KK2

Toisella kurssikerralla tarkastelimme erilaisten koordinaatistojen vaikutusta karttoihin, niiden paikkatietoihin sekä pituus ja pinta-alamittauksiin.

Ensin piirsimme Suomen kartan “päälaelle” polygonin ETRS TM35-projektiossa (3067) ja katsoimme sen pinta-alan. “Hatun” pinta-ala oli n. 4438 km2

 

Sitten vaihdoimme projektion LAEA:an (3035) ja pinta-ala oli muuttunut 4485km2:öön.

 

 

Teimme saman vielä Sphere-Mercator -projektiolla (53004): 37517km2,   World-Loximuthal -projektiolla (54023): 7042km2 sekä Pulkovo-1942 3 degree Gauss-Kruger-zone26 -projektiolla (2542): 13515km2. Pinta-alat heittivät eri projektioissa satoja prsentteja!

 

Seuraavaksi kokeilimme pituusmittausten muutoksia eri projektioissa. Alla Suomen “hameenhelman” leveys ETRS TM35 -projektiossa ja vastaavasti

muissa projektioissa.

 

 

 

 

 

Lopuksi visualisoimme vielä pinta-alaerojen suuruutta eri projektioiden välillä Suomen kartalla. Tummempi väri kertoo suuremmasta pinta-alaerosta projektioiden välillä. Tämä selittyy sillä, että eri projektiot ottavat vaihtelevasti huomioon pohjoisten leveysasteiden maanpinnan pyöreyden tultaessa kohti pohjoisnapaa. Tämä näkyy erityisesti Pohjois-Suomessa valtavina pinta-alaeroina ETRS-TM35 ja Sphere-Mercator -projektioiden välillä. Temme saman tyyppiset vertailukartat Natura-alueiden pinta-aloille kunnittain eri projektioissa (alempana).  

 

 

 

 

 

 

Loimme Kunta-tietokantaan sarakkeen, joka laskee Natura-alueiden suhteellisen osuuden kunnan pinta-alasta ja vertasimme tiedon muutosta eri projektioissa. Natura-alueiden pinta-alatieto säilyi kaikissa kartoissa ETRS-TM35-projektion mukaisena.

 

 

Kirsi Ylinen oli omassa blogissaan esittänyt saman tyyppisissä kartoissa hieman selkeämmin, mistä on kyse eli selitteet olivat selkeämmät.

Täältä löytyi mm. vinkkejä karttaprojetioiden kanssa taisteluun.

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *