KK 4 – Rasterikarttoja ja ruudukoita

Pikselöinti voi suuressa mittakaavassa olla erinomainen tapa selkeytää tietoa spatiaalisesti. On kuitenkin muistettava myös liian yksinkertaistamisen haitat. Kun paikkatietoa yksinkertaistaa liikaa, voidaan epäämääräisyyden taakse verhota suuriakin salaisuuksia. Tällaisiin ongelmiin saatta törmätä esim. kun päätöksenteossa tulkitaan pikseliyleiskaavaaa. Helsingissä tehtiin pikseliyleiskaava, joka ohjaa kaupungin tulevaa maankäyttöä. Kaava on herättänyt paljon keskustelua kriittisin äänenpainoin, mikä onkin ymmärrettävää. Kun pikseleiden värisävyjä tulkitaan, voidaan yllättäen päätyä monenlaisiin eri ratkaisuihin kaavan puitteissa. Aihetta on tutkinut mm. Tuulikki Peltomäki Allto-Yliopiston maisema-arkkitehtuurin diplomityössään.

Ruutuaineistot ovat tietyn suuruisiin ruudukon ruutuihin liitettyä, pistemäistä tietoa. Sillä voidaan kertoa esim. tilastotietoja karttaruutua kohden. Aineistoja saa esim:

  • Ruututietokanta (Tilastokeskus) lisenssi 6520€ 250m x 1 km
  • YKR eli Yhdyskuntarakenteenseurantajärjestelmä Liiteri-palvelussa. 9043€ / vuosi ei kaupalliseen käyttöön.

Aineistot pohjautuvat usein pisteinä tallennettuun aineistoon. esim. YKR 250m välein sijoitettuihin pisteisiin

Pistetietoa voi tutkia ruudukkojen avulla.

Luodaan ruudukko valikosta Vector -> Research tools -> Vector Grid

Tiedon keruu ruutuihin:

Tallennetaan uusi, karsittu versio pistedatatiedostosta, jossa on vain asukkaiden määrä yht, miehet, naiset, ja ruotsinkieliset.

Tallennuksessa tulee kiinnittää huomiota tallennuskansioon, koska ohjelma usein esiasetuksena tallentaa qgis-kansioon, johon ei ole oikeuksia.

Valitaan Vector -> Join attributes by location. valitaan lähtötieto ja maalifeaturet.

Loin kartan pääkaupunkiseudun asukastiheydestä 250m x 250m ruudukkoon yhdistämällä Pks_vaki.shp:n tiedot luomaani ruudukkoon. Tässä tuloksena saatu kartta.

Emilia Ihalainen oli tehnyt ruutukartan suuremmilla ruuduilla, mikä loi selkeämmän vaikutelman suuressa mittekaavassa. Hän oli tehnyt ruudukkovisualisaation myös muunkielisten osuudesta, mikä oli selkeä.

 

ASC-korkeusrasteri-tiedostot tuodaan rasterituonti-painikkeella.

Asc-tiedostot voidaan yhdistää esim. karttalehden kokoiseksi kohdasta Raster -> Miscellaneous -> Build virtual raster (Catalog). Tällöin luodaan tilapäinen yhdiste eri rastereista mergen sijaan, mikä on kevyempi operaatio.

Saimme yhdisterasteriin yhtenäisen korkeuseroja kuvaavan värityksen mustavalkoisena. Kokeilimme muodostaa korkeusaineistosta korkeuskäyrät. Raster -> Extraction -> Contour 5 metrin välein.

Koordinaattijärjestelmän valinta-ponnahdusikkuna katosi muiden ikkunoiden taakse, mikä aiheutti pysähtymisen, ennen kuin ongelma huomattiin.

 

Join the Conversation

1 Comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *