KK7 – Viimeinen kurssikerta

Tällä kertaa saimme itse valita karttojemme aiheet. Päätin tutkia Maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistoja, Kaupunkien avointa dataa sekä Uudenmaan liiton kulttuuriympäristöaineistoja. Kohteeksi valikoitua leipätyöni suunnittelukohde eli väyläympäristö Vantaalla. Aineistosta muodostui ihan mukava ympäristövaikutusten kartta. Siinä on aineistosta saadut alueet luonnonsuojelualueille, liikennemelualueille sekä arvokkaalle kulttuurimaisemalle. Tässä tuloksena saatu kartta. Tästä voi olla hyötyä suunnittelutyössäni. Kiinnostaa myös, miten aineisto kääntyy […]

KK 5 – Bufferointia

Kurssikerralla 5 opettelimme bufferoimaan tietokannan vektoriaineistoja ja tekemään tietokantakyselyjä niiden perusteella.  Erillaisilla geometrian analyysityökaluilla voidaan tutkia vektoriaineistojen geometrisia tietoja ja laskea niitä yhteen. Esim:  Vector-> Analyzetools -> Sum line lengths –työkalulla voidaan laskea rajauksen sisällä olevien viivojen yhteispituus.  Pornaisisten aineistosta löytyy viime viikolla piirretyt kuusi tietä, joiden yhteispituus on työkalulla laskettuna 13975,7 m.  Clip-työkalulla voidaan leikata […]

KK 4 – Rasterikarttoja ja ruudukoita

Pikselöinti voi suuressa mittakaavassa olla erinomainen tapa selkeytää tietoa spatiaalisesti. On kuitenkin muistettava myös liian yksinkertaistamisen haitat. Kun paikkatietoa yksinkertaistaa liikaa, voidaan epäämääräisyyden taakse verhota suuriakin salaisuuksia. Tällaisiin ongelmiin saatta törmätä esim. kun päätöksenteossa tulkitaan pikseliyleiskaavaaa. Helsingissä tehtiin pikseliyleiskaava, joka ohjaa kaupungin tulevaa maankäyttöä. Kaava on herättänyt paljon keskustelua kriittisin äänenpainoin, mikä onkin ymmärrettävää. Kun […]