Om projektet

Forskningsprojektet Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) analyserar transnationellt politiskt deltagande och representation av finländska medborgare bosatta utanför Finland. FACE är ett uppföljningsprojekt för Johanna Peltoniemis doktorsavhandling On the Borderlines of Voting : Finnish emigrants’ transnational identities and political participation (2018).

Projektets huvudsakliga syfte är att:

 1. undersöka de bias som relaterar sig till valdeltagandet bland utlandsfinländare,
 2. identifiera metoder som kan bidra till mobiliseringen av väljarkåren i utlandet.

I projektet ingår även en kvalitativ textanalys om hur utlandsfinländares politiska deltagande har behandlats i riksdagen.

Projektet pågår 1.4.201931.5.2021 och finansieras av Suomen kulttuurirahasto (Finska kulturfonden).

Projektets dataskyddsbeskrivningar finns här (enkätundersökningen) och här (kvalitativt material).

Forskare inom FACE och deras respektive ansvarsområden inom projektet

Johanna Peltoniemi

 • Projektledare
 • Enkätundersökning

Hanna Wass

 • Enkätundersökning
 • Registerundersökning

Miroslav Nemčok

 • Enkätundersökningen

Kimmo Makkonen

 • Textanalyser

Zhen Im

 • Enkätundersökningen

Marjukka Weide

 • Projektets koordinering
 • Kvalitativ undersökning

E-postadresserna följer formatet förnamn.efternamn@helsinki.fi.