Julkaisut | Publikationer | Publications

Himmelroos, Staffan, and Johanna Peltoniemi 2021. “External Voting Rights from a Citizen Perspective – Comparing Resident and Non-resident Citizens’ Attitudes towards External Voting.” Scandinavian Political Studies. doi: https://doi.org/10.1111/1467-9477.12211.

Makkonen, Kimmo. 2021. “Is Anyone Representing Non-resident Finnish Citizens in the Legislative Process of Finland?” Frontiers in Political Science 3 (23). doi: 10.3389/fpos.2021.627982.

Nemčok, Miroslav, and Johanna Peltoniemi. 2021. “Distance and Trust: An Examination of the Two Opposing Factors Impacting Adoption of Postal Voting Among Citizens Living Abroad.” Political Behavior. doi: 10.1007/s11109-021-09709-7.

Peltoniemi, Johanna, Hanna Wass, and Marjukka Weide. 2020. “Kotini on vaalikoppini. Joustavien äänestysmuotojen merkitys yhdenvertaiselle poliittiselle osallistumiselle.” In Politiikan ilmastonmuutos. Vaalitutkimus 2019, edited by Sami Borg, Elina Kestilä-Kekkonen and Hanna Wass, 334–363. Helsinki: Oikeusministeriö.

Peltoniemi, Johanna, and Staffan Himmelroos. 2020. “Ulkosuomalaiset tutkimuskohteena.” Suomen Silta (1):18-19.

Peltoniemi, Johanna, and Miroslav Nemčok. 2020. “Etäisyys ja luottamus: kirjeäänestyksen kaksi tukijalkaa.” Suomen Silta (2):7.

Peltoniemi, Johanna, Marjukka Weide, and Hanna Wass. 2020. “Vaalikoppi kotona. Ääni meni kuoreen ja postiin.” Suomen Silta (3):17.

Peltoniemi, Johanna, and Hanna Wass. 2019. “Ulkosuomalaiset eivät saa unohtua vaaleissa.” Helsingin Sanomat (22.3.2019).