HUL0-kysely: Molekyylibiotieteiden kandiohjelma, vuosien 2019 ja 2020 vertailua

Molekyylibiotieteiden kandiohjelma

Vuonna 2019 vastausprosentti oli 79% ja vastaajia oli 56/71. Vuonna 2020 vastausprosentti oli 77% ja vastaajia oli 52/67.

OPISKELUPROSESSIT

Ryhmän keskiarvo suunnitelmallisessa opiskelussa pysyi samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta keskihajonnassa oli muutoksia. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

Pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu väheni verrattuna edellisvuoteen. Vasemmalla 2019 ja oikella 2020.

Ryhmän keskiarvo tietoa toistavassa opiskelussa pysyi melko samalla tasolla, mutta keskihajonnassa muutoksia. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

PYSTYVYYSUSKOMUKSET

Minäpystyvyysuskomuksissa ryhmän keskiarvo pysyi melko samalla tasolla, mutta keskihajonnassa muutoksia. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

OPISKELU-UUPUMUS

Vuonna 2020 uupumusta oli enemmän. Keskitasossa oli enemmän opiskelijoita. Kohonneessa uupumusriskissä vähemmän opiskelijoita kuin edellisvuonna, mutta selvästi kohonneessa uupumusriskissä oli enemmän opiskelijoita. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HAKUKOHTEEN ENSISIJAISUUS

Vuonna 2020 suurempi osa opiskelijoista pääsi ensisijaiseen hakukohteeseensa verrattuna edellisvuoteen. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HUL0-kysely: Biologian kandiohjelma (SV), vuosien 2019 ja 2020 vertailua

Biologian (SV) kandiohjelma

Vuonna 2019 vastausprosentti oli 100% ja vastaajia oli 16/16. Vuonna 2020 vastausprosentti oli 88% ja vastaajia oli 15/17.

OPISKELUPROSESSIT

Ryhmän keskiarvo suunnitelmallisessa opiskelussa pysyi vuoden 2020 kyselyssä samana kuin edellisvuonna, mutta keskihajonnassa oli muutoksia. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

Pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu väheni verrattuna edellisvuoteen. Vasemmalla 2019 ja oikella 2020.

Tietoa toistava opiskelu pysyi samalla tasolla. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

PYSTYVYYSUSKOMUKSET

Minäpystyvyysuskomukset pysyivät samalla tasolla. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

OPISKELU-UUPUMUS

Vuonna 2020 enemmän opiskelijoita oli ei uupumusriskissä. Keskitasossa oli selkeästi vähemmän opiskelijoita, mutta selvästi kohonneessa uupumusriskissä oli enemmän opiskelijoita. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HAKUKOHTEEN ENSISIJAISUUS

Vuonna 2020 selkeästi suurempi osa opiskelijoista pääsi ensisijaiseen hakukohteeseensa verrattuna edellisvuoteen. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HUL0-kysely: Biologian kandiohjelma, vuosien 2019 ja 2020 vertailua

Biologian kandiohjelma

Vuonna 2019 vastausprosentti oli 90% ja vastaajia oli 46/51. Vuonna 2020 vastausprosentti oli 100% ja vastaajia oli 51/51.

OPISKELUPROSESSIT

Ryhmän keskiarvo suunnitelmallisessa opiskelussa pysyi vuoden 2020 kyselyssä melko samalla tasolla verrattuna edellisvuoteen, mutta keskihajonnassa oli muutoksia. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

Ryhmän keskiarvo nousi pohdintaa ja ymmärrystä painottavassa opiskelussa verrattuna edellisvuoteen. Vasemmalla 2019 ja oikella 2020.

Tietoa toistava opiskelu pysyi samalla tasolla. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

PYSTYVYYSUSKOMUKSET

Ryhmän keskiarvo minäpystyvyysuskomuksissa pysyi samalla tasolla, mutta keskihajonnassa muutoksia. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

OPISKELU-UUPUMUS

Vuonna 2020 enemmän opiskelijoita oli ei uupumusriskissä. Keskitasossa oli selkeästi vähemmän opiskelijoita, mutta selvästi kohonneessa uupumusriskissä oli enemmän opiskelijoita. Keskihajonta oli suurempaa vuonna 2020. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HAKUKOHTEEN ENSISIJAISUUS

Tulokset pysyivät samalla tasolla. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HUL0-kysely: Ympäristötieteiden kandiohjelma, vuosien 2019 ja 2020 vertailua

Ympäristötieteiden kandiohjelma

Vuonna 2019 vastausprosentti oli 70% ja vastaajia oli 42/60. Vuonna 2020 vastausprosentti oli 77% ja vastaajia oli 54/70.

OPISKELUPROSESSIT

Ryhmän keskiarvo suunnitelmallisessa opiskelussa pysyi vuoden 2020 kyselyssä melko samalla tasolla verrattuna edellisvuoteen, mutta keskihajonta oli pienempää. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

Ryhmän keskiarvo laski pohdintaa ja ymmärrystä painottavassa opiskelussa verrattuna edellisvuoteen. Vasemmalla 2019 ja oikella 2020.

Tietoa toistava opiskelu lisääntyi hieman vuonna 2020 verrattuna edellisvuoteen. Keskihajonnassa muutoksia. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

PYSTYVYYSUSKOMUKSET

Minäpystyvyysuskomukset pysyivät samalla tasolla. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

OPISKELU-UUPUMUS

Vuonna 2020 enemmän opiskelijoita oli uupumusriskissä. Keskitasossa oli selkeästi enemmän opiskelijoita. Kohonneessa uupumusriskissä oli hieman vähemmän opiskelijoita, mutta selvästi kohonneessa uupumusriskissä oli hieman enemmän opiskelijoita. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HAKUKOHTEEN ENSISIJAISUUS

Vuonna 2019 suurempi osa opiskelijoista pääsi ensisijaiseen hakukohteeseensa kuin vuonna 2020. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HUL0-kysely: Farmaseutin koulutusohjelma, vuosien 2019 ja 2020 vertailua

Farmaseutin koulutusohjelma

Vuonna 2019 vastausprosentti oli 93% ja vastaajia oli 154/165. Vuonna 2020 vastausprosentti oli 96% ja vastaajia oli 163/169.

OPISKELUPROSESSIT

Suunnitelmallinen opiskelu pysyi samalla tasolla verrattuna edellisvuoteen. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

Ryhmän keskiarvo oli pohdintaa ja ymmärrystä painottavassa opiskelussa melko samalla tasolla molempina vuosina. Keskihajonnassa kuitenkin eroja. Vasemmalla 2019 ja oikella 2020.

Tietoa toistava opiskelu väheni hieman vuonna 2020 verrattuna edellisvuoteen. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

PYSTYVYYSUSKOMUKSET

Minäpystyvyysuskomuksissa ryhmän keskiarvossa ei ollut juurikaan muutosta. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

OPISKELU-UUPUMUS

Vuonna 2020 keskihajonta oli suurempaa ja enemmän opiskelijoita oli ei uupumusriskissä. Keskitasossa oli vähemmän opiskelijoita. Kohonneessa uupumusriskissä ja selvästi kohonneessa uupumusriskissä oli myöskin hieman enemmän opiskelijoita. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HAKUKOHTEEN ENSISIJAISUUS

Vuonna 2019 suurempi osa opiskelijoista pääsi ensisijaiseen hakukohteeseensa kuin vuonna 2020. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HUL0-kysely: Eläinlääketieteen kandiohjelma, vuosien 2019 ja 2020 vertailua

Eläinlääketieteen kandiohjelma

Vuonna 2019 vastausprosentti oli 97% ja vastaajia oli 67/69. Vuonna 2020 vastausprosentti oli 96% ja vastaajia oli 72/75.

OPISKELUPROSESSIT

Suunnitelmallinen opiskelu lisääntyi hieman vuonna 2020. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

Ryhmän keskiarvo oli pohdintaa ja ymmärrystä painottavassa opiskelussa melko samalla tasolla molempina vuosina. Keskihajonnassa kuitenkin eroja. Vasemmalla 2019 ja oikella 2020.

Tietoa toistavan opiskelun kohdalla ryhmän keskiarvo nousi vuonna 2020 verrattuna edellisvuoteen. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

PYSTYVYYSUSKOMUKSET

Minäpystyvyysuskomuksissa ryhmän keskiarvossa ei ollut juurikaan muutosta, mutta keskihajonta oli vuonna 2020 pienempää. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

OPISKELU-UUPUMUS

Vuonna 2020 keskihajonta oli suurempaa ja enemmän opiskelijoita oli ei uupumusriskissä. Kohonneessa uupumusriskissä  ja selvästi kohonneessa uupumusriskissä oli vuoden 2020 kyselyssä myöskin hieman enemmän opiskelijoita. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HAKUKOHTEEN ENSISIJAISUUS

Vuonna 2019 kaikki opiskelijat pääsivät ensisijaiseen hakukohteeseensa. Vuonna 2020 pieni osa opiskelijoista ei päässyt ensisijaiseen hakukohteeseensa. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HUL0-kysely: Metsätieteiden kandiohjelma, vuosien 2019 ja 2020 vertailua

Metsätieteiden kandiohjelma

Vuonna 2019 vastausprosentti oli 94% ja vastaajia oli 51/54. Vuonna 2020 vastausprosentti oli 86% ja vastaajia oli 56/65.

