Kandi/Perus- ja yleisopinnot


Palaa tenttiarkistoon

Poliittisen ajattelun perusteet - 28.2.2014

Tentin/kurssin nimi: Poliittisen ajattelun perusteet
Tenttityyppi:Luentokuulustelu
Tentaattori: Erkki Berndtson
Tentin päivämäärä: 28.2.2014
Tentittävät kirjat: Boucher & Kelly. Political Thinkers
Kysymykset:
1) Vertaile kahta ajattelijaa (et saa käyttää vastauksessasi ajattelijaa, josta teit harjoitustyön, et voi myöskään vertailla saman ajattelijan kahta eri aikakautta, esim. nuori Marx ja marxin myöhempi tuotanto). Perustele valintasi, miksi vertailet juuri valitsemiasi ajattelijoita (et voi siis vain vertailla kahta ajattelijaa, vaan vertailulle pitää olla perustelut). 2) Esittele seuraavista ajattelijoista yhden ajatukset pääpiirteissään a) Oakeshott b) Habermas c) Rawls d) Foucault
Lisätty: 24.03.2014
Poliittisen ajattelun perusteet - 22.05.2014
Tentin/kurssin nimi: Poliittisen ajattelun perusteet
Tenttityyppi:Luentokuulustelu
Tentaattori: Erkki Berndtson
Tentin päivämäärä: 22.05.2014
Tentittävät kirjat: David Boucher and Paul Kelly (eds.): Political Thinkers. From Socrates to the Present (Oxford University Press), 2. uudistettu painos.
Kysymykset:
Valitse seuraavista kysymyksistä kaksi: 1. Vertaa Platonin ja Marxin näkemyksiä a) dialektiikasta b) kommunismista. 2. Vertaa Edmund Burken ja Mary Wollstonecraftin suhtautumista Ranskan suureen vallankumoukseen. 3. Miten eri poliittiset ajattelijat (federalistit, anti-federalistit ja de Tocqueville) näkivät Yhdysvaltojen poliittisen ja sosiaalisen luonteen ja kehityksen maan itsenäisyysjulistuksen jälkeisinä ensimmäisinä vuosikymmeninä?
Lisätty: 26.05.2014
Yhteiskuntatieteet ja argumentaatio - 27.02.2014
Tentin/kurssin nimi: Yhteiskuntatieteet ja argumentaatio
Tenttityyppi:Luentokuulustelu
Tentaattori: Pekka Mäkelä & Jaakko Kuorikoski
Tentin päivämäärä: 27.02.2014
Tentittävät kirjat: Kiikeri & Ylikoski: Tiede tutkimuskohteena (2004) Luentomateriaali
Kysymykset:
Tehtävä 1. 1A) Onko väite tosi? Jos ei ole, niin selitä miksi ei ole. a) Pätevä argumentaatio johtaa aina toteen johtopäätökseen. b) Havainnot voivat osoittaa hypoteesin todeksi. c) Selityksen tehtävä on tehdä väite uskottavaksi. 1B) Selitä lyhyesti suopeuden periaate 1C) Arvioi lyhyesti seuraavia argumentteja a) Luonnon materiaalit (ilma, maa, vesi), jotka säilyvät ihmisen muokkaamattomina, eivät kuulu kenellekään eivätkä ne ole kenenkään omaisuutta. Tästä seuraa, että jostain (asiasta, esineestä, materiaalista) voi tulla jonkun omaisuutta vain jos tämä joku työskentelee ja työstää tätä jotain muuttaen sen luonnollista tilaa. Tästä minä päättelen, että mitä tahansa ihminen parantaakaan/työstää edelleen kättensä työllä aivojensa avulla kuuluu hänelle ja vain hänelle (John Locke: Second Treatise of Governance) b) Jos oikeistoliberaalit ovat oikeassa, niin hyvinvointi tihku.u aina ylemmältä tuloluokilta alemmille tuloluokille. toimeentulotuen hakijoiden määrä on ollut laskussa oikeistolaisen talouspolitiikan aikana. Siis oikeistoliberaalit ovat oikeassa. Tehtävä 2: Rekonstruoi Soininvaaran kirjoitelman argumenttirakenne pääpiirteissään. Arvioi lyhyesti. Tehtävä 3: valitse toinen seuraavista a) Poimi kolme edellisen tehtävän argumentin olettamaa syy-vaikutussuhdetta ja pohdi minkälainen havaintoaineisto olisi relevanttia niiden testaamiselle (liittyy siis tehtävään 2) b) Lyhyt essee: Havaintojen teoriapitoisuus ja teorioiden alimääräytyneisyys (ei siis liity tehtävään 2)
Lisätty: 28.04.2014

2,002 replies on “Kandi/Perus- ja yleisopinnot”