Lentokoneessa matkalla Aalborgiin – ajatuksia sosiaalityön käytäntötutkimuksesta

Lentomatkalla eurooppalaisen sosiaalityön tutkimuksen seuran (ESWRA) konferenssiin Tanskan Aalborgiin ajatukseni menevät hetkeksi liki kymmenen vuoden taa, jolloin valmistauduin matkalle pyöreän pöydän seminaariin Salisburyyn, Englantiin. Matka on jäänyt mieleeni yhtäältä siksi, että se oli ensimmäinen työmatka pois puolitoistavuotiaan poikani luota, mutta myös siksi, että tunsin tulossa olevan jotakin historiallista.

Seminaarin lopputuloksena kirjoitettiin 24 tutkijan, sosiaalihuollon asiantuntijan ja yliopisto-opettajan työskentelyn pohjalta niin sanottu Salisbury Statement eli julkilausuma: ensimmäinen kansainvälinen julkilausuma käytäntötutkimuksesta. Paikalla oli arvostamiani sosiaalityön asiantuntijoita yli kymmenestä maasta. Muun muassa Aulikki Kananojan – juuri eläkkeelle jääneen Helsingin sosiaaliviraston johtajan ajatukset saivat vastakaikua kansainväliseltä yleisöltä.

Lue loppuun

Leikillisyys – vakava asia?

Voiko leikillisyyttä ja pelillisyyttä yhdistää sosiaalityöhön ja sen tehtävään auttaa erityistä tukea tarvitsevia kansalaisia esimerkiksi sosiaalisen kuntoutuksen keinoin? Tätä pohditaan Soccassa loppuvuodesta 2016 käynnistyneessä Pro Sos -hankkeessa.

Sosiaalisen kuntoutuksen tehtäviin kuuluu ihmisten toimintakyvyn, osallisuuden ja resilienssin vahvistaminen. Resilienssi taas on kykyä selvitä vastoinkäymisistä riskitekijöistä huolimatta.  Se on menestymistä, kykyä kestää ja selvitä stressistä ja traumaattisista tilanteista – toisin sanoen resilienssi voisi olla suomeksi henkistä joustavuutta.

Lue loppuun

SOTE-uudistus on riski sosiaali-ja terveydenhuollon koulutukselle ja osaamiselle

Blogikirjoituksen teksti on julkaistu myös Helsingin Sanomien mielipidesivulla 13.3.2017

Vastaamme sote-ammattilaisten opetuksesta Helsingin yliopistossa. Tulevaa ennakoiden olemme edistäneet lääkäreiden ja sosiaalityöntekijöiden yhteistä koulutusta, sillä erilaisille tiedeperustoille rakentuvien alojen integraatio on mahdollista vain, jos sitä voi oppia jo peruskoulutusvaiheessa.

Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta on parhaillaan lausuntokierroksella. Olemme vakavasti huolissamme siitä, ettei sosiaali- ja terveysalan koulutuksen järjestäminen ole ollut esillä uudistuksen missään vaiheessa. Vastausta vaille jääviä kysymyksiä on useita, sillä molemmilla aloilla harjoittelujaksot ja jatkuva työssä oppiminen on keskeistä hyvän ammattiosaamisen kannalta. Toistaiseksi meille ei ole selvää, missä uudistuksen tavoitteena olevien integroitujen sote-käytäntöjen sekä alan perustaitojen oppiminen ja opetus tapahtuu. Kysymme, miten opiskelijat koulutetaan yksityisissä SOTE-keskuksissa, joille oleellista on lisäarvon tuottaminen omistajilleen? Ovatko ne kiinnostuneita investoimaan aikaansa perusopetukseen? Toisaalta keskusten välinen kilpailu on epäreilua, jos vain maakunnan hallinnoima SOTE-keskus voisi toimia yliopistollisena opetuspaikkana.

Lue loppuun

Tervetuloa juhlistamaan Käytäntötutkimuksen taito -kirjan julkaisua!

