KK3 – Tulva-alueet

KK3 

Tutkimme Afrikan paikkatietoaineistoa sekä excel-taulukkoaineistoa afrikan maiden internetpenetraatiosta ja somen käytöstä.  Lisäksi saimme pistetietoja Afrikan konfliktipaikoista, timanttikaivoksista ja öljykentistä. Taulukkotietoa voi yhdistää paikkatietokantaan csv-muodossa (comma separated values). Toimme tiedot tietokantaan ja yhdistimme ne Join-työkalulla karttatietokantaan. Visualisoin Afrikan maiden konfliktimäärän maittain, mutta se ei onnistunut siten, kun olisin halunnut sillä hetkellä.

 

Tutkimme myös Suomen valuma-alueiden paikkatietoja. Niihin kuului kartta-aineisto valuma-alueista, joista ja järvistä sekä virtaamatietoja ym. Yhdistimme jälleen eri tietokantatasojen tietoja. 

Visualisoin kartan tulvaindeksistä ja järvisyydestä. Pidin Iina Rusasen vastaavasta kartasta. Hän onnistui esittää järvisyyden valuma-alueilla hyvin selkeästi.

Mielestäni tulvien kartoituksessa on mielekkäämpää kuvata itse tulva-alueita korkeusvyöhykeanalyysilla, kuten tässä New yorkiin sijoittuvassa tulva-analyysissa on tehty. Toki niissä on ihan toinen tarkoitus.  Ehkä vielä joskus teemme sellaisia.

Opimme mm, että:

-Tason päällekäiset tiedot tai samaan kuuluvat rivit voidaan yhdistää samalle riville geometriatyökalulla merge features.

-Miten erilaisia tietoja, kuten taulukoita yhdistetään karttatietokantaan.

-Miten pisteet saa laskettua polygonin rajan sisältä.

 

 

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *