kehitykseen, agraarisen ja urbaanin elämäntavan, luonnon ja talouden väliseen yhteyteen sekä elinkeinojen kehityksen yleisiin kansainvälisiin ja kansallisiin taustatekijöihin.
Kurssi käsittelee 1800-luvun lopulta 2000-luvun alkuun koko Itämeren aluetta – kaupunkeja, valtioita ja kansainvälistä ympäristöyhteistyötä. Ja erityistä huomiota kiinnitetään itäiseen puoliskoon – Pietariin/Leningradiin, Baltian maihin, Puolaan ja Neuvostoliittoon.
Ilmoittautuminen / Registration Students of University of Helsinki in WebOodi 11.10.18 klo 09.00-
25.10.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Venäjän historia, 2 op (JY)

Järjestäjä / Organizer Jyväskylän yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 29.10.18 – 21.12.18
pe 2.11.2018 08:15-09:45 X 319
pe 9.11.2018 08:15-09:45 X 319
pe 16.11.2018 08:15-09:45 X 319
pe 23.11.2018 08:15-09:45 X 319
pe 30.11.2018 08:15-09:45 X 319
pe 7.12.2018 08:15-09:45 X 319
pe 14.12.2018 08:15-09:45 X 319
pe 21.12.2018 08:15-09:45 X 319
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Alexei Lobski
Tavoite / Aim Kurssin suoritettuaan opiskelija
– hallitsee perustiedot Venäjän historiasta, politiikasta ja yhteiskunnasta
– osaa kerätä aiheeseen liittyvää tietoa, pystyy ymmärtämään ja arvioimaan asiatekstejä
Sisältö / Content Kurssilla tutustutaan Venäjän yhteiskunnan pääkehitysvaiheisiin.
Ilmoittautuminen / Registration Jyväskylän yliopiston opiskelijat Korppissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 20.9.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information JY Korppi

Alkuun/Top of page

Business in the Baltic Sea Region, 6 ECTS (UTU)

Järjestäjä / Organizer University of Turku
Aika ja paikka / Time and Place 29.10.2018 – 09.12.2018
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kari Liuhto
Tavoite / Aim After completing the course, a student is able to evaluate independently business opportunities the region offers and assess the future development of the Baltic Sea Region.
Sisältö / Content The Baltic Sea Region accounts for approximately five percent of the global economy and it is one of the most dynamic regions in the whole world. Moreover, this region covers nearly a half of Finland’s foreign trade and foreign investment. The course provides a student with a comprehensive picture of the macroeconomic situation and the business development in the Baltic Sea Region. Several top level visiting lecturers, representing business, state administration and the Academia, guarantee that a student receives the most up-to-date information on their field of expertise. In addition to lectures, the course contains an analytical case study (a course work) conducted by a student.
Ilmoittautuminen / Registration Students of UTU in Nettiopsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KV202240/2612

Alkuun/Top of page

Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business, 6 ECTS (Aalto/AI)

Järjestäjä / Organizer Aalto University
Aika ja paikka / Time and Place 29.10-3.12.
Mon 10-12
Wed 10-12
Except Week 46: Mon 10-12 and Tue 15-17 (week 46 Wed 14.11. Arena-fair)
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Svetlana Ledyaeva
Tavoite / Aim
Sisältö / Content The course provides an introduction to the Russian economy. We will begin with the insight into economic history of Russia from Tsar Period (starting from Peter the Great) and proceed to the years of transition from Soviet to market economy. We then progress to the discussion of current issues of the economic development of Russia. These issues include economic geography of Russia, Russian financial system, sectorial analysis of the Russian economy, international economic
relations of Russia with the rest of the World and some others. Special attention will be given to the current situation in Russia, i.e. Russian economy under sanctions. This will include such issues as the economic and political causes of Russia-Ukraine crisis, Western sanctions on Russia and countersanctions of Russia, the consequences of sanctions for Russia, its main partners and global economy in general.
Ilmoittautuminen / Registration Students of Aalto University in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information https://oodi.aalto.fi/a/opettaptied.jsp?OpetTap=1133598335&html=1

Alkuun/Top of page

Venäjän historia ja kulttuuri, 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 30.10. – 13.12.2018
Ti 30.10.-23.11. klo 10:15-11:45 sh 403, Kielikeskus, Fabianinkatu 26
Ti 20.11.- 27.11. klo 10:15-11:45, Sali 531, Fabianinkatu 24
Ti 04.12.-11.12. klo 9:15-11:45, Sali 531 Fabianinkatu 24
To 1.1.-22.11. klo 12:15-13:45 A206, Topelia, Unioninkatu 38
To 13.12. klo 12:15-14:45 Sali 532, Fabianinkatu 24
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Ira Jänis-Isokangas, Sanna Turoma ja Sari Autio-Sarasmo
Tavoite / Aim Opiskelija tunnistaa Venäjän historiaan ja kulttuuriin liittyviä keskeisiä kehityskulkuja ja niitä avaavia käsitteitä. Opiskelija hahmottaa historialliseen kehitykseen liittyviä syy-seuraussuhteita ja ymmärtää käsitteiden merkityksen menneisyyden tulkinnoissa ja analyysissä.
Sisältö / Content Luento I: Historia – keisariaika
Luennolla käsitellään Venäjän keisariajan kannalta keskeisiä tapahtumia kehitystä avaavien käsitteiden kautta kuten tsaarin valta, imperiumin rakentuminen, yhteiskunnan muutos ja eriarvoistuminen.
Luento II: Kulttuuri – keisariaika
Luennolla käsitellään Venäjän valistusaikaa, imperiumin rakentumista ja 1800-lukua yhteiskunnallisia muutoksia aatehistorian sekä kulttuurin ja sen instituutioiden näkökulmasta. Luennolla tutustutaan venäläisen kulttuuri- ja kirjallisuushistorian keskeisiin nimiin ja pohditaan kansallisen identiteetin muotoutumista Venäjällä suhteessa muuhun Eurooppaan.
Luento III: Historia – vallankumoukset
Luennolla käsitellään Venäjän murroksen vuosia 1905-1925, jona aikana Venäjä/NL kävi läpi useita vallankumouksia. Haastamme ideologian ja politiikan roolin vallankumouksen vetureina ja rakennamme tuoreen kuvan muutoksen, murroksen ja jatkuvuuden suhteesta uuden yhteiskunnan kehityksessä.
Luento IV: Historia – Stalinismi
Luento käsittelee sosialismin rakentamisen esihistoriaa ja käytännön toteutumista. Suunnitelmatalouden, sisäisen vihollisen ja terrorin tunnemme, mutta Stalinin aika oli myös sosialismin rakentamista yhdessä maassa. Minkälaisia taloudellisia ja yhteiskunnallisia projekteja se tarkoitti ja miten näiden projektien analyysi muuttaa ymmärrystämme tuosta ajasta?
Luento V: Historia – sodat/suurvalta identiteetti
Luennolla aloitamme perinteisestä Suuren Isänmaallisen sodan merkityksestä Neuvostoliiton minäkuvalle. Lähestymme teemaa mm. puna-armeijan, patriotismin ja viholliskuvien kautta. Haastamme perinteisen kuvan Neuvostoliiton roolin rakentumisesta kylmän sodan alussa ja avaamme uusia näkökulmia Neuvostoliiton kehitykseen.
Luento VI: Kulttuuri – neuvostokulttuuri ja kulttuuripolitiikka
Luennolla käsitellään neuvostokulttuurin ja kulttuuripolitiikan muotoutumista ensin bolševikkien ja sen jälkeen Stalinin johdolla. Luennolla pohditaan kulttuurin kysymyksiä muun muassa venäjän kielen aseman sekä kansallisuuspolitiikan näkökulmasta.
Luento VII: Historia – suunnitelmatalous/stagnaatio
Luento jatkaa luontevasti edellisestä luennosta ja perehtyy Neuvostoliiton sodan jälkeiseen kehitykseen mm. koulutuksen, urheilun, turismin ja nuorison näkökulmista. Pohdimme stagnaation merkitystä mm. eriarvoistumisen näkökulmasta. Tuomme uusia näkökulmia yhteiskunnallisten instituutioiden jatkuvuutta ja muutosta edistäviin tekijöihin Brezhnevin aikana.
Luento VIII: Historia – perestroika
Luento pureutuu Neuvostoliiton lopun alkuun ja siihen liittyneisiin ilmiöihin kuten ympäristöliikkeet, erilaiset alakulttuurit, sosiaaliset ongelmat ja eriarvoistumine, nationalismi, uskonto ja talous. Pohdimme myös olisiko sosialismia ollut mahdollista uudistaa.
Luento IX: Kulttuuri – myöhäissosialismin aika
Luennolla lähestytään myöhäisen sosialismin ajanjaksoa kirjallisuuden ja kulttuurin näkökulmasta. Kirjallisen kulttuurin lisäksi neuvostoyhteiskunnan muutoksia avataan neuvostoelokuvan näkökulmasta. Luennolla pohditaan Neuvostoliiton hajoamisen syitä kulttuurin näkökulmasta.
Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa 09.10.18 klo 09.00-
13.12.18 klo 23.59, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 20.9.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information Helsingin yliopiston kurssit

Alkuun/Top of page

Introduction to Ukraine, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 30.10.2018 -12.12.2018
Tue 14-16, Sali 27, Metsätalo
Wed 10-12, Sali 22, Metsätalo
Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arseniy Svynarenko
Tavoite / Aim Students will learn about origins, key figures and developments in Ukrainian culture and formation of national identity. Students will learn the main theoretical approaches in the studies of culture and national identity and will familiarize with essential scholarly works on Ukrainian culture, society and politics. During the course students will also be encouraged to follow current political and cultural events in Ukraine and build their competence in contemporary Ukraine.
Sisältö / Content 1. Ukraine: geography, people, economy.
2. Theoretical approaches in the studies of culture and national identity.
3. Origins of Ukrainian culture and language.
4. The Cossack Era, Cossack culture and its significance for Ukrainian national identity.
5. Ukrainian Literature. Ukrainian Music.
6. Ukrainian Renaissance in the 1920s. Nationalist movement in Western Ukraine. Stalin’s Terror in Ukraine in 1930s.
7. Ukraine in WW2. Nationalist organizations during war. Dissident movement in Soviet Ukraine.
8. Perestroika and Ukrainian Independence. Evolution of political system and parties in Ukraine. Formation of contemporary political culture in Ukraine.
9. Religion in Ukraine. Main church organizations and their role in society and politics.
10. Civil society in Ukraine and its role in Orange Revolution and Euromaidan.
11. The war in Ukraine.
12. Ukraine in international relations.
ExamCompletion:
Lectures 24 h, reading, exam .
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi 09.10.18 klo 09.00-
12.12.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)
University of Helsinki Courses.

Alkuun/Top of page

 

Doing Business in Russia, 6 ECTS (Aalto)

Järjestäjä / Organizer Aalto University
Aika ja paikka / Time and Place 30.10.-4.12.2018
30.10 – 4.12.
lectures on Tuesdays and Thursdays 9:15-12:00
R101A-304
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Paulina Junni
Tavoite / Aim

The course covers the historical background of Russian economic transition and its consequences for business development, key aspects of knowledge management, human resource management, leadership, marketing, and internationalization strategy in Russia. The current stage of national entrepreneurship system development with a specific focus on high growth technology entrepreneurship in Russia is discussed. Throughout the course, the impact of culture on organizations, managerial processes, and behaviors is highlighted. The experience of foreign companies’ operations in Russia is introduced through interactive work on instructive business cases and presentations of guest speakers.

Prerequisites: It is strongly recommended that students have completed the course International Strategy (26E03101).

Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration Students of University of Aalto in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018
Lisätietoa / More information

Alkuun/Top of page

 

Russian Statehood in Flux – The Soviet Empire, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place

31.10.-05.12.2018

Wednesdays 31.10.-05.12.2018
08:15-13:45, Fabianinkatu 24, sali 531
16:15-17:00, Topelia, B107

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arto Luukkanen
Tavoite / Aim To understand the studies of Soviet Russia’s past, to explain historical facts, people, social phenomena, causes, and consequences in Soviet history. And especially: to read and evaluate historical documents critically and to describe how they might be used in understanding and writing Soviet history.
Sisältö / Content

Introduction

The Soviet Union has collapsed and historian have been able to get access to archives. This has been given us a possibility to re-define our understanding of history. Russian studies have previously investigated elements of Russia’s hard political (autocratic and Soviet) past. Later the Soviet studies have been modified by the “soft factors”, i.e., cultural struggles, social relations and social realities etc. Together with these components, the questions of ethnicity in the Soviet system has been scrutinized by specialists such as Rodolfo Stavenhagen, Valery TIshkov and many others. It seems that ethnicity serves as an agent of change, dialogue, mobility and mentality thus stressing the significance of contemporary history and social-sciences in this field.

This strongly suggest the importance of intertwining other fields of areal and cultural studies into the study of Russian history. Especially in Russian studies the idea of rigid determinism and a positivistic stand in methodological questions are perhaps not as imperative as for example the need to apply “methodological individualism” and interdisciplinary approach thus building up new paradigms on identifications inside the Stalinist society and resistance & resilience of those who opposed it.

To put it short: inter-disciplinary approach is one of the most fundamental paradigmatic shifts within humanistic studies in last twenty years and especially significant when examining Soviet past.

This multidimensional/interdisciplinary approach is more than apt especially when we are trying to find more plausible explanations for example to the Stalin’s political terror against the minority nationalities. Usually, scholars have been explaining this terror by finding rationality from political causes or have been telling stories of elite victims. There have been usually two main schools of explanations: either the whole population of the USSR was a victim or terror was somehow linked to central administration’s wish to attack local officials.

In addition to these theories there exists also other kind of approaches. The relevance of theories are not able to explain for example the reasons why some nationalities were persecuted more than others during 1930’s, why the Soviet nationality policies were more tolerant towards “backward” nations of the East? Why totalitarian ideology viewed these nations less dangerous than those in the West?

However, for finding apt explanations and proper answers the openness of methodological approaches should prevail.

This course asks following questions:  why did the Bolshevik Revolution occur?  How did the Soviet leadership reassemble the fragments of Russia’s former empire and how did the realities of functioning as a multi-national state shape the Soviet system?  Why Stalin’s rise to power and his terror? Why industrialization, collectivization, state terror?  What elements of the communist system impeded and continue to impede reform? And finally: why collapse?

Theoretical analysis and methodological & empirical notions of history

Mosaic of the past: History and the understanding of the past is the key fundamental for other Soviet studies – Russia is not only a social phenomenon – it is mosaic of the past. History  – more than dates and people! Not just a list of what happened where and when to whom.

Empirical information and reading of sources: the craft of history involves interpreting facts in a convincing manner in dialogue with other historians. Hermeneutics of the past!

History is a debate about the meanings of what happened where and when to whom.  In this course you will learn through written assignments and discussions how to understand and analyze historical debates and then to develop interpretations of your own.

Outcome of lectures

The skills of understanding: assessing other people’s arguments and building interpretations of one’s own are, of course, applicable to fields other than history.

The critical thinking skills of learning: you learn in this course should enrich and inform how you approach a full range of topics and decisions in your professional and everyday life.

The skills of understanding the past: course also seeks to enhance your ability to imagine the lives of others and in doing so to help you better understand and appreciate the world in which you live.

Practical skills:  the course emphasizes short and dense (rather than long and light) readings.

Home works, team works and assignments: Students should enjoy learning about the past and about how historians think about the past.  They should also have a desire to improve their writing, analytical, and argumentation skills.

In-class discussions are a relevant part of this course. They will give you a chance to analyze the readings, ask questions, formulate your own ideas, and learn from other students

You are expected to come to every class prepared to discuss the readings and to engage with the material presented in lecture.

Teachers and teaching methods

Docent, University lecturer Dr. Arto Luukkanen gives these lectures every Friday. After each two hour lecture there will be an “academic colloquy” with students in nearby Café (Café Engel). This will be followed by study group discussions 13-16. A group of senior students chosen by Dr. Luukkanen will then lead these discussions under his supervision as part of their training in Russian studies.

So, this series of lectures will combine 3 different pedagogical methods.  This combination of dialectical, discussional and peer reviewing methods of teaching have been well received among the international students. The key factor is the participating teaching method so that the students are engaged into the active learning process. They are both encouraged and required to present their personal analysis and opinions during the debates and discussions.

After the lectures the students will organize their own presentations on topics discussed during these lectures and study group projects.

Assessment

Course assessment includes active participation in the lectures, 5 pages of individual lecture diary, and 10 page of collaborative essays (2-3 students as co-authors). As this series of lectures is delivered through a combination of lectures, student group-workshops, assessment is carried out through long essays (40%), diaries (20%) and active participation (20%).

Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Web course: Historical roots of the contemporary conflicts in the Balkans, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 31.10. -19.12.2018
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Jan Mus
Tavoite / Aim Student will learn about the historical origins of the contemporary conflicts threatening stability in the region. Student will acquire knowledge about the various (twofold) explanations used by sides of particular conflicts. Student will gain skills of critical consideration of contemporary political discourses.
Sisältö / Content The course provides students with a critical knowledge on the history of Balkan conflicts. In general it highlights the following problems: how the history have been used in the modern political discourse in the Balkans; links between the past and the contemporary problems affecting social, economic and political situation in the Balkans; as well as variety of political perspectives on the historical facts. Topics covered at the web lectures:
• Conflict over Bosnian statehood and nationality of the three nations
• Conflict over Macedonian state and nationality
• Conflict over Kosovo and its past
• Serbian Croatian rivalry
• Question of Vojvodina and Istria
• Albanian dream of unified stateCompletion: Eight web lectures, weekly assignments, and essayAssessment: essay (30%), participation in course (70%)
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)
University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Venäjän ja Ukrainan nykyinen vähemmistökansapolitiikka. Yhtenäisyydet ja eroavuudet., 5 op (HY/AI)

Järjestäjä / Organizer Helsingin Yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 31.10.-14.12.2018.
Ke ja Pe 14:15-15:45
Sali 18, Metsätalo, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Pekka Kauppala
Tavoite / Aim Opiskelija kykenee vertailemaan keskenään toisiaan kansallisesta sorrosta syyttelevien maiden kansallisuuspolitiikan samankaltaisuuksia ja eroavuuksia. Niin Venäjällä kuin Ukrainassakaan ei perinteisesti ole yhtenäisen kansallisuuspolitiikan mallia. Neuvostoliiton kansallispoliittinen perintö on monimutkaisen, heterogeenisen ja hierarkkisen kansallisuuspolitiikan malli. Vähemmistökansojen reaalioikeuksissa ratkaisevaa on sijoittuminen tähän hierarkiaan.
Sisältö / Content

Sekä Venäjä että Ukraina ovat vuonna 2017 tehneet huomattavia uusia linjanvetoja vähemmistökansapolitiikkaansa, jotka ovat jääneet vaille merkittävää julkista huomiota. Molempien linjojen keskiössä on pyrkimys voimakkaasti rajoittaa vähemmistökielten kouluopetusta. Tämä puolestaan automaattisesti vie valtiot törmäyskurssille kansallisten liikkeiden kanssa, joiden peruspyrkimyksiin lähes poikkeuksetta kuuluu omakielisen kouluopetuksen voimistaminen.

Luentokurssin tarkoitus on näyttää kummankin valtion kansallisuuspoliittinen malli sen aktuaalissa muutosvaiheessa. Siinä käsitellään myös yhteistä neuvostomenneisyyttä niiden nykypäivän heijastusten pohjalta. Konkreettiset esimerkit eri kansojen, erityisen laajasti Venäjän saamelaisten ja muiden suomalais-ugrilaisten kansojen tilanteesta, valaisevat mallien reaalista toteutusta.

Kurssi sisältää myös englanninkielisen osuuden:
“The Sami people in Russia – transnational and interethnic relations” by Lukas Allemann. The special lectures give an overview on the history and present situation of the Sami minority in the Murmansk Region, also known as Russian Lapland.

Kauppalan luennot (18 h, 9 luentokertaa) pidetään Helsingin yliopistolla ja Allemannin luennot (6 h, 3 luentokertaa) Lapin yliopistolla. Luentoja voi seurata videoyhteyden kautta samanaikaisesti sekä Helsingissä että Rovaniemellä.

Ilmoittautuminen / Registration HY:n opiskelijat WebOodi,
09.10.18 klo 09.00-14.12.18 klo 23.59
muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 20.9.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Norms and Ethics: Global Indicators of Governance and Law in Russia, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place

31.10.-21.11.2018

31.10.-07.11.18 ke 10.15-11.45 Main building Aud IV, Unioninkatu 34
02.11.18 pe 10.15-11.45 Main building Sali 21, Fabianinkatu 33
09.11.18 pe 10.15-11.45 Main building Sali 21, Fabianinkatu 33
14.11.18 ke 10.15-11.45 Main building Aud IV, Unioninkatu 34
16.11.18 pe 10.15-11.45 Main building Sali 21, Fabianinkatu 33
21.11.18 ke 09.15-11.45 Main building Aud IV
Fabianinkatu 33

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Anna-Liisa Heusala, Freek Van der Vet, Marianna Muravyeva, Rustamjon Urinboyev
Tavoite / Aim Student identifies normative and ethical questions that are connected to global challenges. Student is able to relate different disciplinary based approaches to the topic. Student understands multi-/interdisciplinary approach in practice and is able to recognize different disciplinary approaches in the analysis norms and ethics in the context of Russia.
Sisältö / Content This course takes a normative and ethical perspective asking “why?” questions, i.e. why global challenges of resilience and sustainability are imperative for all nations, including Russia.
The course will be based on lectures and/or group work. The group work can be organised on the basis of problem-based learning.
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi,
others, https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 20.9.2018.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Marraskuussa alkavat kurssit / Courses beginning in November

The EU, Russia and the Shared Neighbourhood: Relations After the Ukraine Crisis, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 1.11.–13.12.2018.
Thu 16:15-17:45
Sali 27, Metsätalo, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Marco Siddi
Tavoite / Aim Students are expected to gain an understanding of the post-Ukraine crisis political dynamics in relations between the EU, Russia and the shared neighbourhood. They will also learn to apply International Relations theory and concepts to elucidate the events under analysis. Moreover, students are expected to gain a deeper knowledge of the policy fields selected for closer investigation: security, energy relations and other sectoral cooperation, the politics of memory.
Sisältö / Content The course focuses on relations between the EU, Russia and their shared neighbourhood in the post-Ukraine crisis context. It combines theoretical approaches with an empirical and policy focus. Particular attention is devoted to regional integration and case studies in selected policy areas (security, energy and memory politics).
1. Introduction: the EU-Russia-shared neighbourhood triangle; introductory remarks on EU-Russia relations, projects of regional integration, run-up to the Ukraine crisis
2. Theoretical and conceptual approaches to understanding relations in the ‘triangle’: geopolitical realism, regional integration theory, social constructivism
3. The EU’s and Russia’s regional integration policies and the perspectives of neighbouring countries: Eastern Partnership and European Neighbourhood Policy and Eurasian Union
4. The security dimension: the post-Soviet frozen conflicts, the 2008 Russian-Georgian war and the 2014 Ukraine crisis
5. Energy relations in the ‘triangle’ and case studies of sectoral cooperation (in the Baltic region, Black Sea and Arctic)
6. The Balkans after the Ukraine crisis: a new locus of competition between Russia and the EU?
7. The ‘memory battleground’: case studies of current memory politics in Russia, Ukraine and Poland, and implications for inter-state relationsCompletion:
• 3 ECTS: Lectures 14 h, reading, short essay
• 5 ECTS: Lectures 14 h, reading, long essay
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi 09.10.18 klo 09.00-
13.12.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 22.10.2018.
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi
University of Helsinki Courses.

Alkuun/Top of page

Web course: Belarus between East and West, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 1.11.–20.12.2018
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Anais Marin
Tavoite / Aim Students completing this course should acquire the background (historical) knowledge, conceptual keys and factual data needed for analysing a variety of issues relating to the geopolitical situation of post-Soviet Belarus within the wider European-Eurasian rim. They will learn about the SWOT factors, both domestic (political, societal, economic) and external (relations with Russia, the EU, the US and key neighbours) that affect the country’s possible trajectories as an actor and object of IR.
Sisältö / Content Unit 1. INTRODUCTION. 1.1 Presentations. 1.2 The foreign policy of small states in IR 1.3 Introducing Belarus. 1.4 Belarus: neither Europe nor Russia?
Unit 2. BACKGROUND. 2.1 Conflicting historiographies I: Belarus in the Grand Duchy of Lithuania 2.2 European references in the nationalist opposition’s discourses 2.3 Contemporary identity debates 2.4 Iconography of Belarus’s “European” past.
Unit 3. BACKGROUND (ctd). 3.1 Conflicting historiographies II: Belarus in the Russian-Soviet historical realm 3.2 Official narratives on Belarusian identity and foreign policy 3.3 Lukashenka’s regime as a neo-Soviet project 3.4 The language issue
Unit 4. DILEMMAS. 4.1 The myth of a multi-vector policy 4.2 Independent Belarus in the post-Soviet realm: integration vs. sovereignty 4.3 Lukashenka’s (self-)isolation from the West 4.4 Foreign trade patterns
Unit 5. INTEGRATION. 5.1 The Russian/Eastern vector 5.2 Belarus as a security shield for the Union State 5.3 Belarus as a pillar for Eurasian reintegration 5.4 Geopolitical blackmail as a regime-survival tool
Unit 6. ASSOCIATION? 6.1 “Returning” to the West? 6.2 Failing the democratic conditionality test 6.4 Belarus in the Eastern Partnership 6.4 Belarusians’ worldviews
Unit 7. OPTIONS. 7.1 Is Lukashenka’s dictaplomacy sustainable? 7.2 Breaking the deadlock: alternative partnerships (China)
Unit 8. PROSPECTS 8.1 Between East and West: latest trends 8.2 Possible trajectories
Eight web lectures, weekly assignments, reading, final essay
Ilmoittautuminen / Registration Students of University of Helsinki in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 22.10.2018.
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza(at)helsinki.fi)
University of Helsinki Courses.

Alkuun/Top of page

The Employment Protection in Russia, 5 ECTS (UTA/AI)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and Place 1.11.–29.11.2018
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Oxana Krutova
Tavoite / Aim The aims of the course “The Employment Protection in Russia” are to introduce students into the history, concepts and methods of employment protection and give an overview of practices and outcomes of employment protection operating nowadays in Russia.
Sisältö / Content

The course will be structured and scheduled according to five thematic sessions. In the beginning of the course we will draw an overview of the extent and distribution of the employment protection concepts in Russia. We will focus on outcomes and consequences of the economic recession in terms of employment and social risks. Secondly we will tackle the forms, methods and outcomes of employment protection introduced by individual countries and globally in the European Union. After critical analyses of the actual problems of employment protection, we will review the challenges and alternatives of future development of employment protection.