OPISKELUPROSESSIT

Suunnitelmallisessa opiskelussa ei juurikaan muutoksia. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

Myös pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu oli melko samalla tasolla. Vasemmalla 2019 ja oikella 2020.

Tietoa toistavan opiskelun kohdalla ryhmän keskiarvo oli samalla tasolla kuin edellisvuonna, mutta keskihajonnassa oli eroa. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

PYSTYVYYSUSKOMUKSET

Minäpystyvyysuskomuksissa ryhmän keskiarvossa ei ollut juurikaan muutosta, mutta keskihajonta oli vuonna 2020 pienempää. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

OPISKELU-UUPUMUS

Vuonna 2020 keskihajonta oli pienempää ja enemmän opiskelijoita oli ei uupumusriskissä. Kohonneessa uupumusriskissä oli vuoden 2020 kyselyssä myöskin hieman enemmän opiskelijoita. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HAKUKOHTEEN ENSISIJAISUUS

Vuonna 2019 suurempi osa opiskelijoista pääsi ensisijaiseen hakukohteeseensa kuin vuonna 2020. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HUL0-kysely: Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma, vuosien 2019 ja 2020 vertailua

Ympäristö- ja elintarviketalouden kandiohjelma

Vuonna 2019 vastausprosentti oli 91% ja vastaajia oli 70/77. Vuonna 2020 vastausprosentti oli 81% ja vastaajia oli 70/86.

OPISKELUPROSESSIT

Suunnitelmallisessa opiskelussa ei juurikaan muutoksia.Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

Pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu oli melko samalla tasolla. Vasemmalla 2019 ja oikella 2020.

Tietoa toistava opiskelu oli hieman matalampi kuin edellisvuonna. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

PYSTYVYYSUSKOMUKSET

Minäpystyvyysuskomuksissa ei ollut juurikaan muutosta. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

OPISKELU-UUPUMUS

Opiskelu-uupumuksessa ei juurikaan muutosta. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HAKUKOHTEEN ENSISIJAISUUS

Hakukohteen ensisijaisuus 2019 ja 2020. Vuonna 2019 hieman suurempi osa opiskelijoista pääsi ensisijaiseen hakukohteeseensa kuin vuonna 2020. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HUL0-kysely: Elintarviketieteiden kandiohjelma, vuosien 2019 ja 2020 vertailua

Elintarviketieteiden kandiohjelma

Vuonna 2019 vastausprosentti oli 89% ja vastaajia oli 51/57. Vuonna 2020 vastausprosentti oli 86% ja vastaajia oli 63/73.

OPISKELUPROSESSIT

Suunnitelmallisessa opiskelussa ei juurikaan muutoksia.Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

Pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu oli melko samalla tasolla. Vasemmalla 2019 ja oikella 2020.

Tietoa toistava opiskelu oli hieman korkeampi kuin edellisvuonna. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

PYSTYVYYSUSKOMUKSET

Minäpystyvyysuskomuksissa ei ollut juurikaan muutosta. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

OPISKELU-UUPUMUS

Vuonna 2020 keskihajonta oli suurempaa. Enemmän opiskelijoita ei uupumusriskissä, mutta selvästi kohonneessa uupumusriskissä enemmän opiskelijoita. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

 

HAKUKOHTEEN ENSISIJAISUUS

Hakukohteen ensisijaisuus 2019 ja 2020. Vuonna 2019 suurempi osa opiskelijoista pääsi ensisijaiseen hakukohteeseensa kuin vuonna 2020. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HUL0-kysely: Maataloustieteen kandiohjelma, vuosien 2019 ja 2020 vertailua

Maataloustieteiden kandiohjelma

Vuonna 2019 vastausprosentti oli 98% ja vastaajia oli 78/79. Vuonna 2020 vastausprosentti oli 94% ja vastaajia oli 66/70.

OPISKELUPROSESSIT

Suunnitelmallisessa opiskelussa ei juurikaan muutoksia.Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

Myös pohdintaa ja ymmärrystä painottava opiskelu oli melko samalla tasolla. Vasemmalla 2019 ja oikella 2020.

Tietoa toistava opiskelu oli samalla tasolla kuin edellisvuonna. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

PYSTYVYYSUSKOMUKSET

Minäpystyvyysuskomuksissa ei ollut juurikaan muutosta. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

OPISKELU-UUPUMUS

Vuonna 2020 keskihajonta oli suurempaa. Enemmän opiskelijoita ei uupumusriskissä, mutta keskitasossa ja kohonneessa uupumusriskissä enemmän opiskelijoita. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.

HAKUKOHTEEN ENSISIJAISUUS

Hakukohteen ensisijaisuus 2019 ja 2020. Vuonna 2019 suurempi osa opiskelijoista pääsi ensisijaiseen hakukohteeseensa kuin vuonna 2020. Vasemmalla 2019 ja oikealla 2020.