Syksyn 2019 kurssit / Autumn 2019 courses

Luentokurssit / Lecture courses

Elo-syyskuu / August – September Lokakuu / October Marras-joulukuu / November-December

Intensiivikurssit / Intensive courses

Elo-syyskuu / August – September Lokakuu / October Marras-joulukuu / November-December

Muut opintojaksot / Other study units

Elo-syyskuu / August – September Lokakuu / October Marraskuu / November

Lyhenteet / Abbreviations:

 • Aalto Yliopisto / Aalto University: Aalto
 • Helsingin yliopisto / University of Helsinki: HY / UH
 • Itä-Suomen yliopisto / University of Eastern Finland: ISY / UEF
 • Jyväskylän yliopisto / University of Jyväskylä: JY / JYU
 • Lapin yliopisto / University of Lapland: LY / UL
 • Lappeenrannan teknillinen yliopisto / Lappeenranta University of Technology: LUT
 • Oulun yliopisto / University of Oulu: OY / UO
 • Hanken Svenska handelshögskolan / Hanken School of Economics: SHH / Hanken
 • Tampereen yliopisto / Tampere University: TY / TAU
 • Turun yliopisto / University of Turku: TY / UTU
 • Vaasan yliopisto / Univesity of Vaasa: VY / UV
 • Åbo Akademi / Åbo Akademi University: ÅA
 • Aleksanteri-instituutti / Aleksanteri Institute: AI

 

teema2


Luentokurssit / Lecture courses

Elo-syyskuussa alkavat luentokurssit / Lecture courses beginning in August – September

Verkkokurssi: Venäjän demokraattinen kehitys: autoritarismin ja demokratian vaiheet 5 cr (TY)

Järjestäjä / Organizer Turun yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place Verkkokurssi 30.9.-20.12.2019
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Andrei Kalinitchev
Tavoite / Aim
Sisältö / Content

Kurssilla perehdytään demokratian kehitykseen Venäjällä. Novgorodin tasavallalla oli pitkät demokraattiset perinteet, mutta tämä toimintamuoto loppui, kun Moskova liitti sen itseensä. Venäjä siirtyi absolutismin tielle. Maan tilannetta seurataan eri aikakausina, erityisesti keskitytään liberaaliuudistuksiin, jotka tapahtuivat keisari Aleksanteri II:n aikana. Historiografiassa on puhuttu “Venäjän Suurista reformeista”, koska niille on vaikea löytää Venäjän historiasta vastaavia toimenpiteitä ja liberaalisten uudistusten kokonaisuutta, joiden avulla vallanpitäjät yrittivät muuttaa suuren maan kehitystä demokraattisempaan suuntaan.

Uudistusten aikana tavallisen kansan oikeudellinen asema parani ja tapahtui maareformi. Silloin perustettiin itsehallinto eli zemstvo. Myöhemmin uudistettiin valtion oikeuslaitos, armeija, lisättiin yliopistojen valtuuksia, lievennettiin sensuuria jne. Suunnitteilla oli myös Venäjän ensimmäisen parlamentin alullepano. Nämä reformit muuttivat Venäjän, mutta toisaalta ne olivat puolinaisia saadakseen maahan demokratiaa ja kansan hyvinvointia laajasti. Seuraava hallitsija Aleksanteri III aloitti vastauudistusten sarjan. Kurssilla perehdytään myös Venäjän kansallismieliseen vähemmistöpolitiikkaan.

Suoritusohjeet:

– Esittelytehtävä. A. Esittele itsesi vapaamuotoisesti keskustelufoorumilla, mutta kerro ainakin nimesi, paikkakuntasi, pääaineesi ja opintojesi vaihe. B. Kerro mikä sai sinut kiinnostumaan Venäjän historiasta?

– Keskutelutehtävät. Lue kurssimateriaali.  Osallistu keskustelufoorumilla keskustelutehtävään, johon jokainen osallistuu vähintään 2-3 asiasisältöisellä kommentilla jakson aiheista. Aiheiden monipuolinen pohdinta eri näkökulmista, rakentavat keskustelut ja opiskelijoiden aktiivisuus huomioidaan loppuarvioinnissa. Opiskelijoiden pitää osoittaa materiaalin tuntemusta ja hallintaa kommenttiensa kautta. Jos haluaa, voi joko aloittaa uusi keskustelu tai lisätä oma osuus tai kommentti toisten aloittamiin keskusteluihin. On tärkeää, että saa omat ajatukset ilmaistua ja että opiskelijoiden välille syntyvät luova vuorovaikutus ja ryhmätyö.

– Kirjalliset essetehtävät. Lue kurssimateriaali. Kirjoita valittujen jaksojen kurssimateriaalin pohjalta essee ja palauta sen esseen palautuslokerikkoon. Jokaisessa jaksossa on oma aiheensa ja opetusmateriaalinsa. Opiskelija käy läpi jaksot ja lukee kaikki materiaalit, joiden pohjalta hän kirjoittaa esseen ja antaa sille soveltuvan otsikon. Esseen on tarkoituksena osoittaa opetusmateriaalin tuntemus. Joten kannattaa kirjoittaa se ytimekkäästi, koska tila on rajallinen. Esseessä voi olla viitteet. Esseen pitää perustua opetusmateriaaleihin, saa käyttää myös muita materiaaleja.

Palaute. Anna palaute kurssin jälkeen.

Ilmoittautuminen / Registration Viimeistään 23.9.2019 https://verkko-opetus.utu.fi/
Lisätietoa / More information https://verkko-opetus.utu.fi/

Alkuun/Top of page

Norms and Ethics: Russian Government and Global Indicators of Good Governance 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place Mon 2.9.2019 10:15 – 11:45 Main Building, lecture hall 7, Fabianinkatu 33
Thu 5.9.2019 10:15 – 11:45 Main Building, lecture hall 14, Fabianinkatu 33
Mon 9.9.2019 10:15 – 11:45 Main Building, lecture hall 7, Fabianinkatu 33
Thu 12.9.2019 10:15 – 11:45 Main Building, lecture hall 14, Fabianinkatu 33
Mon 16.9.2019 10:15 – 11:45 Main Building, lecture hall 7, Fabianinkatu 33
Thu 19.9.2019 09:15 – 11:45 Language Centre, room 319, Fabianinkatu 26
Mon 23.9.2019 10:15 – 11:45 Main Building, lecture hall 7, Fabianinkatu 33
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Anna-Liisa Heusala, Rustamjon Urinboyev
Tavoite / Aim Student identifies normative and ethical questions that are connected to global challenges. Student is able to relate different disciplinary based approaches to the topic. Student understands multi-/interdisciplinary approach in practice and is able to recognize different disciplinary approaches in the analysis norms and ethics in the context of Russia.
Sisältö / Content This course takes a normative and ethical perspective asking “why?” questions, i.e. why global challenges of resilience and sustainability are imperative for all nations, including Russia.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/en/rus-302/129924605

Alkuun/Top of page

Unkarin maan- ja kulttuurintuntemus 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
Ti 3.9.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali C606, Unioninkatu 40
To 5.9.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali A217, Unioninkatu 40
Ti 10.9.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali C606, Unioninkatu 40
To 12.9.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali A217, Unioninkatu 40
Ti 17.9.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali C606, Unioninkatu 40
To 19.9.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali A217, Unioninkatu 40
Ti 24.9.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali C606, Unioninkatu 40
To 26.9.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali A217, Unioninkatu 40
Ti 1.10.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali C606, Unioninkatu 40
To 3.10.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali A217, Unioninkatu 40
Ti 8.10.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali C606, Unioninkatu 40
To 10.10.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali A217, Unioninkatu 40
Ti 15.10.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali C606, Unioninkatu 40
To 17.10.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali A217, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Magdolna Kovacs
Tavoite / Aim Opiskelija hallitsee Unkarin maantuntemuksen perustiedot ja omaksuu unkarin kielen ja kulttuurin eri osa-alueiden keskeisimpiä kohtia.
Sisältö / Content

Kurssia suositellaan unkarin kielen opiskelun alkuvaiheessa oleville opiskelijoille. Kurssista voivat hyöytyä muutkin opiskelijat, jotka ovat kiinnostuneita Unkarista ja sen kulttuurista tai itäisestä Keski-Euroopasta.

Unkarin maantuntemuksen perustiedot sijoitetaan itäisen Keski-Euroopan kontekstiin. Unkarin maantuntemuksen keskeisimmistä asioista nostetaan esille mm. seuraavat: Unkarin maantieteelliset alueet, historia ja nykyaika, unkarin kieli menneisyydessä ja nykyään, unkarilaisen kulttuurin tärkeimpiä tekijöitä. Opiskelijat osallistuvat aktiivisesti perustietojen hankkimiseen mm. laatimalla pienet esitelmät aiheesta.

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kok-g108/129240029

Alkuun/Top of page

Viron kulttuuri ja yhteiskunta 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
Ti 3.9.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 10.9.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 17.9.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 24.9.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 1.10.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 8.10.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 15.10.2019, 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 29.10.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 5.11.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 12.11.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 19.11.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 26.11.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 3.12.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Ti 10.12.2019, 12:15 – 13:45, Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sigrid Kaasik-Krogerus
Tavoite / Aim Opintojakson jälkeen opiskelijalla on perustiedot Viron tasavallan rakenteesta ja sen poliittisen kentän toimimisestä. Opiskelija tuntee Viron maantiedon, tärkeimmät kaupungit ja maakunnat. Opiskelijalla on perustiedot Viron historian isommista vaiheista. Opiskelija osaa vertailla nykyviron kulttuurin yleisluonnetta suomalaisen kulttuuriin ja osaa yleistää ja tulkita joitakin virolaisen nykykulttuurin ilmiöitä.
Sisältö / Content Opintojaksossa tutustutaan Viron maantieteeseen, kaupunkeihin, poliittiseen ja sivistys/koulujärjestelmään, sekä taiteisiin ja arkikulttuuriin. Analysoidaan suomalaisen ja virolaisen tapakulttuuri eroavuuksia; keskustellaan viron arkikulttuurin ilmiöistä ja tavoista.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kok-g118/129245878

Alkuun/Top of page

Tšekin kirjallisuus ja kulttuuri 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
Tiistaisin 3.9.-10.12 Metsätalo, sali 30, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Miroslav Lehecka
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tšekkiläisen kirjallisuuden ja muun kulttuurin eri kehitysvaiheet Tšekin historian kontekstissa. Hän tuntee tärkeimmät tšekkiläiset kirjailijat ja osaa nimetä heidän keskeiset teoksensa.
Sisältö / Content Tšekkiläinen kirjallisuus ja kulttuuri osana Tšekin historiaa. Kulttuurihistorian periodisaatio. Tšekkiläisiä kirjailijoita ja heidän teoksiaan.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-cs112/129836715

Alkuun/Top of page

Viron kulttuurihistoria 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
Ke 4.9.2019, 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 11.9.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 18.9.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 25.9.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 2.10.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 9.10.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 16.10.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 30.10.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 6.11.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 13.11.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 20.11.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 27.11.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 4.12.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Ke 11.12.2019, 14:15 – 15:45, Metsätalo, sali 8, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sigrid Kaasik-Krogerus
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot yhdeltä tai useammalta Viron kansankulttuurin alalta. Opiskelijat osaavat käyttää kirjallisuutta ja esitellä Viron kansankulttuurin eri aloja (rakennukset, ruuat, tavat, kalenteri, perinteet); Viron kirjakulttuurin kehitystä tai Viron kansallisen liikkeen syntyhistoria ja kehitystä.
Sisältö / Content Opintojaksossa käsitellään Viron kulttuurihistorian eri aloja. Opintojakso tarjoaa yleiskatsauksen mm. virolaiseen kansakulttuuriin, kaupunkikulttuuriin, kirjakulttuuriin, kansalliseen heräämiseen.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/suku-v323/129323874

Alkuun/Top of page

Liettuan kirjallisuus ja kulttuuri 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 4.9. – 11.12.

Ke 4.9.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 9.9.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 11.9.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 16.9.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 18.9.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 23.9.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 25.9.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 30.9.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 2.10.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 7.10.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 9.10.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 14.10.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 16.10.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 28.10.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 30.10.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 4.11.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 6.11.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 11.11.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 13.11.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 18.11.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 20.11.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 25.11.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 27.11.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 2.12.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 4.12.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Ma 9.12.2019 12:15 – 13:45 Metsätalo, sali 35, Unioninkatu 40
Ke 11.12.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali A110, Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Aurelija Kaskeleviciene
Tavoite / Aim Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee liettualaisen kulttuurin eri kehitysvaiheet Liettuan historian kontekstissa. Hän tuntee Liettuan kulttuurin tärkeimmät saavutukset ja erityisesti tärkeimmät liettualaiset kirjailijat ja osaa nimetä heidän keskeiset teoksensa.
Sisältö / Content Liettualainen kulttuuri osana Liettuan historiaa. Kulttuurihistorian periodisaatio. Liettualaisia kirjailijoita ja heidän teoksiaan. Liettualaisia kuva-, sävel- ja elokuvataiteilijoita.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-lt112/129822773

Alkuun/Top of page

The Cold War: a history through sports 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
Ke 4.9.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Ma 9.9.2019, 14:15 – 15:45, Topelia, C120, Unioninkatu 38
Ke 11.9.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Ma 16.9.2019, 14:15 – 15:45, Topelia, C120, Unioninkatu 38
Ke 18.9.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Ma 23.9.2019, 14:15 – 15:45, Topelia, C120, Unioninkatu 38
Ke 25.9.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Ma 30.9.2019, 14:15 – 15:45, Topelia, C120, Unioninkatu 38
Ke 2.10.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Ma 7.10.2019, 14:15 – 15:45, Topelia, C120, Unioninkatu 38
Ke 9.10.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Ma 14.10.2019, 14:15 – 15:45, Topelia, C120, Unioninkatu 38
Ke 16.10.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Brendan Humphreys
Tavoite / Aim Students will learn about the huge ideological rivalry that dominated world politics for the latter half of the 20th century. On another level, they will undertake a detached, sociological examination of sport – a form of mere entertainment that nonetheless captures the passions and allegiance of billions of people, and is a driver for huge global institutions, infrastructures, and budgets.
Sisältö / Content

This course is a fresh approach to the Cold War, a colourful combination of sporting and political history, and illustration of how the two overlapped. The Cold War was a polarising ideological rivalry, as well as a series of proxy wars and military standoffs. Various international sporting arenas provided a highly visible war-by-other-means in which competing ‘systems’ could claim superiority. This course will offer political history as told via defection and doping, boycotts, and assassination.

1. Sport and society, professionalism, amateurism, and ideology
2. The Cold War: nuclear terror with offside rules
3. 1956: two invasions and a water polo battle
4. Munich: the massacre and the basketball game
5. Gymnasts and giants: doping and social engineering
6. Superpowers politics: boycotts and invasions
7. 88/89: Endgames. Korean Olympics and the Romanian Revolution

Completion:
Lectures 14 h, reading, long essay

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik533/130650862

Alkuun/Top of page

Johdatus monitieteiseen Venäjä-tutkimukseen 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
Ke 4.9.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Ma 9.9.2019, 14:15 – 15:45, Topelia, C120, Unioninkatu 38
Ke 11.9.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Ma 16.9.2019, 14:15 – 15:45, Topelia, C120, Unioninkatu 38
Ke 18.9.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Ma 23.9.2019, 14:15 – 15:45, Topelia, C120, Unioninkatu 38
Ke 25.9.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Ma 30.9.2019, 14:15 – 15:45, Topelia, C120, Unioninkatu 38
Ke 2.10.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Ma 7.10.2019, 14:15 – 15:45, Topelia, C120, Unioninkatu 38
Ke 9.10.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Ma 14.10.2019, 14:15 – 15:45, Topelia, C120, Unioninkatu 38
Ke 16.10.2019, 14:15 – 15:45, Porthania, P617, Yliopistonkatu 3
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sari Autio-Sarasmo, Kaarina Aitamurto, Markku Kangaspuro, Markku Kivinen, Katalin Miklossy, Katri Pynnöniemi, Saara Ratilainen, Sanna Turoma
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/rus-511/129928148

Alkuun/Top of page

Empire at War – Experince and Culture of War in 19th Century Imperial Russia 5 cr (TAU)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and Place 04.09. – 23.10.2019 University of Tampere
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Jussi Jalonen
Tavoite / Aim
Sisältö / Content

The lecture series focuses on the history of warfare in Imperial Russia during the 19th century, with primary emphasis on social and cultural effects of war experience in a multi-national empire. The purpose is to provide the students with clear understanding of such things as the significance of war experience in the emergence and development of 19th century Russian nationalism, including slavophilia and pan-slavism; the position of Russian military power as a guarantor of status quo in Central and Eastern Europe during the Congress System; its impact on the political fault lines between liberalism and autocracy; the trans-national and trans-cultural nature of the wars waged by the Imperial Russia during its expansion in the Caucasus, Central Asia and the Balkans; and the impact of war on such issues as serf emancipation, industrialization, technology, social progress, literature and ideologies.

Lectures:

4.9.2019: War and the Empire. Conceptual introduction to trans-national and trans-cultural wars in the context of Imperial Russian history; preliminary overview on the main themes of the lecture series.

11.9.2019: War and the Nation. Napoleonic Wars, their impact on the emergence of Russian nationalism, and the Decembrist Uprising.

18.9.2019: The Garrison State. under Nicholas I, the militarization of civil society and the official state ideology.

25.9.2019: Multi-Cultural Empire, Trans-Cultural Wars. Russian “inclusive imperialism”, multi-cultural Tsarist military establishment, and Russian wars in Caucasus and Central Asia.

2.10.2019: Europe’s Policeman. Russian military obligations and interventions in Central Europe in 1830, 1846, 1849 and 1863, and their impact on the Russian image abroad as well as on the domestic sentiments.

9.10.2019: War and Culture, and the Culture of the War. The impact of war and war experience in Russian literature, art and philosophy.

16.10.2019: War and Modernization. Serf emancipation, conscription, military reform, industrialization, scientific progress and the emergence of modern Russian mass media during the Russo-Turkish War in 1877-1878.

23.10.2019: Repression and Vulnerability. State of emergency and military suppression during fin-de-siècle Russia. State nationalism and new revolutionary tendencies, Hague Peace Convention and new global obligations. The War against Japan as the last war of the Old Order.

Thematic area: History, politics and government, philosophy and culture.

Modules: History, candidate program, HISA05B: Topical discussions on history research (Ajankohtaisia keskusteluja historiantutkimuksesta). Russian Studies, general studies, RUST3: Soviet and Russian history (Neuvostoliiton ja Venäjän historiaa). For potential students from other universities, suitable arrangements for their respective programs can be done on case-by-case basis.

Credits and requirements: Exam at the end of the lecture series, with two additional assignments at the Moodle (Learning2) site of the series (3 credits), possibility to write an essay on a given thematic topic pre-agreed with the teacher (5 credits).

Ilmoittautuminen / Registration TAU students in NettiOpsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/otm-aa9c7330-83da-4a63-94da-dbf90b30ef5d?year=2019

Alkuun/Top of page

Resilience and Resistance in Russian and Soviet History 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 02.09.-18.10.2019 University of Helsinki
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arto Luukkanen
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/en/rus-521/129928503

Alkuun/Top of page

Eteläslaavilainen kirjallisuus ja kulttuuri 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place

04.09.-11.12 keskiviikkoisin

 Metsätalo, sali 31, Unioninkatu 40

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Johanna Virkkula
Tavoite / Aim
Sisältö / Content Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee eteläslaavilaisten kansojen kulttuurin eri kehitysvaiheet yleisen historian kontekstissa. Hän tuntee erityisesti bosnialaisen, kroatialaisen, montenegrolaisen ja serbialaisen kulttuurin tärkeimmät saavutukset ja tärkeimmät kielialueen kirjailijat ja osaa nimetä heidän keskeiset teoksensa.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-sl112/12981812

Alkuun/Top of page

Venäjä Tänään: kulttuuri ja yhteiskunta 5 cr (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 5.9.-5.12.2019, torstaisin klo 14–16
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Saara Ratilainen, Mika Pylsy
Tavoite / Aim

Kurssin käynyt opiskelija tunnistaa Venäjän nykykulttuurin tärkeimpiä ilmiöitä ja rakenteita sekä hahmottaa Venäjän kulttuurintutkimukseen liittyviä jatkumoja ja jännitteitä. Kurssin käynyt opiskelija hallitsee kulttuurintutkimuksen keskeistä terminologiaa ja pystyy erottelemaan eri metodologisia lähestymistapoja kulttuurin tutkimiseen yhteiskunnallisena ilmiönä. Tämän lisäksi kurssin käynyt opiskelija pystyy itsenäisesti keräämään tietoa ja tuottamaan esityksiä venäläisestä nykykulttuurista osana Venäjän ja Itä-Euroopan alueeseen liittyvää asiantuntemusta.

Sisältö / Content

Suorittaminen: Kurssin hyväksytty suoritus edellyttää osallistumista lähiopetukseen (luennot 12 X 2 h). Ryhmätyön valmistelun ja sen esittämisen viimeisen luennon seminaarikerralla. Lisäksi kurssin suoritukseen kuuluu luentopäiväkirjan kirjoittaminen, jossa käsitellään kunkin luennon keskeiset kysymykset analyyttisesti reflektoiden (min. 12 sivua). Luentopäiväkirjan palautuspäivä on 1 kk viimeisen luennon jälkeen. Kurssi arvostellaan asteikolla 1-5. Arvioinnin pääpaino on luentopäiväkirjassa.

Etäopiskelu: Muualla kuin Helsingissä asuvat VIExpert-opiskelijat voivat suorittaa kurssin etäopiskeluna, mitä varten luennot tallennetaan ääninauhoitteina. Etäopiskelun erillisohjeet julkaistaan kurssin Moodle-sivulla. Lisätiedot: saara.ratilainen at helsinki.fi

Luennot

5.9. Intro: Venäjän nykykulttuurin suuret teemat, kulttuuripolitiikka ja instituutiot (Saara Ratilainen & Mika Pylsy)
12.9. Politiikka, protesti ja kirjallisuus (Sanna Turoma)
19.9. Taide ja teatteri (Mika Pylsy)
26.9. Venäläinen nykyelokuva ja elokuvatuotanto tänään (Ira Österberg)
3.10. Hip hopin monet kasvot Venäjällä (Dragana Cvetanovic)
10.10. Elokuvaesitys: Kirill Serebrennikovin Student (2016)
17.10. Internet ja populaarikulttuuri (Saara)
31.10. Nykyvenäläiset feminismit (Inna Perheentupa)
7.11. Queer Venäjällä (Riku Toivola)
14.11. Provinssikaupungit nykykirjallisuudessa (Anni Lappela)
21.11. Kulttuuritoiminta ja työskentely Venäjän arktisella (Jussi Konttinen)
5.12. Yhteenveto ja kurssitöiden esittely

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/KIM-RU341/130599611

Alkuun/Top of page

Comparative Politics in Post-Soviet Eurasia 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
To 5.9.2019 10:15-11:45 Metsätalo hall 25 Unioninkatu 40
Ma 9.9.2019 14:15-15:45 Metsätalo hall 11 Unioninkatu 40
To 12.9.2019 10:15-11:45 Metsätalo sali 25 Unioninkatu 40
Ma 16.9.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali 11 Unioninkatu 40
To 19.9.2019 10:15-11:45 Metsätalo sali 25 Unioninkatu 40
Ma 23.9.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali 11 Unioninkatu 40
To 26.9.2019 10:15-11:45 Metsätalo sali 25 Unioninkatu 40
Ma 30.9.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali 11 Unioninkatu 40
To 3.10.2019 10:15-11:45 Metsätalo sali 25 Unioninkatu 40
Ma 7.10.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali 11 Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Mark Teramae
Tavoite / Aim My aim is to give students a different framework with which to view an ongoing, controversial, and important political situation, free from media bias. They will learn how to analyze events at the national and subnational levels in addition to the international. They are also expected to actively participate in class discussions as the course is intended to be a two-way dialogue. Questioning fellow students, and me, is encouraged!
Sisältö / Content

While the events of 2013-14 have come to be known as the Ukraine Crisis, this actual series of crises has numerous precedents in both Ukraine and other former Soviet states. Therefore, a study of the causes and consequences of the Ukrainian scenario also offers an analysis into how other states dealing with similar problems have so far avoided similar outcomes.

