Tulossa Praksis koulutus yhteisösosiaalityöstä!

The Place matters – the return of community in social work opintojakso paikan ja yhteisöjen merkityksestä sosiaalityössä. Opintojaksoon sisältyy maahanmuuttajien kanssa tehtävä yhdyskuntakävely.

Opintojakson opettajana toimii professori Kris Clarke California State Univesitystä. Kurssin kielenä on englanti, joskin Kris ymmärtää myös suomen kieltä.

Opintojakso on osa Hgin yliopiston sosiaalityön käytännön opetusta ja haluamme nyt tarjota myös alumneille mahdollisuuden osallistua opetukseen.

Lisätietoja opintojakson sisällöstä ja ilmoittautumisesta löytyy Soccan sivuilta.

 

Laura Ylirukan väitöstilaisuus

YTM Laura Yliruka väittelee tiistaina 16.6.2015 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, sosiaalityön oppiaineessa, aiheesta ”Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena. Kuvastin-menetelmän toimivuus, käyttöönotto ja kehittäminen.”

Vastaväittäjänä toimii YTT, professori Satu Kalliola Tampereen yliopistosta ja kustoksena YTT, professori Mirja Satka Helsingin yliopistosta.

Väitöskirjan yhteenvetoartikkeliin voi tutustua täällä. Kirja tulee myyntiin Unigrafian verkkokauppaan kesäkuun aikana.

Uusi Praksis on kauaskantoinen avaus

Joulukuun loppu on tilinpäätösten aikaa. Se on hyvä kohta katsoa visioivasti eteenpäin ja arvioida taaksejäänyttä.

Sosiaalialalla läpikäydään alan historian suurinta murrosvaihetta. Olemme jättämässä taakse valtiokeskeisiä ja byrokraattisia toimintamalleja, joita rakennettiin 1950-luvulta alkaen. Uudella vuosituhannella olemme ajatustapojen ja kokeilujen tasolla olleet jo jonkin aikaa matkalla moniammatillisiin palvelukulttuureihin ja sellaiseen palvelutyöhön, joka orientoituu palvelun käyttäjien todellisuudesta käsin.

Lue loppuun

Käytäntötutkimuksia tutustuttavaksi!

Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijat suorittavat sosiaalityön käytäntötutkimusjakson osana opintojaan. Opiskelijat ovat olleet tiivistahtisen asiakastyön kehittämisen ”auttavia käsiä” ja heidän tuottamaansa tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Työyhteisöjen tarjoamat aiheet kertovat käytännön arjessa askarruttavista kysymyksistä.

http://www.socca.fi/uutiset/opiskelijoiden_kaytantotutkimuksista_arvokasta_tietoa_tyoyhteisoille.6497.news

Pääkaupunkiseudun sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivässä ennätysmäärä tutkimusideoita

Pääkaupunkiseudun sosiaalityön käytäntötutkimuksen päivä on vuosittain toistuva, opiskelijoiden käytäntötutkimuksia esittelevä ja tutkimusideoita koordinoiva tilaisuus. Päivä on osa Pääkaupunkiseudun Praksiksen toimintaa, ja se järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa kaksikielisenä. Työyhteisöt tarjosivat uusille opiskelijoille lähes 200 uutta tutkimusaihetta ja päivä tarjosi myös näkökulmia Praksiksen yhteiseen teemaan eli ylisukupolviseen syrjäytymiseen.

Lue lisää Soccan sivuilta.

 

Suomalaista lastensuojelututkimusta Venäjällä

Osallistuin ulkoministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön delegaation mukana viime marraskuussa Moskovassa korkean luokan seminaariin, jossa käytiin keskustelua suomalaisesta ja venäläisestä lainsäädännöstä koskien lastensuojelua ja erityisesti lapsikaappaustilanteissa toimimista.

Minun näkökulmanani oli suomalainen sosiaalityön koulutus ja erityisesti Heikki Waris –instituutissa tehty käytäntötutkimusperusteinen ammattikäytäntöjen kehittäminen koskien lapsikeskeistä työotetta.

Luennoista tehdyt artikkelit on nyt julkaistu venäläisessä perheoikeuden julkaisussa. Tiina Muukkosen kanssa kirjoittamani artikkeli kertoo lisäksi Helsingin yliopistossa tehdystä tutkimuksesta koskien venäläisten kokemuksia suomalaisesta lastensuojelusta (Katisko, 2013)  ja taiteen merkityksestä lastensuojelun käytännöissä (Känkänen, 2013).

Artikkeliin voivat venäjänkielentaitoiset tutustua tästä linkistä.

Sosiaalityön käytäntötutkimus esillä Aalto yliopiston seminaarissa

Mirja Satka ja Ilse Julkunen esittelivät sosiaalityön käytäntötutkimuksen uusinta metodologiaa kansainväliselle yleisölle 21.8.2014 Aalto yliopiston Center for Knowledge and Innovation Research Workshop’ssa, Research Challenge of Business, Economic and Social Renewal otsikolla Addressing the Wicked Problems – the Methodological Choices of Social Work Practice Reseach.

Seminaariesitys luettavissa tästä linkistä.