Frågor och svar

Jag har matat in enkätens adress i webbläsaren helt korrekt men sidan öppnas inte. Vad har gått fel?

Vi övervakar dagligen enkätens funktionalitet och har inte sett något avbrott. Problemet kan ha att göra med inställningarna på din apparat eller webbläsare, för vi använder en automatisk omdirigering från adressen som respondenterna matar in till (den mycket längre och besvärligare) adressen där enkäten faktiskt finns. Prova med denna länk i stället:

https://polscihelsinki.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_2nRYhb6glyDKyhv

Notera att det behövs en personlig kod för att få tillgång till frågorna. Koden finns i inbjudan till undersökningen. Om du inte fått någon inbjudan eller har tappat brevet, kontakta oss via votingabroad@helsinki.fi.

Var ska jag mata in min personliga kod?

Mata in koden i boxen direkt under texten ”Börja genom att logga in med sifferserien”. I den finskspråkiga bilden nedan har boxen markerats med nummer 1.

I bilden har knappen för att komma vidare i enkäten markerats med nummer 2. Språkmenyn har markerats med nummer 3. Det går att byta språk när som helst, inte bara i början av enkäten.

 

Hur länge tar det att svara på enkäten?

Svarstiden varierar mycket mellan respondenterna. Det är typiskt att använda 25–35 minuter men det finns såväl snabbare som långsammare respondenter. Kom ihåg att du kan vid behov avbryta och återkomma till enkäten senare – den är öppen en vecka från tidpunkten då du öppnade enkäten för första gången.

 

Kan jag avbryta och återvända till enkäten?

Ja, du kan ta en paus och stänga av enkäten genom att stänga tabben eller webbläsaren som du använt. Du har tillgång till enkäten i en vecka från den tidpunkt då du svarade på första frågan.

När du ska fortsätta är det viktigt att komma ihåg att du endast kan återvända till enkäten genom att använda samma apparat och samma webbläsare som då du öppnade enkäten för första gången. Enkäten öppnas på den sida där du lämnade den. Den personliga koden matas inte in på nytt.

Om det inte är möjligt för dig att få tillgång till samma apparat som du använde tidigare, vänligen kontakta oss via votingabroad@helsinki.fi.

 

Jag är finländsk medborgare som bor utomlands men har inte fått någon inbjudan till denna enkätundersökning. Kan jag delta ändå?

Du är mycket välkommen med. Vänligen kontakta oss via votingabroad@helsinki.fi. Vi frågar dig några bakgrundsfrågor varefter du får länken till enkäten samt en personlig kod som behövs för att få tillgång till den.