By analyzing the Ukraine Crisis, we can find several examples of long-term political issues affecting the wider post-Soviet region. These include the simultaneously conflicting and complimentary roles of formal institutions and informal politics; regime change, or “color revolutions”; the role of Russia and the West in Eurasia; democratization/authoritarianism vs. economic performance; and war, conflict, and non-recognized states. These issues will be explored in comparative perspective using Ukraine and selected post-Soviet states which best demonstrate the diversity of cases within each topic.

This course heavily focuses on the domestic sources of political instability and conflict. In this way, it intentionally strays from the more prevalent US/EU-Russia discourse that tends to ignore the importance of domestic and regional realities. It is based on my dissertation research, personal observations in Ukraine during the Euromaidan protests, as well as prominent research in the field.

Completion: Lectures 20 h, reading, essay

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-uk106/130648047

Alkuun/Top of page

Venäläinen nykykirjallisuus 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 6.9.-13.12. perjantaisin klo 12-14 Metsätalon salissa 27
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Tintti Klapuri
Tavoite / Aim
Sisältö / Content

Kurssi johdattaa venäläiseen nykykirjallisuuteen 1960-luvun lopulta 2010-luvulle. Kurssilla tarkastellaan venäläisen nykykirjallisuuden pääsuuntauksia ja keskeisiä kirjailijoita yhteiskunnallisessa ja kirjallisuushistoriallisessa kontekstissaan neuvostoaikaisesta undergroundkirjallisuudesta postmodernismiin ja sen jälkeiseen kirjallisuuteen.

Luentojen lisäksi kurssisuoritukseen kuuluu luennoille etukäteen luettavaa kaunokirjallista tai teoreettista oheismateriaalia. Kurssi suoritetaan lopputenttinä tai esseenä ja arvostellaan asteikolla 0-5.

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/KIM-RU334/130599169

Alkuun/Top of page


Environmentalism under Authoritarian Regimes in the USSR/Russia and Eastern Europe 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place 09.09.2019 – 16.10.2019 Päärakennus, sali 11 

Mon 9.9.2019: 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
Wed 11.9.2019: 12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
Mon 16.9.2019: 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
Wed 18.9.2019: 12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
Mon 23.9.2019: 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
Wed 25.9.2019: 12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
Mon 30.9.2019: 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
Wed 2.10.2019: 12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
Mon 7.10.2019: 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
Wed 9.10.2019: 12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
Mon 14.10.2019: 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
Wed 16.10.2019: 12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 11, Fabianinkatu 33
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Viktor Pál
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/en/ymv-t516/130366990

Alkuun/Top of page

The Growth of Populism in Central Eastern Europe 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
Ti 10.9.2019, 10:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
To 12.9.2019, 08:15 – 09:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ti 17.9.2019, 10:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
To 19.9.2019, 08:15 – 09:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ti 24.9.2019, 10:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
To 26.9.2019, 08:15 – 09:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ti 1.10.2019, 10:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
To 3.10.2019, 08:15 – 09:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ti 8.10.2019, 10:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
To 10.10.2019, 08:15 – 09:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Ti 15.10.2019, 10:15 – 11:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
To 17.10.2019, 08:15 – 09:45, Unioninkatu 37, sh.2, Unioninkatu 37
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Ilana Seelinger
Tavoite / Aim Students will familiarize themselves with the theories surrounding populism and then apply these to the political situation in the Višegrad Four countries of the Czech Republic, Hungary, Poland, and Slovakia since the end of the communist period. Using these countries as case studies, students will become familiar with the societal and political conditions that enable populist growth, in addition to gaining an understanding of the issues facing this region of the former Eastern bloc.
Sisältö / Content

This course will be based in the theories of constructivist pedagogy and inquiry-based learning, so the seminars will involve introductory lectures followed by work with primary sources, photos, video clips, and other material. Students will do a reading prior to each class to prepare them for the in-class activities. Evaluation will be based on in-class participation, an oral presentation given during one of the last two classes, and a final essay, with each element will receiving equal weight.

Course outline:
1. Defining Populism: a brief discussion of populism in the abstract and how various theorists have defined it in different ways (Laclau & Mouffe, Mudde, Moffitt, etc.)
2. Populism as a political style: a deeper look at Moffitt’s conception of populism as a political style, and an exploration of ways that we can recognize this populist style in various CEE leaders.
3. Hungary since 1989: starting with the CEE country most well known for its foray into populism, and the political developments that got Hungary to where it is now.
4. Hungary today: Viktor Orban as emblematic of a populist leader and how that affects Hungarian society.
5. Slovakia since 1989: Developments in Slovak politics since 1989, including the Velvet Divorce through the lens of populism
6. Slovakia today: Robert Fico: a Left-wing populist?
7. Czech Republic since 1989: witnessing the movement of populism from the margins to the mainstream, helped by media
8. Czech Republic today: Right-wing vs. Centrist Populism
9. Poland since 1989: developments in Polish politics since 1989
10. Poland today: Populism as a part of a tense political situation in Poland today
11. Summing up, student presentations
12. Summing up, student presentations

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik532/130670560

Alkuun/Top of page

Web Course: Political culture, citizenship and participation: Ukraine in four revolutions 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
09.09.2019 – 15.12.2019
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arseniy Svynarenko
Tavoite / Aim This course will cover aspects of mass mobilisation and political change during four revolutions in Ukraine: Russian Revolution and Ukrainian state in 1917-20, Revolution on Granite and political mobilisation in the Soviet Ukraine in 1990, Orange revolution and political elites in Post-Soviet Ukraine, Euromaidan and civic participation in present day Ukraine. Students will look at the revolutions in Ukraine from the perspective of theories of revolutions and political culture.
Sisältö / Content

Web course, with audio introductions of each lecture topic by teacher. Each lecture topic will have obligatory reading and online reflections and discussion by students, with comments and mediation by teacher. Some of lecture topics will also include video material: documentaries and short clips.

Course description:
1. Ukraine and it’s four revolutions. (Contact teaching)
2. Theories of revolution and political culture. (Contact teaching)
3. Revolution on Granite and formation of post-soviet political regime in Ukraine. Ukrainian independence: reformed communists, red-directors and former dissidents setting the new rules of the game.
4. Preconditions for Orange Revolution. Neopatrimonialism. Ukraine under Kuchma and “Ukraine without Kuchma”: political movements, organizations, and personalization of politics in Ukraine.
5. The Color Revolutions.
6. The “Orange revolution”: youth participation in a political protest.
7. In a loop of political reforms: from presidential to semi-parliamentary system and back presidential system. Ukraine between Russia and Europe
8. Main preconditions of Euromaidan: internal and external factors
9. The Sich – the first stage of Euromaidan/Revolution of Dignity. Civic organizations in Maidan across Ukraine. Informal power: activists vs tytushki. The revolutionary art.
10. Radicalization of Euromaidan/Revolution of Dignity. The problem of Ukrainian far-right organizations.
11. Volunteer organizations during and after Euromaidan. From Sotni and volunteer battalions to National Guard and the new Armed Forces.
12. The Euromaidan, international relations, and the war.

Completion: 12 web lectures, reading, web discussions and and essay (5 pages for bachelor level, and 7 pages for master level)

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-uk105/130649556

Alkuun/Top of page

Ukrainian film classics: avant-garde and poetic cinema 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
Ti 10.9.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali A112 Unioninkatu 40
Pe 13.9.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali 33 Unioninkatu 40
Ti 17.9.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali A112 Unioninkatu 40
Pe 20.9.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali 33 Unioninkatu 40
Ti 24.9.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali A112 Unioninkatu 40
Pe 27.9.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali 33 Unioninkatu 40
Ti 1.10.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali A112 Unioninkatu 40
Pe 4.10.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali 33 Unioninkatu 40
Ti 8.10.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali A112 Unioninkatu 40
Pe 11.10.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali 33 Unioninkatu 40
Ti 15.10.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali A112 Unioninkatu 40
Pe 18.10.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali 33 Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Nataliya Teramae
Tavoite / Aim Students will learn about Ukraine in the 20th century through the images and history of cinema classics. As art is the reflection of society and historical changes, cinema might be used as the best example of such a ‘mirror’. Ukrainian avant-garde (1920-30) pictured key processes of the Ukrainian Soviet Republic. Poetic cinema, on the contrary (1960-70) dealt with traditional national images.
Sisältö / Content

The course will consist of 12 lectures of which two are introductions (about avant-garde and poetic cinema) and 10 are screenings combined with discussions and in class presentations. Students can see well-known world silent film classics (‘Man with a Movie Camera’, ‘Earth’) as well as unknown forgotten avant-garde masterpieces (‘In Spring’, ‘Bread’). The collection of poetic cinema is presented by the films of prominent Ukrainian filmmakers Ivan Mykolaychuk and Yurii Illienko.

Lectures:
1. Introduction to Ukrainian Filmmaking in the 1920
2. Man with a Movie Camera (1929) by Dziga Vertov, VUFKU – 66 mins
3. In Spring (1929) by Mikhail Kaufman, VUFKU – 60 mins
4. Bread (1929) by Mykola Shpykovskyi, VUFKU – 44 mins
5. Earth (1930) by Oleksander Dovzhenko, VUFKU – 83 mins
6. Earth (discussion)/Ukrainian Poetic Cinema
7. Shadows of Forgotten ancestors (1964) by Serhiy Paradzanov, Dovzhenko studio – 96 mins
8. A Well for the Thirsty (1965) by Yurii Illienko, Dovzhenko studio – 71 mins
9. The White Bird with a Black Mark (1970) by Yurii Illienko, Dovzhenko studio – 97 mins
10. The Lost Petition (1972) by Borys Ivchenko, Dovzhenko studio – 74 mins
11. Babylon XX (1979) by Ivan Mykolaichuk, Dovzhenko studio – 95 mins
12. Discussion: ‘Shadows of Forgotten Ancestors’, ‘The White Bird with a Black Mark’, ‘Babylon XX’

Completion:
Lectures 24 h, reading, essay (5 pages for bachelor level, 7 pages for master level)

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-uk104/130648452

Alkuun/Top of page

Post-Soviet Russia on the EU’s Border 5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 10.9.–29.10.2019
Tue 10.9.–29.10., 14–16 M305
Thu 12.9.–19.9., 14–16 M305
Thu 26.9, 14–16 M304
Thu 3.10.–22.10., 14–16 M305
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Paul Fryer
Tavoite / Aim After completing the course, the student

 • has knowledge about geographical issues in Russia and the post-Soviet world in historical and contemporary perspective.
 • has a deeper understanding of the implications that the structures and mechanisms of Soviet politics, economy, settlement planning, rural, social and ethnic policies have had for post-Soviet reform processes, with a view across the border from the EU.
 • is able to analyse the implications of the complicated political, economic and cultural reforms for contemporary Russia.
Sisältö / Content

The focus of this course is Russian society in transition. Issues for discussion include Soviet economic and settlement planning, rural, social, and ethnic policies, political system development, environmental challenges, migration, relations with the CIS – all examined through the prism of their implications for the reform process of post-Soviet Russia. Additionally, Russian-EU relations will be in special focus, especially how EU policies affect the reform process in Russia.

Active attendance at lectures is required. Students must prove that they have achieved a satisfactory level of knowledge from the lectures and assigned texts through a written critical course diary comprising 40% of the final grade and have the skills to prepare a research essay comprising 60% of the final grade, both to be evaluated 0-5.

Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information Riikka Myllys
riikka.myllys at uef.fi

Alkuun/Top of page

Venäjän yhteiskunta ja politiikka: Nyky-Venäjä asiantuntijoiden silmin 5 op (TY)

Järjestäjä / Organizer Tampereen yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place

18.9.–4.12.2019

Kaikki luennot järjestetään Tampereen yliopiston keskustakampuksen Pinni B -rakennuksessa (Kanslerinrinne 1) klo 16-18. Luentosali on merkitty kunkin luennon kohdalle erikseen.

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Useita
Tavoite / Aim

Luennolla tarkastellaan Venäjän yhteiskunnallista ja poliittista dynamiikkaa Krimin valloituksen jälkeisessä kontekstissa. Erityisesti vuodesta 2017 alkaen yhteiskunnallinen tyytymättömyys on tullut enenevässä määrin esille. Kansalaisten odotukset ja arvo-orientaatiot etääntyvät valtiovallan rummuttamista konservatiivisista ja isänmaallisuuden ihanteista, protestit ovat kasvussa ja presidentti Putinin asema ei ole enää entisellään. Luento antaa eväitä Venäjän politiikan prosessien ymmärtämiseen tilanteessa, jossa kysymys Venäjän suunnasta on jälleen ajankohtainen.

Luentosarjan voi suorittaa täydennyskoulutuksena tai osana Russian Studies -opintokokonaisuutta kurssikoodilla
RUST02 (Venäjän yhteiskunta ja politiikka). 5 op:n kurssisuoritukseen kuuluu luentopäiväkirja (2 sivua/luento)
ja essee (7-10 sivua). Luentopäiväkirjassa ja esseessä tulee hyödyntää erikseen ilmoitettavaa lähdeaineistoa (2
lähdettä/luentopäiväkirjamerkintä, 4 lähdettä/essee). Tampereen korkeakouluyhteisön tutkinto-opiskelijoille ja
VIExpert-ohjelman opiskelijoille kurssi on maksuton.

Sisältö / Content

18.9. Veli-Pekka Tynkkynen: Venäjän maantiede ja polku hiilivetykulttuurista ekologiseen (Pinni B 1096)

25.9. Vesa Korhonen: Venäjän talouden ja ulkomaankaupan tila sekä näkymät (Pinni B 1096)

6.11. Jenni Jeskanen: Venäläinen media ja arkielämä (Pinni B 1097)

20.11. Inna Perheentupa: Feministinen politiikka neokonservatiivisella Venäjällä (Pinni B 1096)

27.11. Jarmo Koistinen: Rikostorjuntayhteistyö Suomen ja Venäjän välillä (Pinni B 1096)

4.12. Jussi Lassila: Krimin konsensuksesta murtuviin yhteiskuntasopimuksiin. Venäjä 2017 – (Pinni B 1096)

Ilmoittautuminen / Registration Tuni students in NettiOpsu and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 15th of September
Lisätietoa / More information https://www.tuni.fi/studentsguide/curriculum/course-units/otm-8a4bd07e-8396-445c-907d-9032ee4c7666?year=2019

Alkuun/Top of page

Special Seminar: Ethnic conflicts and competition in the post-Soviet borderlands 5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 18.9.­–27.11.2019
8 Lectures/seminars
Wed 18.9., 12­–14 M305
Wed 2.10., 10–12 M305
Wed 9.10.­–16.10., 12­–14 M305
Mon 21.10. –11.11., 12–14 M305
Final seminar Wed 27.11. 10–14 M305
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Paul Fryer
Tavoite / Aim After completing the course, the student

 • is able to engage with the problems of post-Soviet ethnic identity and relations in historical and contemporary perspective.
 • has learned how ethnic relations have been managed and how, in some instances, these relations have led to various forms of ethnic conflict.
 • is able to discuss critically ethnicity and conflict in the post-Soviet states.
Sisältö / Content

The course is based around a series of ten discussion seminars, often in case study format, for each of which students complete a set of readings provided online. Topics include, for example, ethno-federal relations in the USSR/Russia and post-Soviet Russian national identity; the Chechen, Osh, Georgia and Nagorno-Karabakh conflicts; Tajikistan; and recent  Ukrainian events.

Active attendance at seminars is required. Students must prove that they can conduct independent research and have achieved the required level of knowledge from the lectures and assigned texts through a group assignment that is presented orally and supported by a written research essay (5 credits), to be evaluated 0-5.

Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information

https://weboodi.uef.fi/weboodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=33300201&Kieli=6

Riikka Myllys
riikka.myllys at uef.fi

Alkuun/Top of page

Gender, Media, Leadership: Women in Chinese and Russian Media 5 cr (TAU)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and Place The coursework consists of online pre-assignments (23 September–25 October 2019), an intensive five-day Master Class in Tampere (28 October–1 November 2019), and a media-related independent final assignment dealing with the themes addressed in the Master Class (4 November–31 December 2019). Attendance and active participation on all five days of the Master Class are required.
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Nadezhda Azhgikhina, Bu Wei, Gina Marchetti, Galina Miazhevich, Lubov Mulmenko
Tavoite / Aim After completing the course, the participants will have acquired a deeper understanding of gender dynamics in the media industry in China and Russia. The participants will be able to show greater proficiency in the use of some of the key tools in feminist cultural analysis and demonstrate a familiarity with the depiction of women in Russian and Chinese cultural texts such as cinema and television. The participants will conduct their own media-related projects during the course and develop expertise in questions of substance and working methods that relate to gender in the media industry.
Sisältö / Content Gender is important in the media industries of China and Russia. Men tend to dominate in leading corporate positions, media production, as sources of news, and on the screen. How are women portrayed, and what roles and options for agency and resistance are there for them? How have women’s representations and position in the industry changed? The course offers information and expertise on three topics, and each participant will work on one of them:
Visual Representations (with separate work groups focusing on China and Russia respectively)
Media Industries and Women’s Leadership
Activism and Modes of Resistance (with separate work groups focusing on China and Russia respectively)
Ilmoittautuminen / Registration Enrolment in the course takes place in two separate phases. The first phase took place from 2 May to 31 May 2019, and the second phase occurs from 26 August to 22 September 2019. Prospective students can apply for a place on the course by filling in and submitting an electronic form on the University’s website. The link to the enrolment form will be made available in August 2019.
Lisätietoa / More information https://research.uta.fi/tarc/masterclass-2019/

Alkuun/Top of page

Processes and Flows: Global Processes and Flows in Russia 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place Mon 30.9.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 28, Unioninkatu 40
Wed 2.10.2019 10:15 – 11:45 Kielikeskus, sh.105, Fabianinkatu 26
Mon 7.10.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 28, Unioninkatu 40
Wed 9.10.2019 10:15 – 11:45 Kielikeskus, sh.105, Fabianinkatu 26
Mon 14.10.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 28, Unioninkatu 40
Wed 16.10.2019 10:15 – 11:45 Kielikeskus, sh.105, Fabianinkatu 26
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Anna-Liisa Heusala, Daria Gritsenko, Saara Ratilainen, Veli-Pekka Tynkkynen, Rustamjon Urinboyev
Tavoite / Aim Student identifies global transnational flows that defines Russia in global context. Russia’s pivotal role in some of the natural resource flows, such as oil and gas, is globally contextualized but also the role of Russia as an ecological space affecting global biodiversity and climate. Student recognizes the major theories/approaches and their origins on social mobilization, social movements and civil societies. Student is able to define the key concepts and illustrate how those are typically applied in the civil society/movement literature. Student identifies the issues that tend to mobilize people globally and transnationally and give examples of the ideas/ideologies that travel globally. Student is able to demonstrate the application of some global ideas in the Russian context.
Sisältö / Content This course focuses on “what?” questions, i.e. what global transnational flows and mobilities (of information, people, resources, environmental externalities) are defining Russia’s position vis-á-vis global material and immaterial realities.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31st of August
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/en/rus-303/129924781

Alkuun/Top of page

Lokakuussa alkavat luentokurssit / Lecture courses beginning in October

Venäjän metsätalous 5 op (ISY)

Järjestäjä / Organizer Itä-Suomen yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place

1.10. at 9-10 Jyrki Kangas ‘Starting the course and practical arrangements’

1.10. at 10-12 Eugene Lopatin (Luke) ‘Forest resources, their classification and inventory in Russia’

4.10. at 10-12 Eugene Lopatin (Luke) ‘Forest legislation in Russia’

7.10. at 14-16 Alexey Shorokhov (Ikea Tikhvin) ’Forest management and silviculture I’

8.10. at 10-12 Alexey Shorokhov (Ikea Tikhvin) ’Forest management and silviculture II’

11.10. at 10-12 Pasi Poikonen (Luke) ’Wood procurement and forest technology I’

11.10. at 13-15 Pasi Poikonen (Luke) ’Wood procurement and forest technology II’

21.10. at 12-14 Maxim Trishkin (Pöyry Ltd) ‘Nature protection and multiple-use of forests in Russia’

21.10. at 14-16 Maxim Trishkin (Pöyry Ltd) ‘Forest certification in Russia’

23.10. at 10-12 Eugene Lopatin (Luke) ‘Structure and functioning of the Russian forest sector’

12.11. at 10-12 Juha Palokangas (Finnish Forest Industries) ‘Forest industries in Russia I’

12.11. at 14-16 Juha Palokangas (Finnish Forest Industries) ’Forest industries in Russia II’

20.11. at 10-12 Eugene Lopatin (Luke) ‘Future perspectives on forestry in Russia’

20.11. at 12-13 Jyrki Kangas ‘Closing the course, feedback and practical arrangements’

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Jyrki Kangas
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/opettaptied.jsp?MD5avain=5d01cf8b-633c-45fd-9ce1-42147debc245&Kieli=1&OpetTap=63062441&takaisin=omatopinn.jsp&NaytIlm=1&NaytSuor=0&NaytSuun=0&NaytHyl=0

Alkuun/Top of page

Ortodoksiset kirkot ja Ukrainan kriisit 5 cr (ISY)

Järjestäjä / Organizer Itä-Suomen yliopisto
Aika ja paikka / Time and place 09.10. – 31.10.2019
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Teuvo Laitila, Thomas Bremer, Heta Hurskainen
Tavoite / Aim Kurssi antaa yleiskuvan Ukrainan ortodoksisuuden muutoksista viimeisten sadan vuoden ajalta keskittyen Ukrainan vuoden 1991 itsenäistymisen jälkeiseen aikaan
Sisältö / Content

Kurssilla käsitellään Ukrainan ja Venäjän ortodoksisten kirkkojen suhteita ja osuutta Ukrainan muutoksissa vuoden 1917 jälkeen painottuen erityisesti vuoden 1991 jälkeisiin tapahtumiin.

Luennot:

1. Ortodoksisuus ja Ukraina ennen toista maailmansotaa (1800-luvun lopulta vuoteen 1941) (Laitila)
2. Ortodoksisuus toisen maailmansodan jälkeen Neuvostoliiton hajoamiseen (1941–1991) (Laitila)
3. Orthodoxy in Ukraine from the 1991 independence to Euromaidan (Bremer)
4. Struggle for Ukrainian Orthodoxy since 2014 (Bremer)
5. Ukrainan ortodoksisuus ja ekumenia Neuvostoliiton jälkeen (Hurskainen)
6. Ukrainan konflikti ekumeenisena haasteena (Hurskainen)

Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information WebOodi

Alkuun/Top of page

Economic Development of Border Regions on the Finnish-Russian Borderland 5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and place 21.10.–12.12.2019
Mon 21.10.–11.11., 14–16 M305
Wed 23.10.–20.11., 12–14 M305
Mon 18.11., 14–16 M107
Exam 27.11, 12–14 M303
Re-exam 12.12., 10–12 M305
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Dmitry Zimin
Tavoite / Aim The student should

 • have knowledge of the contemporary socio-economic development of Russian regions, which are situated along Russia’s border with Finland.
 • understand Finnish-Russian economic interaction from different theoretical and practical perspectives.
 • be able to analyse and evaluate Russian regional economic development patterns and trends in cross-border relations. of socio-economic development of Russia’s north-western border regions and Finnish-Russian cross-border interaction.
Sisältö / Content

Lectures focus on Russian regional economic development, foreign trade and investment in the border regions, programmes of cross-border co-operation, experiences of Finnish companies doing business in Russia, Russian tourist flows in Finland, and geopolitical aspects of cross-border interaction. A special focus will be placed on economic collaboration and connections between Russia and Finland.

Lectures (20h) and a written exam (3 credits). In the minor on Russian and Border Studies, students can include the lecture course either in the basic or intermediate studies. Those students who are registered for a Master’s degree may earn additional 2 cp by submitting a course-paper (3000 – 5000 words). If there is no lecture course, students are able to write an essay.

Students will be evaluated on their comprehensive knowledge of lecture and reading materials, and the ability to make well-argued assessments of current patterns

Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information Riikka Myllys
riikka.myllys at uef.fi

Alkuun/Top of page

Uskontoperinteet Venäjällä 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and place

28.10.2019 – 11.12.2019

Ma 28.10.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 28, Unioninkatu 40 Suuret tarinat Venäjästä ja uskonnosta

Ke 30.10.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40 Venäjän laajentuminen ja vähemmistöuskonnot

Ma 4.11.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 28, Unioninkatu 40 Uskonto ja nationalismi

Ke 6.11.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40
Uskonto, muisti ja historia

Ma 11.11.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 28, Unioninkatu 40 Uskonnollisuuden mittaaminen ja määrittely Venäjällä

Ke 13.11.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40 Moninaiset uskonnolliset identiteetit

Ma 18.11.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 28, Unioninkatu 40 Valtion ja uskonnon suhde

Ke 20.11.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40 Ekstremismi

Ma 2.12.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 28, Unioninkatu 40 Uskonto ja politiikka

Ke 4.12.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 11, Unioninkatu 40 Uskonnon tutkiminen Venäjällä

Ma 9.12.2019 14:15 – 15:45 Metsätalo, sali 28, Unioninkatu 40 Esitykset

Ke 11.12.2019 14:15 – 15:45 Esitykset

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kaarina Aitamurto
Tavoite / Aim Kurssilla käydään läpi Venäjän suurimpien uskontokuntien historiaa ja nykytilannetta. Pääpaino on näiden sisäisessä monimuotoisuudessa etenkin elettynä uskontona, sekä uskontokuntien rajojen määrittelyn haasteissa. Luennoilla perehdytään muun muassa käsitykseen venäläisestä ortodoksisuudesta kristinuskoa ja pakanuutta yhdistävänä ”kaksoisuskona”, Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen saapuneisiin uusien uskonnollisten vaikutteisiin ja niiden sulautumiseen venäläiseen kontekstiin, sekä uskonnollisia perinteitä koskeviin neuvotteluihin ja miten nämä nivoutuvat osaksi uskontojen hallintaa.
Sisältö / Content Keskeinen osa Venäjän kansallista identiteettiä on maan monietnisyys ja moniuskontoisuus. Tällä hetkellä Venäjän uskontopolitiikka perustuu ajatukseen neljästä ”perinteisestä uskonnosta”, joiksi lasketaan ortodoksisuus, islam, buddhalaisuus ja juutalaisuus. Tästä hierarkkisesta näkemyksestä huolimatta Venäjällä on myös monia muita merkittäviä uskonnollisia vähemmistöjä, joista osa on vuosisatoja vanhoja ja osa uudempia uskonnollisia liikkeitä. Lisäksi uskontokuntien sisältä löytyy paljon monimuotoisuutta ja uskonnolliset identiteetit voivat leikata uskontojen rajoja. Tämä kurssi käsittelee uskontoperinteitä ja niiden monimuotoisuutta Venäjällä tarjoten samalla työkaluja kriittiseen ajatteluun uskonnoista ja uskontoperinteistä, sekä uskontojen diskursiivisesta hallinnasta.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/en/kuka-us208/132121616

Alkuun/Top of page

Foundations of Russian Law 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and place 28.10.2019 – 17.11.2019

Ma 28.10.2019 10:15 – 11:45 Päärakennus, sali 8, Fabianinkatu 33
Ti 29.10.2019 10:15 – 11:45 Kielikeskus, sh.204, Fabianinkatu 26
Ke 30.10.2019 12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 8, Fabianinkatu 33
To 31.10.2019 14:15 – 15:45 Kielikeskus, sh.206, Fabianinkatu 26
Ke 6.11.2019 12:15 – 13:45 Päärakennus, sali 8, Fabianinkatu 33
To 7.11.2019 14:15 – 15:45 Kielikeskus, sh.206, Fabianinkatu 26
Ma 11.11.2019 16:15 – 19:45 Kielikeskus, sh.406, Fabianinkatu 26
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Marianna Muravyeva
Tavoite / Aim The course examines development of Russian legal system in the context of comparative law. The aim of this course in its most general sense is to encourage understanding of a foreign system of law, Russian legal system, which developed under very complex historical and ideological influences but has a lot in common with other civil law systems. The focus is on the development of the legal system, and some specific branches of law, with consideration of various issues that have arisen in Russia’s aspiration to change from an authoritarian regime to a rule-or-law state.
Sisältö / Content

The course is divided up into topics for each class. Class reading is mainly from textbook chapters.

The course is designed to provide an in-depth discussion and critical thinking on a number of legal issues Russia is currently facing. Therefore, students are strongly encouraged to prepare for classes, to acknowledge themselves with recommended literature before the course start and before each class.

Class 1. Russian legal system in the context of comparative law

Class 2. Russian Constitution: challenges of constitutionalism, hierarchy of legal norms and international law

Class 3. Human Rights and the Rule-of-Law

Class 4. Who’s in charge of Legal Protection?

Class 5. Criminal Justice and the Rule-of-Law

Class 6. Market Economy and Russian Civil Law

Class 7. Welfare state and market economy

Class 8. Student’s conference: Could there be Rule-of-Law in Russia?

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/OIK-O416/130797346

Alkuun/Top of page

Introduction to Ukraine 5 cr (UH)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and place 28.10.2019 – 11.12.2019
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Arseniy Svynarenko
Tavoite / Aim Students will learn the key aspects in development of Ukrainian culture, national identity and statehood. The course will introduce to students a wide range of literature about Ukrainian culture and society, including both classic works and most actual studies to date. Students will learn theories of identity, ethnicity, nation and nationalism and will apply them to Ukrainian context. Students will also learn the central aspects of political and social developments in Ukraine.
Sisältö / Content Course outline:
1. Ukraine: geography, people, economy.
2. Theoretical approaches in the studies of national identity. Theories of nationalism.
3. Key elements of Ukrainian national identity.
4. Nationalist movement in Western Ukraine. Ukrainian Renaissance in the 1920s.
5. Holodomor. Stalin’s Terror in Ukraine in 1930.
6. Ukrainian nationalism in late Soviet Union and in present day Ukraine.
7. Religion in Ukraine. Main church organizations and their role in society and politics. Formation the national church of Ukraine -Autocephaly of Orthodox Church of Ukraine.
8. Ukraine’s foreign policies. The Ukraine-Russia-EU triangle.
9. Civil society in Ukraine and its role in Orange Revolution.
10. Euromaidan.
11. Russia-Ukraine war: from hybrid war towards a new frozen conflict in Europe?
12. Representative democracy: political parties and political system in present day UkraineCompletion:
Lectures 24 h, group work, reading, exam (2 essay questions for bachelor level, and 3 essay questions for master level)
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kik-uk105/130649899

Alkuun/Top of page

Russian Economy: Opportunities and Challenges for Doing Business 6 cr (Aalto)

Järjestäjä / Organizer Aalto University
Aika ja paikka / Time and place 28.10. – 04.12.2019  R001/U6 (U149) Otakaari 1
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Svetlana Ledyaeva, PhD; Laura Solanko, PhD; Vera Kononova, PhD
Tavoite / Aim Students will augment their understanding and knowledge of the Russian economy. The focus of the course is on general structure of the Russian economy, main principles of its functioning and its place and role in the world economy.
Sisältö / Content The course provides an introduction to the Russian economy. We will begin with the insight into economic history of Russia from Tsar Period (starting from Peter the Great) and proceed to the years of transition from Soviet to market economy. We then progress to the discussion of current issues of the economic development of Russia. These issues include economic geography of Russia, Russian financial system, sectorial analysis of the Russian economy, international economic relations of Russia with the rest of the World and some others. Special attention will be given to the current situation in Russia, i.e. Russian economy under sanctions. This will include such issues as the economic and political causes of Russia-Ukraine crisis, Western sanctions on Russia and countersanctions of Russia, the consequences of sanctions for Russia, its main partners and global economy in general.
Ilmoittautuminen / Registration Aalto students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=23742#section-0

Alkuun/Top of page

History of Bulgaria 5 cr (UH) CANCELLED!

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and place
Ma 28.10.2019 14:15-15:45 Metsätalo hall A111 Unioninkatu 40
Ma 4.11.2019 14:15-15:45 Metsätalo hall A111 Unioninkatu 40
Ma 11.11.2019 14:15-15:45 Metsätalo hall A111 Unioninkatu 40
Ma 18.11.2019 14:15-15:45 Metsätalo hall A111 Unioninkatu 40
Ma 25.11.2019 14:15-15:45 Metsätalo hall A111 Unioninkatu 40
Ma 2.12.2019 14:15-15:45 Metsätalo hall A111 Unioninkatu 40
Ma 9.12.2019 14:15-15:45 Metsätalo hall A111 Unioninkatu 40
Ma 16.12.2019 14:15-15:45 Metsätalo sali 18 Unioninkatu 40
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Atina Nihtinen
Tavoite / Aim The aim of the course is to provide the students with an understanding of the complex history of the country, often claimed to be central for the Balkans as a crossroad between East and West, geographically and to a certain extent also politically. By focusing on both culture and politics, the course deals with both country’s history and some of the images associated with it. East and West are also constructions and Bulgaria’s external and self-images have changed over time.
Sisältö / Content

Each lecture deals with a specific historical period: medieval Bulgaria was marked by significant events such as the conversion to Christianity in the ninth century, the reign of Simeon the great, and the Byzantine rule.

Five hundred years of Ottoman rule left traces on society, administration and daily life. The nineteenth century became a turning point in country’s history: somewhat similarly to elsewhere in Europe, the Bulgarian cultural revival was fueled by economic, social and political changes and led to liberation and political independence.

The third period included the consolidation of the Bulgarian state and the political transformation during the last years of the nineteenth and early twentieth century.

Following the Balkan wars, interwar Bulgaria was on a road to prosperity and this is the topic of the fourth lecture.
The last three lectures consider latest developments: Bulgaria under the Communist rule and the post-communist era.

1. Medieval and Ottoman Bulgaria
2. National Revival and Liberation
3. Consolidation
4. Interwar Bulgaria
5. The Communist Rule
6. After 1989
7. Real transition
8. Final exam (based on lectures)

Completion:
Lectures 14 h, reading, weekly assignments (appr. two pages per week), exam (2 essay questions for bachelor level, 3 essay questions for master’s level)

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kuka-ik507/130650902

Alkuun/Top of page

Historia nyky-yhteiskunnan tekijänä: Venäjän historian vaiheet nykyisessä historiapolitiikassa ja kollektiivisessa muistissa 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
28.10. – 9.12.2019
28.10., 31.10.,4.11.,7.11.,11.11.,14.11.,18.11.,28.11.,2.12.,9.12.
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Marina Vituhnovskaja-Kauppala, FT, Dos.
Tavoite / Aim Kurssin tarkoituksena on Venäjän historiallisen politiikan perusperiaatteiden ja suuntauksien kuvaileminen sekä venäläisten historiallisen muistin nykytilan ja evoluution esittäminen. Kurssin keskipisteinä on erilaisia kausia Venäjän historiasta, jotka nyt ovat joutuneet yhteiskunnallisen keskustelun kohteiksi. Käsitellään myös normanniteoria, Kultaisen Ordan rooli Venäjän historiassa (eurasianismin oppi), Aleksanteri Nevskin historiallinen merkitys taistelijana Länttä vastaan, Iivana Julman, Pietari Suuren, Pjotr Stolypinin ja Nikolai II:n hahmojen merkitys sekä Venäjän imperiaalinen historia. Erikseen käsitellään nykyisiä keskusteluja helmikuun ja lokakuun vallankumouksista sekä neuvostoperiodista kokonaisuudessaan. Erikseen kurssissa käsitellään Stalinin ja stalinismin rooli Venäjän kollektiivisessa muistissa ja historiallisessa politiikassa. Yksi luento omistetaan kokonaan keskustelulle Suuresta isänmaallisesta sodasta historiallisessa muistissa. Kurssissa tulee puheeksi myös ”historialliset sodat” entisen Neuvostoliiton osien välillä, esimerkiksi keskustelu Ukrainassa ja Venäjällä Kiovan Rus’in perinteestä. Venäjän historiallisen muistin keskipisteenä käsitellään Mihail Gorbatšovin periodi sekä Neuvostoliiton hajoamisen prosessi.
Sisältö / Content Luennot:

