Tutkimuksesta

Facilitating Electoral Participation from Abroad (FACE) -tutkimusprojektin tavoitteena on analysoida poikkikansallista poliittista osallistumista ja ulkosuomalaisten poliittista edustusta. Hanke on jatkoa Johanna Peltoniemen väitöstutkimukselle On the Borderlines of Voting : Finnish emigrants’ transnational identities and political participation (2018).

FACE-hankkeella on kaksi päätavoitetta:

  1. tarkastella ulkosuomalaisten äänestysaktiivisuuteen liittyviä vinoumia kyselytutkimus- ja rekisteriaineistotiedon perusteella, sekä;
  2. selvittää, miten erilaiset äänestystä helpottavat menetelmät mobilisoivat ulkomailla asuvia äänestäjiä.

Lisäksi hankkeessa tutkitaan laadullisen tekstianalyysin menetelmin, miten ulkosuomalaisten poliittista osallisuutta on käsitelty eduskunnassa.

FACE:n hankekausi on 1.4.201931.3.2021. Tutkimusta rahoittaa Suomen Kulttuurirahasto.

Tutustu hankkeen kyselytutkimuksen tietosuojaselosteeseen tästä.

Hankkeen tutkijat

Johanna Peltoniemi

  • Hankkeen johtaminen
  • Kyselytutkimus

Hanna Wass

  • Kyselytutkimus
  • Rekisteripohjainen tutkimus

Miroslav Nemčok

  • Kyselytutkimus

Kimmo Makkonen

  • Tekstianalyysit

Marjukka Weide

  • Hankkeen koordinointi
  • Tekstiaineiston tutkimus

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@helsinki.fi.