Tilaisuudessa kirjoittajat kertovat kirjan synnystä ja kouluttaja Kai Alhanen pitää puheenvuoron aiheesta Sosiaalityön käytännöt, kansalaisuus ja demokratia. Julkistamistilaisuus on osa Praksiksen samana päivänä pidettävää rakenteellisen sosiaalityön oppimisverkostotilaisuutta.

Käytäntötutkimuksen taito -kirja tarjoaa käytäntöjen kehittämisestä kiinnostuneille monenlaisia välineitä, käsitteitä, metodologiaa ja metodeja sekä käytäntötutkimuksen filosofista tausta-ajattelua. Kirjassa esitellään ja analysoidaan käytäntötutkimuksia ja niiden tuloksia. Käytäntötutkimuksen taito sopii oppikirjaksi korkeakouluopiskelijoille sekä lähteeksi eri alojen tutkijoille, asiantuntijoille, sosiaali- ja terveysalan kehittäjille sekä palvelutyön innovaattoreille.

Lisätietoja tilaisuudesta ja linkki ilmoittautumiseen Soccan sivuilla.

Lisätietoja kirjasta voit lukea täältä!

Kirjan voi ostaa julkistamistilaisuudessa ja myöhemmin Unigrafian verkkokaupasta tai Unigrafian kirjakaupasta Helsingin Vuorikadulta.

 

Tulossa Praksis koulutus yhteisösosiaalityöstä!

The Place matters – the return of community in social work opintojakso paikan ja yhteisöjen merkityksestä sosiaalityössä. Opintojaksoon sisältyy maahanmuuttajien kanssa tehtävä yhdyskuntakävely.

Opintojakson opettajana toimii professori Kris Clarke California State Univesitystä. Kurssin kielenä on englanti, joskin Kris ymmärtää myös suomen kieltä.

Opintojakso on osa Hgin yliopiston sosiaalityön käytännön opetusta ja haluamme nyt tarjota myös alumneille mahdollisuuden osallistua opetukseen.

Lisätietoja opintojakson sisällöstä ja ilmoittautumisesta löytyy Soccan sivuilta.

 

Laura Ylirukan väitöstilaisuus

YTM Laura Yliruka väittelee tiistaina 16.6.2015 kello 12 Helsingin yliopiston valtiotieteellisessä tiedekunnassa, sosiaalityön oppiaineessa, aiheesta ”Itsearviointi reflektiivisenä rakenteena. Kuvastin-menetelmän toimivuus, käyttöönotto ja kehittäminen.”

Vastaväittäjänä toimii YTT, professori Satu Kalliola Tampereen yliopistosta ja kustoksena YTT, professori Mirja Satka Helsingin yliopistosta.

Väitöskirjan yhteenvetoartikkeliin voi tutustua täällä. Kirja tulee myyntiin Unigrafian verkkokauppaan kesäkuun aikana.

Uusi Praksis on kauaskantoinen avaus

Joulukuun loppu on tilinpäätösten aikaa. Se on hyvä kohta katsoa visioivasti eteenpäin ja arvioida taaksejäänyttä.

Sosiaalialalla läpikäydään alan historian suurinta murrosvaihetta. Olemme jättämässä taakse valtiokeskeisiä ja byrokraattisia toimintamalleja, joita rakennettiin 1950-luvulta alkaen. Uudella vuosituhannella olemme ajatustapojen ja kokeilujen tasolla olleet jo jonkin aikaa matkalla moniammatillisiin palvelukulttuureihin ja sellaiseen palvelutyöhön, joka orientoituu palvelun käyttäjien todellisuudesta käsin.

Lue loppuun

Käytäntötutkimuksia tutustuttavaksi!

Helsingin yliopiston sosiaalityön opiskelijat suorittavat sosiaalityön käytäntötutkimusjakson osana opintojaan. Opiskelijat ovat olleet tiivistahtisen asiakastyön kehittämisen ”auttavia käsiä” ja heidän tuottamaansa tietoa hyödynnetään palvelujen kehittämisessä. Työyhteisöjen tarjoamat aiheet kertovat käytännön arjessa askarruttavista kysymyksistä.

http://www.socca.fi/uutiset/opiskelijoiden_kaytantotutkimuksista_arvokasta_tietoa_tyoyhteisoille.6497.news