1 lecture: Introduction – Restructuring European work and welfare systems.
2 lecture: Short history of employment protection in the developed industrial countries (national regulations; ILO regulations, other international regulations, etc.).
3 lecture: The Concept of Employment Protection (early ideas of employment protection; dimensions of employment protection; waves of development in industrial countries).
4 lecture: Transitional labour markets (national settings, the role of institutions).
5 lecture: Social risks of mobile labour (international mobility of labour, risks related to migration and national variation of social norms). New issues of labour and safety rules and labour law.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UTA in Nettiopsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 22.10.2018.
Lisätietoa / More information

Alkuun/Top of page

Russian Statehood in Flux: Early Russian Statehood, Building-up an Empire 862-1917, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 12.09.2018.–28.09.2018.
Wednesdays 12.09.–26.09.
08:15–10:45, Unioninkatu 35, sh114
12:15–13:45, Unioninkatu 35, sh114
15:15–16:45, Päärakennus, sali 11Monday 17.09.
08:15–10:45, Unioninkatu 35, sh114
12:15–13:45, Unioninkatu 35, sh114
15:15–16:45, Päärakennus, sali 11Friday 28.09.
08:15–10:45, Topelia, A206
12:15–13:45, Topelia, A206
15:15–16:45, Topelia, A206
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arto Luukkanen
Tavoite / Aim Primary goal of the studies: The main emphasis of this series of lectures is to study the phenomena of Russianness from early sources. Secondary goal: to constitute historical survey of key events, to focus on the main phenomena of Russian identity: institutions, people, social forces and symbols. Tertiary goal: investigating everyday life of Russians is one the key notion during these lectures.
Sisältö / Content

Basics, sources, What is Russia? Primary Chronicle, Annals, Geography etc.9. November. The Birth of Rus, Kievan Rus, theories, how Russia was created? Kreshenie Rus

The Disintegration of Rus, Mongol period – first time as a state, the origins of patrimonial Russia, Kiev as ”ulus”, The Mongol yoke, The rise of Moscow,

Rise of Moscow – the principality of Moscow – early modernization of Russia and the protests: starovertsi, sects, the difficulty of modernity

Peter the Great – the rise of Russian statehood! Symbols, icons of modern Russia,

Peter the Great and his compatriots! Tabel o rangah, Russian state system, administration, laws,

Autocracy and his nobles, kuptsy, kresjany, ROC, intelligentsija, Imperial Russia,

Russia in Flux: 1850 – the flux: Nicolas I – Alexander II. Industry, art, literature, potentials, back to policestate! Philosophy: Westernizers – Chaadajev, Belinsky etc. Slavophiles: Aleksey Khomyakov, Ivan Kireyevsky, Konstantin Aksakov – comparative reading of texts of the age, how Russians lived?

Russia as a police state – Alexander III and Nicholas II – opposition, society, again: Westernizers, Slavophiles, Narodniks, Philosophy, Marxists, Revolutionaries, Why Revolution came? How Russian lived at the eve of I WW

Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 22.10.2018.
Lisätietoa / More information https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?MD5avain=&Kieli=1&OpetTap=125766725&haettuOrg=&sortJarj=&haettuOrg=&Kieli=1&NimiTunniste=&AlkPvm=&PaatPvm=&Selite=&Sivu=&haettuOpas=-1&haettuOppAin=&haettuLk=&haettuOpetKiel=&&haeOpintJaks=&takaisin=opintjakstied.jsp&OpinKohd=99174763&takaisin2=ilmsuor.jsp?MD5avain=&Kieli=1&Tunniste=406692&AlkPvm=&PaatPvm=&Nimi=&haeOpintJaks=haeopintojaksot&haeVainIlmKelp=&haeMyosAlemOrg=&eHOPSpaluu=0&eHOPSpaluusivu=&Org=

Alkuun/Top of page

Venäjän kansalaissota ja Suomi, 5 op (HY/AI)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 5.11.–10.12.2018
Ma ja To 12:15-13:45
Ma Sali 8, Päärakennus, Fabianinkatu 33
To Auditorio II, Päärakennus, Unioninkatu 33
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Marina Vituhnovskaja-Kauppala
Tavoite / Aim
Sisältö / Content

Luentokertojen otsikot

Luento 1. Venäjän kansalaissodan edellytykset ja alku vuonna 1918.
Luento 2. Valkoiset ja punaiset sotavoimat ja hallitukset. Liittoutuneiden interventio Venäjän pohjois- ja eteläalueilla sekä muut ulkomaalaiset sotilaalliset ryhmät ja niiden rooli kansalaissodassa.
Luento 3. Kansallisia liikkeitä ja alueita kansalaissodassa. Anarkistinen tasavalta Huljaipole.
Luento 4. Itä-Karjalan kysymys vuoden 1917 vallankumouksien aikana. Suomi ja Itä-Karjalan kysymys vuosina 1918–1922. Heimosotien alku.
Luento 5. Suomen ulkopolitiikka ja Venäjän kansalaissodan vaiheet. Suomalaiset sotaretket Itä-Karjalaan, Muurmannin legioona ja ”punikit”.
Luento 6. Itä-Karjala ja sen asukkaat Venäjän kansalaissodan tulessa: erilaisten strategioiden luominen. Karjalainen rykmentti ja nk. ”Karjalan väliaikainen hallitus”. Itä-Karjalan kansannousu vuosina 1921–22.
Luento 7. Talonpoikaiskapinoita Venäjän eri alueilla kansalaissodan aikana. Kronstadtin kapina vuonna 1921.
Luento 8. Venäjän kansalaissodan loppurynnistykset. Puolan – Neuvosto-Venäjän sota (helmikuu 1919 − maaliskuu 1921) ja Wrangelin armeijan pako Krimiltä vuonna 1920.
Luento 9. Kansalaissodan viimeiset taistelut maan raja-alueilla vuosina 1920–1923 (Jakutiassa, Kamtšatkan ja Tšuktšien niemimailla, Keski-Aasiassa jne.). Kansalaissodan lopputulokset.

