KK7 – Viimeinen kurssikerta

Tällä kertaa saimme itse valita karttojemme aiheet. Päätin tutkia Maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistoja, Kaupunkien avointa dataa sekä Uudenmaan liiton kulttuuriympäristöaineistoja. Kohteeksi valikoitua leipätyöni suunnittelukohde eli väyläympäristö Vantaalla. Aineistosta muodostui ihan mukava ympäristövaikutusten kartta. Siinä on aineistosta saadut alueet luonnonsuojelualueille, liikennemelualueille sekä arvokkaalle kulttuurimaisemalle.

Tässä tuloksena saatu kartta. Tästä voi olla hyötyä suunnittelutyössäni. Kiinnostaa myös, miten aineisto kääntyy dwg-muotoon jatkohyödynnystä varten.

 

 

Maailman ilmiöistä voisi tehdä hienoja karttoja, joiden avulla voi viestiä ympäristön tilasta. Tämä on yksi maantieteen tärkeitä tehtävistä. Heini onnistui mielestäni tässä hyvin kuvatessaan samalla kartalla maailman luonnontilaisia metsiä ja palmuöljytehtaita.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *