Linkit

Verkko-oppikirjan varsinaisilla sisältösivuilla on vain sellaisia hypertekstilinkkejä, jotka kuuluvat suoraan käsiteltävänä olevaan aiheeseen ja jotka antavat asian ymmärtämisen kannalta välttämätöntä tietoa. Alle on kerätty joitain muita olennaisia linkkejä kustakin aiheesta. Linkkikokoelmaa täydennetään jatkuvasti ja tietoa puuttuvista, mutta olennaisista linkeistä.

Hyödyllisiä yleisiä tietokantoja Suomen poliittisen järjestelmän kannalta ovat esimerkiksi Eduskunnan Elki-tietokanta,   ja julkisen hallinnon palvelujen yhteinen tietokanta Suomi.fi [http://www.suomi.fi/suomi/]. Verkosta on itseasiassa varsin kätevää hakea eri aiheyhteyksiin liittyviä linkkejä kirjoittamalla hakusana Internetin hakukoneeseen.

PUOLUEET

Suomen puoluekentän muuttuminen Timo Soikkasen tekemänä esityksenä (Virtual Finland kotisivu)

Yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston tietokanta puolueiden puolue- ja vaaliohjelmista Vaalimaatti 2007.

Suomalaisten puolueiden kotisivuja (löytyy kattavampana myös puoluerekisteristä )

Kristillisdemokraatit Kansallinen Kokoomus Svenska folkpartiet i Finland
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue Suomen Keskusta Vasemmistoliitto
Vihreä Liitto Itsenäisyyspuolue Vapaan Suomen Liitto
Kommunistinen Työväenpuolue
Perussuomalaiset Suomen kommunistinen puolue Suomen kansan sinivalkoiset
Köyhien asialla
Liberaalit Suomi – Isänmaa

Vaalit ja vaalituloksia

Oikeusministeriön vaalisivut

Tilastokeskuksen vaalisivut

Martikainen, Tuomo & Wass, Hanna (2002): Laskeva äänestysaktiivisuus sukupolvi-ilmiönä, (Politiikka 1/2002, ELEKTRA-tietokanta)

Tiilikainen, Teija & Wass, Hanna (2004): Puolueiden vaalikampanjat vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa (Politiikka 4/2004, ELEKTRA-tietokanta)

Paloheimo, Heikki (2003): Miten äänestäjät valitsevat puolueen (Politiikka 3/2003, ELEKTRA-tietokanta)

Åsa Bengtsson: Valdeltagande i Finland : rationalitet eller socialt tryck? (Politiikka 1/2004, ELEKTRA-tietokanta)

Puolueaiheisia artikkeleita

Kyösti Pekosen artikkeli puoluevastaisesta mielialasta Suomessa (Politiikka 1/1997, ELEKTRA-tietokanta)

Eerik Lagerspetzin artikkeli puolueista ja demokratian kriisistä (Tiedepolitiikka 1/1999, ELEKTRA-tietokanta)

Eeva Aarnion artikkeli puolueohjelmien muuttumisesta (Politiikka 1/1998, ELEKTRA-tietokanta)

Carsten Anckarin artikkeli siitä milloin puolue on puolue (Politiikka 2/1998, ELEKTRA-tietokanta)

Paloheimo, Heikki (2002): Hallituksen toimintaan ja puoluejohdon taitavuuteen kohdistuva arviointi puoluekannatuksen selittäjänä (Politiikka 2/2002, ELEKTRA-tietokanta)

ETUJÄRJESTÖT

Suomalaisten etujärjestöjen kotisivuja

TYÖNANTAJAJÄRJESTÖT TYÖNTEKIJÄJÄRJESTÖT MAATALOUSTUOTTAJAJÄRJESTÖT
Elinkeinoelämän  keskusliitto /EK) Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö (SAK) Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto (MTK )
Kunnallinen työmarkkinalaitos (KT) Toimihenkilökeskusjärjestö (STTK) Svenska lantbruksproducenternas centralförbund (SLC)
Valtion työmarkkinalaitos (VTML) AKAVA  
Kirkon sopimusvaltuuskunta    
Suomen Yrittäjät    

  

Etujärjestöaiheisia teoksia

Petteri Mäki-Arvelan artikkeli korporatismista, työllisyydestä ja makrotaloudellisesta suorituskyvystä (Politiikka 3/1997, ELEKTRA-tietokanta)

Pertti Jokivuoren, Kaj Ilmosen ja Kimmo Kevätsalon artikkeli ammattiyhdistysliikkeen jäsenyydestä (Sosiologia 2/1997, ELEKTRA-tietokanta)

Kari Teräksen teos Arjessa ja liikkeessä. Verkostonäkökulma muuttuviin työelämän suhteisiin 1880-1920. (Elektra-tietokanta)

MARKKINAVOIMAT

Elinkeinoelämän järjestöjä ja muita linkkejä

Elinkeinoelämän valtuuskunta (EVA) Suomen Pankkiyhdistys Kaupan Keskusliitto
Metsäteollisuus Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra Vakuutusyhtiöiden keskusliitto
Keskuskauppakamari Helsingin Pörssi FinPro
Metsähallitus Pellervo-seura Elinkeinoelämän tutkimuslaitos
Tapio    

Suurimpia teollisuuden ja kaupan yrityksiä

Nokia StoraEnso Outokumpu
TeliaSonera UPM-Kymmene Rautaruukki
Fortum Metsäliitto Kesko
Tamro Wärtsilä  

Suurimpia rahoitus- ja vakuutuslaitoksia

Sampo Osuuspankkiryhmä Mandatum
Merita Aktia Suomi-yhtiöt
Tapiola Ilmarinen Pohjola

KANSALAISJÄRJESTÖT JA YHTEISKUNNALLISET LIIKKEET

Tietoa yhdistyksistä (Patentti- ja rekisterihallituksen kotisivu)

Kansalaisjärjestöjen kotisivuja

Suomen YK-liitto Pelastakaa Lapset ry. Autoliitto
Suomen Punainen Risti Amnesty International Animalia
Greenpeace Lääkärit ilman rajoja Mannerheimin Lastensuojeluliitto
Maan ystävät Kehitysyhteistyön palvelukeskus NMKY
Oranssi Rauhanliitto Reserviläisliitto
Folkhälsan Seta Suomen Luonnonsuojeluliitto
Suomen Lähetysseura Suomen Metsäyhdistys Suomen Nuorisoseurojen Liitto
Suomen Pakolaisapu Suomen Partiolaiset Suomen Rauhanpuolustajat
Suomen Unicef Vaihtoehto EU:lle tiedotuskeskus Dodo – tulevaisuuden elävä luonto

Kansalaisjärjestöaiheisia artikkeleita

Borg, Sami (2005): Kansalaisena Suomessa. Kansalaisvaikuttaminen Pohjoismaissa ja European Social Survey 2002. Oikeusministeriön julkaisuja 3/2005. Helsinki: Oikeusministeriö.

Donatella della Portan artikkeli edustuksellisten demokratioiden uusista haasteista (Politiikka 4/2000, ELEKTRA-tietokanta)

Pertti Lappalaisen artikkeli suomalaisen kansalaisaktivismin tyylien ja kontekstin muutoksista (Politiikka 4/2000, ELEKTRA-tietokanta)

Tiina Rättilä: Kansalaistuva politiikka? Huomioita kuntalaisaktiivisuudesta poliittisena toimijuutena (Politiikka 3/2001, ELEKTRA – tietokanta) 

Ruostesaari, Ilkka (2005): Toimenkuva katoamassa vai valoa ikkunassa? Paikallisen poliittisen järjestötoiminnan tila Suomessa. Oikeusministeriön julkaisuja 2005:10. Helsinki: Oikeusministeriö.

JOUKKOVIESTINTÄVÄLINEET

Sanomalehtien liitto

Aikakauslehtien liitto

Journalistiliitto

Julkisen sanan neuvosto

Poliittisten päivä- tai viikkolehtien kotisivuja

Merkittävien viestintäalan toimijoiden kotisivuja

Yleisradio Sanoma WSOY Sanomalehtien liitto
MTV Alma Media Suomen radioiden liitto
Suomen Tietotoimisto Otava-Kuvalehdet  Keskisuomalainen
TS-yhtymä Kärkimedia Oy Konstsamfundet

Joukkotiedotusaiheisia artikkeleita

Hannu Linturin artikkeli uusmedian ja virtuaalisuuden kulttuurin kehityksestä sekä sen seurauksista politiikassa (Futura 1/1999, ELEKTRA-tietokanta)

VALTIOSÄÄNTÖ

Suomen Perustuslaki (Oikeusministeriön kotisivu)

Tietoa Suomen perustuslaista, kansalaisten oikeuksista ja oikeusvaltiosta (Kansanvalta.fi)

Valtiosääntöaiheisia artikkeleita

Artikkeli valtiosäännöstä (Encyclopedia Britannica)

Jaakko Nousiaisen artikkeli perustuslain uudistamisen taustasta (Politiikka 1/2000, ELEKTRA-tietokanta).

Seppo Tiitisen artikkeli perustuslain uudistamisesta (Lakimies 6-7/1999, ELEKTRA-tietokanta).

Matti Wiberg (2003): Uuden perustuslain toimivuus (Politiikka 3/2003, ELEKTRA-tietokanta).

EDUSKUNTA

Eduskunnan kotisivu

Eduskunnan esittelysivut

Eduskunnan historiaa

Kansanedustajien nimet ja taustaa (Eduskunnan kotisivu)

Eduskunnan valitsemia toimielimiä, ks. Eduskunnan kotisivu : organisaatio

Valtion tilintarkastajat Pohjoismaiden neuvoston Suomen valtuuskunta Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunta
ETYJ:n parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen valtuuskunta Eduskunnan pankkivaltuusto Suomen Pankin tilintarkastajat
Valtion vakuusrahaston valtuusto Kansaneläkelaitoksen valtuutetut Yleisradio Oy:n hallintoneuvosto
Valtakunnan oikeus Eduskunnan kirjaston hallitus Parlamenttienvälisen liiton Suomen ryhmä

Eduskuntavaalit

Tietoa eduskuntavaaleista (Oikeusministeriön kotisivu)

Puolueiden suhteellinen kannatus eduskuntavaaleissa 1945-1999 (Tilastokeskuksen kotisivu)

Puolueiden saamat edustajapaikat eduskuntavaaleissa 1945-1999 (Tilastokeskuksen kotisivu)

Eduskunta-aiheisia artikkeleita

Tapio Raunion ja Matti Wibergin artikkeli eduskunnan roolista integraation kansallisessa valmistelussa (Politiikka 3/1997, ELEKTRA-tietokanta)

Antti Pajala, Aleks Jakulin ja Wray Buntine: Eduskuntaryhmien äänestys-käyttäytyminen ja -koheesio vuoden 2003 valtiopäivillä (Politiikka 3/2005, ELEKTRA-tietokanta)

Palonen, Kari: Eduskunnasta puhekunnaksi? Parlamentarismi retorisena politiikkana (Politiikka 2/2005, ELEKTRA-tietokanta) 

Jan Sundberg och Susanna Sinda: Riksdagsarbetet ett yrke eller förtroendeuppdrag (Politiikka 4/2003, ELEKTRA-tietokanta) 

Antti Pajala: Eduskunnan täysistuntoäänestykset vuosien 1945-2005 valtiopäivillä (Politiikka 1/2006, ELEKTRA-tietokanta) 