Ilmoittautuminen / Registration Helsingin yliopiston opiskelijat WebOodissa, muut https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html 22.10.2018 mennessä.
Lisätietoa / More information  Helsingin yliopiston kurssit

Alkuun/Top of page

Strategic Culture and Russian Neighbourhood, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 5.11.-12.12.2018.
Mon 12-14
Wed 12-14
Sali 18, Metsätalo, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Ka­ta­lin Miklós­sy
Tavoite / Aim The students will be introduced to the complex relations and entanglements of Russia with nearby countries, stretching from the Baltic countries in the north to the Balkans in the south. They will gain an understanding of how Russia effects its neighbourhood and what is the place of “the West” in those countries vis-a-vis Russia. Students will learn new, more nuanced insights of the complex ways Russia is perceived in different regions and countries.
Sisältö / Content This master-level course will analyze the relationships between Russia and nearby countries through applying the theoretical approach of strategic culture. This course revisits the concept of strategic culture by examining how each country has its own way of perceiving and reacting to changes in the international arena. These nationally anchored perceptions and reactions are rooted in the countries’ traditions, experiences, history and political culture providing them a certain horizon of viable possibilities.
The lectures are dealing with different sub-regions or country-cases elaborate their subjects through the common prism of multiple interdependences from the point of view of
– Security considerations
– Economic relations and energy dependence
– Identity, history and cultural tiesContent:
1. Introduction: The concept of strategic culture revisited
II. East Central Europe
2. Baltic states
3. Visegrad countriesII. Black Sea region
4. Romania – Moldova
5. Bulgaria
6. Turkey (Toni Alaranta, Finnish Institute of International Affairs)III. Slavic Brotherhood
7. Serbia
8. Ukraine (Mark Teremae, Aleksanteri Institute, University of Helsinki, Finland)
9. Belarus10. Group examCompletion:
Participation in the lectures, group presentation and group exam
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi 09.10.18 klo 09.00-
12.12.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 22.10.2018.
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza (at) helsinki.fi)
University of Helsinki Courses.

Alkuun/Top of page

Polish anti-liberal turn – how does it perform?, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 5.11.-13.12.2018.
Mon 14-16, Sali 31, Metsätalo
Thu 14-16, Sali 31, Metsätalo
Unioninkatu 40
Luennoitsia(t) / Lecturer(s) Lukasz Grabus
Tavoite / Aim Students will be acquainted with recent political, social and cultural situation in Poland; they will be presented with origins and contexts of the most discussed problems in Polish public debate; will learn how to use tools and methods that allow them to recognize, analyze and interpret social events and behaviors as potential performances. At the same time students will be introduced to the conception of performance as theoretical paradigm of contemporary society.
Sisältö / Content

Poland is one of the countries that recently go through political, social and cultural change described frequently as an anti-liberal, anti-Western or even anti-democratic turn. We will look closer at particularities of Polish case and scratch the map of some of the many paths that led to the present situation of public debate and political narration. This will be done by applying methods and discourses developed by performance studies to analyze cultural and social events and behaviors that have recently shaped public space in Poland. Participants will be presented with essential theories of performances and then encouraged to use them in studying chosen examples (political demonstration and its TV coverage, public discussion and its comedy show parody, theatre performance and public reaction to it, etc.), in search for elements, structures or patters that made them resonate in the public opinion and foster shifts in the common sense.

Completion:
Lectures 20 h, reading, essay OR presentation (20 minutes.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi, 09.10.18 klo 09.00-
13.12.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 22.10.2018.
Lisätietoa / More information Minna Oroza (minna.oroza (at) helsinki.fi)
University of Helsinki Courses

 

Alkuun/Top of page

A Good Idea at the Time? A History of Yugoslavia, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 6.11.-17.12.2018.
Tue 06.11.-27.11.18 14.15-15.45 A206, Topelia, Unioninkatu 38.
Thu 08.11.-29.11.18 16.15-17.45 Sali 18, Metsätalo, Unioninkatu 40.
Tue 11.12.18 14.15-15.45 A206, Topelia, Unioninkatu 38.
Thu 13.12.18 16.15-17.45 Sali 18, Metsätalo, Unioninkatu 40.
Mon 17.12.18 10.15-11.45 Sali 18, Metsätalo, Unioninkatu 40.
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Brendan Humphreys
Tavoite / Aim This course aims to give a long overview of the different elements that went into the creation of Yugoslavia; its existence as first a monarchy and then a socialist country, and its painful disintegration.
The course takes a broad social scientific perspective, borrowing theories from related disciplines that can be used in the study of other regions and periods, especially in the politics of memory, national identity, and the dynamics of conflict.
Sisältö / Content 1 Introduction and Course Aims: History, Myth, Memory
2 Beginnings: Golden Ages and Ancient Heroes
3 The Ottomans and the Hapsburgs
4 Revolution, Romanticism,
5 The Balkan Wars, World War 1 and the First Yugoslavia
6 World War II and the Second Yugoslavia
7 Socialist Yugoslavia and the Cold War
8 The Disintegration of Yugoslavia 1 (Rising Nationalism)
9 The Disintegration of Yugoslavia 2 (Croatian, Bosnian, and Kosovo Wars)
10 The Successor States
Completion:
Lectures 20 h, reading, exam
Ilmoittautuminen / Registration Students of UH in WebOodi 02.10.18 klo 09.00-
17.12.18 klo 23.59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 22.10.2018.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Intensive Course: History of Russia under the Romanovs, 2 ECTS (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 19.11.2018–4.12.2018
Mon 19.11.–26.11., 16:00–18:00, Lecture room M303
Tu 20.11.–27.11., 16:00–18:00, Lecture room M303
Wed 21.11.–28.11., 16:00–18:00, Lecture room M303
Th 22.11.–29.11., 16:00–18:00, Lecture room M303
Fri 23.11., 12:00–14:00, Lecture room M301
Exam: 4.12., 08:00–10:00, Lecture room M303
Luennoitsia(t) / Lecturer(s) Jeremy Smith
Tavoite / Aim The student should:

 • be familiar with the political history of Russia from the Time of Troubles and under the Romanov tsars from Mikhail to Nicholas II
 • understand the social and economic development of Russia, including the nature and roles of the nobility and peasantry
 • appreciate the role of Russian Orthodox Christianity in social and political developments;
 • be aware of the processes by which the Russian Empire expanded and the problems associated with Empire
 • be aware of the nature of Russian autocracy and the reasons for its eventual failure, leading to the revolutions of 1917
Sisältö / Content The lecture course consists of sixteen lectures presented chronologically, with each lecture covering a tsar or group of tsars. Each lecture will also have a focus on a particular theme, such as Russian Orthodoxy, peasant rebellions, or the role of intellectuals. Lectures will be supplemented by video material and by historical documents provided by the lecturer. Modes of study: Lecture course and an exam (2 credits)
Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 22.10.2018.
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/opettaptied.jsp?OpetTap=58635163&html=1

Alkuun/Top of page

Processes and Flows: Global Processes and Flows in Russia, 5 ECTS (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 21.11-12.12.2018
21.11. ke 14.15-15.45 Sali 532
23.11. pe 10.15-11.45 Sali 532
28.11. ke 14.15-15.45 Sali 531
30.11. pe 10.15-11.45 Sali 532
05.12 ke 14.15-15.45 Sali 531
07.12. pe 10.15-11.45 Sali 531
12.12. ke 09.15-11.45 Sali 531,
Fabianinkatu 24
Luennoitsia(t) / Lecturer(s) Kaarina Aitamurto, Anna-Liisa Heusala, Veli-Pekka Tynkkynen, Daria Gritsenko, Saara Ratilainen, Rustamjon Urinboyev
Tavoite / Aim Student identifies global transnational flows that defines Russia in global context. Russia’s pivotal role in some of the natural resource flows, such as oil and gas, is globally contextualized but also the role of Russia as an ecological space affecting global biodiversity and climate. Student recognizes the major theories/approaches and their origins on social mobilization, social movements and civil societies. Student is able to define the key concepts and illustrate how those are typically applied in the civil society/movement literature. Student identifies the issues that tend to mobilize people globally and transnationally and give examples of the ideas/ideologies that travel globally. Student is able to demonstrate the application of some global ideas in the Russian context.
Sisältö / Content This course focuses on “what?” questions, i.e. what global transnational flows and mobilities (of information, people, resources, environmental externalities) are defining Russia’s position vis-á-vis global material and immaterial realities.
The assessment of the course is based on participation and/or producing essay(s) and/or learning diary and/or group works. The grading of the course is 0-5.
Ilmoittautuminen / Registration Students of the UH in WebOodi 9.10 at 9:00-12.12 at 23:59, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 22.10.2018.
Lisätietoa / More information University of Helsinki Courses

Alkuun/Top of page

Practical field course in St. Petersburg for human geography and history students, 5 ECTS (UEF/AI)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 23.11.–6.12.2018
Fri 23.11., 10:00–12:00, M107
Mon 26.11., 12:00–14:00, M107Tue 27.11., 12:00–14:00, M107
Wed 28.11., 14:00–16:00, M017
Thu 29.11., 14:00–16:00, M303
Excursion: 1.–6.12.2018
Luennoitsia(t) / Lecturer(s) Paul Fryer (GEO), M391 and Pieter Dhondt (HIS)
Tavoite / Aim After completing the course, the student has:
– practical expertise and knowledge of conducting qualitative fieldwork in foreign settings, based upon a 6-day excursion St. Petersburg, Russia.
– is able to use various field methods, particularly visual field methods.
– has improved their knowledge about past and contemporary Russian society.
Sisältö / Content

This course aims to recognise the historic and continuing links between Finland and Russia’s former capital through a guided field course to nearby St. Petersburg, supported by pre-excursion lectures by staff members and complementary lectures by Russian colleagues in partner institutions in Russia. The focus of the field course will be determined on an annual basis.

Modes of study: Lectures (22 hours), excursion (6 days), group exercise and short research essay (5 credits).

Study Materials: All lectures and readings are available from the university’s Moodle server, accessed by using your student account.

Excursion costs: The travel costs to St. Petersburg plus the cost of an individual Russian visa are covered by each student.

Ilmoittautuminen / Registration Students of UEF in WebOodi,
others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 22.10.2018.
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/opettaptied.jsp?OpetTap=59306442&html=1

Alkuun/Top of page