KK6

Kuudennella kurssikerralla jalkauduimme kampuksen ympäristöön keräämään paikkatietoa. Kuljimme pienryhmässä Kumpulassa ja arvioimme kaupunkitilaa ja sen laatua. Käytimme tallentamiseen Epicollectia, jolla voi tallentaa paikkatietoa helposti verkkoon pisteinä. Epicollectissa oli valmiiksi kysymyksiä koskien paikan ja kaupunkitilan miellyttävyyttä ja turvallisuutta.   Tein pisteaineistosta yllä olevan kartan, jossa paikan houkuttelevuutta kuvaa pisteen väri. Mitä houkuttelevampi, sitä vihreämpi.   Blogitehtävä […]

KK2

Toisella kurssikerralla tarkastelimme erilaisten koordinaatistojen vaikutusta karttoihin, niiden paikkatietoihin sekä pituus ja pinta-alamittauksiin. Ensin piirsimme Suomen kartan “päälaelle” polygonin ETRS TM35-projektiossa (3067) ja katsoimme sen pinta-alan. “Hatun” pinta-ala oli n. 4438 km2   Sitten vaihdoimme projektion LAEA:an (3035) ja pinta-ala oli muuttunut 4485km2:öön.     Teimme saman vielä Sphere-Mercator -projektiolla (53004): 37517km2,   World-Loximuthal -projektiolla […]

KK7 – Viimeinen kurssikerta

Tällä kertaa saimme itse valita karttojemme aiheet. Päätin tutkia Maanmittauslaitoksen maastotietokanta-aineistoja, Kaupunkien avointa dataa sekä Uudenmaan liiton kulttuuriympäristöaineistoja. Kohteeksi valikoitua leipätyöni suunnittelukohde eli väyläympäristö Vantaalla. Aineistosta muodostui ihan mukava ympäristövaikutusten kartta. Siinä on aineistosta saadut alueet luonnonsuojelualueille, liikennemelualueille sekä arvokkaalle kulttuurimaisemalle. Tässä tuloksena saatu kartta. Tästä voi olla hyötyä suunnittelutyössäni. Kiinnostaa myös, miten aineisto kääntyy […]

KK 5 – Bufferointia

Kurssikerralla 5 opettelimme bufferoimaan tietokannan vektoriaineistoja ja tekemään tietokantakyselyjä niiden perusteella.  Erillaisilla geometrian analyysityökaluilla voidaan tutkia vektoriaineistojen geometrisia tietoja ja laskea niitä yhteen. Esim:  Vector-> Analyzetools -> Sum line lengths –työkalulla voidaan laskea rajauksen sisällä olevien viivojen yhteispituus.  Pornaisisten aineistosta löytyy viime viikolla piirretyt kuusi tietä, joiden yhteispituus on työkalulla laskettuna 13975,7 m.  Clip-työkalulla voidaan leikata […]

KK 4 – Rasterikarttoja ja ruudukoita

Pikselöinti voi suuressa mittakaavassa olla erinomainen tapa selkeytää tietoa spatiaalisesti. On kuitenkin muistettava myös liian yksinkertaistamisen haitat. Kun paikkatietoa yksinkertaistaa liikaa, voidaan epäämääräisyyden taakse verhota suuriakin salaisuuksia. Tällaisiin ongelmiin saatta törmätä esim. kun päätöksenteossa tulkitaan pikseliyleiskaavaaa. Helsingissä tehtiin pikseliyleiskaava, joka ohjaa kaupungin tulevaa maankäyttöä. Kaava on herättänyt paljon keskustelua kriittisin äänenpainoin, mikä onkin ymmärrettävää. Kun […]

KK3 – Tulva-alueet

KK3  Tutkimme Afrikan paikkatietoaineistoa sekä excel-taulukkoaineistoa afrikan maiden internetpenetraatiosta ja somen käytöstä.  Lisäksi saimme pistetietoja Afrikan konfliktipaikoista, timanttikaivoksista ja öljykentistä. Taulukkotietoa voi yhdistää paikkatietokantaan csv-muodossa (comma separated values). Toimme tiedot tietokantaan ja yhdistimme ne Join-työkalulla karttatietokantaan. Visualisoin Afrikan maiden konfliktimäärän maittain, mutta se ei onnistunut siten, kun olisin halunnut sillä hetkellä.   Tutkimme myös Suomen […]

KK 1- Ensiaskeleet QGISillä

Tänään pääsin ensimmäistä kertaa oppimaan geoinformatiikasta sekä kokeilemaan QGISin käyttöä. Tutkimme QGISsin perustoiminnallisuuksia opettajan kärsivällisellä opastuksella ja katselemalla ensimmäisen kurssikerran tehtäväohjeita. Ensimmäiseen tehtävään kuului tutkia Pohjois-Euroopan karttaa ja sen valtioiden typpipäästödataa. Visualisoimme kartan kuvaamaan typpipäästöjen jakautumista eri maiden välillä. Pitääpä lukea Steigner & Hunter (2012) kirjoittama artikkeli paikkatietojen käytöstä. Tässä ensimmäisen kurssikerran tuotoskartta. Jos nyt […]