Welcome to the blog that was created as a result of cooperation between HELSUS, ECGS and Resilience!

The role of sustainability science is growing in our society. What viewpoints do we need to consider in the transition towards a more sustainable society? The answers to complex questions are not always simple – therefore, we want to encourage diverse discussion on sustainability issues, backed by facts and interdisciplinary sustainability research.

Voices for Sustainability is a platform for researchers, students and other experts to share their interests and spark discussion. Our main goal is to communicate sustainability science in an understandable and captivating way to you, our reader.

Check out our first blog post by Rector of the University of Helsinki and former director of HELSUS Jari Niemelä on the significance of sustainability science and how it is researched in our university!


Tervetuloa blogiimme, jonka ovat perustaneet yhdessä HELSUS, ECGS sekä Resilience!

Kestävyystieteen merkitys on kasvamassa yhteiskunnassamme. Mitä näkemyksiä meidän tulee ottaa huomioon muutoksessa kohti kestävämpää yhteiskuntaa?

Vastaukset monimutkaisiin kysymyksiin eivät aina ole yksinkertaisia – siispä haluamme rohkaista faktapohjaiseen ja poikkitieteelliseen keskusteluun kestävyydestä.

Voices for Sustainability -blogi nostaa estradille tutkijoita, opiskelijoita ja muita asiantuntijoita kertomaan tutkimuksestaan, ottamaan kantaa ajankohtaisiin kestävyyskysymyksiin sekä herättämään keskustelua. Tavoitteemme on tehdä kestävystiedettä tutummaksi sekä kertoa siitä ymmärrettävällä sekä kiinnostavalla tavalla sinulle, hyvä lukijamme.

Aloita lukemalla ensimmäinen blogipostauksemme, jossa Helsingin yliopiston rehtori ja HELSUS:in edellinen johtaja Jari Niemelä kertoo kestävyystieteen merkittävyydestä sekä sen tutkimuksesta yliopistossamme!

Photo by: Ilja Smelich

Published by Deleted User

Special user account.