3.1 VALTIOSÄÄNTÖ

Johdanto (Pasi Saukkonen)

Suomen hallitusjärjestelmän tausta (Jaakko Nousiainen)

Perustuslain uudistaminen (Jaakko Nousiainen)

Perustuslain keskeiset periaatteet (Jaakko Nousiainen)

Johdanto (Pasi Saukkonen)

Valtiosääntöä voidaan Jaakko Nousiaisen mukaan pitää sen oikeudellisen normiston kokoavana nimityksenä, joka valtion sisäisen oikeusjärjestyksen huippuna sisältää perustavat määräykset valtiojärjestyksestä: valtiomuodosta, ylimpien hallituslaitosten rakenteesta, toimialasta ja päätöksenteon muodoista sekä kansalaisuudesta ja kansalaisten yleisistä oikeuksista.Valtiosääntö on varsin uudenaikainen poliittisen prosessin sääntelyn väline, joka on syntynyt viimeisten noin kahdensadan vuoden aikana edistyksellisen porvariston tarpeista turvata yksilöllisiä vapauksiaan ja hankkia poliittista vaikutusvaltaa. Edelläkävijämaina voidaan pitää Ranskaa ja Yhdysvaltoja, joissa syntyi kumouksen kautta tarve suunnitella uusi valtiorakenne rationaalisesti ja kokonaisvaltaisesti sekä vahvistaa vallitsevat ideaalit ja intressit sisältävä suunnitelma yhtenäisessä asiakirjassa.

Tänä päivänä käytännöllisesti katsoen jokaisessa maassa on perustuslaki, mutta tämä ei vielä tarkoita, että kaikki hallitukset noudattaisivat toiminnassaan perustuslakia johdonmukaisesti. Valtiosääntö sääntelee ja ohjaa valtakilpailua ja yhteisten asioiden hoitoa yhteiskunnassa. Sen keskeisiä funktioita ovat Nousiaisen mukaan:

  • julkisen vallankäyttöjärjestelmän legitimoiminen;
  • päätöksenteon muotojen järjestely;
  • vallankäytön alan rajaaminen sekä
  • yhteiskunnallisten suhteiden säilyttäminen ja vakiinnuttaminen.

Suomen hallitusjärjestelmän tausta 

Jaakko Nousiaisen esitys Suomen hallitusjärjestelmän yhteiskunnallisesta ja historiallisesta taustasta (Oikeusministeriön kotisivu)

Jaakko Nousiaisen esitys vuoden 1919 valtiomuodosta (Oikeusministeriön kotisivu)

Jaakko Nousiaisen esitys parlamentarismin ja presidentinvallan suhteesta (Oikeusministeriön kotisivu)

Perustuslain uudistaminen

Jaakko Nousiaisen esitys valtiosääntöuudistuksen taustasta (Oikeusministeriön kotisivu)

Perustuslain keskeiset periaatteet (Jaakko Nousiainen)

Valtiojärjestyksen perusteet (Oikeusministeriön kotisivu)

Oikeusministeriön perustuslaki-esite (huom. katso luvut sivupalkista!)

Linkit

Tehtävät

Kirjallisuus