Maija Setälä pohtii kansan tahdon toteutumisen ongelmia (Kansanvalta.fi)

VALTIONEUVOSTO

Valtioneuvoston kotisivu

Valtioneuvoston historiaa (Valtioneuvoston kotisivu)

Suomen hallitukset (Valtioneuvoston kotisivu)

Valtioneuvoston nimittämisestä ja järjestäytymisestä (Valtioneuvoston kotisivu)

Valtioneuvoston ohjesääntö (Valtioneuvoston kotisivu)

Valtioneuvoston valiokunnat (Valtioneuvoston kotisivu)

Pääministerin tehtävät (Valtioneuvoston kotisivu)

Oikeuskanslerinviraston kotisivu

Ministeristöt ja niiden poliittinen rakenne itsenäisyyden aikana

Heikki Paloheimo: Pääministerin vallan kasvu Suomessa (Politiikka 3/2002, ELEKTRA-tietokanta)

Minna Puoskari: Suomalaisten ministerien sosiaalinen tausta ja rekrytoituminen vuosina 1983-2001, (Politiikka 4/2002, ELEKTRA-tietokanta)

Ministeriöt

Ulkoasiainministeriö Oikeusministeriö Sisäasiainministeriö
Puolustusministeriö Valtiovarainministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö
Työ- ja elinkeinoministeriö Opetusministeriö Maa- ja metsätalousministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö Ympäristöministeriö

Valtioneuvostoaiheisia artikkeleita

Jarmo Vuorisen artikkeli valtioneuvoston muodostamisen juridisesta sääntelystä (Lakimies 6-7/1999, ELEKTRA-tietokanta)

Jaakko Nousiaisen artikkeli valtioneuvostosta perinteen ja uudenaikaistumisvaateen ristikkäispaineessa (Lakimies 6-7/1999, ELEKTRA-tietokanta)

Paluu tekstiin

TASAVALLAN PRESIDENTTI

Tasavallan presidentin kotisivu

Vaalituloksia ja vaalitietoa

Presidentinvaali (Oikeusministeriön kotisivu)

Presidentinvaali 2000 (Tilastokeskus)

Presidentinvaalien tulos 2006 (Tilastokeskus)

Tilastokeskuksen vaalikarttapalvelu (Tilastokeskus)

Presidenttiaiheisia artikkeleita

Dag Anckarin artikkeli : Jäähyväiset semipresidentialismille. (Politiikka 1/2000)

Kirsi Kallion kirja-arvio Pekka Isotaluksen ja Eeva Aarnion toimittamasta teoksesta Presidentti 2000: mistä on vaalit tehty? (Politiikka 1/2001)

PARLAMENTARISMI

Parlamenttiaiheisia artikkeleita

Jaakko Nousiaisen historiallista linjaa. (Oikeusministeriön sivustot, om.fi)

Guy-Erik Isakssonin artikkeli : Parlamentarismens många ansikten. (Politiikka 4/1999)

Jarmo Vuorisen artikkeli : valtioneuvoston muodostamisen sääntely perustuslaissa (Lakimies 6-7/1999)

Pertti Paasion artikkeli demokratian pinnasta ja syvänteistä (Politiikka 2/1999, ELEKTRA-tietokanta)

Kari Palosen artikkeli parlamentarismin historian uudelleenarvioinnista (Politiikka 2/2000, ELEKTRA-tietokanta)

Vilho Harlen pääkirjoitus Suomen parlamentarisoitumisesta (Politiikka 3/2000, ELEKTRA-tietokanta)

Edustuksellinen demokratia. Kansanvalta 2007 -toimikunnan mietintö. Komiteamietintö 2005:1. Helsinki: Oikeusministeriö.

Turkka, Tapani: Suomen perustuslaki ja Locken oppi (Politiikka 2/2005, ELEKTRA-tietokanta)

VALTIONTALOUS

Talousarvion laatiminen

Tietoa valtiontaloudesta (Valtiovarainministeriön kotisivu)

Tietoa talousarviosta (Valtiovarainministeriön kotisivu)

Toiminta- ja taloussuunnittelu- sekä talousarvioprosessi  (Valtiovarainministeriön kotisivu)

Eduskunta ja valtion talousarvio (Eduskunnan kotisivu)

Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2009; (Valtiovarainministeriön kotisivu)

Valtiontalouden valvonta ja tarkastus

Valtiontilintarkastajat korvautuvat tarkastusvaliokunnalla 2007.

Valtiontalouden tarkastusvirasto

Suomen Pankki

Suomen Pankki

Euroopan keskuspankki

Valtion liiketoiminta

Eräitä valtion kokonaan tai osittain omistamia yhtiöitä

Finnfund Alko Kemira Veikkaus Outokumpu
Transpoint Pohjolan Liikenne Yleisradio Suomen Posti TeliaSonera Finnair Edita
Hansel Finnvera VR-konserni Licentia Fortum Suomen Autokatsastus

VALTIONHALLINTO

Valtionhallinnon organisaatio ja tietoa valtionhallinnosta

Julkisen hallinnon organisaatiokaavio (Suomi.fi-tietokanta)

Valtio työnantajana

Ministeriöt (Ks. edellä)

Keskushallinnon virastot, laitokset ja muut toimielimet

Maa- ja metsätalousministeriö Sosiaali- ja terveysministeriö Työ- ja elinkeinoministeriö
Ympäristöministeriö Opetusministeriö Valtiovarainministeriö
Puolustusministeriö Liikenne- ja viestintäministeriö
Sisäasiainministeriö Oikeusministeriö  

Aluehallinto

Lääninhallitukset

Työvoima- ja elinkeinokeskukset

Alueelliset ympäristökeskukset (Ympäristöministeriön kotisivu)
Ympäristölupavirastot (Ympäristöministeriön kotisivu)

Työsuojelupiirit

Verohallinto (Verohallinnon kotisivu)

OIKEUSLAITOS

Oikeusministeriön oikeuslaitos-kotisivu

Paluu tekstiin

ITSEHALLINTO

Alueellisen itsehallinnon rakenteet

Kunnat

Kunnallinen itsehallinto

Kuntaliiton kotisivu

<> Maakuntien liittojen kotisivu

Ahvenanmaa

Perustietoa Ahvenanmaan itsehallinnosta

Saamelaisten itsehallinto

Tietoa saamelaisten kulttuuri-itsehallinnosta (Oikeusministeriön kotisivu)

Saamelaiskäräjien kotisivu

Muu itsehallinto

Perustuslain 123 §:n mukaan yliopistolla on itsehallinto sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään. Lisäksi sekä Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla että Suomen ortodoksisella kirkolla on itsehallinto.

Tietoa yliopistolaitoksesta (Opetusministeriön kotisivu)

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Suomen ortodoksinen kirkko

Yhteenkuluvuus monikulttuurisesa yhteiskunnassa? (Pasi Saukkosen näkökulma)

ULKOPOLIITIIKKA

Jaakko Nousiaisen tiivistelmä uuden perustuslain vaikutuksista Suomen ulkopoliittiseen päätöksentekojärjestelmään (Oikeusministeriön kotisivu)

Ulkopoliittinen instituutti

Teija Tiilikainen (2003): Suomen ulkopoliittinen johtamisjärjestelmä uuden perustuslain mukaan (Politiikka 3/2003, ELEKTRA-tietokanta)

SUOMI EUROOPAN UNIONISSA

Eduskunta ja Euroopan unioni

Valtioneuvosto ja Euroopan unioni

Teija Tiilikainen & Hanna Wass:  Puolueiden vaalikampanjat vuoden 2004 europarlamenttivaaleissa  (Politiikka 4/2004, ELEKTRA-tietokanta)