Aamupäivän työpajat / Workshops a.m.

Klo 10.15. – 12.00

A. Vertaismentorointityöpaja opettajille, Think Company (pieni puoli)

Työpajan alussa kuvataan, mitä vertaismentorointi tarkoittaa. Tämän jälkeen työskennellään vertaismentorointiryhmässä.
Chair: Anna-Maija Virtala.

B. Peer mentoring workshop for teachers CANCELLED

First, the peer mentoring idea will be described. Second, the participants will work in a peer mentoring group.
Chair: Leena Karlsson.

C. New approaches in learning research at Viikki, Infocenter Korona Sali 4

Presentations about recent learning research from Viikki campus. Chair: Chiara Lombardini.

D. Projektityökurssit, Think Company (suuri puoli)

Miten rakennetaan projektityökurssi? Työpajassa käsitellään projektikurssien monitieteisiä, haastavia yhteistyötehtävia ja esimerkkejä projektikurssien toteutuksesta. Esitellään projektikurssiverkoston materiaaleja ja verkostoidutaan oman kurssin jatkokehittämistä varten.
Chair: Hanni Muukkonen

E. Videoviestintä opetuksessa, Infokeskus Korona Sali 3

Esittelyvideo HY:n tarjoamista videoviestintäpalveluista

Työpajassa esitellään ja kokeillaan erilaisia videoviestinnän käyttötapoja opetuksessa, kuten vierailevan luennoitsijan videoluento, etäosallistujia, luentojen tallentaminen. Työpajassa käydään läpi, mikä videoviestinnän tapa sopii mihinkin (videoneuvottelu, verkkokokous vai luentotallennustila), mitä ennakkovalmisteluja vaatii, ja miten käytetään opetustilanteessa. Prezi-esitys.
Chair: Outi Valkama, Sanna Rajala, Vilma Lehtinen & Kristian Lindqvist.

Koko päivän ohjelma / Back to the programme