Valmistuminen

1. Toimita tiedot maisterikoulussa suoritetuista opinnoista seurantalomakkeella  tai vapaamuotoisesti sähköpostilla vähintään kuukausi ennen varsinaista valmistumistasi.

2. VIExpertin toimisto lähettää sinulle todistuksen ja opintosuoritusotteen verkostossa suorittamistasi opinnoista. Liitä ne tutkintohakemukseesi ja varmista tiedekuntasi opintosihteeriltä, voidaanko tutkintotodistukseesi liittää lyhyt toteamus: ”Tutkintoon sisältyy X op Venäjän ja Itä-Euroopan tutkimuksen yliopistoverkoston maisterikoulussa suoritettuja monitieteisiä opintoja”.

Helsingin yliopiston opiskelijoiden ei tarvitse pyytää opintorekisteriotetta VIExpertiltä, sillä tieto opinnoista välittyy Helsingin yliopiston sisäisesti.

3. Toimita VIExpertin koordinaattorille

  • gradu / diplomityö sekä sen tiivistelmä pdf-dokumenttina. Jos gradusi on määrätty salaiseksi, liitä mukaan maininta salassapitoajan kestosta.
  • Muut kuin Helsingin yliopiston opiskelijat: Jos gradusi löytyy yliopistosi sähköisestä järjestelmästä avoimena, linkki graduun. Jos ei, niin allekirjoitettu verkkojulkaisusopimus postitse tai skannattuna opinnäytteen tallentamiseksi Helsingin yliopiston avoimeen E-thesis-opinnäytearkistoon SEKÄ koko opinnäytteesi pdf-tiedostona. Tämä on vapaaehtoista mutta erittäin suositeltavaa. Opinnäytteen julkaiseminen E-thesis-palvelussa parantaa työsi löydettävyyttä ja tuo sille siten näkyvyyttä. Työsi saattaa kiinnostaa muitakin! Ks. lisätietoa palvelusta.
  • Mikäli sähköpostiosoitteesi valmistumisen yhteydessä muuttuu, ilmoita samalla uusi osoite.

4. Täytä maisterikoulun sähköinen loppuarviointilomake.

5. Kerro maisterikoulun koordinaattorille tutkintosi suorituspäivä, sekä sähköpostiosoite joka on käytössäsi myös valmistumisen jälkeen.