 1. Historiapolitiikka: käsite, historia ja sisältö. Kiovan Rus’: ukrainalaisen ja venäläisen historiapolitiikan riitakapulana. Normanniteorian ”vaikea kohtalo”.
 2. Euraasialaisuuden konseptio Venäjän aatehistoriassa. Aleksanteri Nevski: ensimmäinen euraasialainen? Kultaisen Ordan rooli Venäjän historiapolitiikassa.
 3. Iivana Julman hahmo historiapolitiikassa ja historiankirjoituksessa: maiden ”kerääjä” tai julma tyranni?
 4. Pietari Suuri ja hänen aikansa Venäjän historiapolitiikassa: ”eurooppalaisen valinnan” tekijä vai Venäjän ”erikoistien” sulkija?
 5. Vuosien 1906–1911 pääministeri Pjotr Stolypin: ”Suuren Venäjän” puolustaja, maltillisten uudistusten tekijä. Aleksandr Solženitsyn Stolypinin kultin luojana.
 6. Venäjän vallankumoukset ja niiden syyt ja edellytykset historiankirjoituksessa ja historiapolitiikassa.
 7. Leninin ja Stalinin historialliset hahmot todellisuudessa ja historiapolitiikassa. Stalinismin maineen kasvu ja tämän ilmiön juuret.
 8. Suuri Isänmaallinen sota: Venäjän historiapolitiikan keskipiste.
 9. Pysähtyneisyyden periodi, perestroika ja Neuvostoliiton hajoaminen kansan muistissa ja historiapolitiikassa. Venäjän valta menneisyyttä rakentamassa.
 10. Tentti

Suoritusohjeet: Tentti ja essee

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/hism-321/129415820

Alkuun/Top of page

Doing Business in Russia 6 cr (Aalto)

Järjestäjä / Organizer Aalto University
Aika ja paikka / Time and Place
29.10.- 3.12.2019
29.10 9:15-12:00 Introduction to the course. Overview of Russian business environment. Economic transition and national innovation system.
Instructor: Alexei Koveshnikov
31.10 9:15-12:00 Marketing strategies in Russia
Guest speaker: Maria Smirnova, Professor of Marketing, Graduate School of Management, Saint Petersburg
5.11 9:15-12:00 Doing Business in Russia – a comparative perspective
Instructor: Vladimir Pucik
7.11 9:15-12:00 Macroeconomic view on Russian business environment
Instructor: Svetlana Ledyaeva
11.11 9:15-12:00 Business game “Negotiating terms of Russian-German joint venture”
Knowledge management and joint ventures in Russia
Instructor: Irina Mihailova
12.11 9:15-12:00 Entrepreneurship in Russia
Instructor: Igor Laine (TBC)
21.11 9:15-12:00 MNC management in Russia
Instructor: Alexei Koveshnikov
26.11 9:15-12:00 Leadership and HRM in Russian companies (Carl or Alexei/Valentina)
Instructors: Carl Fey and/or Alexei Koveshnikov
28.11 15:00-18:00 Hands-on experience in Doing Business in Russia
Guest speakers TBA
3.12 9:15-12:00 Case presentations and course feedback
Instructors: Alexei Koveshnikov and Valentina Arrieta
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Alexei Koveshnikov, Valentina Arrieta

Tavoite / Aim The main learning outcomes of the course are to gain understanding of (1) key challenges associated with doing business in Russia and (b) effective strategies to enter and operate on the Russian market. Upon successful completion of this course, you should be better able to:

 • Critically assess opportunities and risks associated with doing business in Russia and with Russians;
 • Choose an effective strategy for entering and operating in Russia;
 • Manage cultural differences and analyze what management practices work best in Russia and whether Western business practices are suitable in particular cases;
 • Apply analytical reasoning and agile problem solving skills in the Russian business context.
Sisältö / Content

Doing business with Finland’s great neighbor Russia is not for the faint at heart. Indeed, many foreigners find doing business with Russia, especially the contemporary one, quite confusing and challenging. However, with vast natural resources, a large population, and some underdeveloped markets there are good rewards for those who learn how to navigate Russia. This course seeks to help participants progress along the learning curve regarding how to do business in and with Russia effectively. The course also aims to help participants develop respective intercultural competencies for maximizing competitive advantage when working in the Russian business environment.

The course starts with an introduction to Russian economic geography, economic transition and its consequences for business development as well as the role of sanctions and their impact on Russian economy. The course then focuses on key aspects of how to effectively enter and operate in Russia and do business with Russians. This includes both strategic issues and people management. The topics of entry strategy, joint ventures, MNC management, marketing, human resource management, entrepreneurship, and the Russian cultural and institutional environment are discussed. Throughout the course, the impact of culture and institutions on organizations, managerial processes, and behaviors is highlighted. The experience of foreign companies’ operations in Russia is introduced through a live case, in-class case studies and case group discussions, and presentations of guest speakers. Overall, the course seeks to provide participants with practical learning and a broad overview of the business environment in Russia.

Ilmoittautuminen / Registration Aalto students in Mycourses and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 16th of October
Lisätietoa / More information https://mycourses.aalto.fi/course/view.php?id=23685#section-0

Alkuun/Top of page

Venäjän historia ja kulttuuri 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place
29.10.-13.12.2019
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sari Autio-Sarasmo, Ira Jänis-Isokangas
Tavoite / Aim
Sisältö / Content
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/en/rus-512/129928370

Alkuun/Top of page

Holokausti puolalaisessa kirjallisuudessa 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
Ti 29.10.2019 12:15-13:45 Soc&Kom sali 219 Snellmaninkatu 12
Pe 1.11.2019 12:15-13:45Soc&Kom sali 219 Snellmaninkatu 12
Ti 5.11.2019 12:15-13:45 Soc&Kom sali 219 Snellmaninkatu 12
Pe 8.11.2019 12:15-13:45 Soc&Kom sali 219 Snellmaninkatu 12
Ti 12.11.2019 12:15-13:45 Soc&Kom sali 219 Snellmaninkatu 12
Pe 15.11.2019 12:15-13:45 Soc&Kom sali 219 Snellmaninkatu 12
Ti 19.11.2019 12:15-13:45 Soc&Kom sali 219 Snellmaninkatu 12
Pe 22.11.2019 12:15-13:45 Soc&Kom sali 219 Snellmaninkatu 12
Ti 26.11.2019 12:15-13:45 Soc&Kom sali 219 Snellmaninkatu 12
Pe 29.11.2019 12:15-13:45 Soc&Kom sali 219 Snellmaninkatu 12
Ti 10.12.2019 12:15-13:45 Soc&Kom sali 219 Snellmaninkatu 12
Pe 13.12.2019 12:15-13:45 Soc&Kom sali 219 Snellmaninkatu 12
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Päivi Paloposki
Tavoite / Aim Kurssin käytyään opiskelija tuntee juutalais-puolalaisiin suhteisiin ja holokaustiin liittyvät vaiheet ja problematiikan ja tuntee aihepiiriä koskettelevan kaunokirjallisuutta.
Sisältö / Content

Kurssilla tarkastellaan puolalaista holokaustia käsittelevää kaunokirjallisuutta historiapoliittisessa kontekstissa. Kirjallisuutta käsitellään eri aikoina käytyä historiapoliittista keskustelua vasten kronologisesti mutta myös teemoittain. Pääpaino on nykykirjallisuudessa ja sen myötä tämän päivän historiapolitiikassa, jossa tärkeänä elementtinä on kysymys puolalais-juutalaisesta menneisyydestä.

Luennot:
1. Kärkkäinen-Paloposki: johdatus puolalais-juutalaisten suhteiden problematiikkaan; johdatus historiapolitiikan ja holokausti-kirjallisuuden tutkimuksen kysymyksiin
2. Kärkkäinen: 1945-1956: sodanjälkeinen aika, Kielcen pogromi, stalinismi
3. Paloposki: holokausti ajanjakson kirjallisuudessa
4. Kärkkäinen: 1956-1980: Gomułkan aika ja tie vuoteen 1968, 1970-luvun hiljaisuus
5. Paloposki: holokausti ajanjakson kirjallisuudessa
6. Kärkkäinen: 1980-2010: Solidaarisuudesta Jedwabneen
7. Paloposki: holokausti ajanjakson kirjallisuudessa
8. Kärkkäinen: 2010-: nykytilanne
9. Paloposki: holokausti ajanjakson kirjallisuudessa: uudet sukupolvet – uudet teemat
10. Paloposki: holokausti ajanjakson kirjallisuudessa: uudet sukupolvet – uudet teemat
11. Paloposki: holokausti ajanjakson kirjallisuudessa: uudet sukupolvet – uudet teemat
12. Kärkkäinen-Paloposki: päätöskeskustelu

Suoritusmuoto:
Luennot 24 h, oheislukemisto ja essee (kanditason suoritus 5 sivua, maisteritason suoritus 7 sivua)

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/kuka-ik505/130671001

Alkuun/Top of page

Business in the Baltic Sea Region 6 cr (UTU)

Järjestäjä / Organizer University of Turku
Aika ja paikka / Time and Place
Lectures 24 h: lectures 4h/week
ti 29.10.2019 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
to 31.10.2019 12:00-14:00 Ls01, TSE Ls01
ti 05.11.2019 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
to 07.11.2019 12:00-14:00 Ls01, TSE Ls01
ti 12.11.2019 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
to 14.11.2019 12:00-14:00 Ls01, TSE Ls01
ti 19.11.2019 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
to 21.11.2019 12:00-14:00 Ls01, TSE Ls01
ti 26.11.2019 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
to 28.11.2019 12:00-14:00 Ls01, TSE Ls01
ti 03.12.2019 14:00-16:00 Ls01, TSE Ls01
to 05.12.2019 12:00-14:00 Ls01, TSE Ls01
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Kari Liuhto
Tavoite / Aim After completing the course, a student is able to evaluate independently business opportunities the region offers and assess the future development of the Baltic Sea Region.
Sisältö / Content

The Baltic Sea Region accounts for approximately five percent of the global economy and it is one of the most dynamic regions in the whole world. Moreover, this region covers nearly a half of Finland’s foreign trade and foreign investment. The course provides a student with a comprehensive picture of the macroeconomic situation and the business development in the Baltic Sea Region. Several top level visiting lecturers, representing business, state administration and the Academia, guarantee that a student receives the most up-to-date information on their field of expertise. In addition to lectures, the course contains an analytical case study (a course work) conducted by a student.

Accomplishment methods:
Participation in classroom work, Written exam, Exercise(s)

Ilmoittautuminen / Registration UTU students in Peppi and others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/KV202240/2612

Alkuun/Top of page

Eisenstein 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer University of Helsinki
Aika ja paikka / Time and Place 31.10. – 12.12.2019. Luennot torstaisin klo 14-16 U35 Aud 116, Elokuvat torstaisin klo 17 Kino Regina
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Tomi Huttunen & Lauri Piispa
Tavoite / Aim
Sisältö / Content

Helsingin yliopiston luentosarja Venäjän kuuluisimmasta elokuvaohjaajasta Sergei Eisensteinista. Latvian Riiassa vuonna 1898 syntyneen Eisensteinin ura kesti neljännesvuosisadan, mutta hän sai valmiiksi vain kuusi elokuvaa. Ne ovat pysytelleet sitkeästi maailman kaikkein aikojen parhaiden elokuvien listausten kärkisijoilla, etenkin Panssarilaiva Potjomkin. Eisenstein oli kuitenkin myös taiteentutkija ja teoreetikko, teatterikokeilija, lavastaja, pukusuunnittelija, erotomaani ja piirtäjä, neuvostotaiteen virallisia keulakuvia ja sensuroitu toisinajattelija. Hän oli Mikki Hiiren ihailija, Dickensin, Joycen, Légerin seuraaja sekä Meyerholdin ja Majakovskin aikalainen, jossa venäläinen avantgarde henkilöityi.

Helsingin yliopiston Eisenstein-kurssi johdattaa tämän moniulotteisen ja kosmopoliittisen kulttuuripersoonan tuotantoon ja hänen aikakauteensa, 1920- ja 30-lukujen neuvostokulttuuriin ja -yhteiskuntaan. Luentojen lähtökohtana ovat Eisensteinin elokuvat, jotka avaavat näkökulmia ohjaajan persoonaan ja historialliseen kontekstiin.

Eisensteinin elokuvat esitetään luentosarjan yhteydessä keskustakirjasto Oodin elokuvateatterissa Kino Reginassa. Näytökset järjestää Kansallinen audiovisuaalinen instituutti osana esitystoimintaansa. Myös luennot on tämänhetkisen suunnitelman mukaan tarkoitus pitää Kino Reginassa. Luennot ovat avoimia kaikille yliopistoverkoston opiskelijoille, Helsingin yliopiston ja Aalto-yliopiston opiskelijoille. Kurssi on saanut rahoitusta valtakunnalliselta Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen VIE-verkostolta.

LUENTO-OHJELMA

31.10. – 12.12.2019. Luennot torstaisin klo 14-16 U35 Aud 116
31.10. Futuristi Eisenstein
7.11. Omaehtoinen kapina
14.11. Monteerattu vallankumous
21.11. Separaattorin kliimaksi
28.11. Välinäytös
5.12. Historiallisen muistin ongelma
12.12. Iivana ja Stalin

EISENSTEIN-elokuvasarja
Elokuvat torstaisin klo 17 Kino Regina
to 31.10. klo 17 Lakko (Statshka, 1924). Alkukuvana Glumovin päiväkirja (Dnevnik Glumova, 1923)
to 7.11. klo 17 Panssarilaiva Potjomkin (Bronenosets Potemkin, 1925)
to 14.11. klo 17 Lokakuu (Oktjabr, 1927)
to 21.11. klo 17 Vanhaa ja uutta (Staroje i novoje, 1929)
to 28.11. klo 17 Romance sentimentale (1930) + Time in the Sun (1939) + Bezhinin niityt (1967)
pe 29.11. – su 1.12. Eisenstein’s Mexican Film: Episodes for Study Part One (1955)
pe 29.11. – su 1.12. Que viva, Mexico! (Da zdravstvujet Meksika! 1979)
to 5.12. klo 17 Aleksanteri Nevski (Aleksandr Nevski, 1938)
to 12.12. klo 17 Iivana Julma I (Ivan Groznyi I, 1944) & klo 19 Iivana Julma II (Ivan Groznyi II, 1946)

Kurssin suoritus (5 op) koostuu läsnäolosta luennoilla sekä elokuvaesityksissä, luentoihin liittyvästä oppimispäiväkirjasta sekä kuhunkin nähtyyn elokuvaan liittyvistä erillisistä analyysitehtävistä. Näin karttuvan materiaalin ja kurssin aikana luetun täydentävän kirjallisen aineiston varassa opiskelijat koostavat kurssista kukin oman Eisenstein-portfolionsa. Podcast-luentojen ansiosta kurssi on suoritettavissa myös etäopiskeluna.

Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/KIM-RU343/130356415

Alkuun/Top of page

Border Politics and Security 5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 31.10.–13.12.2019
Lectures (20 hrs)
Thu 31.10., 14–16 M304
Tue 5.11.–3.12., 14–16 M305
Thu 7.11.–14.11., 14–16 M305
Thu 31.10., 14–16 AU205
Thu 28.11., 14–16 M305
Seminar (4 hrs)
Thu 12.12., 12–16 M305
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) James Scott
Tavoite / Aim After completing the course, the student

 • is able to engage with the problems of post-Soviet ethnic identity and relations in historical and contemporary perspective.
 • has learned how ethnic relations have been managed and how, in some instances, these relations have led to various forms of ethnic conflict.
 • is able to discuss critically ethnicity and conflict in the post-Soviet states.
Sisältö / Content

The instrumental use of both formal state borders and socially created boundaries has become an increasingly prevalent feature of wider political discourse, particularly in areas that relate to migration, citizenship, security and international cooperation. Border politics thus involves formal, state-centred action as well as everyday practices of bordering according to ethnic, ideological and religious criteria. Often, these two levels are intertwined. Moreover, the link between borders and security are becoming increasingly evident.  Understanding changing global security environments and management of security risks by studying the significance of borders in today’s networked world. In terms of received understandings of security, borders are an interface between domestic concerns and wider interstate and intercultural contexts. Despite the progress they have made, critical and human security approaches have generally neglected to acknowledge the interlinked nature of human security (e.g. as something that reflects the human condition) and state-centred, militarily defined security and rather treat them as separate but equal domains

The course consists of a seminar setting in which there will lectures and text discussion (20h) and seminar presentations (4h) (3 credits); and a written essay (2 credits). Regular attendance is expected and participants will be required to write a seminar presentation and paper based on lectures, class readings and their own text-based research.

Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information Riikka Myllys
riikka.myllys at uef.fi

Alkuun/Top of page

1989 – Itä-Euroopan loppu? Vallankumous itäisessä Keski-Euroopassa 5 op (HY)

Järjestäjä / Organizer Helsingin yliopisto
Aika ja paikka / Time and Place
To 31.10.2019 12:15 – 13:45 Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
To 7.11.2019 12:15 – 13:45 Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
To 14.11.2019 12:15 – 13:45Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
To 21.11.2019 12:15 – 13:45Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
To 28.11.2019 12:15 – 13:45 Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
To 5.12.2019 12:15 – 13:45 Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
To 12.12.2019 12:15 – 13:45 Unionink. 35, sh114, Unioninkatu 35
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Jouni Järvinen & Katalin Miklóssy
Tavoite / Aim Opiskelija syventää tietämystään itäisen Keski-Euroopan maiden (Puola, Tšekkoslovakia, Unkari, Saksan demokraattinen tasavalta) sekä Romanian ja Bulgarian vuoden 1989 tapahtumien taustoista sekä ymmärtää alueen maiden kehitysdynamiikan taustalla olevan monimuotoisuuden.
Sisältö / Content Luennot:
1) 31.10 Jouni Järvinen: Revoluutio vai refoluutio – muutoksen dynamiikka
2) 7.11. Seppo Hentilä: DDR
3) 14.11. Brendan Humphreys: Puola
4) 21.11. Miroslav Lehecka: Tšekkoslovakia
5) 28.11. Atina Nihtinen: Bulgaria
6) 5.12. Katalin Miklossy: Unkari
7) 12.12. Katalin Miklossy: Romania ja MoldovaSuoritusmuoto:
Luennot 14 h, oheislukemisto ja –materiaali, sekä miniesseet jokaisen luennon jälkeen (2-3 sivua luennon sisällön ja muun opettajan antaman materiaalin pohjalta) ja luennoilla käytävä keskustelu. Miniesseiden vaikutus loppuarvosanaan on 80 % ja osallistuminen keskusteluun 20 %.
Ilmoittautuminen / Registration UH students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://courses.helsinki.fi/fi/alku-ik531/130670872

Alkuun/Top of page

Marraskuussa alkavat luentokurssit / Lecture courses beginning in November

Teksti ja kuva venäläisessa kulttuurissa 5 op (TY)

Järjestäjä / Organizer Turun yliopisto
Aika ja paikka / Time and place 5.11.2019–3.12.2019

ti 05.11.2019 12:15-13:45 Jan1, Janus-sali
to 07.11.2019 12:15-13:45 Jan1, Janus-sali
ti 12.11.2019 12:15-13:45 OJ, Osmo Järvi -sali
to 14.11.2019 12:15-13:45 Jan1, Janus-sali
ti 19.11.2019 12:15-13:45 Jan1, Janus-sali
to 21.11.2019 12:15-15:45 Pub1, Mauno Koivisto -sali
ti 26.11.2019 12:15-13:45 Jan1, Janus-sali
to 28.11.2019 12:15-13:45 Pub1, Mauno Koivisto -sali
ti 03.12.2019 12:15-13:45 Jan1, Janus-sali
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Jenniliisa Salminen ja Reetta Kangas
Tavoite / Aim Kurssilla tutustutaan venäläisiin tekstiä ja kuvaa yhdistäviin kulttuurisiin ilmiöihin (esim. sarjakuva, pilapiirros, kuvakirja, mainos) sekä tapoihin tutkia näitä ilmiöitä. Kurssi valmentaa kuvallisen ja tekstillisen informaation kriittiseen tarkasteluun sekä kehittää ja aktivoi medialukutaitoa. Kurssilla opittua voi hyödyntää esimerkiksi pro gradu -työn kirjoittamisessa.
Sisältö / Content

Johdantoluennolla tutustutaan kuvan ja tekstin yhdistymiseen venäläisessä kulttuurissa sekä tekstin ja kuvan tutkimuksen metodeihin. Muilla luennoilla vaihtuvat luennoitsijat käsittelevät erilaisia kulttuuri-ilmiöitä ja esittelevät erilaisia tutkimusmetodeja oman tutkimuksensa pohjalta. Kurssin päätteeksi opiskelijat tekevät valitsemastaan kuvaa ja tekstiä käsittelevästä aiheesta oman pienimuotoisen tutkimuksen.

Kurssiin kuuluu kuusi luentoa oheislukemistoineen, kaksi seminaaritapaamista ja kirjallinen kurssityö. Johdantoluennolla tutustutaan kuvan ja tekstin yhdistymiseen venäläisessä kulttuurissa sekä tekstin ja kuvan tutkimuksen metodeihin. Muilla luennoilla vaihtuvat luennoitsijat käsittelevät erilaisia kulttuuri-ilmiöitä ja esittelevät erilaisia tutkimusmetodeja oman tutkimuksensa pohjalta.

Kurssin vastaavina opettajina ja koordinaattoreina toimivat Reeta E. Kangas ja Jenniliisa Salminen. Kurssin kielenä on suomi; yksi luennoista pidetään englanniksi. Osa kurssilla analysoitavasta materiaalista on venäjänkielistä, mutta materiaalia tarjotaan tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan suomen- ja englanninkielisinä käännöksinä. Kurssille voi siis osallistua, vaikka ei osaisi venäjää.

Ilmoittautuminen / Registration Moodlessa https://moodle.utu.fi/course/view.php?id=16243 31.10.2019 mennessä (avain TekstiKuva)
Lisätietoa / More information https://opas.peppi.utu.fi/fi/opintojakso/VEKI0600/13602 ja Jenniliisa Salminen jenniliisa.salminen at utu.fi

Alkuun/Top of page

 

History of Russia under the Romanovs 2 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and place 12.11.2019–17.12.2019
Tue 12.11.–26.11., 16–18 M303
Wed 13.11.–27.11., 16–18 M303
Thu 14.11., 16–18 M303
Fri 15.11., 12–14 M303
Mon 25.11., 16–18 M303
Thu 28.11., 16–18 M303
Exam 2.12., 14–16 M303
Re-exam 17.12., 10–12 M303
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Jeremy Smith
Tavoite / Aim The student should

 • be familiar with the political history of Russia from the Time of Troubles and under the Romanov tsars from Mikhail to Nicholas II
 • understand the social and economic development of Russia, including the nature and roles of the nobility and peasantry
 • appreciate the role of Russian Orthodox Christianity in social and political developments;
 • be aware of the processes by which the Russian Empire expanded and the problems associated with Empire
 • be aware of the nature of Russian autocracy and the reasons for its eventual failure, leading to the revolutions of 1917.
Sisältö / Content The lecture course consists of sixteen lectures presented chronologically, with each lecture covering a tsar or group of tsars. Each lecture will also have a focus on a particular theme, such as Russian Orthodoxy, peasant rebellions, or the role of intellectuals. Lectures will be supplemented by video material and by historical documents provided by the lecturer.
Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 17th of October
Lisätietoa / More information Riikka Myllys
riikka.myllys at uef.fi

Alkuun/Top of page

Practical field course in St. Petersburg for human geography and history students 5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and Place 21.11.–4.12.2019
Lectures:
To 21.11., 12–14 F101
Pe 22.11., 10–12 M301
Ma 25.11., 12–14 M301
Ti 26.11., 10–12 M301
To 28.11., 10–12 M301
Excursion: 29.11.–4.12.2019
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Paul Fryer and Pieter Dhondt
Tavoite / Aim After completing the course, the student

 • has practical expertise and knowledge of conducting qualitative fieldwork in foreign settings, based upon a 6-day excursion St. Petersburg, Russia.
 • is able to use various field methods, particularly visual field methods
 • has improved their knowledge about past and contemporary Russian society.
Sisältö / Content

This course aims to recognise the historic and continuing links between Finland and Russia’s former capital through a guided field course to nearby St. Petersburg, supported by pre-excursion lectures by staff members and complementary lectures by Russian colleagues in partner institutions in Russia.  The focus of the field course will be determined on an annual basis.

Active attendance at lectures is required. In groups students conduct research on a selected topic employing qualitative field methods to submit a portfolio comprising 60% of the final grade, to be evaluated 0-5. Additionally, students use their skills to prepare a research essay comprising 40% of the final grade, to be evaluated 0-5. The essay on a Russian-related topic of their choice will be evaluated by either Paul Fryer (geography) or Pieter Dhondt (history).

Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 17th of October
Lisätietoa / More information Riikka Myllys
riikka.myllys at uef.fi

Alkuun/Top of page

Intensiivikurssit / Intensive courses

Syyskuussa alkavat intensiivikurssit / Intensive courses beginning in September

Selected Themes in Russian Studies: Environmental journalism and climate change in Russia 5 cr (TAU)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and Place 23–27 September 2019
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Dmitry Yagodin
Tavoite / Aim This course reflects on the state of environmental journalism and climate change discourse in Russia. It locates the subject within both global and Russia’s domestic contexts, paying attention to the regional and local specifics of this huge country. The starting point of this course is that the environmental movement has become a powerful trend in global politics and in many national contexts during the last several decades. It has moved to the forefront of political debates, economic development and scientific innovation. It has led to the proliferation of environmental specialists in business and political lobbying, public communication and journalism. It has also provided new agenda for civil society and grassroots activities. Climate change has emerged as a core subject of this trend shaping the overall environmental discourse and influencing national and international policies, including the issues of sustainable development, energy transitioning, climate adaptation and mitigation of the global warming risks. The course introduces several case studies with the focus on Russia, links the empirical findings to the relevant theoretical traditions, and provides practical recommendations for professional work and research in the field.
Sisältö / Content Lectures:
1. Environmental journalism and climate reporting in Russia
2. The role of journalism in climate politics: Russia in international comparisons
3. Reporting on the science of climate change: communicating facts
4. The national and regional aspects of environmental communication
5. The public discourse about the Arctic: nature protection and industrial development
6. The roots of climate denial in the Russian public discourse
Ilmoittautuminen / Registration TAU students in Nettiopsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 31th of August
Lisätietoa / More information https://www.tuni.fi/studentsguide/curriculum/course-units/otm-fcbf94cc-2b8e-4e97-b8c3-b311e5eb390c?year=2019

Alkuun/Top of page

Lokakuussa alkavat intensiivikurssit / Intensive courses beginning in October

Selected Themes in Russian Studies: The North and the Arctic in the Russian culture and literature 5 cr (TAU)

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and Place 21–25 October 2019

Every day from 21.10.2019 to 25.10.2019
at 18:15–19:45 (1 hour 30 minutes)
Pinni B4087
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Eeva Kuikka
Tavoite / Aim
Sisältö / Content

The following course provides students information about the role of the Northern and Arctic territories of Russia in its culture and literature from Czarist times until the present day with emphasis on 20th century. The aim of the course is to show how significant the North (or rather “the Norths” as different Northern areas are understood in very different ways) is for the cultural identity of Russia. After completing the course, the students are familiar with the main lines of history in Russia’s interest in the North, the multiple ways the North is imagined and represented in the Russian culture and literature, the ethnic plurality of the Northern and Arctic regions in Russian territory and the meaning that the North plays in Russia’s national self-identification. With the information provided, the student is able to reflect critically on the present discussion and cultural representations of the North in Russian culture and society.

The course consists of:

-a small pre-assignment (20 hrs)

-10 hours of lection

-reading materials (both research, fiction and films) (30hrs)

-learning diary, in which the student analyses study material through the information provided in the lectures (40 hrs)

-an independent course essay, where the student focuses on one topic in more detail and reflects it with information provided through lections and additional study materials (55hrs)

Ilmoittautuminen / Registration TAU students in Nettiopsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 30th of September
Lisätietoa / More information https://www.tuni.fi/studentsguide/curriculum/course-units/otm-a1bd2325-9112-45b2-827b-8385f5cd080b?year=2019

Alkuun/Top of page

Marras- ja joulukuussa alkavat intensiivikurssit / Intensive courses beginning in November and December

Erosion of the Rule of Law and Liberal Constitutionalism in East Central Europe
5 cr (UEF)

Järjestäjä / Organizer University of Eastern Finland
Aika ja paikka / Time and place

Lectures on 5-13 November 2019, 4 hours each day

05.11.19, Tuesday, time: 12-16, room: AU 205
06.11.19, Wednesday, 8-12, AU 205
11.11.19, Monday, 12-16, AU 205
12.11.19, Tuesday, 8-12, AU 205
13.11.19, Wednesday, 8-12, AU 101

Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Dr. Dawid Bunikowski,
Tavoite / Aim This cross-disciplinary course will examine the erosion of the rule of law and liberal constitutionalism in East Central Europe, with special reference to Poland and Hungary, since respectively, 2015 and 2010. This is not only to acquaint the student with constitutional or political theories, but also to focus on case studies. The student should understand the process of the erosion of the rule of law and liberal constitutionalism in East Central Europe as well as know the phenomenon reasons, trajectories and challenges. Moreover, the student should perceive wider – both philosophical-political and social – contexts of the erosion of the rule of law and liberal constitutionalism.
Sisältö / Content I. Introduction to the weakening of liberal constitutionalism and the rule of law in Hungary and Poland during the last few years.
II. The difference of the East: Poland and Hungary in search of prestige.
III. Lacking rule of law in the lawyers’ regime: Hungary after 2010.
IV. The constitutional crisis in Poland in 2015-2018.
V. Schmittian questions and Kaczyński’s political and legal philosophy.
VI. Populist foundations of illiberalism in Hungary.
VII. Constitutional memory in Poland, Hungary and beyond.
VIII. Remarks on the EU’s action on the erosion of the rule of law in Poland and Hungary.
Ilmoittautuminen / Registration UEF students in WebOodi, others contact Dr. Dawid Bunikowski dawidbu at uef.fi
Lisätietoa / More information https://weboodi.uef.fi/weboodi/opintjakstied.jsp?OpinKohd=62916528&haettuOpas=-1

Alkuun/Top of page

Russian and Soviet Culture and History: Russian literary classics today from BBC to Russian online media 5 cr (TAU) CANCELLED!

Järjestäjä / Organizer University of Tampere
Aika ja paikka / Time and Place 18–22 November 2019
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sanna Turoma
Tavoite / Aim This course familiarises students with Russian literary classics and discusses their contemporary reception. What is there in the novels of Tolstoy, Dostoevsky, Gogol, and Turgenev that speaks to wide audiences in Russia and abroad? What universal, human values do they address? Which political and social problems relevant to contemporary word do they discuss? What does their fictional world look like from the viewpoint of national, gender, and ethnic identities as understood today? The course materials include original literary texts (in English translation if needed) as well as recent Russian and foreign TV and film adaptations of Russian classics.
Sisältö / Content Lecture I OVERVIEW OF RUSSIAN LITERARY CLASSICS
Lecture II POST-SOVIET FILM AND TV ADAPTATIONS OF ICONIC RUSSIAN NOVELS I: REPRODUCING NATIONAL IDENTITY
(Gogol’s Dead Souls and Taras Bulba)
Lecture III POST-SOVIET FILM AND TV ADAPTATIONS OF ICONIC RUSSIAN NOVELS II:
WHAT CAN DOSTOEVSKY TEACH US AGAIN?
(Dostoevsky’s Crime and Punishment, Brothers Karamazov and The Idiot)
Lecture IV POST-SOVIET FILM AND TV ADAPTATIONS OF ICONIC RUSSIAN NOVELS III:
ON LOVE AND GENDER ROLES
(Tolstoy’s Anna Karenina, Pasternak’s Doctor Zhivago)
Lecture V RUSSIAN CLASSICS FROM THE VIEWPOINT OF POPULAR GEOPOLITICS
Lecture VI HOW MANY TIMES CAN ONE MAKE A FILM OF ANNA KARENINA? Joe Wright’s 2012 film with Keira Knightley
Lecture VII BBC ON WAR AND PEACE: 2016 TV series
Ilmoittautuminen / Registration TAU students in NettiOpsu, others https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/16275/lomake.html by 17th of October
Lisätietoa / More information https://www.tuni.fi/studentsguide/curriculum/course-units/otm-fc9049d8-959f-4fbc-bf65-a9ecbc79d6c1?year=2019

Alkuun/Top of page

Muut opintojaksot / Other study units

VIExpert-tutkielmaseminaari 5 cr (AI)

Järjestäjä / Organizer Aleksanteri-instituutti
Aika ja paikka / Time and place Alkaen 19.9.2019, Aleksanteri-instituutti
Luennoitsija(t) / Lecturer(s)
Tavoite / Aim Seminaarin tarkoitus on oman laitoksen seminaarien tukena edistää pro gradu -työn tekemistä. VIExpert-tutkielmaseminaari ei kuitenkaan korvaa oman laitoksen pakollisia seminaareja. Tavoitteena on antaa opiskelijalle lisätukea VIE-kohdealueen asiantuntemuksen kehittämiseksi tarjoamalla Aleksanteri-instituutissa olevaa asiantuntijuutta opiskelijoiden käyttöön.
Sisältö / Content

Venäjän, muun Euraasian (=entisen Neuvostoliiton alueen) ja itäisen Euroopan tutkimuksen monitieteisessä tutkielmaseminaarissa esitetään ideapaperin (3-6 sivua*) ja tutkimussuunnitelman (7-15 sivua) lisäksi vähintään kaksi seuraavista: kirjallisuuskatsaus (6-20 sivua), tutkimusaineisto ja -menetelmä -paperi (5-20 sivua) sekä analyysipaperi (10-25 sivua). Lisäksi seminaarissa opponoidaan muiden papereita vähintään kahdella kerralla. Seminaari on suunnattu yhteiskuntatieteellisillä ja humanistisilla aloilla opiskeleville.

*sivumäärät ovat esimerkinomaisia

Ohjelma (alustava; päivitetään syksyyn mennessä)

Seminaaritapaamiset järjestetään pääsääntöisesti torstaisin klo 12-18

19. syyskuuta: Ideapaperi (jos esittänyt jo VIExpert-kesäkoulussa, ei tarvetta esittää uudestaan, ellei gradun idea ole muuttunut) + esittäytyminen + viime aikoina gradun tehneen vinkit

17. lokakuuta: Kirjallisuuskatsaus I

14. marraskuuta: Kirjallisuuskatsaus II

12. joulukuuta: Tutkimussuunnitelmat I

Tammikuu: Tutkimussuunnitelmat II

Helmikuu: Tutkimusaineistot ja -menetelmät I

Maaliskuu: Tutkimusaineistot ja –menetelmät II

Huhtikuu: Analyysi I

Toukokuu: Analyysi II

Ilmoittautuminen / Registration https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/98998/lomake.html
Lisätietoa / More information Sirke Mäkinen (sirke.makinen at helsinki.fi).

Alkuun/Top of page

Masters’ Thesis Seminar 5 cr (AI)

Järjestäjä / Organizer Aleksanteri Institute
Aika ja paikka / Time and place The seminar takes place on the premises of the Aleksanteri Institute approximately once a month on Thursdays at 12.15-18.00 (TBC). The first meeting is scheduled for 19 September at 12.15 (TBC).
Luennoitsija(t) / Lecturer(s) Sirke Mäkinen
Tavoite / Aim The ExpREES thesis seminar is recommended for all ExpREES students. It provides an opportunity to engage with peers in multi/interdisciplinary discussions about one’s research topic. In addition to providing a venue for student-led discussion, the seminar also offers additional thesis supervision from experts on Russia, other territories of the former Soviet Union, and Eastern Europe as a whole. The ExpREES thesis seminar does not replace the thesis seminars offered by the home department/degree programme in one’s field of studies.
Sisältö / Content

In the ExpREES seminar student will present their idea papers, research proposals, and drafts of thesis chapters (at least two papers in addition to the idea paper and research proposal) while simultaneously providing constructive feedback/peer review on their fellow students’ papers. The seminar requires active participation from all students.

In order to pass the seminar and obtain 5 cr, the students will present four papers (see above) and provide comments on fellow students’ papers during two seminar meetings. A student should attend a minimum of five seminar meetings.

Presiding teacher: Sirke Mäkinen. Other teachers from the Aleksanteri Institute will be invited to give comments on papers in their fields of expertise.

Please register for the seminar by 16 August using this link.

Students may choose not to take the ExpREES thesis seminar and instead take another course (5 ECTS) in an outside field of study (i.e.a student of World Politics may take a course in Business Studies or History).

The seminar is primarily conducted in Finnish. However, if a student wishes to present their paper and receive comments in English, this can be arranged.

Ilmoittautuminen / Registration https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/98998/lomake.html
Lisätietoa / More information For further information, please contact Sirke Mäkinen (sirke.makinen at helsinki.fi).

Alkuun/Top of page